1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isgder yönetmelik taslak önerileri

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve Mahmut Cihan tarafından 11 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Mahmut Cihan İSGforum Üyesi

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
  Sıra no Mevcut Madde Öneri
  1 MADDE 10 -(3) Yeni işe alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda

  eğitim programlarına ilave yapılır. İlave olarak Yeni işe alımlarda personelin eğitimlerini tesise tanımlı ( İSG KatipSisteminden Sözleşmesi Bulunan ) iş güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekimi tarafından verilir.
  2 MADDE 11 - (1) Çalışanlara verilecek eğitimler;a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
  olarak düzenlenir.
  (1) Çalışanlara verilecek eğitimler;İşe giriş eğitimi süresi işin niteliğinden bağımsız iki iş gününden az düzenlenemez. Eğitim planı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi tarafından yapılır.

  a) Az tehlikeli işyerleri için yılda en az 8 saat
  b) Tehlikeli işyerleri için yılda en az 12 saat,
  c) Çok tehlikeli işyerleri için yılda en az 16 saat
  3 MADDE 13– (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;a)İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile en az beş yıl mesleki tecrübesi olan mühendis, mimar, teknik eleman, tekniker ve benzeri teknik sınıfta yer alanlar ile tabip, eczacı, biyolog, psikolog, hemşire, sağlık memuru ve benzeri sağlık sınıfında yer alanlar, MADDE 13– (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;İlave olarak sosyologlar
  4 MADDE 13– (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;tarafından verilir.

  İlave olarakc) Yetişkin eğitimi konusunda gerekli eğitimi veya kursu aldığını belgelemeyenler bu eğitimi veremezler.
  5 EK-1EĞİTİM KONULARI VE EĞİTİCİ TABLOSU

  EĞİTİM KONULARI
  1. Genel konulara) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
  d) Ergonomi,
  e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
  2. Sağlık konularıa) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik risk etmenleri,
  ç) İlkyardım ve kurtarma
  3. Teknik konulara) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f) İş kazalarının sebepleri,
  g)Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
  ğ) İş hijyeni
  1. Genel konulara Görev Eğitim Yetkisi Dağılımıa) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, ( İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı )

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, ( İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı )
  c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları (İSG Uzmanı, İş Yeri Hekimi) ve güvenlik kültürü, ( Sosyolog ya da Piskolog )
  ç) İşyeri temizliği ve düzeni, ( Mimar , Mühendis , Teknik Eleman , İSG Uzmanı , İşyeri
  Hekimi, Hemşire , Sağlık Memuru )
  d) Ergonomi, ( Mimar , Mühendis , İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi, Hemşire , Sağlık Memuru )
  e) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi )
  f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı. ( İSG Uzmanı )
  2. Sağlık konuları
  a) Meslek hastalıklarının sebepleri, ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi )
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ( İşyeri Hekimi, sağlık Memuru, İSG uzmanı )
  c) Biyolojik risk etmenleri, ( İşyeri Hekimi, İSG Uzmanı, Biyolog )
  ç) İlkyardım ve kurtarma. ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi )
  3. Teknik konular
  a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri, ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi, Mühendis, Kimyager )
  b) Elle kaldırma ve taşıma, ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi, Mühendis )
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ( İSG Uzmanı , İlgili Mühendis , İlgili
  Tekniker ( Yangın , İtfaiyecilik ) )
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ( İSG Uzmanı , Mühendis )
  d) Ekranlı araçlarla çalışma, ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi )
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, ( İSG Uzmanı , İlgili Mühendis , İlgili Tekniker (
  Elektrik )
  f) İş kazalarının sebepleri, ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi )
  g)Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması. ( İSG
  Uzmanı , İşyeri Hekimi )
  ğ) İş hijyeni ( İSG Uzmanı , İşyeri Hekimi )
  h) Yüksekte Çalışma , İskele ile çalışma ( İSG Uzmanı , İlgili Mühendis )
  ı ) Kapalı alanlarda çalışma ( ISG Uzmanı , İlgili Mühendis )

  İlgililere ve Tüm kamuoyuna duyurulur.
  İSGDER Yönetimi

  TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
  Sıra no Mevcut madde Öneri
  1 MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. MADDE 6 – (1), gerekiyor ise kaldırılarak , İşveren akredite firmaya titreşim ihtiyacı ön analiz raporu hazırlatır yapılan tespitte belirlenen iş ve alanlara da titreşim ölçümü ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliğine göre yapılır.


  2 Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasıMADDE 8 İlave olarakRisk değerlendirmeksizin iş ekipmanlarında çalışanların 6 aylık maruziyet ölçümleri

  yapılır. Belirlenen önlemler uygulanır.
  3 Maruziyetin sınırlandırılmasıMADDE 9 İlave olarakYapısal problemlerle maruziyet meydana geliyorsa iş durdurularak önlem alınır.


  İlgililere ve Tüm kamuoyuna duyurulur.
  İSGDER Yönetimi

  İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI HAKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
  Sıra no Mevcut madde Öneri
  1 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI
  Genel yükümlülük
  8 – Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerler, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılır. İlave olarak ;Toplu çalışma alanlarında tehlike sınıfına bakılmaksızın toplam çalışan sayısı 300 ve üzerindeki çalışanı bulunan firmalar yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılır.
  2 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI10 – İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur. Sanayi sitelerinde üretim çeşidine ve tehlike sınıfına bakılmaksızın işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur. Ayrıca Sanayi sitelerinde yangınla mücadele için bir itfaiye ve ilk yardım ekibi kurulmalıdır. Bu ekiplerin oluşturulması, eğitimleri, sorumluluğu ve kontrolü sanayii sitesinin yöneticilerinde olmalıdır.
  3 40 – Merdivenlerin; işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik ve eğimde, etrafı düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır. Merdivenler, ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır.  İlave olarak EN 1422 göre imal edilmelidir

  4 64 – Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek özellikle aşağıdaki düzenlemeler yapılır..
  d) Çalışanların kaymaları veya düşmeleri önlenir.  İlave olarak İşyerinde zeminler kaymaz özellikteki malzemeden imal edilmelidir.


  5 66 – Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir ve bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur. Çalışan konutlarının, aileleri ile birlikte oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması sağlanır.
  Bekâr çalışanlara özgü binalarda, kadınlar ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve birbirinden ayrı özel kısımlarda yatırılmaları sağlanır. İlave olarakaçık alanlarda yapılan çalışmalarda, Çalışanların çalışma sahası, barınma yerleri ve dinlenme alanlarında olumsuz etkilenebileceği, fiziksel, psikososyal ve olumsuz doğa şartları ile ilgili durumların önlenmesi için gerekli sistemler kurulmalıdır.


  İlgililere ve Tüm kamuoyuna duyurulur.
  İSGDER Yönetimi

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
  Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkındaki Görüşlerimiz.

  Sıra noMevcut maddeÖneri1Mevcut maddelerKimyasal tehlikelerde REACH sınıflandırılması esas alınmalıdır

  İlgililere ve Tüm kamuoyuna duyurulur.
  İSGDER Yönetimi

  BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

  Sıra noMevcut maddeÖneri1MADDE 5- (1) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenecektir.İlave olarak
  İşyerinde çalışanlar yaptıkları işin niteliğine göre işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın, biyolojik tehlikelere maruziyeti belirlenmelidir. Maruziyet sınırları kayıt altına alınarak çalaışanlar gerekli periyodik muayenelerden geçirilmelidir.

  İlgililere ve Tüm kamuoyuna duyurulur.
  İSGDER Yönetimi

  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ


  Sıra noMevcut maddeÖneri1Tatbikat
  MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için çok tehlikeli sınıfa giren işyerleri için yılda bir defa, tehlikeli sınıfa giren işyerleri için iki yılda bir defa az tehikeli sınıfa giren işyerleri için en geç üç yılda bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksikliler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.İlave olarak Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde Acil durum niteliğine bakılmaksızın
  Acil durum senaryoları 4 veya 4 den az olan firmalarda yılda en az 2 defa
  Acil durum senaryoları 4 ile 10 arasında olanlarda yılda en az 3 defa
  Acil durum senaryoları 11 ile 20 arasında olanlarda yılda en az 4 defa
  Acil durum senaryoları 20 nin üzerinde olanlarda yılda en az 5 defa tatbikat yapılmalıdır
  2MADDE 11 – (1) İşveren; çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 10 çalışan için ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 20 çalışan için;İşveren; Acil durumda görevlendirmek üzere
  Az tehlikeli işlerde çalışanların % 30 u
  Tehlikeli işlerde çalışanların % 40 ı
  Çok tehlikeli çalışanlarda %50 si
  Kadar personeli görevlendirilmeli ve gerekli eğitimler aldırılmalıdır
  3Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları
  MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması ile ilgili işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.
  Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması ile ilgili işyerinin bütünü için asıl işveren sorumludur.


  İlgililere ve Tüm kamuoyuna duyurulur.
  İSGDER Yönetimi