1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isgforum.net 21 aralık sınavına hazırlık/vol.2

Konusu 'Eğitim Notları ve Hazırlık' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 15 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Soru 57:
  Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden değildir?

  1. a) Devletin yetkili organlarınca konur.
  2. b) Cebir ile müeyyidelendirilmiştir.
  3. c) İhlal edilemez.
  4. d) Davranış kurallarıdır.
 2. Tgco İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  C
  C
 3. Yasin Çetin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46208
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  d
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Aralık 2013 ---
  İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği mühendisi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, bu durum taraflarca ne kadar süre içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir?
  A) 3 iş günü B) 5 iş günü
  C) 10 iş günü D) 15 iş günü
 4. Tgco İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  A mı
 5. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  50 işçi...risk değerlendirme yapılması için 1 sigortalı yeterli
 6. Yasin Çetin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46208
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  50 mi 1 mi ? bunu ben de karıştırıyorum?
 7. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  pardon..1 işçi evet
 8. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Soru 58:
  İş Yasası gereği ücret alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?

  a) 3 b) 5 c) 7 d) 10  On sanıyodum 5 miş...
 9. Yasin Çetin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46208
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  5 yıl evet
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Aralık 2013 ---
  Makine ve Tezgahlarda durdurma düğmesi ne renktir

  A.Mavi

  B.Yeşil

  C.Sarı

  D.Kırmızı
 10. Tgco İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  50 ve sana ise kurul kurulacak
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Aralık 2013 ---
  . iş güvencesi kapsamında olan bir işşçinin iş
  akdinin feshi sonrası açtığı iĢe iade davasında
  mahkemece feshin geçersizliğine karar veril-
  diğinde işçi, kesinleşen mahkeme kararının
  tebliğinden itibaren en geç kaç iş günü içinde
  işe başlamak için işverene başvuruda bulun-
  mak zorundadır?

  A) Altı B) On
  C) On beş D) Otuz
 11. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  1 işçi
  b
 12. Yasin Çetin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46208
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  10 muydu?
 13. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Soru 59:
  Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) bulunan bilgiler kaç madde halinde belirtilmiştir?

  1. a) 10 madde
  2. b) 12 madde
  3. c) 16 madde
  4. d) 24 madde
 14. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  Mahkeme karıyla onaylanan haksız işten çıkarma durumunda;
   İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur
   İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.
   İşçi 10 gün içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
   İşveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Aralık 2013 ---
  ceyhan 16
 15. Yasin Çetin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  46208
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili direktifler nelerdir

  A. 174-181 ILO direktifi, Seveso direktifi

  B. Seveso direktifi

  C. Basel Konvansiyonu

  D. Kyoto iklim sözleşmesi
 16. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  b
 17. Tgco İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  . Bir makinenin üzerindeki “CE” iĢaretlemesi
  aĢağıdakilerden hangisinin anlamına gelmez?

  A) Bu iĢareti taĢıyan makine Avrupa Birliği pazar-
  larında satılabilir, alınabilir.
  B) Bu iĢareti taĢıyan makine Avrupa Birliği Direk-
  tiflerinden birinin veya birkaçının kapsamında-
  ki Ģartları sağlamaktadır.
  C) Bu iĢareti taĢıyan makinenin Avrupa Birliği
  Direktiflerine göre sahip olması gereken asgari
  Ģartları sağlamaktadır.
  D) Bu iĢaret, “Communique Europe” kelimelerinin
  baĢ harfleridir ve bir ürünün sağlaması gere-
  ken kalite ve garanti Ģartları hususunda AB
  ülkeleri arasındaki hukuken bağlayıcı haber-
  leĢme, yazıĢma ve belgeler mevcuttur
 18. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  a
 19. Tgco İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Bende a diye düşündüm ama d miş hukuken bağlayıcılığı yok herhalde
 20. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  a zaten olmaz...d tabi ki..yasayla mı koyuluyor ce ler