1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isgforum.net 21 aralık sınavına hazırlık/vol.2

Konusu 'Eğitim Notları ve Hazırlık' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 15 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  sayfa birazdan sakinleşir oturur teker teker analizimizi yaparız;) yeni sorular eklensin takılmayın hıza
 2. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik

  neden kızılötesi...10 çeşit rahatsızlığı var mor ötesinin var..alfanın nesi var bir tane hastalık söyleyin
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  SORU 1: Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hâllerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç cm’den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacaktır?

  A) 100 B) 150 C) 200 D) 250
  SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt kısımlarının sabitlenmesine gerek yoktur.
  B) Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar merdivenlerde, merdiven kolunda açılacak lamba ve basamak zıvana uzunlukları 2 cm’den az olmayacaktır.
  C) Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirlerine eklenemez. 4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır.
  D) Taşınır merdivenlerde el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak şekilde papuçlar konacak, merdivenler madeni ve kaygan döşemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tırtıllı lastik veya mantar eklenecektir

  SORU 3:
  I. Kanalizasyon
  II. Tadilat ve yıkım işleri
  III. Sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işleri
  IV. Badana ve boya işleri
  Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması zorunluluğu, yukarıdaki hangi işlem/işlemler için geçerlidir?

  A) Yalnız I B) I – II C) I - III - IV D) I - II - III – IV

  SORU4: Yapı işlerinde yıkım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerinde yığılacaktır.
  B) Yıkım işleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın denetimi altında yapılacaktır.
  C) Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır.
  D) Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma başlamadan önce sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.

  SORU 5: Yapı işlerinde, işverenin aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunması zorunludur?

  A) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa
  B) İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa
  C) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa
  D) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 15 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa
  SORU 6: Yapı iş defteri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri yapı iş defterlerine yazabilirler.
  B) Yapı iş defterinin sayfaları bir asil bir suret olarak doldurulur.
  C) Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından tasdiklenir.
  D) Yapı iş defteri noter tarafından tasdiklenir.

  SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerinden değildir?

  A) Bina yıkım işleri B) Elmas madenciliği C) Kuyu ve kazı işleri D) Havai hat montajı

  SORU 8: Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik planı” aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaz?

  A) İşveren B) Koordinatör C) Proje sorumlusu D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  SORU 9: Yapı iş defterine aşağıdakilerden hangisi yazılmayabilir?

  A) Kazı kontrolü
  B) Beton kalite kontrolü
  C) Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hâllerde 100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi
  D) Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yer altı galerilerinde yapılan tahkimat kontrolü

  Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılmayacaktır.
  B) İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.
  C) İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması hâlinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır.
  D) İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir.

  SORU 11: “Yüksekliği tabandan itibaren .........daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.”
  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 2 metreden B) 2.5 metreden C) 3 metreden D) 3.5 metreden

  SORU 12:
  I- İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun
  ve görülebilir yerlerine asılacaktır.
  II- İskeleler, altı ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır.
  III- İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması hâlinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır.
  İnşaat işlerinde yüksekte çalışma ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  A) I - II B) I – III C) II - III D) I - II – III

  SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?

  A) Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır.
  B) Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz.
  C) İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 3 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir.
  D) Kazıların, toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz.

  SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi yakınından enerji nakil hattı geçen bina inşaatlarında inşaat demirinin inşaatın üst katlarına çekilmesi ile ilgili İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırıdır?

  A) Binanın üst katlarına çekilen demirin binaya çarpmaması için açısı gerekirse binanın her katında düzeltilmelidir.
  B) İnşaat demiri binanın üst katlarına binanın enerji nakil hattına bakmayan cephesinden çekilmelidir.
  C) İnşaat demirinin binanın üst katlarına çekilmesi için kollu fren tertibatı olan bir vinç kullanılmalıdır.
  D) Binanın üst katlarına çekilen inşaat demirinin kendi etrafında dönmemesi için bir noktasından değil, en az iki noktasından halatlara bağlanarak binanın üst katlarına çekilmelidir.


  SORU 15: Asma iskele korkulukları en az kaç cm yükseklikte olmalıdır?

  A) 80 B) 90 C) 100 D) 120

  SORU 16: “İskeleler, sık sık ve en az ........... bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 6 ayda B) 3 ayda C) 2 ayda D) Ayda

  SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin temel görevleri arasında değildir?

  A) İşyerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli eğitimin verilmesi
  B) Yapı üzerinde yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosyanın hazırlanması
  C) Yapı alanında yürütülen faaliyetler dikkate alınarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planının hazırlanması
  D) Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 6. maddesinde düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin koordine edilmesi

  Soru 18: Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir?

  A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

  SORU 19: Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş güvenliği yönünden aşağıdakilerden hangisini uygulamak doğru olur?

  A) Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmasının yeterli olduğu söylenir.
  B) Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest olduğu söylenir.
  C) İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucu donanım verilir.
  D) Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir.

  SORU 20: Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  A) Çatı merdiveni B) Uygun korkuluk C) Baret D) Çelik burunlu ayakkabı
 4. Tuncay Aydın Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Antalya
  Sertifika Numarası:
  38443
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KAMU-05070785451
  sorunun cvbını netleştirelim sonra diğer soruya geçelim.sabaha kadar burdayız....lütfennn
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İŞ EKİPMANLARININ TASARIM İMALAT VE KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının koruyucu ve koruma donanımı özelliklerinden değildir?

  A) Sağlam yapıda olacak
  B) İlave tehlike yaratmayacak
  C) Tehlike bölgesine yakın olmayacak
  D) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hâle getirilemeyecek şekilde olacak

  SORU 2: Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartların hangisinin sağlanması zorunlu değildir?

  A) Ekipmanda, yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunmalıdır.
  B) Yangın çıkma tehlikesi olan ekipmanların kullanıldığı yerin yakınında, yangın için su vanaları ve hortum bulunmalıdır.
  C) Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün görüş alanı yetersiz kaldığında görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılmalıdır.
  D) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması hâlinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olmalıdır.

  SORU 3:Bir makinenin üzerindeki “CE” işaretlemesi aşağıdakilerin hangisinin anlamına gelmez?

  A) Bu işareti taşıyan makine Avrupa Birliği pazarlarında satılabilir, alınabilir.
  B) Bu işareti taşıyan makine Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamındaki şartları sağlamaktadır.
  C) Bu işareti taşıyan makinenin Avrupa Birliği Direktiflerine göre sahip olması gereken asgari şartları sağlamaktadır.
  D) Bu işaret, “Communique Europe” kelimelerinin baş harfleridir ve bir ürünün sağlaması gereken kalite ve garanti şartları hususunda AB ülkeleri arasındaki hukuken bağlayıcı haberleşme, yazışma ve belgeler mevcuttur  SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İş ekipmanının çalışacağı veya bakımının yapılacağı bölge uygun şekilde aydınlatılmalıdır.
  B) İş ekipmanının bakım işleri ekipman çalışırken yapılmalıdır.
  C) Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenmelidir.
  D) İş ekipmanlarına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olmalı veya tehlikeli kısımlar durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olmalıdır.

  SORU 5: İş ekipmanları aşağıdaki hangi kriter esas alınarak yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır?

  A) Üretim kapasitesini en üst düzeye çekecek şekilde B) Sistemin kullanımını en basite indirecek şekilde
  C) En çok ekonomik yarar sağlayacak şekilde D) En az risk oluşturacak şekilde

  SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi kendinden hareketle veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümlerden biri değildir?

  A) Kendinden hareketli iş ekipmanları uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılacaktır.
  B) Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarının kesinlikle işçi taşımasına izin verilmeyecektir.
  C) İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa uygun trafik kuralları konulacak ve uygulanacaktır.
  D) İşyerlerinde yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilecektir.

  SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunmalıdır.
  B) Operatör tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olmak için çevreyi dolaşarak kontrol etmelidir.
  C) Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılmalıdır.
  D) İş ekipmanı veya tehlikeli kısımlar durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olmalıdır.

  SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucuları özelliklerden değildir?

  A) Koruyucuların kullanılması kolay olmalı
  B) Koruyucular kaliteyi bozmayacak biçimde olmalı
  C) Koruyucular her zaman çıkarılmadan bakımı yapılacak şekilde olmalı
  D) Koruyucular üretimi aksatmayacak biçimde dizayn edilmeli

  SORU 9: “İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan kumanda cihazları, ……………….. hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.” cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

  A) riskli B) hatalı C) istem dışı D) cihazın kumandasındaki
  SORU 10: İş ekipmanlarında aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?

  A) Basınç B) Hız C) Durdurma D) Çalıştırma

  SORU 11: Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir?

  A) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır
  B) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı, güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır
  C) Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır
  D) Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir

  SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında aranan özelliklerden biri değildir?
  A) Amaca uygun olacaktır.
  B) Üretimi aksatmayacaktır.
  C) Üretimin kalitesini bozmayacaktır.
  D) İşçinin operasyon noktasına ulaşmasını engellemeyecektir.  SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında bulunması gerekli özelliklerden değildir?

  A)Metal ya da benzeri malzemeden yapılacaktır
  B) Kullanımı kolay olacaktır
  C) Makine ile ilgisi olmamakla birlikte makine çevresinde bulunanların da hareketli kısımlarla temasını önleyecektir
  D) Makineden toz ve gaz çıkışını da önleyecektir

  SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında aranan özelliklerden biri değildir?

  A) Amaca uygun olacaktır
  B) Üretimin kalitesinibozmayacaktır
  C) Üretimi aksatmayacaktır
  D)İşçinin operasyon noktasına ulaşmasını engellemeyecektir

  SORU 15: İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemlerdendir?

  A)Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günLÜK kontrol edilecektir
  B) Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her çalışmadan önce kontrol edilecektir
  C) Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır
  D) Taşıma kabininde çarpma, tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır

  SORU 16:Makine koruyucular için hangisi yanlıştır?
  A) Çalışmayı zorlaştırmamalı , üretimi engellememeli B)Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalı
  C)Ürün ve üretim kalitesini etkilememeli D)Operasyon noktasına rahat ulaşılmasını sağlamalıdır.

  SORU 17:
  I. Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek
  II. Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek
  III.Taşıma kabini bulunanlarda yangına karşı önlemler alınacak
  İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında aranan özellikler açısından yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II – III

  SORU 18: Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhların elektrik şalterlerinin özellik ve niteliklerinden değildir?

  A) Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı renkte olmalıdır.
  B) Gerekli hâllerde uygun haber verme sistemi kurularak çalışmaya başlamadan önce sesle ve ışıkla haber verilmelidir.
  C) Şalter ve kumanda düğmeleri kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek şekil ve özellikte olmalıdır.
  D) Bir işçinin bir makine veya tezgâhın çeşitli kısımlarında çalışması gerektiği hâllerde bu btezgâhın birden fazla durdurma ve çalıştırma düğmesi bulunmalıdır.

  SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatlarının karakteristiklerinden değildir?

  A) Kolayca devreden çıkarılabilmeli B) İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı
  C) Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı D) Tehlike bölgesinde yeterli uzaklığa yerleştirilmeli

  SORU 20: Makine imalatçısının makinenin kullanımındaki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yerine getirmesi gereken işleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Bu tehlikeli durumların meydana gelmesi hâlinde ortaya çıkması muhtemel yaralanmaların düzeyinin ve bu durumlarla ilgili risklerin belirlenmesi ve bu risklerin oradan kaldırılması veya azaltılması için gerekli makine koruyucularının tasarlanması, imal edilmesi ve makineye monte edilmesi
  B) Makinenin yanlış kullanımını içeren “hatalı kullanım”ın gerçekleşmesi ve bunun sonucunda da bir yaralanmanın olması durumunda yaralı ile ilgili olarak alınması gereken acil önlem ve tedbirlerin belirlenmesi
  C) Makinenin olabilecek her türlü yanlış kullanımını içeren bir “hatalı kullanım listesinin eksiksiz bir şekilde hazırlanması
  D) “Hatalı kullanım listesinde belirtildiği şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeli durumların belirlenmesi

  SORU 21: İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan mevzuata uygun iş ekipmanlarında alınacak güvenlik önlemleri, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik
  farklılıklarından dolayı yeterli olmuyorsa aşağıdakilerden hangisi ilave önlem olarak alınacaktır?

  A) Uygun ekipman sağlanacaktır.
  B) İş ekipmanları kullanılmayacaktır.
  C) Üzerindeki işaretler yeniden düzenlenecektir.
  D) Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir.

  SORU 22:
  I- CE işareti ve imal yılı
  II- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi
  III- Üreticinin adı ve adresi
  Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre makineler, açıkça ve en az yukarıdaki bilgilerden
  hangisi/hangilerini ihtiva edecek şekilde işaretlenmelidir?

  A) Yalnız I B) I – II C) I - III D) I - II – III
  SORU 23: Pres, giyotin ve benzeri tezgâhlarda koruyucu aralığı en çok 20 mm olan durumlarda koruyucunun operasyon noktası uzaklığı hangi aralıkta olmalıdır?

  A) 0 – 30 mm B) 53 – 78 mm C) 130 – 155 mm D) 180 – 206 mm

  SORU 24: Şerit testere ve bıçkı makinelerindeki testerelerin bağlantılarındaki periyodik kontrol süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ayda bir
  B) Üç ayda bir
  C) Altı ayda bir
  D) Yılda bir
 6. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Başlığın adını hızlı ve öfkeli yapalım :D :p
 7. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  burasıda dolar birazdan yavaşlar yeni başlığa hücummm:)))
 8. Tuncay Aydın Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Antalya
  Sertifika Numarası:
  38443
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KAMU-05070785451
  bu sorular çocuk oyuncağı Erkan bey...burdaki arkadaşlar ne sorular gördüüüü:D
 9. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  örtün kapıları pencereleri :D
 10. Deniz Devrim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Yapı yönetmeliğinde yapı iş defterinden hiç bahsetmiyor, nerden çıktı bu defter :)
 11. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  isgforum dertleşilecek insan veritabanı nasıl:D
 12. rvydayd İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Bence sessizce çekilelim erkan bey uyuyunca geri gelelim :D
 13. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  B / A /D /A / A / B / B / D / D /A
 14. site çökero_O
 15. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  hey maşşaaalllaahhh pehlivaaaan pehlivaaaann:D
 16. Özgul Gönen İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  30696
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  sınavda sorular daha zordu:) ama
 17. 1-b 2-a 3-d 4-a 5-b 6-a 7-b 8-d 9-b 10-a 11-c 12-b 13-c 14-d 15-c 16-d 17-a 18-d 19-c 20-a
 18. Bianegro İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79595
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Orkun Grup nakliye& lojistik
  11. C
  12.D
  13.A
  14.?
  15.B
  16.D
  17.A
  18.D
  19.C
  20.D
 19. Tuncay Aydın Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Antalya
  Sertifika Numarası:
  38443
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KAMU-05070785451
  buradaki arkadaşlar ya 85 üstü alır yada kafa karışıklığından 60da kalır..dinlenin biraz..''Mutlu olma gücü''nü yakalyın lütfen
 20. 5-a