1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isgnet | mevzuat kütüphanesi

Konusu 'Mevzuat Kütüphanesi' forumundadır ve Talha Taflıoğlu tarafından 26 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  [​IMG]
  İSGNet – Mevzuat Kütüphanesi

  (Son Güncelleme: 30.08.2015)


  KANUNLAR
  2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Konu)
  5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (İlgili Konu)
  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu (İlgili Konu)
  3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (İlgili Konu)
  2872 Sayılı Çevre Kanunu (İlgili Konu)
  5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (İlgili Konu)
  854 Sayılı Deniz İş Kanunu (İlgili Konu)
  5253 Sayılı Dernekler Kanunu (İlgili Konu)
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (İlgili Konu)
  3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (İlgili Konu)
  5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu (İlgili Konu)
  151 Sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (İlgili Konu)
  5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu (İlgili Konu)
  1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) (İlgili Konu)
  697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun (İlgili Konu)
  6245 Sayılı Harcırah Kanunu (İlgili Konu)
  4857 Sayılı İş Kanunu (İlgili Konu)
  1475 Sayılı İş Kanunu (İlgili Konu)
  5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (İlgili Konu)
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İlgili Konu)
  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (İlgili Konu)
  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (İlgili Konu)
  5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun (İlgili Konu)
  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (İlgili Konu)
  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (İlgili Konu)
  6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun (İlgili Konu)
  3213 Sayılı Maden Kanunu (İlgili Konu)
  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (İlgili Konu)
  5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (İlgili Konu)
  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (İlgili Konu)
  4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu (İlgili Konu)
  5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun (İlgili Konu)
  4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (İlgili Konu)
  5544 Sayili Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu(İlgili Konu)

  TÜZÜKLER

  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Tüzüğü (İlgili Konu)
  Grev Ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük(İlgili Konu)
  Hakeme Ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü (İlgili Konu)
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü(İlgili Konu)
  İşçi Ve İşveren Sendika Ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük (İlgili Konu)
  İşkolları Tüzüğü (İlgili Konu)
  İş Teftişi Tüzüğü (ilgili Konu)
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük (İlgili Konu)
  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş yerlerinde Ve İşlerde Alınacak
  Tedbirler Hakkında Tüzük (İlgili Konu)
  Radyasyon Güvenliği Tüzüğü (İlgili Konu)
  Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü (İlgili Konu)
  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (İlgili Konu)


  YÖNETMELİKLER

  - A -

  Aktif İşgücü Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Alt İşverenlik Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Asansör Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Asgari Ücret Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)


  - B -

  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)

  - Ç -

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Çevre Görevlisi,Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)


  - D -

  Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)

  - E -

  Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik (İlgili Konu)
  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (İlgili Konu) (Eski Konu)

  - F -

  Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik (İlgili Konu)

  - G -

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)

  - H -

  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (İlgili Konu)


  - İ -


  İlkyardım Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik(İlgili Konu)
  İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İşkolları Yönetmeliği (İlgili Konu)
  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)
  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  İşyerlerinde acil durumlar hakkinda yönetmelik (İlgili Konu)
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (İlgili Konu)


  - K -

  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Konut Kapıcıları Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği (İlgili Konu)

  - M -

  Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik (İlgili Konu)
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (İlgili Konu)

  - Ö -

  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)

  - P -

  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)

  - S -

  Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi buçuk Saat veya daha az Çalışılması gereken İşler Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Sanayi,Ticaret,Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik (İlgili Konu)
  Sığınak Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Sağlik Hizmetlerinde İyonlaştirici Radyasyon Kaynaklari İle Çalişan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalişma Esaslari Hakkinda Yönetmelik (İlgili Konu)
  Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (İlgili Konu)

  - T -

  Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik (İlgili Konu)
  Tehlikeli maddelerin ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmelik (İlgili Konu)
  Tozla Mücadele Yönetmeliği (İlgili Konu)

  -U-

  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (İlgili Konu)

  -Ü-

  Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik (İlgili Konu)

  - Y -

  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (İlgili Konu) (Eski Konu)
  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)
  Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)

  - Z -

  Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (İlgili Konu)

  TEBLİĞLER
  Meslekî yeterlilik kurumu meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ(İlgili Konu)
  Ahşap Ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Akaryakıt İstasyonları - Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820) (İlgili Konu)
  Asbest sökümü ile ilgili eğitim programlarına ilişkin tebliğ (İlgili Konu)
  Büyük endüstriye kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu tebliği (İlgili Konu)
  Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (İlgili Konu)
  Çok tehlikeli işlerde görevlendirilebilecek (c) sinifi iş güvenliği uzmanlari hakkinda tebliğ (İlgili Konu)
  Ahşap Ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (İlgili Konu)
  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (İlgili Konu)
  İşveren Uygulama Tebliği (İlgili Konu)
  Kısa Vadeli Sigorta Kollar Yönetmeliği (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ
  Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (İlgili Konu)
  Tozla mücadele ile ilgili uygulamalara ilişkin tebliğ(İlgili Konu)
  Tehlikeli madde güvenlik danişmanliği hakkinda tebliğ(İlgili Konu)

  Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ(İlgili Konu)

  TÜRKİYE'NİN ONAYLADIĞI ILO SÖZLEŞMELERİ

  2 Numaralı İşsizlik Sözleşmesi (İlgili Konu)
  11 Numaralı Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  14 Numaralı Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  15 Numaralı Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  26 Numaralı Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi (İlgili Konu)
  29 Numaralı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (İlgili Konu)
  34 Numaralı Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (İlgili Konu)
  42 Numaralı İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)(İlgili Konu)
  45 Numaralı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  53 Numaralı Ticaret Gemilerinde Çalşan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  55 Numaralı Gemiadamlarının Hasalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  58 Numaralı Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) (İlgili Konu)
  59 Numaralı Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) (İlgili Konu)
  68 Numaralı Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  69 Numaralı Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  73 Numaralı Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  77 Numaralı Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  80 Numaralı Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi (İlgili Konu)
  81 Numaralı İş Teftişi Sözleşmesi (İlgili Konu)
  87 Numaralı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi (İlgili Konu)
  88 Numaralı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi (İlgili Konu)
  92 Numaralı Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  94 Numaralı Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  95 Numaralı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi (İlgili Konu)
  96 Numaralı Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) (İlgili Konu)
  98 Numaralı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi (İlgili Konu)
  99 Numaralı Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  100 Numaralı Eşit Ücret Sözleşmesi (İlgili Konu)
  102 Numaralı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  105 Numaralı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi (İlgili Konu)
  108 Numaralı Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  111 Numaralı Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  115 Numaralı Radyasyondan Korunma Sözleşmesi (İlgili Konu)
  116 Numaralı Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi (İlgili Konu)
  118 Numaralı Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  119 Numaralı Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi (İlgili Konu)
  122 Numaralı İstihdam Politikası Sözleşmesi (İlgili Konu)
  123 Numaralı Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  127 Numaralı Azami Ağırlık Sözleşmesi (İlgili Konu)
  133 Numaralı Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)(İlgili Konu)
  134 Numaralı İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  135 Numaralı İşçi Temsilcileri Sözleşmesi (İlgili Konu)
  138 Numaralı Asgari Yaş Sözleşmesi (İlgili Konu)
  142 Numaralı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi (İlgili Konu)
  144 Numaralı Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  146 Numaralı Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  151 Numaralı Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  152 Numaralı Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  153 Numaralı Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkinSözleşme (İlgili Konu)
  155 Numaralı İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  158 Numaralı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi (İlgili Konu)
  159 Numaralı Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi (İlgili Konu)
  161 Numaralı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  164 Numaralı Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme(İlgili Konu)
  166 Numaralı Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme (İlgili Konu)
  167 Numaralı Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi (İlgili Konu)
  176 sayılı maden işyerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi(İlgili Konu)
  182 Numaralı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi (İlgili Konu)


  Çalışmalar Devam Etmektedir....
  (Gözden kaçan mevzuatları konu altına cevap olarak yazarak bildirirseniz çorbada tuzunuz olmuş olur...)​
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
 3. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  iptal edilen ve yürürlükten kalkanları yazmazsak daha iyi olur
 4. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  Eline sağlık
 5. Onur NEZER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  10010
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  BU KANUN VE YÖNETMELİKLERİN HEPSİ GÜNCEL OLANLAR MI?
 6. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Evet ama çoğu yenilenecek çünkü hükmü 6331 ile kaldırılan 4857 nin 5. bölümündeki maddelere dayanak olarak görünüyor yenilenmesi gereken yönetmelikler...
 7. Onur NEZER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  10010
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkür ederim..
 8. Filiz Birlikay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84323
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  çalışmıyor
  paylaşım için teşekkürler
 9. Filiz Birlikay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84323
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  çalışmıyor
  Bu yönetmeliklerin,tüzüklerin hepsini okumak mı gerekir:( çok fazla bilgi var
 10. Mehmet Ali İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkürler paylaşım için. Elinize sağlık.
 11. Mehmet Salih Süer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  31762
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  GAMA
 12. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  An itibarı ile yönetmelikleri bitirdik çok şükür gözden kaçanlar varsa lütfen bu başlık altından bildiriniz.
 13. muratdesteci İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  teşekkürler
 14. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  elinize sağlık ordan bi parça burdan bi parça çok zorlanıyordum şahsen :)
 15. cankaban İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  asansör bakım ve işletme yönetmeliği 18.11.2008 27058

  kolay gelsin :)
 16. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  İlgili Konu eklenmiştir. İlginiz için teşekkürler... ;)
 17. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Mevzuat kütüphanesi çok pratik baya işimi çözüyorum buradan..Elleriniz dert görmesin.
 18. Kemal Erdal Çelen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Asi Körfez yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.
  Benimde özveri ile oluşturduğum mevzuata ilişkin dokümanları yararlı olu umudu ile yayımlıyorum. Kalın sağlıcakla.

  Ekli Dosyalar:

 19. Kemal Erdal Çelen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  Asi Körfez yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.

  Ekli Dosyalar:

 20. d.baştog İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  18 ağustos için hangilerini kullanacağız.. saolsun kurs yardımcı olmuyor:(