1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iso 23601 acil durum tahliye planları (genel bilgilendirme)

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Hüseyin Çitçi tarafından 26 Eylül 2017 başlatılmıştır.

 1. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Standartı, 2009 yılında tescil edilmiş, 2014 yılında minör güncellemeler yapılmıştır. “İşyerlerinde acil durum yönetmeliği” “Binaların yangından koruma yönetmeliği” ve “Sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanacak tahliye planları bu standarta uygun olmak zorundadır. Bina ve kurumların çeşitliliği gereği plan üzerinde uygulanacak piktogramlar ISO 7010:2011-A2015 standartlarında olmak zorundadır.
  [​IMG]

  Tüm ana giriş kapılarında, merdiven ve koridor kesişmelerinde, her katta, toplantı-konferans vb salonlarda, yemekhane vb toplu kullanım alanlarında tekrarları şarttır.

  Alışageldiğimiz “Sivil Savunma Krokileri”nden farklıdır. ISO 23601 ISO 7010 ve ISO 16069 lisanslarına sahip, buna bağlı olarak yine tescilli (copyright) olan 260’ın üstünde piktogramın kullanım lisansına sahip teknik grafiker marifetiyle hazırlanabilir. Her ne kadar çizim kabiliyetine sahip olsanızda, lisans sahibi olmamanız, ISO 23601 ve ISO 16069 alt detaylarına hakim olmamanız sebebiyle yönetmeliklere uygun olmayacaktır.

  İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği (RG28681 18.06.2013)
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Acil Durum Planının Hazırlanması
  Acil durum planı
  MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi,
  bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale
  ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
  MADDE 10
  (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları
  yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara
  önceden gerekli talimatları verir.
  (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.
  (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
  yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.
  Dokümantasyon
  MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:
  f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
  1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
  2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
  3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
  4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
  5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
  (112 tek Numara Olarak Düzenlenmiştir)
  (7) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

  Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği (RG26735 19.12.2007 Güncelleme 09.07.2015)
  MADDE 4- Tanımlar
  üü) Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının,
  itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi,
  MADDE 7- Genel sorumluluk ve yasaklar
  (4) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık,
  toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir
  yerde bulundurulur
  . Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme
  ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.
  (Asılan ve Bulundurulan tanımlarına dikkat ediniz)

  İşyerleri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
  Önlemleri Yönetmeliği (RG28710 17.07.2013)

  MADDE 8 -
  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalınak kaydı ile Bakanlıkça çıkartılan yönetmelikler
  başta olınak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.
  (2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla;
  a) İlgili Türk standartları,
  b) Avrupa standartları,
  c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar, dikkate alınır.


  Bazı tanımlar, kavramlar yanlış değerlendirilmektedir. Yönetmeliklerde bahsedilen yangın
  tahliye projesi ile acil durum tahliye krokisi farklı çalışmalardır. Farklı kullanıcılara hizmet
  ederler.
  Mimari projeler ve yangın tahliye projesine dönüştürülmüş mimari proje, teknik bilgi ve
  detay zenginidir. Acil durum tahliye krokisi, sade ve basittir. Binanın tüm kullanıcıları
  tarafından okunabilir olmalıdır.

  Yönetmeliklerde tahliye krokisi için, ebat, ölçek, asılacakları noktaların özellikleri, tekrar
  sayıları, işaretlerin hangi sembollerle belirleneceği vb birçok detay ifade edilmezken
  “işyerleri ve bina eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri” yönetmeliği
  Madde 8 gereği, TS EN ISO 7010 güvenlik işaretleri, ISO 16069 acil durum
  yönlendirmeleri ve ISO 23601 acil durum tahliye planları standartları bu çalışmanın
  tüm detaylarını belirlemekte, doğru ve uluslararası standartta tanzimini sağlamaktadır.

  Tahliye planı üzerinde yer alan ISO7010 sembollerinin aynıları ile hazırlanmış olan
  uyarı levhalarının bütünlük sağlaması, ISO 16069 acil durum yönlendirmesi işaretleriyle
  kaçış yolları boyunca yer alan uyarı levhaları, çalışmanın güvenilir olmasını sağlar.

  Tahliye planı binanın bütününü esas alarak, katların koordinasyonu, kullanıcı yükü ve
  kaçış yolları esasının tanımlanmasıyla başlar. Yangın ekipmanları, acil durum ekipmanları
  vb unsurların üzerine işaretlendiği, acil durum planının bir parçası iken, özeti olarak
  nitelenebilecek bir grafik çalışmasıdır.

  Bu çalışmayı hazırlayıp asmanın oluşturduğu yükümlülükleri iyi inceleyiniz. Planda
  göstermediğiniz unsurların yükümlülüğü de ciddi bir konudur.

  [​IMG]
  Yukarıda belirtilen yönetmelikleri dikkatle okumadığınızda, üst resimde görülen çalışma örneği kamuoyunca doğru bir referans olarak algılamaktadır.

  ISO 7010 piktogramlarını lisanssız olarak temin edemeyeceğiniz, internet marifetiyle kopyalayarak kullanmanız halinde de ağır neticelerle karşılaşacağınızı unutmayınız.

  [​IMG]

  Basit bir okul binasının planını hazırlarken, bu standartların gerekliliği nedir sorusuyla çok karşılaşmış olarak, pencere tahliyesi, çatı teras tahliyesi gibi konularla bağlantılı olarak AFAD, Belediye, İtfaiye entegrasyonlarıyla karşılaşmaya hazır olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır. En basit bir okul binasının hazırlanan risk analizinde 1100’ün üzerinde risk faktörü belirlenmiştir. Çalışmalarınızda bu risk analizine ve faktörlere ulaşamamışsanız önemli eksiklik içinde olduğunuzu biliniz.

  Basit binalarda, örneğin bir okul, hazırlanan tahliye planı birçok kişi için "basit/kolay" olarak nitelendirilir.
  [​IMG]
  Ancak bu tahliye planı, acil durum eylem planının özet grafiği olarak ele alınmalıdır. Binaların yangından korunma yönetmeliği en az iki kaçış yolunu öngörür. Mevcudun ortaya konduğu bu plan üzerinden 2. kaçış imkanının hazırlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve tahliye planının ikinci revizyonunun hazırlanması gereklidir. iş güvenliği uzmanı, risk analizi ve mevcut durum üzerinden değerlendirmesini hazırlayarak, tedbirlerin ve envanterlerin güncellemesini hazırlayacaktır. Plan üzerindeki müdahale envanterlerinin yerleri levhalandırılarak kalıcı olmaları ve takiplerinin yapılması sağlanacaktır. Plan üzerinde çizilen kaçış yollarının işaretlenmiş olması, acil durum çıkışının levhalarla işaretlenmiş olması, beraberinde yükümlülükler getirir. Bunların uygunluğu, varsa düzenlemelerin yapılması önem arz eder. Acil çıkış kapısı olarak işaretlediğiniz kapı kaçış yönünde açılması yükümlülüklerin başında gelir.

  ISO 23601 planlarında ebat ve ölçekte, 40x60cm ve 1/50 baz kabul edilmektedir. Otel odaları, misafirhane, yatakhane, yurt odaları vb noktalarda kapı arkalarına asılmak zorunda olan “Cep Planları” bina dahilinde kullanılan tahliye planlarının 20x30cm ebatlarında uyarlanmış basit versiyonlarıdır. Bina yapısı, kullanım amaçları doğrultusunda, gösterilmesi zorunlu detaylarla ebat ve ölçek 100x150cm ile 1/300’e kadar değişebilir. Tekrar edilen planlarda, kompleks bina yapısı, oda büyüklükleri, en az 2 farklı kaçış yolunun gösterimi gibi esaslara göre büyük plan, küçük parçalara bölünerek çoğaltılmalıdır.

  ISo 23601 tahliye planı üzerinde “Vaziyet Planı ile toplanma alanını” Kuzey yönlü olarak göstermek zorundasınızdır. ISO 23601 Tahliye planı ise astığınız noktaya göre bakan kişinin kendisini konumlandırabilmesi için, o noktaya göre tasarımı hazırlanmalıdır. İlave büyük pusula ile bu konumlandırma yönü belirtilmelidir.

  [​IMG]
  ISO 23601 tahliye planı üzerinde kullanılan ISO 7010 piktogramları 260’ın üzerinde olup, hangilerini kullanacağınızı, hangilerini göstermeyeceğinizi ISO23601 detaylarından öğrenebilirsiniz. minimum 0,75×0,75 cm gösterim büyüklüğü gereklidir. İş güvenlik uzmanı tarafından hazırlanan risk analizleri doğrultusunda konumlandırılan kişisel koruyucu ekipmanlar, yangın müdahale envanterleri, sağlık müdahale ekipmanları, tehlikeli alet ekipman makine vb noktaları tespiti önem arzeder. Ne yazık ki uygulamada risk analizlerinin yetersiz yapıldığı, birçok müdahale envanterinin kullanılmadığı, hazırlanan planların göstermelik krokiler olduğu gözlemlenmiştir. Çok dikkat edilmesi gereken bir konuda yapı market, hırdavatçılar vb malzeme satan noktalardan temin edebileceğiniz sağlık güvenlik işaretleri levhalarının neredeyse tamamı lisanssız kopya veya geçersiz yönetmeliğe uygun olmayan ürünler olmasıdır. Mutlaka ehil bir kişi veya kuruma danışınız, Türk standartları Enstitüsü web sayfasından “TS ISO EN 7010” sayfasını kontrol ediniz.
  [​IMG]
  Çalışmakta veya bulunduğunuz odadan binanın dışına kadar ulaşacağınız yol acil durum kapıları, koridorları ve yollarıdır. Tüm bu güzergah kaçışınızı engellemeyecek şekilde yönetmeliklere uygun olarak tanzim edilmelidir. ISO 23601 tahliye planları alternatif yollarla beraber bu güvenli güzergahı göstermekle zorunludur. Acil durum tahliyesinde tüm kapı pencere koridor ve yollar bu amaca hizmet ederken, yangın tahliyesinde; yangın ısı, ateş ve zehirli duman ürettiği için, özel olarak imal edilmiş yangın merdivenleri üzerinden tahliye gerçekleşecektir. Hastane vb medikal yerlerde ilave bir uygulama mevcuttur. Liman, otopark, spor sahaları konularında mutlaka bilgi edininiz.

  ISO 23601 tahliye planı kat yerleşim planı değildir. Hareket edebilen tefrişat, makine ekipman vb unsurlar planda gösterilmez. Ancak tahliye yolları çiziminde bu unsurlar dikkate alınır. Tahliye planı kamuya açık olarak sunulmalıdır, “Gizlilik” hükümleri gereği oda isimleri yerine numaralandırma kullanılır. Mihenk oluşturabilmek için istisnai olarak, “Gizlilik” hükümlerine aykırı düşmeyecek bazı oda veya yerlerin isminin yazılması sakıncalı değildir.
  [​IMG]
  Uygulamada, kağıt, cam ve çerçeve olmaksızın, hafiflik esas alınarak, “Dekota” malzemeye doğrudan baskı esas alınmıştır. Baskıda “Solvent boya” kurşun vb zehirli madde içeriği sebebiyle kullanılamaz. Sertifikalı UV boya ve UV baskı uygundur. Yapışkan folyo üzerine baskı uygun değildir.

  Planlarda “Acil Durum Tahliye” ve “Yangın Tahliye” talimatları ayrıca yazılmalıdır. Afet yönetimi ISO 22320 standartı ayrı bir konudur. Deprem, sel, sızıntı, sabotaj vb konu başlıklarının her biri ayrı ayrı çalışılır, ISO 23601 tahliye planı üzerinde gösterilmez.

  Arama, kurtarma, ilk yardım ekipleri, sorumlu kişi ve telefonları; uygulamada personel değişim sıklığı vb sebeplerle ayrı bir pano üzerinde hazırlanması tavsiye edilir.

  Tescilli çalışma, telif kapsamında korunan piktogramlar vb unsurlar sebebiyle lisanslı çalışma altında bu bilgiler plan üzerinde yer alır. Sözlü beyanları kabul etmeyiniz. Gerek lisans belgeleri gerek referans çalışma örnekleri gerekse gizlilik sözleşmesiyle beraber teknik şartname imzalanmasını mutlaka isteyiniz. Gerçek dışı beyanlardan sizleri koruyacaktır.
  [​IMG]

  Ehil olmayan kişilerin hazırladığı çalışmalarda önemli hatalar yapılmaktadır. Bir hastaneden örnek
  [​IMG]

  Faydalı olmasını dilerim
 2. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Tahliye planlarında "Ana koridor" ve "Yan koridor" tasarım ve parsiyel gösterim örneği. Vaziyet planı üzerinde gösterilen bölüm sarı alanla işaretlenmiştir.
  [​IMG]
 3. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Tahliye Planları ISO 7010 Uyarı Levhaları ISO 16069 Acil Durum Yonlendirmeleri

  [​IMG]
 4. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  2015/2016 Uygulama Örnekleri ve 2018/2019 Güncellemeleri

  093 revision 2019 company.jpg
  092 revision 2019 school.jpg
  084 plan gelisim company.jpg
 5. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları Detay Notları

  087 acil durum merdiveni works company.jpg 089 semboller works company.jpg 090 pencere tahliyesi works company.jpg 086 yangın merdiveni works company.jpg 088 yangin dolaplari works company.jpg 085 engelli rampa works company.jpg
  030 olcekleme.jpg
 6. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  2019 Güncellemeleri Acil Durum Ekiplerinin Tahliye Planlarına İlave Edilmesi
  Ekip üye sayısı ve kişilerin değişmesi ihtimali göz önünde bulundurularak, 4 ekip için ayrı telefon numarası tahsis edilerek tahliye planı üzerinde gösterilmiştir. Olası ekip üye değişikliklerde telefon numarası hep aynı olacağından düzeltme ihtiyacı kalkmıştır.

  TP 40x60 KZ Mersin YD Tekstil Acil Durum ve Yangin Tahliye Plani.jpg
 7. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Tarafıma gelen en önemli soru "Kat Tahliye Planlarının" hazırlanma esaslarında uyulması gereken usul ve esaslarda, hangi yönetmelik maddesine istinaden çalışmaların hazırlanması gerektiğidir.
  mevcut yönetmeliklerin hiçbirisinde net ve detay olmamakla beraber birçok yönetmelik maddesi bağlayıcı hükümlere sahiptir. Yani tek bir yönetmelik, veya maddesine dayanarak çalışma hazırlamak mümkün olmamaktadır. Acil Durum Yönetmeliği doğrudan kendisini Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine bağlamaktadır.

  İSG Gn müdürlüğü, AFAD Başkanlığı, nezninde yaptığım toplantılar neticesinde:
  “Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planlarının” mevcut yönetmeliklere ve ISO23601 Standartları uygunluğu doğrultusunda yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek hususlar :

  - İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği gereği, işverenin, ziyaretçileri bilgilendirme esası ve Binaların Yangından Korunması
  hakkında yönetmelik maddelerine uygunluk
  - İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği gereği, tahliye planında yer verilmesi gereken öğeler
  - ISO 3864 / Directive 92/58/EEC yeşil ve kırmızı renk kodları, acil durum yolları ve çıkışları işaretleme zorunluluğu
  - CEN / CELENEC ve TSE EN ISO 7010 yeşil ve kırmızı renk kodları, acil durum yolları ve çıkışları (sembol standartı) kabulu.
  - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yangın ve diğer acil durumlar” ayrımının esas alınması
  - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliği tek bir
  tedbire dayandırılamaz.” esasına ve yük dağılımı esaslarına uygun kaçış yollarının çizilmesi
  - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, tanımlarda yer alan unsurların, mevcut iseler plan üzerinde gösterimi
  - Plan dahilinde yer alacak "Acil Durum Ekip Telefonları Listesi"nin, gerek sayıca çokluğu gerekse personel değişimleri
  sebebiyle, kalıcı, ekip amirlerine tahsis edilebilecek 4 telefon numarasıyla ifade edilerek yer verilmesi
  – İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği (06.2013)
  – Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (03.2018)
  – İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Önlemler Yönetmeliği (07.2013)
  – Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği (09.2013)
  – Avrupa Birliği Direktifi 92/58/ECC
  – ISO3864, ISO23601, ISO7010, ISO16069 Standartları
  dikkate alınarak çalışmalar hazırlanmaktadır.

  – İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Önlemler Yönetmeliği madde 8'e istinaden, ebat, ölçek, asılacak noktalar, kullanılacak piktogram standartları, vb unsurların mevcut yönetmeliklerde açık ifade ile tanımlanmamış olmalarından yukarıda bahsi geçen yönetmelikler ve ISO23601 standartı gerekleri bir arada uygulanarak "Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları" hazırlanmaktadır.

  İnşallah hayrlara vesile ve sizlere faydalı olur.

  Kat Tahliye Plani Unsurlari 02.jpg
 8. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Daraba ve Acil çıkışlar
  İşyerlerinde önemle dikkat edilmesi gereken noktadır.
  Acil durumlarda enerji kesilmesi uygulanacağından, her an yükleme boşaltma faaliyetleri olabileceğinden, daraba üzerinde veya yan taraflarında acil çıkış kapıları imal edilmeli, bu bölümler dikkatle işaretlenmelidir.
  Acil çıkış kapıları olmayan darabalı bölümlerin tahliye planı çizilemez.
  Kaçış yolları tahliye planında çizilirken "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ilgili maddelere uygun olmalıdır.

  083 daraba works company.jpg
 9. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Acil Çıkış - Emergency Exit
  "Acil Çıkış" kavramsal konu başlığı, ana küme adıdır.
  ana küme dahilinde birçok öğe barındırır.

  Eksik bilinen, yanlış yorumlanan konu başlığıdır.
  92/58/EEC, ISO-3864, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, ISO 16069 vb kaynaklar çok dikkatle okunmalıdır.

  "BYKH Yönetmelik" diğer yönetmeliklere göre daha detaylı, değer, ölçü, metraj gibi net ifadelerle yazıldığı ve esası "Yangından Korunmak" olduğu için ne yazık ki kamuoyunca "acil çıkış = yangın çıkışı" olarak anlaşılmakta ve gerek düzenleme/işaretleme gerekse tahliye planları çiziminde bu eksik yorumlama yansıtılmaktadır.

  Çalışmaların önemli bir kısmı 2002, 2004, 2006 ve 2009 tarihli mevzuatların Türkçe'ye tercüme edilmesiyle kazanılmıştır. "Yangın ve diğer acil durumlar" ayrımı açık olarak ifade edilmiştir. Bu ayrım net olarak mevzuatımızda yer alır.

  (ADP) "Acil Durum Planları" ve "Acil çıkış" kavramsal olarak tam olarak anlaşılmadan, mevzuatımızda yer alan kaçış yolları esasları bilinmeden yapılacak düzenlemeler eksik, levhalamalar yanlış, tahliye planı dahilindeki çizimler hatalı olacaktır.
  Çıkışı gösteren kat planları çizmek kolaydır. Plan üzerine çizilen her yolun, işaretlenen her envanterin yasal karşılıklarını bilenler için Tahliye Planı çizmek zordur.

  İSG uzmanlarının işvereni bilgilendirme konusunda yasal zorunlulukları mevcuttur. Her şeyden sorumlu "işveren"in, yanlış veya eksik planlama, düzenleme, işaretleme veya tahliye planları sebebiyle uğrayacağı tüm cezaları rüçu edebileceğini düşününce biraz daha fazla dikkat gerekmektedir.

  EN TS ISO 7010 sembolleri (EN statüsü kazanmış ve TSE tarafından kabul edilmiştir)
  bu yönde gelişime devam etmekte ve yorumlamalara netlik sağlamaktadır.
  Acil durum tahliyesi ve yangın tahliyesi arasındaki fark, gerek mevzuatımızda gerek uluslararası standartlarda yer almaktadır. Bu ayrımın daha kolay anlaşılır olması için bakanlık nezninde toplantılar yapılmıştır. İnşallah daha teferruatlı ve kolay anlaşılır olurlar.
  095 emergency exit.jpg
 10. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Yangın Dolapları
  Tahliye Planları üzerinde neleri işaretleyeceğinizi ve nasıl kullanacağınızı iyi bilmeniz gereklidir. Yanlış örnek resminde olduğu üzere, bu işyerinin planlarını çizerken rafları gösterecek misiniz? Yangın Dolabını hiç mi çizmeyeceksiniz? Çiziminizin yasal neticelerini iyi bilmeniz gereklidir.
  Müdahale envanterlerine ulaşımı engelleyemez, önünü asla kapatamazsınız. Ancak uygulamada yanlış resim örneğine benzer birçok problem yaşanır.
  Yangın Dolaplarının varlığı, işyeri risk değerlendirmesi, adp, yönetmelik gerekleri; "okuduk araştırdık gereğini yerine getirdik" demektir.
  Bu gereklerin devamı olan levhalama takip eder.
  Bu gereklerin son safhası olarak tahliye planı üzerinde işaretlenir.

  özetle, Yangın dolabının varlığı, levhalanması ve plan üzerinde işaretlenmesi, diğer tüm öğeler içinde geçerli olan "Resmi Beyan" niteliğindedir.
  Tahliye Planına işlenmiş ancak "Önü kapalı" bir Yangın Dolabı, "Bez" Hortum olması vb kusurların yasal neticelerini iyi bilmeniz gereklidir.

  088 yangin dolaplari works company.jpg
 11. SEMA ÇAKIR İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhabalar,

  İşyeri için bu şekilde plan yaptırmak istiyorum. Sizden hizmet almamız mümkün mü? Şehir: İstanbul
 12. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ilginize teşekkür ederim.
  ilteşim bilgilerim yazılı, ne zaman isterseniz arayabilirsiniz.
 13. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
 14. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Kaçış Yolları
  Tahliye Planlarında ne yazık ki gelişi güzel kaçış yolları işaretlemeleri yapılmaktadır. Fiili kaçış yolları, yönlendirme levhalarıyla işaretlenirken tahliye planı üzerinde çizilirler.
  Konu kavramsal olarak ve yönetmelik esasları iyi öğrenilmeden çözümlemeye gidildiğinde, basit model mimarilerde kolayca çözdüğünüzü düşünürsünüz. ADP bir beyandır, koridora astığınız yönlendirme levhası da bir beyandır, tahliye planı üzerine çizdiğiniz kaçış yolu da bir beyandır.
  Tahliye planı üzerine çizilmiş kaçış yolu, kaçış yolu boyunca levhalandırma ve fiili düzenlemeleri zorunlu kılar veya tersi. Örtüşmeyen her durum mevzuata aykırılık hükmü taşıyacaktır.

  Restoran, AVM yemek katları/bölümleri gibi alanlar için hazırlanan planlarda bu bilgi eksikliği hemen fark edilir. Tahliye planı üzerinde çizdiğiniz tüm yolları yönlendirme levhasıyla donatmak zorunda olduğunuz gibi fiili kaçış yolu esaslarına göre düzenlemelerinizi de uygulamanız gerekecektir.
  Hastane, üniversite, büyük otel vb çok bloklu, bloklar arası geçişli mimarilerde, konuyu iyi kavramadıysanız hata kaçınılmaz olmaktadır.

  Genelde çok fazla okumamak, araştırmamak neticesinde gördüklerimizi doğru referans olarak alarak, yönetmeliklerde açık ayrımlar yapılmışken kaçış yollarında "yangın korumalı kaçış yolları" ile "acil durum kaçış yolları" ayrıştırmak yerine her yolu yeşil olarak tanımlamak gibi genel bir hatada mevcuttur.

  Yapılmış örnekler incelendiğinde, genelde eski mimarilere sahip, faaliyet esaslı düzenleme yapılmış, yönetmelik esaslarına uygun olmayan işyerleri, herşey doğru kabul edilerek tahliye planlarına aktarıldığını görürsünüz. Bu hatanın en büyük sebebi, risk analizlerinin, ADP'lerin gerçeği yansıtmaması, genelde kopyala yapıştır dosyala neticesinde hazırlanmasıdır.

  Bütün bu çalışmalar insan hayatını korumak amacındayken, göstermelik yapılan çalışmaların sebebini herkes tahmin edebilir.

  İSG uzmanlarının eğitim verme, bilgilendirme, kontrol etme, yanlışlıklar düzeltilmiyorsa bölge çalışma müdürlüklerine bildirme zorunluluğu vardır. İşverenin de eksik veya yanlış bilgilendirmelerden doğan zararları İSG uzmanına rucü hakkı vardır.

  100 kacis yollari.jpg
 15. Abidin Özler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63771
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Meditek Yazılım
  Merhabalar Hüseyin Bey,
  Gerçekten çok görsel planlar tebrik ederim.
  SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ ekinde aşağıda belirtilen işaretler kullanılır. Siz standarttakileri kullanmışsınız.

  upload_2019-8-31_13-30-21.png
 16. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Teşekkür ederim.
  Görselliklerin dışında önemli olan "içerdiği öğeler" hep yönetmeliklerin karşılıkları. gelişi güzel çizgiler çizemiyoruz :)
  herkes çizim yapabilir, çizim içinde her türlü program kullanılabilir. ancak çizilen yolun ilgili yönetmeliğe uygunluğu, yangın korumalı olup olmadığı vb bilgilerden yoksun çizim yapıldığı zaman problem başlıyor.
  kullanılan sembollerin birer beyan niteliği taşıdığını bildiğiniz zaman işler hepten değişiyor. bunların hiçbirisini bilmeden "çıkışı gösteren kroki" çizdiğiniz zaman neticeler de doğal olarak farklı oluyor. Sonucunda standartlar ve yönetmeliklere uygun planların, uyarı levhalarına ve düzenleyici tedbirlere yansıması efektif olurken, çıkışı gösteren krokinin koridorlardaki levhalandırması ve alınan önlemlerde doğal olarak göstermelik oluyorlar.

  Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 1992 tarihli 92/58/ECC Avrupa Birliği Direktifinin tercümesidir aslında. 92/58/EEC 'de dayanaklarını ISO 3864'ten alıyor. kullandığınız görseller EK2 Madde 3.4, birde kırmızı olan 3.5 'ler mevcuttur. 92/58/ECC hala geçerli olup, ISO 7010:2011 2012 yılında Avrupa Birliği normuna alındı ve adı EN ISO 7010 olarak düzenlendi. Binaların yangından korunma yönetmeliğinde geçen yangın/acil durum ayrımı dayanağını 3.4 ve 3.5'ten alıyor. ISO 7010 bu ayrımı gelişmiş olarak kullanıyor.
  2 sorun ortaya çıktı. ilki 2 'si de geçerli ancak sadece birisini kullanabilirsiniz, 2 normu karıştırıp bir arada kullanamazsınız. ikinci sorun ISO 7010 sürekli olarak güncelleniyor ve gelişiyor. 270 küsür sembolle ihtiyaçları çoğunlukla karşılarken, 92/58/ECC sınırlı sayıdaki sembolle uzun zamandır yetersiz konumda. Avrupalı üreticilerin neredeyse tamamı ISO 7010 ile üretimlerine devam ediyor. sınırlı üretimle 92/58/ECC talepleri karşılanıyor. TSE başından beri çalışma grubu üyesi, ve TS EN ISO 7010 olarak isimlenmiş durumda.
  Mevcut mevzuatta gereken ayrımı yapabilmek doğru yorumlayabilmek biraz yorucu. Mevzuat daire konu hakkında bilgi sahibi, benim raporlarımı da değerlendirdiler. inşallah daha açıklayıcı ve örnekli güncellemelerle kamuoyunu rahatlatırlar.

  Basit planlı ve az tehlikeli binalarda çok sorun yaşanmaz ama üretim tesisleri ve çok bloklu binalarda, özellikle çok tehlikeli sınıflarda dikkatli olmak gerekli.
  ISO tüm standartlarında eşgüdümlü hareket ettiğinden, zaten "EN ISO" söz konusu, 92/58/EEC yetersiz kalmış, 2sini bir arada kullanmak yasak, özet olarak güncel ve en efektif standartı kullanmak en doğrusu.

  ekteki görsel tabloyu raporda kullanmıştım. telif hakları sebebiyle ne yazıkki blur efektli olarak paylaşabiliyorum. 92/58/EEC ve ISO 7010 mukayese edince sanırım daha anlaşılır olacaktır.
  inşallah faydalı hayrlı olur.

  tekrar teşekkürler
  92 58 ECC vs ISO7010-01.jpg
 17. Abidin Özler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  63771
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Meditek Yazılım
  Bence de ISO 7010 daha güzel ve açıklayıcı ve de kesinlikle standarttaki semboller kullanılmalı ama ne olursa olsun ortada bi yönetmelik var ve mevzuat hiyerarşisinde standarttan üst konumda. Her ne kadar sevmesekte bunlar kullanılmalı. Ben de bizim kroki editörü yazılımın masaüstü versiyonuna koymamışım. Ben de hatalıyım bu konuda :( . Web versiyonunda her iki grup işareti de koydum. Bu arada konu ile ilgili bakanlığa bir bildirim yaptınız mı ?
 18. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Abidin bey çok dikkatle hareket etmenin önemini ve detayların mevzuat karşılıklarını bilenlerdensiniz, tebrik ederim. Öncelikle daha fazla fikir ve görüşler paylaşılır inşallah.
  Bakanlık, isg gn md, mevzuat daire hepimizden daha fazla bilgililer. risk analizlerini ve adp'lerini yapmamış yaklaşık 2 milyon işyeri mevcutken, yapılmışların çok önemli çoğunluğu kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanmışken, sektörel farklılıklar, işyeri, fonksiyon, donanım ve mimari farklılıklar dolayısıyla tahmin edeceğiniz üzere öncelikleri ve yoğunlukları başka noktada. Gündemlerine aldılar ve İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği güncellemesinde inşallah bazı konular daha açık ifade edilecek.
  Bakanlık ekteki yönetmelikler ve standartlar arası bağlantının kamuoyunca bilindiğini ve anlaşıldığını kabul ediyor. Kaçış yollarını BYKHY'e uygun çizdiğinizi, yangın korumalı alan ve yolların ayrımını yaptığınızı vb esas alıyor. Uygulamada tahliye "krokileri" ve acil kaçış yönlendirme levhalarını değerlendirince bu konun hiç anlaşılmadığı muhakkak. neredeyse %70'i mevzuata aykırı.
  30dan fazla bağlantılı yönetmelik mevcut. bunları okumadan anlamadan "şu işyeri bunu yapmış" doğrudur bende kopyalayayım dediğiniz an bittiğiniz an.

  SĞİY eklerinde önemli birkaç eksik mevcut. ISO3864'ü baz aldığını da ifade etmiyor. Teknik olarak alarm butonu, acil stop, toplanma, sığınak, yangın korumalı noktalar vb nasıl işaretleyeceksiniz? İBEASGÖY madde8 gereği EN ve ISO devreye giriyor. ISO3864'ü baz alayım deseniz, ISO7010 ile geçerliliği kalktı. Avrupa zaten 2li kabulün rahatsızlığını yaşadı ve 92/58/EEC yokmuşçaşına ISO7010 vb standartlarla devam ediyor. 1992 tarihli anlayış, kavram, gerekler ve ilişkilerden bahsediyoruz, ISO7010:2019 yayınlandı.

  1952 veya 1954 olmalı, sivil savunma yönetmeliği hala uygulamadadır. Acil Durum Yönetmeliğiyle çok noktada kesişir. Daire ve Müesseseler yönetmeliği hala aktiftir.

  Bakanlık ISO 7010'unu inkar etmiyor. En büyük tereddütleri, ana omurganın uygulanmasında bu kadar sorun yaşarken, yönetmelikler arası bağlantılar anlaşılmamışken ekonomik sıkıntı sözkonusuyken sert bir yön değişiminin etkileri. Yeşilköy Atatürk Havaalanında 2018 30 ağustosta çekilmiş fotoğraf ektedir, elektrik pano odalarının kapılarında "kuru kafa " uyarı levhaları mevcuttu. Bunun gibi 3m yukarıda monte edilmiş alarm butonları da mevcuttur :)

  Sizler değerli kişilersiniz, soruyor, fikir beyan ediyor, tartışıyor, geliştiriyor, varsa hatalar düzeltme gayretindesiniz. Allah sizlerden razı olsun. ancak önemli bir kesim kopyala yapıştır malzeme bulabilmek için gayret sarf ediyor. çalışmalarımın önemli bir kısmını internette paylaşırım. açıkçası çok fazla "doğru" kaynak yok. faydalı olsun, anlaşılsın gayretindeyim. Mersin Limanı için hazırladığım bir çalışmanın doğal olarak başlığında "MIP Acil D...." ifadesi kullanmıştım. birkaç kopya çalışmada başlıklarda "MIP" görünce insanların neyi kopyaladıklarını dahi anlamadıklarını gördüm.

  Sizin programlarınızın cracklerini kullananlar olduğu muhakkaktır. ancak programla beraber sunduğunuz hizmetlerin ne olduklarından bir haberler. güncelleme ve gelişmeleri takip ettiğiniz gibi bir çok farklı sektörlerde uygulamaları harmanlama ve geliştirme imkanına sahipsiniz. doğal olarak lisanslı kullanıcılarınız bunlardan faydalanabiliyorlar.

  inşallah yazdıklarımız faydalı olur

  097 yangin acil ayrim.jpg
  20170830_215608ss.jpg
 19. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Tahliye Kat Planlarında Çoklu Kapı ve Merdiven olan sistemlerde "Numaralandırma"
  102 numaralandırma-01.jpg
 20. Neriman Gürdap Coşgun İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  153607
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman

  Merhabalar,

  Acil durum kaçış yollarının genişliği hakkında da bilgi verir misiniz ? Ayrıca işletmede hangi noktalarda acil durum kaçış yollarının olması gerekiyor,örneğin; bir konfeksiyon atölyesinde dikiş makinaları hatları arasından da yolun geçmesi gerekiyor mu yoksa ana yollar yeterli midir ? Çalışan kişi sayısı 100-150 arası olan bir işletme içim soruyorum.


  Şimdiden çok teşekkürler