1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iso 23601 acil durum tahliye planları (genel bilgilendirme)

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Hüseyin Çitçi tarafından 26 Eylül 2017 başlatılmıştır.

 1. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Standartı, 2009 yılında tescil edilmiş, 2014 yılında minör güncellemeler yapılmıştır. “İşyerlerinde acil durum yönetmeliği” “Binaların yangından koruma yönetmeliği” ve “Sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanacak tahliye planları bu standarta uygun olmak zorundadır. Bina ve kurumların çeşitliliği gereği plan üzerinde uygulanacak piktogramlar ISO 7010:2011-A2015 standartlarında olmak zorundadır.
  [​IMG]

  Tüm ana giriş kapılarında, merdiven ve koridor kesişmelerinde, her katta, toplantı-konferans vb salonlarda, yemekhane vb toplu kullanım alanlarında tekrarları şarttır.

  Alışageldiğimiz “Sivil Savunma Krokileri”nden farklıdır. ISO 23601 ISO 7010 ve ISO 16069 lisanslarına sahip, buna bağlı olarak yine tescilli (copyright) olan 260’ın üstünde piktogramın kullanım lisansına sahip teknik grafiker marifetiyle hazırlanabilir. Her ne kadar çizim kabiliyetine sahip olsanızda, lisans sahibi olmamanız, ISO 23601 ve ISO 16069 alt detaylarına hakim olmamanız sebebiyle yönetmeliklere uygun olmayacaktır.

  İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği (RG28681 18.06.2013)
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Acil Durum Planının Hazırlanması
  Acil durum planı
  MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi,
  bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale
  ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
  MADDE 10
  (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları
  yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara
  önceden gerekli talimatları verir.
  (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.
  (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
  yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.
  Dokümantasyon
  MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:
  f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
  1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
  2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
  3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
  4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
  5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
  (112 tek Numara Olarak Düzenlenmiştir)
  (7) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

  Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği (RG26735 19.12.2007 Güncelleme 09.07.2015)
  MADDE 4- Tanımlar
  üü) Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının,
  itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi,
  MADDE 7- Genel sorumluluk ve yasaklar
  (4) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık,
  toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir
  yerde bulundurulur
  . Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme
  ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.
  (Asılan ve Bulundurulan tanımlarına dikkat ediniz)

  İşyerleri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
  Önlemleri Yönetmeliği (RG28710 17.07.2013)

  MADDE 8 -
  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalınak kaydı ile Bakanlıkça çıkartılan yönetmelikler
  başta olınak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.
  (2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla;
  a) İlgili Türk standartları,
  b) Avrupa standartları,
  c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar, dikkate alınır.


  Bazı tanımlar, kavramlar yanlış değerlendirilmektedir. Yönetmeliklerde bahsedilen yangın
  tahliye projesi ile acil durum tahliye krokisi farklı çalışmalardır. Farklı kullanıcılara hizmet
  ederler.
  Mimari projeler ve yangın tahliye projesine dönüştürülmüş mimari proje, teknik bilgi ve
  detay zenginidir. Acil durum tahliye krokisi, sade ve basittir. Binanın tüm kullanıcıları
  tarafından okunabilir olmalıdır.

  Yönetmeliklerde tahliye krokisi için, ebat, ölçek, asılacakları noktaların özellikleri, tekrar
  sayıları, işaretlerin hangi sembollerle belirleneceği vb birçok detay ifade edilmezken
  “işyerleri ve bina eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri” yönetmeliği
  Madde 8 gereği, TS EN ISO 7010 güvenlik işaretleri, ISO 16069 acil durum
  yönlendirmeleri ve ISO 23601 acil durum tahliye planları standartları bu çalışmanın
  tüm detaylarını belirlemekte, doğru ve uluslararası standartta tanzimini sağlamaktadır.

  Tahliye planı üzerinde yer alan ISO7010 sembollerinin aynıları ile hazırlanmış olan
  uyarı levhalarının bütünlük sağlaması, ISO 16069 acil durum yönlendirmesi işaretleriyle
  kaçış yolları boyunca yer alan uyarı levhaları, çalışmanın güvenilir olmasını sağlar.

  Tahliye planı binanın bütününü esas alarak, katların koordinasyonu, kullanıcı yükü ve
  kaçış yolları esasının tanımlanmasıyla başlar. Yangın ekipmanları, acil durum ekipmanları
  vb unsurların üzerine işaretlendiği, acil durum planının bir parçası iken, özeti olarak
  nitelenebilecek bir grafik çalışmasıdır.

  Bu çalışmayı hazırlayıp asmanın oluşturduğu yükümlülükleri iyi inceleyiniz. Planda
  göstermediğiniz unsurların yükümlülüğü de ciddi bir konudur.

  [​IMG]
  Yukarıda belirtilen yönetmelikleri dikkatle okumadığınızda, üst resimde görülen çalışma örneği kamuoyunca doğru bir referans olarak algılamaktadır.

  ISO 7010 piktogramlarını lisanssız olarak temin edemeyeceğiniz, internet marifetiyle kopyalayarak kullanmanız halinde de ağır neticelerle karşılaşacağınızı unutmayınız.

  [​IMG]

  Basit bir okul binasının planını hazırlarken, bu standartların gerekliliği nedir sorusuyla çok karşılaşmış olarak, pencere tahliyesi, çatı teras tahliyesi gibi konularla bağlantılı olarak AFAD, Belediye, İtfaiye entegrasyonlarıyla karşılaşmaya hazır olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır. En basit bir okul binasının hazırlanan risk analizinde 1100’ün üzerinde risk faktörü belirlenmiştir. Çalışmalarınızda bu risk analizine ve faktörlere ulaşamamışsanız önemli eksiklik içinde olduğunuzu biliniz.

  Basit binalarda, örneğin bir okul, hazırlanan tahliye planı birçok kişi için "basit/kolay" olarak nitelendirilir.
  [​IMG]
  Ancak bu tahliye planı, acil durum eylem planının özet grafiği olarak ele alınmalıdır. Binaların yangından korunma yönetmeliği en az iki kaçış yolunu öngörür. Mevcudun ortaya konduğu bu plan üzerinden 2. kaçış imkanının hazırlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve tahliye planının ikinci revizyonunun hazırlanması gereklidir. iş güvenliği uzmanı, risk analizi ve mevcut durum üzerinden değerlendirmesini hazırlayarak, tedbirlerin ve envanterlerin güncellemesini hazırlayacaktır. Plan üzerindeki müdahale envanterlerinin yerleri levhalandırılarak kalıcı olmaları ve takiplerinin yapılması sağlanacaktır. Plan üzerinde çizilen kaçış yollarının işaretlenmiş olması, acil durum çıkışının levhalarla işaretlenmiş olması, beraberinde yükümlülükler getirir. Bunların uygunluğu, varsa düzenlemelerin yapılması önem arz eder. Acil çıkış kapısı olarak işaretlediğiniz kapı kaçış yönünde açılması yükümlülüklerin başında gelir.

  ISO 23601 planlarında ebat ve ölçekte, 40x60cm ve 1/50 baz kabul edilmektedir. Otel odaları, misafirhane, yatakhane, yurt odaları vb noktalarda kapı arkalarına asılmak zorunda olan “Cep Planları” bina dahilinde kullanılan tahliye planlarının 20x30cm ebatlarında uyarlanmış basit versiyonlarıdır. Bina yapısı, kullanım amaçları doğrultusunda, gösterilmesi zorunlu detaylarla ebat ve ölçek 100x150cm ile 1/300’e kadar değişebilir. Tekrar edilen planlarda, kompleks bina yapısı, oda büyüklükleri, en az 2 farklı kaçış yolunun gösterimi gibi esaslara göre büyük plan, küçük parçalara bölünerek çoğaltılmalıdır.

  ISo 23601 tahliye planı üzerinde “Vaziyet Planı ile toplanma alanını” Kuzey yönlü olarak göstermek zorundasınızdır. ISO 23601 Tahliye planı ise astığınız noktaya göre bakan kişinin kendisini konumlandırabilmesi için, o noktaya göre tasarımı hazırlanmalıdır. İlave büyük pusula ile bu konumlandırma yönü belirtilmelidir.

  [​IMG]
  ISO 23601 tahliye planı üzerinde kullanılan ISO 7010 piktogramları 260’ın üzerinde olup, hangilerini kullanacağınızı, hangilerini göstermeyeceğinizi ISO23601 detaylarından öğrenebilirsiniz. minimum 0,75×0,75 cm gösterim büyüklüğü gereklidir. İş güvenlik uzmanı tarafından hazırlanan risk analizleri doğrultusunda konumlandırılan kişisel koruyucu ekipmanlar, yangın müdahale envanterleri, sağlık müdahale ekipmanları, tehlikeli alet ekipman makine vb noktaları tespiti önem arzeder. Ne yazık ki uygulamada risk analizlerinin yetersiz yapıldığı, birçok müdahale envanterinin kullanılmadığı, hazırlanan planların göstermelik krokiler olduğu gözlemlenmiştir. Çok dikkat edilmesi gereken bir konuda yapı market, hırdavatçılar vb malzeme satan noktalardan temin edebileceğiniz sağlık güvenlik işaretleri levhalarının neredeyse tamamı lisanssız kopya veya geçersiz yönetmeliğe uygun olmayan ürünler olmasıdır. Mutlaka ehil bir kişi veya kuruma danışınız, Türk standartları Enstitüsü web sayfasından “TS ISO EN 7010” sayfasını kontrol ediniz.
  [​IMG]
  Çalışmakta veya bulunduğunuz odadan binanın dışına kadar ulaşacağınız yol acil durum kapıları, koridorları ve yollarıdır. Tüm bu güzergah kaçışınızı engellemeyecek şekilde yönetmeliklere uygun olarak tanzim edilmelidir. ISO 23601 tahliye planları alternatif yollarla beraber bu güvenli güzergahı göstermekle zorunludur. Acil durum tahliyesinde tüm kapı pencere koridor ve yollar bu amaca hizmet ederken, yangın tahliyesinde; yangın ısı, ateş ve zehirli duman ürettiği için, özel olarak imal edilmiş yangın merdivenleri üzerinden tahliye gerçekleşecektir. Hastane vb medikal yerlerde ilave bir uygulama mevcuttur. Liman, otopark, spor sahaları konularında mutlaka bilgi edininiz.

  ISO 23601 tahliye planı kat yerleşim planı değildir. Hareket edebilen tefrişat, makine ekipman vb unsurlar planda gösterilmez. Ancak tahliye yolları çiziminde bu unsurlar dikkate alınır. Tahliye planı kamuya açık olarak sunulmalıdır, “Gizlilik” hükümleri gereği oda isimleri yerine numaralandırma kullanılır. Mihenk oluşturabilmek için istisnai olarak, “Gizlilik” hükümlerine aykırı düşmeyecek bazı oda veya yerlerin isminin yazılması sakıncalı değildir.
  [​IMG]
  Uygulamada, kağıt, cam ve çerçeve olmaksızın, hafiflik esas alınarak, “Dekota” malzemeye doğrudan baskı esas alınmıştır. Baskıda “Solvent boya” kurşun vb zehirli madde içeriği sebebiyle kullanılamaz. Sertifikalı UV boya ve UV baskı uygundur. Yapışkan folyo üzerine baskı uygun değildir.

  Planlarda “Acil Durum Tahliye” ve “Yangın Tahliye” talimatları ayrıca yazılmalıdır. Afet yönetimi ISO 22320 standartı ayrı bir konudur. Deprem, sel, sızıntı, sabotaj vb konu başlıklarının her biri ayrı ayrı çalışılır, ISO 23601 tahliye planı üzerinde gösterilmez.

  Arama, kurtarma, ilk yardım ekipleri, sorumlu kişi ve telefonları; uygulamada personel değişim sıklığı vb sebeplerle ayrı bir pano üzerinde hazırlanması tavsiye edilir.

  Tescilli çalışma, telif kapsamında korunan piktogramlar vb unsurlar sebebiyle lisanslı çalışma altında bu bilgiler plan üzerinde yer alır. Sözlü beyanları kabul etmeyiniz. Gerek lisans belgeleri gerek referans çalışma örnekleri gerekse gizlilik sözleşmesiyle beraber teknik şartname imzalanmasını mutlaka isteyiniz. Gerçek dışı beyanlardan sizleri koruyacaktır.
  [​IMG]

  Ehil olmayan kişilerin hazırladığı çalışmalarda önemli hatalar yapılmaktadır. Bir hastaneden örnek
  [​IMG]

  Faydalı olmasını dilerim
 2. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Tahliye planlarında "Ana koridor" ve "Yan koridor" tasarım ve parsiyel gösterim örneği. Vaziyet planı üzerinde gösterilen bölüm sarı alanla işaretlenmiştir.
  [​IMG]
 3. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Tahliye Planları ISO 7010 Uyarı Levhaları ISO 16069 Acil Durum Yonlendirmeleri

  [​IMG]
 4. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  2015/2016 Uygulama Örnekleri ve 2018/2019 Güncellemeleri

  093 revision 2019 company.jpg
  092 revision 2019 school.jpg
  084 plan gelisim company.jpg
 5. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları Detay Notları

  087 acil durum merdiveni works company.jpg 089 semboller works company.jpg 090 pencere tahliyesi works company.jpg 086 yangın merdiveni works company.jpg 088 yangin dolaplari works company.jpg 085 engelli rampa works company.jpg
  030 olcekleme.jpg
 6. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  2019 Güncellemeleri Acil Durum Ekiplerinin Tahliye Planlarına İlave Edilmesi
  Ekip üye sayısı ve kişilerin değişmesi ihtimali göz önünde bulundurularak, 4 ekip için ayrı telefon numarası tahsis edilerek tahliye planı üzerinde gösterilmiştir. Olası ekip üye değişikliklerde telefon numarası hep aynı olacağından düzeltme ihtiyacı kalkmıştır.

  TP 40x60 KZ Mersin YD Tekstil Acil Durum ve Yangin Tahliye Plani.jpg
 7. Hüseyin Çitçi Acil Durum Yöneticisi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Tarafıma gelen en önemli soru "Kat Tahliye Planlarının" hazırlanma esaslarında uyulması gereken usul ve esaslarda, hangi yönetmelik maddesine istinaden çalışmaların hazırlanması gerektiğidir.
  mevcut yönetmeliklerin hiçbirisinde net ve detay olmamakla beraber birçok yönetmelik maddesi bağlayıcı hükümlere sahiptir. Yani tek bir yönetmelik, veya maddesine dayanarak çalışma hazırlamak mümkün olmamaktadır. Acil Durum Yönetmeliği doğrudan kendisini Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine bağlamaktadır.

  İSG Gn müdürlüğü, AFAD Başkanlığı, nezninde yaptığım toplantılar neticesinde:
  “Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planlarının” mevcut yönetmeliklere ve ISO23601 Standartları uygunluğu doğrultusunda yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek hususlar :

  - İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği gereği, işverenin, ziyaretçileri bilgilendirme esası ve Binaların Yangından Korunması
  hakkında yönetmelik maddelerine uygunluk
  - İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği gereği, tahliye planında yer verilmesi gereken öğeler
  - ISO 3864 / Directive 92/58/EEC yeşil ve kırmızı renk kodları, acil durum yolları ve çıkışları işaretleme zorunluluğu
  - CEN / CELENEC ve TSE EN ISO 7010 yeşil ve kırmızı renk kodları, acil durum yolları ve çıkışları (sembol standartı) kabulu.
  - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yangın ve diğer acil durumlar” ayrımının esas alınması
  - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliği tek bir
  tedbire dayandırılamaz.” esasına ve yük dağılımı esaslarına uygun kaçış yollarının çizilmesi
  - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, tanımlarda yer alan unsurların, mevcut iseler plan üzerinde gösterimi
  - Plan dahilinde yer alacak "Acil Durum Ekip Telefonları Listesi"nin, gerek sayıca çokluğu gerekse personel değişimleri
  sebebiyle, kalıcı, ekip amirlerine tahsis edilebilecek 4 telefon numarasıyla ifade edilerek yer verilmesi
  – İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği (06.2013)
  – Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (03.2018)
  – İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Önlemler Yönetmeliği (07.2013)
  – Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği (09.2013)
  – Avrupa Birliği Direktifi 92/58/ECC
  – ISO3864, ISO23601, ISO7010, ISO16069 Standartları
  dikkate alınarak çalışmalar hazırlanmaktadır.

  – İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Önlemler Yönetmeliği madde 8'e istinaden, ebat, ölçek, asılacak noktalar, kullanılacak piktogram standartları, vb unsurların mevcut yönetmeliklerde açık ifade ile tanımlanmamış olmalarından yukarıda bahsi geçen yönetmelikler ve ISO23601 standartı gerekleri bir arada uygulanarak "Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları" hazırlanmaktadır.

  İnşallah hayrlara vesile ve sizlere faydalı olur.

  Kat Tahliye Plani Unsurlari 02.jpg