1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kaçak akım rölesinin iş güvenliği açısından önemi / teknik detayı / 16-12-2014 / önemli

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 16 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  KAÇAK AKIM RÖLESİNİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
  Elektrik ve Elektronik Mühendisi Recep GÜNER, İş Müfettişi Yardımcısı

  İş kazası, ulusal mevzuatımıza baktığımızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 3’te kavramsal olarak yer almaktadır. İş kazasının ulusal ve uluslararası yapılan tanımlarında ortak noktasının çalışanların ruh ve beden sağlığına özre uğratan veya ölüme sebebiyet veren bir olay olduğu görülmektedir. SGK istatistikleri incelendiğinde ülkemizdeki iş kazalarının öncelikli sebeplerinin arasında elektrikle temasın geldiği görülmektedir. 2011 yılı SGK istatistiklerine göre 465 “elektrik akımından ileri gelen” iş kazası olmuştur. SGK tarafından oluşturulan bu istatistiklere sadece iş göremezlik ve ölümle sonuçlanan kazalar alınmaktadır. Can kaybına veya yaralanmaya sebep olmayan sadece maddi hasara neden olan veya herhangi bir zararla sonuçlanmayan kazalar göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın çok daha yüksek olduğu görülmektedir.

  Elektrik Akımı ve İnsan Vücuduna Etkileri
  Benjamin Franklin’in yıldırımlar üzerinde yaptığı çalışma ile keşfedilen elektrik, aslında yaşamın mikro ve makro ölçülerinde daha önceden de var olmaktaydı. Franklin’in bu deneyi, var olan elektriğin modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olması yolunda atılan ilk adım olmuştur. Elektrik, modern hayatın vazgeçilmezi olurken bazı tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle elektrik akımı ile temas ağır yaralanmalara hatta ölümlere dahi sebep olmaktadır. Elektrik akımının vücuttan geçmesi, öncelikle sinir sistemine hasar vermektedir. Bunun yanı sıra kalp ritminin bozulmasına hatta durmasına bile sebep olmaktadır. Elektrik akımı, vücuda temas ettiği yerlerde, girdiği ve çıktığı noktalarda, ciltte ve derin dokularda yanıklar oluşturur. Ciltteki yanık yarasının küçük olmasına karşın derin dokularda şiddetli hasar olabilir. Elektrik akımı, vücuda girdiği ve çıktığı noktalarda her zaman birer yaraya sebep olur. Giriş yarası oldukça küçük olabilir ama çıkış yarası geniş ve derindir.

  Tablo 1. Elektrik Akımının İnsan Üzerine Etkisi (http://ecmweb.com/ (Electrical, Construction & Maintenance Magzine)

  233a4-e1.jpg

  Elektrik akımının insan vücudu üzerinde etkisi incelendiğinde bir kısmının doğrudan, bir kısmının ise dolaylı bir şekilde olduğu görülmektedir. Elektrik akımı ile meydana gelen kazalar, etki bakımından üç ana gruba ayrılabilir[1]:

  · Elektrik akımının doğrudan doğruya sinirler, adaleler ve kalbin çalışması üzerine etkisi,

  · Elektrik akımının sebep olduğu ısınmanın yaptığı zararlar, mesela arkın sebep olduğu yanmalar,

  · İnsan için zararlı olmayan çok küçük akımlarda, korku sebebi ile (düşme, çarpma vb.) mekanik zararlar. Bu etkiler incelendiğinde en büyük zararın sinir ve adaleler üzerinde ki direk etkisi olduğu söylenebilir.[2]


  Elektrik akımının etkisi ortamın nemlilik derecesine, kazazedenin elektrik akımına yakalandığı vücut pozisyonuna hatta Tablo 1’de görüldüğü gibi cinsiyete göre bile değişmektedir. Akımın insan vücudundaki etki süresinin önemi büyüktür. “Kalp üzerinden 0,3 saniyeden daha uzun süre 80 mA mertebesinde bir akım geçerse kalp kaslarının kasılması ve tehlikeli fibrilasyon başlar ve olay çoğu zaman ölümle sonuçlanır. Kalbin normal çalışma periyodu 750 ms’dir. Eğer akımın kalp üzerindeki etki süresi 200 ms mertebesinde ise bunun zararı yoktur. Özellikle 750 ms’den daha uzun süre etki eden akımlar tehlikelidir”.[3]

  Kaçak Akım Rölesi (K.A. Rölesi)
  Şekil 1. K.A. rölesinin bağlantı şekli.

  113b1-e2.jpg

  Kaçak akım, normal işletme yolunun içinde dönen akımın bulunmaması gereken iletken kısımlara çeşitli nedenlerle geçmesi suretiyle oluşur. Kaçak akım (K.A.) rölesi, devamlı olarak fazdaki akımı nötrdeki akımla kıyaslar. İkisi arasındaki fark (kaçak akım) toprağa akar. Sağlıklı bir devrede izolasyondan ve kayıplardan dolayı az da olsa her zaman bir miktar kaçak akım mevcuttur. K.A. rölesi, faz ve nötr arasındaki farkın daha önceden belirlenen seviyeye geldiğinde devreyi kesmeye yarar.[4]

  K.A. rölesi, sistemde bağlandığı terminalin giren ve çıkan akım değerlerini ölçer. Resim 1’de de görüldüğü gibi terminaller ve sigorta arasında set edilen değerin üzerinde bir kaçak akım varsa devreyi keserek herhangi bir can ve mal kaybının önüne geçer.

  K.A. Rölesinin Çalışma Prensibi
  K.A. rölesi, esas itibariyle basit bir çalışma mantığına sahiptir. Cihazın içerisinde toroidal ölçüm transformatörü bulunmaktadır. Bu transformatör, özellik olarak içerisinden geçen akımın toplamında bir dengesizlik veya bir eşitsizlik olduğu vakit, bu dengesizliğin oranında bir akım endükler. K.A. rölesi, temel olarak toroidal transformatörün bu özelliğinin üzerine kurulmuştur. Sistemde kaçak akım oluşması durumunda faz ve nötr üzerindeki akımda bir fark oluşur. Bu durum, toroidal transformatör üzerinde bir manyetik akı oluşturur ve sargı üzerinde akım indüklenir. Oluşan bu akım, kumanda devresinin elektromanyetik bobinini harekete geçirir. Böylece cihazın kapalı konumda bulunan ana kontakları açık konuma geçerek faz ve nötr iletkenleri ile şebekeyi birbirinden ayırır[5].

  K.A. Rölesinin Mevzuattaki Yeri
  Yerel mevzuatımıza baktığımızda elektrikle ilgili birçok dolaylı veya doğrudan madde bulunmaktadır. K.A. rölesi ile ilgili maddelerin genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. maddesinde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik K.A. rölesinin (300 mA anma kaçak akım değerine sahip K.A. rölesi) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik K.A. rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip K.A. rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır. K.A. rölesinin kullanımında dikkat edilecek hususlar ve nasıl kullanılacağından Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde söz edilmektedir.

  Tüzükde bu hususdan bahsedilmiş.(Eski mevzuat)
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün 315. maddesinde kaçakların belli seviyenin üstüne çıkmasını engelleyen K.A. rölesi, aynı şekilde topraklı cihazlarda topraklamada bir sıkıntı yaşandığında devreyi kesen kontaktörün bulunması uygun bulunmuştur.

  Çeşitli mevzuatlarda elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların engellenmesi için birçok hüküm mevcuttur. K.A. röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazaları ve yangınların engellenmesinde önemli rol oynaması sebebiyle bu hükümlerle dolaylı yoldan ilişkilendirilebilir.

  K.A. Rölesi Bağlantı Yapısı ve Etiket Değerleri
  Nominal Akım Değeri (In)

  Şekil 2. K.A. rölesinin bağlantı ve etiket değerleri.
  11bdd-e3.jpg

  K.A. rölesinin kullanılabileceği işletme akımını ifade eder. Kaçak akım koruma rölelerinin herhangi bir termik veya manyetik koruma yapma özelliği yoktur. Sistemde herhangi bir kaçak akım olduğunda devreyi keserler. K.A. rölesi seçilirken kendinden önceki devrenin işletme akımı göz önünde bulundurulur[6].

  On/Off Butonu
  K.A. rölesinin devreye alınması ve devreden çıkarılması işleminde kullanılır.

  Bağlantı Şeması
  K.A. rölesinin sisteme bağlanma şeklini gösterir.

  Anma Kaçak Akımı
  K.A. röleleri iki ana amaca hizmet etmektedir. Bunlar insan hayatını koruma ve kaçak akım kaynaklı olabilecek yangınları engelleme olarak sıralanabilir. Standart IEC 60479-1’e göre kaçak akımın 30 mA değeri, insan sağlığı açısından sınır değeri olarak kabul edilir. K.A. röleleri 30 mA (sınır değerinde) ve üstündeki değerlerde devrenin enerjisini ani olarak keserek güvenli bir koruma sağlar[7]. Kaçak akım 300 mA değerini geçtiğinde ısınmadan kaynaklanan yangın tehlikesi söz konusu olur. K.A. röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA; yangın tehlikesi içinde 300mA’lik anma kaçak akım değerine sahip K.A. röleleri tercih edilmelidir.

  Standart
  K.A. rölesinin üretildiği standardı gösterir. Ulusal ve uluslararası birçok standart bulunmaktadır. Belli başlı standartlar; TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1.
  EN 61008-1, EN 61008-2-1 IEC 61008-1, IEC 61008-2-1’dir. K.A. rölesi seçilirken uygun standarda olmamasına ve işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir.

  Test Butonu
  K.A. rölesi, sisteme bağlandıktan sonra çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla üzerindeki test butonu kullanılmalıdır. Bunun dışında sisteme ve şaltere zarar verebilecek; çıkışları kısa devre etmek gibi yöntemler kesinlikle kullanılmamalıdır[8].

  Nötr Bağlantı Terminali
  N nötrü ifade eder, K.A. rölesinin genel prensibi faz ve nötrün arasındaki dengesizliği algılaması üzerine kurulu olduğundan K.A. rölesi faz ve nötr arasına monte edilir.
  Faz Bağlantı Terminali
  Kullanılan sistemin monofaz veya trifaz olmasına göre terminal sayısı değişir. Monafaz sistemlerde bir terminal bulunurken trifaz sistemlerde üç terminal bulunmaktadır. Bir diğer deyişle monofaz veya trifaz olması K.A. rölesinin kutup sayısına bağlıdır. Monofaz sistemlerde 2 kutuplu (2P) trifaz sistemlerde 4 kutuplu (4P) K.A. röleleri kullanılır. Üst kısımda verilen örnek şemadaki K.A. rölesi 4 kutuplu bir trifaz K.A. rölesidir.

  K.A. Rölesinin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar ve Yapılan Hatalar
  Piyasada bulunan bazı K.A. rölelerinin anma kaçak akım değeri, üzerinde bulunan tuşlar sayesinde 30 mA’den 300 mA’e kadar ayarlanabilir. Bu tür K.A. röleleri, işverene maddi olarak daha uygun gelmektedir. Ama iş güvenliği açısından bir risk oluşturmaktır. İşveren, işçilerin keyfi olarak bu tür K.A. rölesinin anma kaçak akım değerinin değiştirilmesini engelleyecek tedbirler almalıdır. Yargıtay kararı çok açıktır “Tedbir kişinin kendi dikkatine ve inisiyatifine bırakılamaz”.[9] Genel olarak K.A. rölesindeki yanlış uygulamalar, topraklamanın düzgün olmamasından kaynaklanmaktadır. “Piyasada çokça kullanılan sıfırlama (nötr ve toprak ucun birleştirilmesi) kaçak akımın yükün gövdesinde kalmasına sebep olur. Daha sonra yükün toprağa değen kısmından dolayı K.A. rölesi sürekli devreyi keser”[10]. Cihazdan sonra; tesisata nötr iletkeni ve koruma iletkeni ayrı ayrı olmalıdır. Topraklama korumalı cihazların topraklaması, nötr iletkeni ile değil, sadece koruma iletkeni ile yapılmalıdır.

  Şekil 3. İdeal bir KAK rölesi uygulaması.
  0b33d-e4.jpg

  K.A. röleleri anma kaçak akımının önceden belirlenmiş seviyeye geldiğinde hemen devreyi kesen ve gecikmeli devreyi kesen olarak 2 çeşit tipte üretilir. Gecikmesiz tip kaçak akım koruma röleleri herhangi bir hata durumunda gecikmesiz olarak anma kaçak akım seviyelerinde 300 ms’den daha kısa bir sürede ani olarak açma yaparlar. Bazı uygulamalarda sistemde 300 mA’in üzerinde oluşan hata akımlarında tali dağıtım kutusundaki 30 mA’lik kaçak akımdan daha önce ana dağıtım kutusundaki çıkışındaki 300 mA’lik K.A. rölesi devreyi keserek tüm sistemi enerjisiz bırakabilmektedir. Bu yüzden ana dağıtım kutusu çıkışında kullanılacak K.A. rölesi gecikmeli tip olması daha uygundur[11].

  Sonuç
  İş güvenliğine yapılan yatırımlar, işveren tarafından genellikle bir külfet ve mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bundan dolayı alınan tedbirler bazen göstermelik olarak yapılmaktadır. İş güvenliğinin ilk adımı olarak, işverene ve iş güvenliğinden sorumlu bütün çevrelere iş güvenliğine yapılacak yatırımın aslında bir külfet olmadığı, iş kazasından korunmayla sağlanacak can ve mal güvenliği sayesinde elde edilecek yarar gösterilmelidir. Ülkemizde iş kazalarında elektrikle temas önemli bir risk oluşturmaktadır. İşverenler ve iş güvenliğinden sorumlu personelin K.A. rölesi seçimi yaparken öncelikle K.A. rölesinin yapılan işe ve işletmeye uygun özelliklerde olması sağlanmalıdır. Güvenilir markalardan gerekli standartları taşıyan K.A. röleleri temin edilmelidir. K.A. rölesi seçiminde öncelik fiyattan ziyade kalite ve güvenebilirlik olmalıdır.

  Kaynaklar
  [1] www.sigmaelektrik.com/tr/images/resim/kaks.pdf- http://www.sigmaelektrik.com/tr
  [2] http://ecmweb.com/ (Electrical, Construction & Maintenance Magazine)
  [3] BAYRAM, Mustafa, İLİSU, İsa, “Elektrik Akımının insan üzerindeki etkisi”
  [4] WHITFIELD, John , Electricians Guide Book to the 17th edition Wiring Regulations, First edition, http://www.tlcdirect.
  co.uk/Book/5.1.1.htm
  [5] http://www.trerk.com/teknik/4/kacak_akim_rolesi/index.html
  [6] http://www.schneider-electric.com.tr/sites/turkey/tr
  [7] www.federal.com.tr/.../productss-64-TR%207-kacak_akim_con.pdf
  [8] Yavuz, Hilmi Ahmet,Kaçak akım koruma şalterleri, EMO, Elektrik Mühendisliği, s.24
  [9] Yargıtay 10.HD 17.04.1984 tarih, 2029/2140 Sayılı Kararı
  [10] Vikotech.com,Kaçak Akım Röleleri katalog
  [11] www.sigmaelektrik.com/tr/images/resim/kaks.pdf

  kaynak
  http://www.3eelectrotech.com.tr/ars...uvenligi-acisindan-onemi#sthash.aEj8lf9T.dpuf
 2. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
 3. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44214
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
  Muhammed Bey güzel paylaşım olmuş emeğinize sağlık.
 4. Fatih AKÇAYIR İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79749
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Hizmet verdiğimiz firmalar genellikle bu konuda mukavemet gösteriyor. Külfeti büyük olabiliyor yada çalıştığı elektrik firması rolelerin tutmayacağını iddaa ediyor. Yaklaşık 20 firmaya bireysel hizmet veriyorum, bu dönemde her talebimde mukavemetler yüzünden sorun yaşadım. Ama dik durup direttim ve sonunda hemen hemen her firmaya taktırdım, ayda bir kezde çalışırlılığını kontrol ediyor tutanak oluşturuyorum. Hemen hemen her firmada da elektrikçilerle de kavga ettim ama sonunda hepsinde sağlıklı şekilde çalışır hale getirdik. Genellikle elektrikçiler role tutmaz iddasında bulunuyor veya sık sık atacağı söyleniyor. Bir çok nedenden roleler gerçekten çalışmıyor ama sorunun temeline inildikçe rolenin çalışmama sebebi genellikle topraklamanın yetersiz olmasından kaynaklanıyor yada mA sı yetersiz oluyor . Topraklama iyi olduğunda devrenin değerine göre gerekirse her makiananın başına takılarak eninde sonunda sağlıklı çalışmalarını sağladım. Elektrikçiler topraklamanın ancak bu kadar olacağını söyleyip işvereni bu işten vaz geçirmek istiyorlar fakat mutlaka mevzuatta da zorunlu olduğu gibi TOPRAKLAMA TESTİ istediğinizde elektrik mühendisinin yaptığı ölçüme itiraz edemiyorlar roleyi takmaya razı oluyorlar. Haa sonuç ta iş bittiğinde herkes mutlu oluyor en çokta işveren.

  Bunu neden uzun uzun anlattım, muhtemelen meslektaşlarımda bu durumu yaşıyor ve çözüm üretmekte zorlanıyor olabilirler belki bir faydası olur. Herkese kazasız günler
 5. Tugba Doğan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  69070
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  biz iki makineye takıp denedik.önce attı ama sonra elektrikçimiz nötr ayırınca düzgün çalıştı.şimdi her makineye takıcaz.
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Kaçak Akım Rölesinin Önemi
  İstanbul'da geçen sene çıkan her 4 yangından biri elektrik kontağı olarak kayıtlara geçti. Ancak gerekli önlemler alındığı taktirde elektriğin yangına yol açması neredeyse imkansız. Neden mi? Cevabı yazımızda.  [​IMG]  • [​IMG]
  • [​IMG]
  • [​IMG]
  • [​IMG]
  • [​IMG]
  Kaçak Akım Rölesi Nedir?
  Kaçak Akım Koruma Rölesi’nin görevi, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir. 30mA’da Hayat (İnsan Koruma), 300mA’da da Tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir.
  [​IMG]

  Kaçak Akım Rölesi
  Kaçak Akım Rölesinin Çalışma Prensibi
  Kaçak akım rölesi içinde bulunan toroid içerisinden geçen, devreye giren ve devreden çıkan akımların birbirine eşitliği ilkesi ile ürün koruma gerçekleştirir. Devreye giren ve devreden çıkan akım birbirine eşitse manyetik akı oluşmamaktadır. Devre üzerinde olası bir kaçak akım olması durumunda ise toriod üzerinde akım dengesizliği sonucu fark oluşur. Bu fark kaçak akım rölesi tarafından algılanarak devre üzerindeki enerji çok kısada bir sürede kesilir, böylelikle kaçak akım oluşmasını önlenir.


  İlginizi Çekebilir : Elektrik Sigortaları ve Özellikleri,

  Kaçak Akım Rölesi Nerelerde Kullanılmalıdır?
  Evlerimizde ve yaşam alanlarımızda elektriğin kaçak akım oluştururak neden olacağı tehlikeye karşı kaçak akım koruma rölesi kullanılarak önlem alınmalıdır. Kaçak akım rölesi çalışma prensibi gereği 30mA değerlerinde hayat koruma, 300mA değerinde yangın koruma özelliği ile elektrik tesisatında istenmeyen durumlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle elektriğin kaçak akım etkisine maruz kalınabilecek yaşam ve çalışma alanlarımızda bu cihazların kullanılması zorunludur.

  [​IMG]

  Kaçak Akımın İnsan Vücuduna Olan Etkileri Nelerdir?
  Günümüzde her anımızda ihtiyaç duyulan elektriğin faydası olduğu kadar oluşturabileceği tehlikesi de bilinen bir gerçektir. Kaçak akımın insan vücuduna etkisi;

  1A
  ⇒ Ölüm Tehlikesi, Kalp Durması
  Tehlikeli Yaralanmalar, Nefes Almada Zorluk, Bilinç Kaybı

  30mA
  Hayati Açıdan Kritik Eşik
  Temas Edilen Kısımda İstemdışı Kas Hareketi, Uyuşukluk Hissi

  10mA
  Gıdıklanma Hissi


  İlginizi Çekebilir : Elektrik Sigortası ile Kaçak Akım Rölesi Arasındaki Farklılıklar

  Son Olarak;
  Kaçak akım tehlikeli eşik değerlere ulaştığında insan hayatını tehdit edebilecek boyutta risk taşımaktadır. Aynı zamanda yalıtım hatasından kaynaklanan kaçak akım belli değerlerde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Kaçak Akım Koruma Röleleri sisteme ek maliyet getireceği düşünülerek tesisatlarda kullanılmaz ise, maddi ve manevi kayıplar yaşanabilir. İnsan hayatının ve yaşam alanlarının yangınlardan korunması için tesisatlarda kaçak akım rölelerinin mutlaka uygun standartlar göz önünde bulundurularak seçilmesi, topraklama sistemi ve otomatik sigortaların yanında sistem tamamlayıcısı olarak kullanılması gerekmektedir.

  [​IMG]

  Kaynak
 7. Nalan AKKAYA İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  123074
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhabalar,

  Kaçak akım rölesi, AFCI, GFCI ile ilgili hazırlamış olduğum ödev sunusunu sizinle de paylaşıyorum.

  Sunumu üzerinde değişikliğe müsait şekilde paylaştım. Hatalı noktalar mevcut ise değiştirerek kullanabilirsiniz.

  Kazasız günler dilerim.

  Ekli Dosyalar:

 8. Nilay Akkan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  108955
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar bu konudaki düşüncemi paylaşmak isterim.
  Farbikamızda tüm panolarda kaçak akım rölesi mevcut değildi. Özellikle preshane bölümünde busbar sistemine geçerken yönetimi bir şekilde ikna çabalarım sonucunda kaçak akım rölesi taktırdık. Preslerde her panoya kaçak akım rölesine gerek yok 5li makineye tek röle yeterli dendi, hemde maliyet azaltılacaktı. Ancak bir presteki ufak bir sorunda kaçak akım attığı için 5 pres makinasını da durduruyor ve üretimi engelliyordu. Bu sebepten dolayı tüm makine panolarına ve tüm bölümlere kaçak akım rölesi takıldı. Kaçak akım rölesi sayesinde bir çalışanımız kurtuldu. elektrik testi sırasında topraklama cihazını ürüne bağlayıp öyle test etmesi gereken bir çalışanımız ihlali sonunda topraklama cihazını bağlamadan test ederken ufak bir elektrik akımına kapılıyor ve o sırada kaçak akım rölesi atıyor. Yani kişinin yüksek voltajda elektriğe çarpılmasını önlüyor. Kaçak akım ayrıca işletme içindeki elektrik arızalarının da önceden habercisidir.
 9. İsa Bilgin Soylu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Teşeekkürler elinize sağlık
 10. Hüseyin Arsal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  148698
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Tuğba hanım elektrikçiniz Kaçak Akım Rölesini normal sigortaya çevirmiş. O şekilde bağlamış bir kaçak akım rölesinin hiç bir işlevi olmaz. Nötr iletkeninin de kaçak akım rölesi üzerinden geçmesi gerekiyor. Doğru bağlanırsa devredeki kaçağı bulabilir ve enerjiyi keser.
 11. Fatih Ülker Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  36910
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Merhabalar
  İlgili bilgilendirmeler için teşekkürler. Ancak Kaçak akım rölesinin Mevzuattaki yeri olarak belirtilen
  " Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. maddesi " farklı bir konuya denk gelmektedir.

  iyi çalışmalar

  K.A. Rölesinin Mevzuattaki Yeri
  Yerel mevzuatımıza baktığımızda elektrikle ilgili birçok dolaylı veya doğrudan madde bulunmaktadır. K.A. rölesi ile ilgili maddelerin genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. maddesinde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik K.A. rölesinin (300 mA anma kaçak akım değerine sahip K.A. rölesi) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik K.A. rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip K.A. rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır. K.A. rölesinin kullanımında dikkat edilecek hususlar ve nasıl kullanılacağından Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde söz edilmektedir.
 12. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Yönetmelik'in[1] ilgili maddesi aşağıya alıntılanmıştır. Kaçak akım rölesi kullanımına dair kısımların altı çizilidir. Orada yazılı olmayan yangın koruma eşiği ve hayat koruma eşiği olarak bilinen, sırasıyla 300 mA ve 30 mA akım değerleri hesaplanmış ve kabul edilmiş(International Electrotechnical Commission) değerlerdir.


  Madde l8 - (Değişik fıkra : RG 25/10/1996- 22798) SAYAÇ VE SİGORTALARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE YERLERİNİN BELİRLENMESİ

  Sayaç, kofre ve besleme hattı koruma elemanlarının türü, büyüklüğü nereye konulacağı, besleme hattının yapıya nereden gireceği proje onayı sırasında işletmece belirlenerek projeye işlenir. Konut dışı tesislerde (hastane, iş merkezi, okul vb.) bunların yeri işletmenin onayı alınmak kaydıyla değiştirilebilir.

  (Değişik fıkra : RG-16/06/2004-25494) Elektrik iç tesislerinde kullanılacak sayaçlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır. (Ahır, kümes gibi basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri ve geçici olarak elektrik verilen şantiye, lunapark ve benzeri abonelikler hariç)

  Çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır. Yapıda tek sayaç varsa, kofre tesis edilemez.

  Bu maddeye aykırı olarak yapılan tesise işletme kesinlikle elektrik vermez.

  [1]ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10391&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 , Erişim: 17 Temmuz 2017
 13. Ferruh Dündar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Merhaba, KAR çalışma prensibiyle ilgili bir sorum var. Cevap verebilecek olan olursa sevinirim.

  SORU: Kaçak akım rölesi(KAR) akımın kaçtığını mı, bir elektrik tüketen makinece tüketildiğini mi nasıl ayırd eder?

  TAHMİNİM: Cihaz akım tüketimiyle Kaçak akım tükenimi arasında frekans (davranış) farkı mı olur? Ve KAR bunu mu algılar?


  Tesisatta bağlanış şemalarından anlamıyorum. Çoğu bir başkasının yaptığı çalışma ve derlemeyi sunduğu için, aynı cümlelerden yeni anlam çıkarmak da zor oluyor. Bu yüzden soruda algı hatam olabilir, bunu da açıklığa kavuşturan olursa sevinirim.
 14. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Kaçak akım rölesi, sadece faz ve nötr iletkenlerinde akan akım arasında belirlenmiş eşik değeri(30mA, 300mA) kadar fark olduğunda devreyi keser. Hiçbir devre ideal değildir, her zaman bu akımlar arasında bir fark bulunur. Kaçak akım rölesinin, farkın herhangi bir kısa devre, izolasyon sorunu veya iletim kaybından olup olmadığını algılayacak bir yapısı yoktur. Elektrikli aleti fişe taktığınız anda herhangi bir kısa devre olmadığı halde faz ve nötr iletkenleri arasında kaçak akım rölesini devreye sokacak kadar kaçak akım mevcut olan sorunlu tesisat ve cihazlarla, kaçak akım rölesinin kullanmak bu nedenle mümkün değildir.