1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kamu iş güvenliğine ne kadar hazır? "1 temmuz 2016'yı bekleyenler.

Konusu 'Köşe Yazıları' forumundadır ve ENGİN KONYALIGİL tarafından 4 Haziran 2016 başlatılmıştır.

 1. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Kamu sektörü iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar hazır?
  Engin Konyalıgil 4 Haziran 2016 Hukuk, Sayı: 129, Sektör, Türkiye
  Türkiye, iş kazaları sayısında dünya ve AB ülkeleri içerisinde ön sıralarda yer alıyor. Yılda ortalama bin 400 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Peki kamu sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilecek yeni yönetmeliklere ne kadar hazır?
  [​IMG]
  Kamu ve özel sektör yöneticileri İSG Kanunu’nun ertelendiğini sanıyor
  Kamu sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun 6’ncı ve 7’nci maddeleri yani, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 6495 sayılı kanunla 01.07.2016 tarihine ertelendi.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında bu husus yanlış anlaşılmalara sebep olarak kanunun tamamının ertelendiği şeklinde yorumlanmış, birçok kamu kurumu bu sebeple risk analizlerini, acil eylem planlarını, İSG eğitimlerini, sağlık gözetimlerini, çalışan temsilcileri seçimi gibi birçok sorumluluğu yerine getirmemiştir. Kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde; idari, hukuki ve cezai işleme tabi olacaklarını bilmeleri gerekiyor.

  30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen istisnalar hariç, kamu ve özel sektörde kademeli bir şekilde geçiş sağlanmıştı. Bu doğrultuda 89/391/EEC sayılı AB Konsey Direktifi esas alınarak birçok yeni yönetmelikte düzenlemeye gidildi.

  İş sağlığı ve güvenliği gerek dünyada gerekse Türkiye’de çalışma yaşamının en önemli faaliyet alanlarından biridir. Kanunun ortaya çıkış sebebi olarak gösterilen anayasamızın 50’nci maddesi “Kimse, yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz” hükmünü beyan etmiştir.

  Yılda 1400 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor!
  Türkiye, iş kazaları
  sayısında dünya ve AB ülkeleri içerisinde ön sıralarda yer alıyor. Türkiye bu doğrultuda mevzuatsal her türlü yeniliği getirse de denetlemede meydana gelen eksiklikler sebebiyle ölümlü vakalarda hali hazırda düşüş yaşanmadığı görülüyor. Bu hususta Çalışma Bakanlığımızın yıl içerisinde hatrı sayılır birçok proje ve çalışmalar imza atması, iş sağlığı ve güvenliği bilimini sürekli gündemde tutmaya çalışması da milletimizin güvenlik kültürü anlayışına çarpmıştır. Çalışma Bakanlığı İSG Meclisi raporlarına göre 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına istinaden geçirilen iş kazaları sonucunda ölümlü vaka sayısı sırası şu şekilde açıklanmıştır. 1700, 744, 1235 ve 1886 kişi. Dört yılın ortalamasına baktığımızda yılda 1400 kişi iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor.

  [​IMG]
  Kayıt dışı istihdam nedeniyle ölüm verisi belli değil!
  Türkiye’de meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları sayısının net olarak tespit edilememesi, devletin kurumlarının açıkladığı rakamların birbiri ile uyum göstermemesinin en önemli sebeplerinden birisi de kayıt dışı istihdamdır. 2013 yılı SGK verilerine göre geçirilen iş kazası sayısı 190 bin iken TUİK’in aynı yıl için açıkladığı verilerde sayının 706 bin civarında olduğu görülmektedir.

  Bu durumda ülkemizdeki kayıt dişi istihdam ve sonucunda yaşanan takibat, problemin bir kez daha gün yüzüne çıkardığının göstergesidir.

  Kamu için ertelenen İSG kanunundaki 6. ve 7. maddeler ne?
  Ertelen Kanunun 6’ncı maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini de belirleyen kısmıdır. Bu hükümde kanun işverene, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirecek personeli ilk başta kendi kurumu içerisinde, daha sonra başka kurum ve kuruluşlardan 80 saati aşmayacak şekilde son olarak da dışarıdan hizmet alımı şeklinde yerine getirmesini ifade etmektedir.

  Kısacası bu madde ile ertelenen husus kamu kurum ve kuruluşlarında ve yasanın geçiş sürecinde belirlediği diğer çalışma alanlarında İSG profesyonellerinin görevlendirme süreçleridir. Görevlendirmelerde dikkat edilecek hususu yine kanun belirlemiş; 4857 sayılı kanunun 81. Maddesi kapsamında çalışan işçiler kapsam dışında tutulmuştur. Şayet bir kamu kurumunda çalışan işçi (4c-4d gibi) var ise işveren İSG hizmetlerini vermekle yükümlüdür.

  Ertelenen kanunun 7’inci maddesinde ise İSG hizmetlerinin desteklenmesi hususu baz alınmıştır. Bu hükümde çalışan sayısı ve tehlike sınıfına istinaden işletmelerin devletin sağladığı faydalardan nasıl yararlanması gerekliliği, gider ve masrafların hangi kalemden ve nasıl karşılanacağı, işletmelerin taşıması gereken şartların neler olduğu gibi hususlar üzerinde durulmuştur.

  Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ertelemeye gidilen iki madde yukarıda açıklanmış, diğer tüm maddeler hali hazırda yürürlüktedir.

  [​IMG]
  Kamu kurumlarının şimdiye kadar yapması gereken işlemler neler?
  1
  – Risk analizleri,

  2- Acil eylem planları,

  3- Sağlık gözetimleri,

  4- İSG eğitimleri,

  5- Çalışan temsilcisi seçimleri,

  6- İş kazası ve meslek hastalıkları bildirimleri,

  7- İş güvenliği prosedürleri,

  8- Tehlike sınıfının belirlenmesi,

  9- Alt işveren işletmeler ile koordinasyon toplantıları,

  11- Mesleki eğitim zorunluluğu olan personelini belirleme işlemleri,

  12- Ölçüm ve analiz işlemlerini saptanması gibi işlemleri kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren önemli başlıklardır.

  Kamu için en önemli maddelerden biri kanunun 8’nci maddesi
  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8’nci maddesi kamuda görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin istihdamı, çalışma süreleri, çalışma koşulları, kısmen özlük hakları, ücret ve diğer başlıkları içermektedir.

  8’nci maddede yaşanması ihtimalinde olan problem nedir?
  Kanunun 8’nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen kişi yaptığı asıl işin yanı sıra 80 saat görevlendirilmesi yapılabilir hususu dikkat çekmektedir. Yapılan görevlendirme sebebiyle kişiye memuriyet katsayısının %200 ile çarpımı sonucunda ek gelir de sağlanacağı ifade edilmiştir. Bu durum özelikle Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı bakımında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ayrılan Karayolları, Bayındırlık, Sağlık ve Eğitim sektörlerinde görevlendirilmesi yapılacak İSG personelini mağdur edecektir şöyle ki:

  Bir hastane düşünün çalışan sayısı 1300 olsun (memur) tehlike sınıfı çok tehlikeli…

  Görevlendirilmesi gereken İSG profesyonelleri her 750 kişi için tam zamanlı işyeri hekimi ve her 250 kişi için görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanıdır. İşyeri hekimi için asıl işin acil hekimi, iş güvenliği uzmanı içinde sağlık memuru (makine müh, biyolog) olduğunu düşündüğümüzde nöbet usulüne göre çalışan her iki kişinin aylık çalışma saatinin yanı sıra hangi zaman diliminde 80 saat görevlendirilerek çalışma yapması gerekliliği tartışmaya açıktır. Aynı durum mesai usulüne göre çalışan kişiler içinde geçerlidir. Kamuda yer alan asıl iş mevzuunun acilen çözülmesi gerekmekte, aksi takdirde muhasebe birimlerinin kişilere ücret ödeme noktasında söyleyecekleri ifadeler Türkiye’nin her yerinde aynı olacaktır.

  Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesi yapılan personele ücret ödenmemesine yol açmış daha sonraki süreçte yaşanan mahkeme davalarında geçmişe dönük tazminat davaları kişilerce açılmış ve mahkemeler kamu kurumlarını tazminat ödemeye mahkum kılmıştır. (Samsun 1. İdari Mahkemesi 2014/646 E sayılı Dosya)

  Sonuç:

  1- Ülkemizde İSG kültürünün ve bilimin yeterince oluşmaması meselenin tarafları olan devlet, işveren ve çalışanda İSG kültürünün oturmamış olması.

  2- Hali hazırda kamu sektörü 6331 sayılı kanun ve alt yönetmelikleri hususunda yeterli bilgiye sahip değildir.

  3- Kanunun ilgili maddelerinde ertelemeye gidilmesi kafa karışıklığını da beraberinde getirmiştir.

  4- Kamuda görevlendirilecek hekim ve uzman sayısının yeterli düzeyde değildir.

  5- Kamunun hizmet alımı yöntemiyle çalıştığı alt işverenlerin birçoğu da sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

  6- Kamuda meydana gelen iş kazalarının bildirimleri hususunda yaşanan birçok problem bulunmaktadır.

  7- Kamuda staj yapan öğrencilerin kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekliliği bilinmekte fakat uygulamada birçok problem ile karşılaşılmaktadır.

  8- Kamuda yer alan kuruluşların NACE kodu tanımlamalarının yapılmamış olması.

  9- Kamuda yapılan görevlendirmelerde İSG profesyonellerine ödenek ücret hususunda bir birlikteliğin oluşmaması.

  10- Kamu kurum ve kuruluşlarında işveren makamının kim tarafından temsil edildiğinin tam olarak bilinmemesi.

  Kaynak: Doi: 10,17932/IAUD.m.13091352.2016.8/29.167-194 (B. DEMİR, N. DEMİR)
 2. Alper Güler İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42722
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Akyurt Belediyesi
  Samsun 1. İdare mahkemesi 2014/646 e sayili karara ulasamadim , içerik hakkında bilginiz var mı
 3. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Merhaba Sayın GÜLER,
  Mahkeme dosya numarası yazıda belirtilmiştir.e-devlet veya UYAP sisteminden bakabilirsiniz.
  Teşekkürler.
 4. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Engin bey merhaba
  e devlet ve uyapta taraf olduğunuz dosyaları gösteriyor. yanlışmı biliyorum
 5. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Sayın KAÇMAZ,
  UYAP iel ilgili demek istediğim husus aslında şu; araştırması için mutlaka bir avukat desteği alması şart...
  E-devlet te ise dediğiniz gibi sadece taraf oldugunuz dosyaları görme imkanına sahipsiniz.
  Ben indigodergisi için yazıyı kaleme almadan önce YÖK envarterinden çekmiştim bu bilgiyi.
  Teşekkür ederim.
 6. alim43 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  merhaba engin bey ben cezaevinde infaz ve koruma memuru olarak çalışıyorum geçen hafta beni hem cezaevinde hemde adliyede iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirme yaptılar benim kafam çok karışık bizim cezaevimizde 80 hükümlünün çalıştığı tekstil atölyesi 19 kişinin çalıştığı kurum mutfağı 10 hükümlünün çalıştığı ekmek fırını var engin bey sizden bana risk analizi yaparken yardımcı olursanız çok sevinirim artı bu zamana kadar hiç duymadım hem adliyede hemde cezaevinde nasıl bir yol izlenir bana yardımcı olursanız çok minnettar olurum iyi günler
 7. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Merhaba.
  Oldukça zor bir süreç olarak değerlendirdiğim iki hizmet alanından bir tanesinde çalıyorsunuz.
  Ülkemizde çok fazla örneği ve benzerinin olmadığı bir alan, düşünün bu ülkede set çalışanlarının dahi risk analiz örnekleri var ama cezaevi ile ilgili bir çalışma hiç elime ulaşmadı.
  Adliye makamları o kadar zor olduğunu düşünmüyorum kaldı ki network üzerinde bir iki bir araştırma ile toparlayabilirsiniz. Bakacağınız konu başlığı ofis ve odalarda risk analiz rehberi olabilir.
  Teşekkür ederim.
  Y.Müh.Engin KONYALIGİL
  A sınıfı İSG İş Güvenliği Uzmanı
  TKHK Samsun İli İSG Koordinatörü
 8. İsmail Uygur İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44592
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  MURAT TİC. KABLO SAN. A.Ş.
  Merhaba,
  Genetik Mühendisliği bölümünden 2 yıl önce mezun olmuş ve KPSS sınavlarına hazırlanan bir tanıdığımın İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girebilmek için kursa kayıt yaptırdığını öğrendim. Nedenini öğrenince şaşırdım. Biyolog vb. alanlarda atama tercihi yapacak olanlardan devlet, iş güvenliği uzmanlığı belgesi de isteyecekmiş. Ataması yapıldığı zaman eğer iş güvenliği uzmanlığı belgesi yoksa atama iptal olacakmış. Ankara'da ki tüm kursların kontenjanları sözde dolmuş. Anlaşılan devletimiz şimdiden donanımlı personel sahibi olmak için alt yapı hazırlıyor.
  Kamuda çalışan arkadaşlardan konu ile ilgili net bilgisi olanlar bildiklerini paylaşırlarsa sevinirim.
 9. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Sayın UYGUR,
  Çalışmış olduğum Bakanlıkta da memur olarak alınacak mühendislerin B veya A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olması istenmekte.
  Teşekkür ederim.
  Y.Müh.Engin KONYALIGİL
  A sınıfı İSG İş Güvenliği Uzmanı
  TKHK Samsun İli İSG Koordinatörü
 10. yasin polattimur İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  123764
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Engin Bey Merhaba,
  TCDD mühendisim ve C sınıfı İSG uzmanı belgesine sahibim kurumumda da 1 temmuz itibari ile isg uzmanı görevlendirmeleri başlıyor.
  Benim Sorum, görevlendirmeleri istememe gibi bir hakkımız var mı? yani iSG uzmanı olarak kurumda çalışmak istemiyorum.
  Bu arada Kpps ile atama şartlarım arasında C İSG uzmanı olmakta yer alıyor.
 11. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Merhaba,
  Gerek kamuda gerekse özelde kişinin bilgi ve becerisi ne şart olursa olsun zorunlukuk kapsamının disindadir. Böyle bir uygulama insan hakları başta olmak üzere mevzuatlarada aykırıdır. Sadece sunun için net bir şey soyleyemem oda mobing ! Buda Başta ülke calisma hayati kulturumuz daha sonrada kurumunuzun yönetici profosyonelligi ile ilgili...
  İkincisi ifade ettiginiz gibi alımlarda c sınıfı is guvenligi uzmani sertifikası aranan bölüm ve memur alanlari da oluyor.
  Tesekkurler.
 12. yasin polattimur İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  123764
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Engin bey verdiğiniz cevap için teşekkür ederim.
  Daha spesifik olarak soracak olursam ben TCDD'ye mühendis olarak başladığımda işe başlangıç şartlarımda C sınıfı İSG uzmanı olmakta yer alıyordu. (işe alınma şartlarım: arazide çalışmaya uygun olmak, vardiyalı çalışmayı kabul etmek, isg uzmanı olmak gibi vs...)
  Şimdi isg uzmanlığı ile verilen görevlendirmeleri kabul etmezsem mobing dışında memuriyetimle ile ilgili sıkıntı yaşar mıyım?
  vereceğiniz yanıt için şimdiden teşekkür ederim.
 13. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Yeniden merhaba,
  Bir önceki sorunuzdan daha açık olduğunu söyleyebilirim, şimdiki sorunuzu. :)
  Bildiğiniz üzere 657 sayılı DMK ve alt yönetmelikleri tüm devlet memuru olan kişileri bağlamaktadır. Fakat devlet memurlarına da Bakanlıklar nazarında yönetmelik,genelge veya standartlar belirleme gibi hak ve işlemleri yapma hakkı da tanımıştır. Şuan itibariyle bakanlıklara alınacak Mühendislerden böyle bir belge istenebilir.Bu da normaldir, Kamu bu işi dişa bağımlı olmadan çözmek isteyecektir.
  Burada sizin sorunuzun haricinde bir şey ifade etmek istiyorum. Şahsi mail adresime biyomedikal mühendisi bir arkadaşımızın sorduğu bir soru:
  "2014 yılında biyomedikal mühendisi olarak mezun olduğumda cok sevinmiştim daha sonradan bir bakanlıga toplamda 22 kadro açılacağını duyunca bu sevıncım dahada arttı ama memuriyet kadroları açıklandığında hüsrana uğradım.22 kişiden de memuriyet puanlamsının yanı sıra yani atanma gerçekleştiği zaman b sınıfı İş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmamız istenmiş. ee benim bölümüm 3-4 yıllık bir bölüm ben ne ara c yi alayım da B olayım?"
  Not:Hiç bir yazısını değiştirmeden direk alıntı yaptım.
  Diğer sorunuza gelecek olursak memuriyet alımında bu özellik şart olarak istenmiştir.Sizinde atanma sebepleriniz den bir tanesi de budur. Yapmak istemeyiş iniz noktasında mobing haricinde de yasal yaptırımlar yapılabileceğinin olduğunu düşünmekteyim.
  Teşekkür ederim.
 14. orhan surgun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba Engin Bey ben kamuda 4 C li personel olarak çalışmaktayım, ve C sınıfı iş güvenliği uzmanıyım işyeri kısmi süreli görevlendirmemi yaptı fakat merkezden itiraz gelmiş maaşı artacağı için ek gelir ek iş gibi falan yani biraz sıkıntı çıkaracaklar gibi.Birde biz 4c liler her yıl sonunda 3-5 gün civarı işten çıkış alıyoruz isg uzmanı olarak kısmi görevlendirirsem beni yıl sonunda işten çıkarabilirler mi? Teşekkur ederim
 15. yasin polattimur İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  123764
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Engin bey değerli yorum ve görüşleriniz için çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
 16. ENGİN KONYALIGİL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Sağlık Bakanlığı
  Merhaba sayın SURGUN,
  657 sayılı DMK içerisinde henüz net olarak kapsam içi veya dışı olduğu netleşmemiş bir başlık 4C ve 4D çalıştırılma koşulları. Gerek özlük gerekse bir çok konuda oldukça iyi örgütlenen bu çalışma iş başlığı sendikal anlamda da oldukça sert ve bağlı...
  İş güvenliği uzmanını gerek tam zamanlı gerekse de kısmi süreli sözleşmenizi kurum amiriniz e- bildirge yöneticisi dahilinde karşılıklı yapıyorsunuz bunun sonucunda yaptığınız asıl işin yanında !! (en çok sorun çıkaracak madde) görevlendirmeniz çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre yapılır. Bu tarz kamu içerindeki görevlendirmeler ek iş kapsamında sayılmayan görevlendirmelerdir.Tıpkı bir hekimin işyeri hekimi olarak 30 saate kadar dışarıda çalışmasına izin verilmesi gibi.
  Kurumunuzun bu hususu bir kezdaha gözden geçirmek zorunda.
  İyi çalışmalar dilerim, Saygı ve hürmetlerimle.
  Y.Müh.Engin KONYALIGİL
  A sınıfı İSG İş Güvenliği Uzmanı
  TKHK Samsun İli İSG Koordinatörü