1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Konusu 'Yönetim Duyuruları' forumundadır ve Ali Rıza Kaçmaz tarafından 30 Mayıs 2017 başlatılmıştır.

 1. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar merhaba;
  Aşağıda ÇSGB Iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bakanlıklara gönderdiği yazı yer almakta. Bilgilerinize sunup yorumlarınızı bekliyorum.


  Bilindiği üzere, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşları da dâhil kapsamdaki tüm işyerleri için 30/12/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yalnız, Kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin yürürlük tarihi için kademeli bir geçiş öngörülmüş olup bu maddeler Kamu Kurum ve Kuruluşları ve elliden az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Buna göre; Kanunun yürürlükte olan maddeleri kapsamında tüm işyerlerinde;

  - İşyerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi,
  - Acil durum planlarının hazırlanması,
  - Yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması, tahliye planının hazırlanması,
  - Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
  - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,
  - Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
  - Çalışanların bilgilendirilmesi,
  - Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi,
  - Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması,
  - Diğer işverenler ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında koordinasyonun sağlanması gibi yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

  Anılan Kanuna bağlı, organizasyonel önlemleri ve teknik tedbirleri içeren 36 yönetmelik ve 7 tebliğ ile Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasını kolaylaştırmak adına pek çok rehber Bakanlığımız tarafından yayımlanmıştır. Rehberlere Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesinde "yayınlar" sekmesinden ulaşılabilmektedir.

  6331 sayılı Kanunun yalnızca Kamu Kurumlan (50'den az işçi çalıştıranlar dâhil) ile 50'den az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girecek 6 ncı ve 7 nci maddeleri (iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü) için aşağıda belirtilen konularda açıklama yapılmasında yarar görülmüştür:
  1) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin geçici birinci maddesi uyarınca işyerlerinde risk değerlendirmesi anılan Yönetmeliğin altıncı maddesinde tanımlanan ekip içerisinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı bulunmaksızın diğer ekip üyeleri tarafından yerine getirilebilir. İşveren talep ettiği takdirde anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ikinci fıkrası kapsamında, kurulan ekibe destek olmak, çalışmanın nasıl yapılacağı hususunda ekibe yardım etmek üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  2) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar" başlıklı 13 üncü maddesinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin kim ya da hangi kurum/kuruluş tarafından verilebileceği hüküm altına alınmış olup iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam edilmedi ise anılan hükümdeki diğer alternatiflerden bu eğitimler sağlanabileceği gibi aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre "...kamu kurumlarının eğitim birimleri" tarafından kendi personeli ile eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak verebilmeleri de mümkün bulunmaktadır.

  3) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin "İşverenin yükümlülükleri" başlıklı 5 inci maddesine göre acil durum planlarım hazırlayacak olanlara atıf yapılmamış olup söz konusu planların hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.

  4) Sağlık gözetimi hususunda Kanunun işyeri hekimliği zorunluluğunu içeren ilgili maddesi yürürlüğe girene kadar, Kanunun 15 inci maddesi kapsamındaki yükümlülükler, Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından da düzenlenebilmektedir.

  5) Kanunun getirdiği diğer yükümlülüklerden olan İSG kurulunun kurulması, çalışan temsilcisi görevlendirilmesi, koordinasyonun sağlanması ve benzeri hususlar ise hâlihazırda işverenin sorumluluğunda olan hususlardan olup iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin varlığına bağlı değildir.

  6) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmasına dair Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında "Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar..." hükmünde belirtildiği üzere İş Kanunu kapsamında (50 ve daha fazla işçi çalıştıranlar için) kısmi zamanlı olarak işyeri hekiminden hizmet alındığı takdirde bu birimin kurulmasına gerek bulunmamaktadır.
  Kanunun yürürlükte bulunan maddeleri için mezkûr Kanunun 26 ncı maddesinde idari yaptırımlara da yer verilmiştir.

  Bu itibarla, yukarıda açıklanan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmekte olup 6331 sayılı Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri için kademeli geçiş öngörülmüş olsa da kurumların talep ettiği, ihtiyaç duyulması halinde İSG profesyoneli istihdam etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alman görüşte özetle çalışanlar arasından veya dışarıdan önceden görevlendirme yapılmış ise 7/9/2016 tarihine kadar gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin karşılığının ücretlendirilebileceği, bu tarihten sonra ise yükümlülüğün yürürlüğe gireceği 1/7/2017 tarihine kadar ödeme yapılamayacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 6 ve 7 nci maddeler haricindeki diğer maddelerdeki yükümlüklerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulması halinde kurumların kendi kadrolarındaki İSG profesyonellerinden destek alınmasında bir engel bulunmadığı ve bu tür destekler için ilave ücret ödenmesinin mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasına ilişkin yukarıda yer verilen değerlendirmelerin, İdarenize bağlı ve ilgili tüm birimleriniz ile taşra teşkilatınıza duyurularak bilgilendirilmeleri hususunda;
 2. Yener Keskin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  140392
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Yurtiçi Kargo
  6331'de ve yönetmeliklerde yazanları hatırlatmışlar, yeni bir durum yok. Keşke sitede resmi olarak duyuru yapsalar da "iş güvenliği uzmanı olmayınca diğer işlerin hiç biri yapılmaz" mantığı ortadan kalksa.

  Şu anda herkes 1 temmuz 2017'yi bekliyor, halbuki iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek haricindeki yükümlülükler 2013'ten beri var.

  6331 sayılı kanun okuması ve anlaması çok zor bir kanun değil aslında. Vergi veya SGK kanunları gibi olsa her okuyan anlayamaz derim ama bu kanun çok açık. İşverenler veya yöneticiler okumuyorlar, okusalar da anlamak istemiyorlar sanırım.

  Yani "Bu Kanunun; 6 ve 7 nci maddeleri; 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde, Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer." cümlesi anlaması çok zor bir cümle değil bence.
 3. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  47485
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  Yani 01 temmuzda kamuda isg profesyoneli gorevlendirmek zorunlu ve ertelenmeyecek
  peki görevlendirme nerden yapılacak isg katip. Memurlar için çalışmıyor.
 4. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  2020'ye erteleniyor.
 5. NeoCrown İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman

  Yazıyı da yayınlarmısınız lütfen? Yazıların tarih ve sayıları önemlidir malumunuz.
 6. DurmuşKoyun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Bimer başvurusu yapıp sesimizi duyuruyoruz.Buna tepskisiz kalmayalım.

  Ekli Dosyalar:

 7. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
 8. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Yazının sayısı 17202 https://www.turkiye.gov.tr/csgb-ebys adresinden evrakı doğrulayıp indirebilirsiniz
 9. DurmuşKoyun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Bütün form sitelerinde herkes bimere yükleniyor arkadaşlar 5 dakika bile sürmeyen bir işlem.Tanıdığınız bütün uzmanları bimer başvurusuna yönlendirmeliyiz
 10. NeoCrown İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Üstad, doğrulama kodu da gerekiyor. Size zahmet veriyorum ama kanunu toptan ertelendi sananlar var maalesef.
 11. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  75248
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  doğrulama kodu : KPWCIXDEUXPNUDQDFNSM
 12. NeoCrown İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  zahmetleriniz için çok teşekkür ediyorum üstad, sağolun.