1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kamuda çalışan a b c sınıfı isg uzmanları

Konusu 'Sektörel Tehlikeler ve Emniyet' forumundadır ve Tahsin CAN tarafından 8 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Naciye Albayrak İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  91429
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  ankara da yaşamıyorum ki.nasıl belge alabilrim aaba
 2. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  yazılı bir dilekçe yazın posta ile gönderin onlardan bir cevap isteyin onlarda size posta yolu ile belge gönderirler eğer dediğiniz gibiyse herkesin önünü açmış olursunuz
 3. Naciye Albayrak İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  91429
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  teşekkür ederim.elbette,hemen yaparım.
 4. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  en azından bu muallak durum ortadan kalkar bizde size çok teşekkür ederiz Forum ailesi olarak
 5. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  657 ye tabi Kamu çalışanları kesinlikle dışarıda ek iş yapamaz çalışamaz imza atamazlar
 6. cem akol İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  96336
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  KAMU KURUMU YETKİLİLERİNE..

  İş güvenliği ve İş hekimi görevlendirilmesi


  TBMM'de İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile ilgili yapılan erteleme hakkında mecliste kabul edilen torba yasanın 55 ve56. maddeleri ne göre;

  6331 sayılı iş güvenliği kanunu gereğince 50 den az işçi çalıştıran işyerleri için 1 Temmuz 2013 de yürürlüğe girmesi beklenen İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu ;

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için 1.1.2014 tarihine ,
  • Az tehlikeli ve kamu iş yerleri için 1.7.2016 tarihine ertelenmiştir.
  50 den fazla işçi çalıştıran işyerleri için ise erteleme bulunmamaktadır.

  Ayrıca yasanın 10.maddesi gereği işyerlerinde risk analizi yaptırma yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

  1.1.2013 tarihinden itibaren ''İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.'' Bunların yanında ;

  6331 sayılı Kanun; 30.12.2012 tarihinden itibaren bütün işverenlere aşağıda özetlenen yükümlülükleri getirmiştir:

  1. İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması, (Md. 10)
  2. Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması, (Md. 11)
  3. Tahliye planının yapılması, (Md. 12)
  4. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması, (Md. 14)
  5. Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi, (Md. 15)
  6. Çalışanların bilgilendirilmesi, (Md. 16)
  7. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, (Md. 17)
  8. Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi, (Md. 20) .
  9. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması, (Md. 22)
  10. Diğer işverenler ile İSG çalışmalarında koordinasyonun sağlanması, (Md, 23)

  Özetle ; Torba yasa ile 2016'ya kadar iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu yok fakat buradan kamu kurumları 2016'ya kadar iş güvenliği uzmanı görevlendiremezler ve ek ödeme yapamazlar diye bir anlam çıkmamaktadır. Zorunluluk yok fakat isteyenler görevlendirme yapabilir(yukarıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için) ve ek ödeme yapabilir. 6331-8-(7')de bu durumla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.. Zira iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi dışında tüm kamu kurumları yukarıda özetlenen konularda kanun gereği yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.. Bu konuların büyük bir çoğunluğunu yapacak olan kişi de iş güvenliği uzmanıdır.

  İşsağlığıve güvenliği hizmetleri

  MADDE 6–(1) Mesleki risklerinönlenmesi ve bu risklerdenkorunulmasınayönelikçalışmalarıda kapsayacak, işsağlığıve güvenliği hizmetlerinin sunulmasıiçin işveren;

  (a)Çalışanlarıarasından işgüvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamasıhâlinde, bu hizmetin tamamınıveya bir kısmınıortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfıveçalışan sayısıdikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisiüstlenebilir.

  (Yukarıdaki kanun maddesi gereği işveren öncelikle çalışanları arasında gerekli belgeye sahip kişi var ise onu görevlendirmelidir.)

  Kısaca 6331 sayılı Kanunda geçiş süresi tayin edilen 6 ve 7 inci maddesi dışında belirlenen işveren yükümlülüklerinin tamamına ve alt düzenlemelerle getirilen yükümlüklere kamu kurumları da uymak zorundadır.

  Görevlendirme:

  MADDE 8- (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göreçalıştırılan işyeri hekimi veya güvenliği uzmanıolma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalarışartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenençalışma süresine riayet ederekçalışmakta olduklarıkurumda veya ilgili personelin muvafakati veüst yöneticinin onayıile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.Buşekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığıher saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısıileçarpımıtutarında ilaveödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariçherhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilaveödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlıkalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

  Görevlendirme konusunda isg-katip üzerinde resmi kurumlar (çoğu)tanımlanmamış olduğundan , 6331 sayılı kanunun eklerinde yer alan;

  Ek-4b:İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi

  Ek-5b:Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (İş Güvenliği Uzmanı İçin)


  Formlar üzerinden görevlendirme ve sözleşme yapılarak İSGGM ‘ne göndermeleri yeterli olacaktır.

  Saygılarımla..

  Gsm:5327760112
  Cem AKOL

  İnş.Yük.Müh.

  A sınıfı İG Uzmanı
 7. Mehmet Emin YAMAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  88090
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Milli Eğitim
  Kamuda çalışanların dışarıda çalışmasın ile ilgili yazılı bir belgesi olanb var mı?
 8. gürkan canan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  naciye hanım hangi kurumda biyolog olarak çalışıyorsunuz? 633 e göre eğer kurumunuzda isg uzmanı varsa öncelik kurumdaki personelin görevlendirilmesi yasal zorunluluktur, keyfiyata kalmamıştır. bir yneticinin osgb dostu vardır anlaşmıştır, fakat olmaz öyle şey kanun netir. Biz osgb ile anlaştık sizde gönüllü çalışın kanuna aykırıdır, kurumunuza dilekçe ile durumu belirtin kurum osgb anlaşmasını iptal etmek zorundadır. Kurum sizinle Ek 5a imzalamadı mı? İmzaladıysanız is katib e kayıtlı olduğunuz ve kurumunda size mecburen ücret ödemek zorunluluğunu doğurur.
  kamuda çalışan hiçbir suretle dışarıdan iş alamaz 657 ye aykırı, 170 demişsede yanlış demiş.
  saygılar selamlar
 9. Bülent Aras İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  289523
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak çalışan kamu görevlilerinin kurumları dışında özel sektörde İGU olsalar da görev almaları yasaktır. Bunun için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Konuya ilişkin mevcut 28. madde aşağıdaki gibidir:

  TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI:


  Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

  Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz. (Son cümle Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup iptal hükmü 1/1/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İptal hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.)

  (Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır. (Bu fıkra Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup iptal hükmü 1/1/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İptal hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.)


  Ayrıca, Bakanlığı 170 biriminde görevli olanlar üst düzeyde yetkili kişiler olmayıp alt kademede görevli olduklarından dolayı mevzuata hakim olmayabilirler.
 10. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik

  Yasal sorumluluğun hem de dik alası sizde Naciye Hanım .

  OSGB sadece "danışman" olarak size uzman yönlendirir, uzmanın her türlü tavsiyesi, İSG ile ilgili her türlü sekreterya sizin işiniz olmaktadır. Uzman "filanca bölümde şu risk var, buna karşı böyle bir önlem alınmalı" der ve geçer, sizin oradaki durumunuz bunun yapılmasını sağlamak ve takip etmektir. İSG-Katip deki görevlendirmenin varlığı veya yokluğu bu bağlamda sizin çalışan olarak pozisyonunuzdaki işverenin/vekilinin işyerinde İSG ile prosedürü takip etmesi adına görevlendirdiği çalışanı olarak sorumluk vermesi adına üstlendiğiniz sorumluğu değiştirmez. Sakın benim sorumluluğum yok fikrine kapılmayın.
 11. Naciye Albayrak İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  91429
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  ama hiç bir yerde yasal imzam yok, laboratuvar kadrosunda görünüyorum halen. sorumluluk verilebilmesi için karşılığında ücret vermek gerekmez mi? izleyici-denetçi olabilirim en fazla.
 12. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik
  İşte o denetçilik yetkisi size bu sorumluluğu veriyor. Ücreti zaten kafanızdan silin öyle birşey yok ücret alma zorunluğu gibi. İmzanın olup olmaması delil değildir çalışan ifadeleri alınırken adınızın ifade tutanaklarında geçmesi yeterlidir.

  Not: Ölümlü/uzuv kayıplı bir kazadan bahsediyorum
 13. Naciye Albayrak İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  91429
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Gürkan Bey,açıklamanız için çok teşekkür ederim. Mersin KDÇH'de biyolog olarak çalışıyorum. Kamu hastaneler birliği bir osgb ile anlaşıyor ve müdürlüğe bağlı tüm sağlık tesislerine rd,adp ve eğitim karşılığında anlaşılıyor. ben de görev isteyince,gel şimdilik denetle onları dediler. ek 5'a imzalamadık,( hatta o nedir lütfen bana bir anlatın)isgkatipte kayıt yok. 170'e gelince ben de tereddüt ettim verilen bilgiye.teşekkürler
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 12 Ağustos 2014 ---
  söylediğiniz gibiyse o halde gönüllü çalışmak ahmaklıktan başka birşey değil benim için! ben şimdilik işi öğrenirim, saha gezer gözlem yaparım.dosyalama falan öğrenirim derken... başıma bela mı aldım yani??
 14. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  herkese mrb belediyede izin yönetmeliği çıkartıcaz müdürümüz işçilerin 25-300 günlük izinlerinin durduğunu gözlemledi bunları işçilere kullandırmak için iş güvenliği yönünden nasıl bir madde eklemeliyiz sizce ağır işlerde çalışan işçilerin yorgunluktan yanlış bir iş yapıp iş kazasına yol açmamak için işte belirli aylarda yada 2-3 ayda bir 10 günlük izin alın falan vs. öneri istiyorum biraz sizlerden
 15. gürkan canan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  naciye hanım Ek 5a sizin ile işverenin atasında imzalanan ve kurumunuzun resmi isg uzmanı olduğunuzu belgeleyen, nüshasını bakanlığa gönderilmek suretiyle iş katipte kurumu üzerinize kayıt etmenizi sağlayan belge, eğer bu belgeyi imzalamadıysanız resmi hiçbir sorumluluğunuzda olmaz, başınıza bela almadınız demektir. Fakat kurum anlaşmayı osgb ile değil, sizinle ek 5a imzalayarak yapması ve sizede ücrette ödeme zorunluluğu vardır. Daha öncede belirttim eğer kurumda çalışan isg uzmanı yok ise dışardan hizmet alabilir. Bu keyfi değil yasaldır.
  Sıze gidin yanlarında takılın diyemezler. Yasa dışı bir durum.
 16. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik
  Malesef durum böyle, moral bozucu olduğum için de üzgünüm ama yapacak birşey yok...
 17. Ece ÖNER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  96481
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi
  BEN 4857 SAYILI KANUNA BAĞLI OLARAK KAMUDA İŞÇİ MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞIYORUM. BİREYSEL İGU OLARAK ÇALIŞMA DURUMUMU ALO 170 E SORDUM. 6331 SAYILI KANUNUN 8. MADDESİNİN 7. FIKRASINI BELİRTMİŞLER VE ÖZELDE ÇALIŞMAMIN UYGUN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞLER. ALO 170' EDE 4857 DİYE BELİRTMİŞTİM GERÇİ AMA GENEDE KAMU YAZINCA 657 OLARAK YORUMLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM. BU NEDENLE ÜZERİNDEN TEKRAR YAZDIM. BİMERE GÖNDERDİĞİM YAZI:
  "Sayın yetkili,6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan " Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel..." ifadesinde yer alan ilgili mevzuat sadece 657 sayılı devlet memurlarına tabi olarak çalışan personelimi kapsıyor? Yoksa 4857 sayılı kanuna göre çalışan işçi personelide kapsıyormu?Alo 170 hattına 1664739 sayılı başvuru takip bumarası ile sormuş olduğum soruya "6331 sayılı kanunun 8. maddesini 7. fıkrası belirtilerek özelde çalışması uygun değildir" olarak cevap verilmiştir. Ancak toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmemişse 4857 sayılı kanuna göre çalışan işçi personelin başka bir firmada çalışması 4857 hükümlerine göre yasak değildir. Bu nedenle kamu kurumlarında 4857 sayılı kanuna göre çalışan personelin, çalışma şartları bakımından tabi olduğu kanun 4857 olduğu için özelde İGU olarak çalışmasını yasal bir engel bulunmaması gerekir. (SSK ödemeleri yapıldığı ve kaçak çalışılmadığı sürece)
  Kurumum ve üye olduğum işçi sendikası avukatları ile yapmış olduğum görüşmelerde, 4857 sayılı kanuna bağlı olarak çalıştığım için, başka bir yerde sigortalı olarak çalışmama yasal bir engel olmadığı iletildi.
  4857 sayılı kanuna bağlı olarak çalışan biri (kurumumdada igu personeli olarak çalışmıyorum.) olarak özelde igu personeli yapamayacaksam yasal olarak bunu engelleyen kanun maddesi ve hükmünü öğrenmek istiyorum.
  Teşekkürler. İyi çalışmalar."

  CEVAP GELİRSE PAYLAŞIRIM
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 23 Ağustos 2014 ---
  657 SAYILI KANUNA BAĞLI OLMAYAN PERSONEL İÇİN DURUMUN NE OLDUĞU KONUSUNDA BİLGİNİZ VARMI?
 18. Serhat Güngör İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  42709
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  odtü
  Sağlık bakanlığı 81 ilde OSGB kuracakmış belki oralarda çalışabilirizz.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 27 Ağustos 2014 ---
  Sağlık Bakanlığı tüm illere OSGB Kuruyor!
  T.C.


  SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

  Sayı : 90611027/664
  Konu : Genelge
  ……………VALİLİĞİNE
  ( Halk Sağlığı Müdürlüğü)
  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti yürütmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları. 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre yetkilendirilmektedir.
  Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılabilmesi için Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) kurulması önem arz etmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasına göre Toplum Sağlığı Merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esasların Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları genelge ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.
  Bu hüküm gereği Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 2013/11 sayılı Genelge ekte yer almakta olup ilgili tüm kurumlara duyurulması, ilinizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunacak OSGB'lerin, genelgede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hızla kurularak hizmet sunumuna başlamasının sağlanması hususlarında.
  Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

  Bakan a. Kurum Başkanı  EK: Genelge (2 sayfa)
  DAĞITIM:
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü)
  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı
  Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanlığından:
  GENELGE
  2013/11

  6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Söz konusu Kanun hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca (ÇSGB) yetkilendirildikten sonra hizmet sunabilmektedirler.
  Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilme ve çalışma usulleri ise 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bu bağlamda; Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezlerinde (TSM) işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerinin sunulabilmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.
  Fiziki mekân koşulları:
  Bulunduğu bölgede ış sağlığı hizmeti sunmak isteyen TSM’ler muayene odası olarak 10 m2, ilk yardım ve acil müdahale odası olarak 15 m2 ve bekleme veri olarak da en az 12 m2’lik alanlar ile uygun büyüklükte arşiv bölümü oluşturacaklardır. Buna ilaveten iş güvenliği hizmeti vermek isteyen TSM’ler belirtilen odalara ek olarak 10 m2 iş güvenliği uzmanı odası bulundurmakla yükümlüdürler- Söz konusu odaların aynı bina içerisinde bulunması esastır.
  İnsan kaynakları:
  FSM lerde görev yapan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı hizmeti sunabilmeleri için geçerli işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
  TSM sorumlu hekimi aynı zamanda bu Genelge kapsamında yürütülecek hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne karşı da sorumludur. Sorumlu hekimin değişmesi durumunda yeni sorumlu hekim iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilecektir.
  Başvuru işlemleri:
  İş sağlığı hizmeti sunmak isteyen TSM'ler dilekçe ile birlikte fiziki alanların gösterildiği plan ve ilgili vere ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge. ışyen hekimi ve diğer sağlık personeline ait görevlendirme yazılan ile diploma ve sertifikalarının bir örneğini bağlı bulunduğu Halk Sağlığı Müdürlüğü kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
  Y etkilendirme ve hizmeti sunma işlemleri:
  TSM yetki belgelen TSM adresine münhasıran verilecek olup herhangi bir yer değişikliği olduğu takdirde, aynı işlemler tekrarlanarak yeni belge düzenlenir. Yetki belgesi alındıktan sonra ilgili personelin bilgileri elektronik ortamda ÇSGBce yürütülen ISG KATİP’ın ven tabanında tanımlanarak hizmet sunulabilecektir. Bu genelge kapsamında görevlendirilecek ışyen hekimi, diğer sağlık personeli ve olması halinde ış güvenliği uzmanına ilgili mevzuatla belirlenen çalışma sürelerine uygun olarak ISG KATIP7de onaylanan iş sağlığı ve güvenliği hizmet sözleşmesi süresi içerisinde bu hizmetin yürütümüne engel olacak başka bir görev
  verilmeyecektir. Ancak, bu süreler dışındaki mesai planlaması Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.
  Denetleme işlemleri:
  Yetkilendirilmiş TSM’lerin sunduğu hizmetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden denetimleri ÇSGB tarafından, diğer hususların denetimleri ise Sağlık Bakanlığınca yapılır.
  ÇSGB tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili TSM’nin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne bildirilir. Hizmetin aksamaması için gereken tedbirler İl Müdürlüğü tarafından alınır.
  Hizmet alan işyeri yetkilisi ile TSM’nin sonımlu hekimi (sorumlu müdür yetkisi ile) e-devlet şifresi alarak her türlü işlemi www.isgkatip.csgb.gov.tr adresindeki İSG KATİP üzerinden yapabilir.
  TSM’lerin ış sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı ile ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yetkilendirme Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

  Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

  Bilgilerini ve gereğini rica edenz.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 19. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  Linki
  http://thsk.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/genelgeler/Genelge-2013-11.pdf
 20. lili7 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  10982
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Sağlık Personeli
  osgb tam olarak nedir anlayamadım dokümantasyon ve uygulamaları anında ulaşma imkânı sağlıyoru mu her firmanın iş güvenlişi eğitimi vermelimi yardımcı olurmusunz bide bu siteden bişeler okudum yarar sağladı http://www.acarosgb.com/tr-TR/AnaSayfa