1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kapali alanlarda çalişmalarda iş sağliği ve güvenliği sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 23 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


  1. Aşağıdakilerden hangisi GİRİŞ İZNİ gerektiren kapalı alan çalışmalarından birisi değildir?

  A) Yer altı kömür işletmelerinde üretim çalışmaları.

  B) Tahıl siloları içerisinde yapılan bakım çalışmaları.

  C) Akaryakıt tankları içerisinde yapılan tadilat çalışmaları.

  D) Atık arıtma tesislerinin depolarında yapılan çalışmalar.


  2. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda ortaya çıkabilecek riskler açısından diğerlerinden farklıdır?

  A) Oksijence yetersiz ortamlar.

  B) İç bükey yüzeyli kaygan zeminli ortamlar.

  C) Patlayıcı ortamlar.

  D) Zehirli ortamlar.


  3. Aşağıdakilerden hangisi izin gerektiren kapalı ortamlardaki çalışmalarda ölümlü sayısını artıran sebeplerden değildir?

  A) Kapalı ortama giriş koşulları kontrol edilmeden giriş yapılması

  B) Kapalı ortamlara izinsiz girilmesi

  C) Uygun koruyucu ekipmanlar olmadan ortama girilmesi

  D) Kapalı ortamda tehlikeli atmosfer olması


  4. Aşağıdakilerden hangisi Pis Hava olarak nitelendirilir?

  A) Basit boğucu gaz içeriği yüksek olan havadır.

  B) Kimyasal boğucu gaz içeriği fazla olan havadır.

  C) %20'den daha az oksijen içeren havadır.

  D) Askıda toz konsantrasyonu fazla olan havadır.


  5. Aşağıdakilerden hangisi Zehirli hava olarak nitelendirilir?

  A) Basit boğucu gaz oranı yüksek olan havadır.

  B) Oksijen içeriği % 20 - %15 aralığında olan havadır.

  C) Askıda toz konsantrasyonu fazla olan havadır.

  D) Oksijen içeriği %23'ten fazla olan havadır.


  6. Aşağıdakilerden hangisi Patlayıcı Hava olarak nitelendirilir?

  A) Hava içerisindeki Karbondioksit oranı % 12 ila %75 olan ortam havası

  B) LPG tanklarının depolandığı ortam havası

  C) Hava İçerisindeki Karbon monoksit oranı % 33 olan ortam havası

  D) Oksijen oranı %23'ün üzerinde olan ortam havası.


  7. Patlayıcı ortamın ortaya çıkma ihtimalinin sürekli olduğu patlayıcı gaz içeren bölge sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölge 0 B) Bölge 20

  C) Bölge 1 D) Bölge 21


  8. Patlayıcı ortamın ortaya çıkma İhtimalinin sürekli olduğu patlayıcı toz içeren bölge sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölge O B) Bölge 20

  C) Bölge 1 D)8ölge21


  9. Patlayıcı ortamın devamlılığının uzun süreli olduğu patlayıcı gaz İçeren bölge sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölge 0 B) Bölge 20

  C) Bölge 1 D) Bölge 21


  10. Patlayıcı ortamın devamlılığının normal çalışma şartlarında olduğu patlayıcı toz içeren bölge sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölge 0 B) Bölge 20

  C) Bölge 1 D) Bölge 21


  11. Patlama riskine karşı alınacak önlem sıralamasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önceliklidir?

  A) Patlamaya dayanıklı yapı

  B) Ateşleme kaynağını devre dışı bırakmak

  C) Patlayıcı unsuru devre dışı bırakmak

  D) Patlayıcı ortamlarda bölge sınıflandırması yapmak


  12. Kapalı ortamlarda çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi/hangileri Gözetleyicinin görevleri arasındadır?

  I. Kapalı alandaki çalışanların sayısını bilmek

  II. Tehlikenin fark edilmesi

  III. İletişim

  IV. Gerektiğinde ortama girerek çalışanın kurtarılması

  A) 1,11, III B) II, III, IV C) I, II D) I, II, III, IV

  13. Kapalı ortamlarda çalışmalarda çalışanın aşağıdakilerden hangileri konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekmektedir?

  I. Kişisel Koruyucu donanımların doğru kullanımı

  II. Yapacağı iş ve kendini koruma metotları

  III. İletişim ekipmanlarının kullanımı

  IV. Dışarı çıkma zamanını

  A) II, III, IV B) I, II, III

  C) I-II-IV D) 1,11, III,IV


  14. Kapalı ortamda çalışanın kendisine tanımlanmamış bir risk oluştuğunu fark ettiğinde onu ortamdan kurtarmak öncelikli olarak kimin görevidir?

  A) Gözetleyicinin

  B) Kendisinin

  C) Kurtarma ekibinin

  D) İş güvenliği uzmanının


  15. Kapalı ortamda çalışanın başına olumsuz bir' durum geldiğini fark edildiğinde onu ortamdan kurtarmak olarak kimin görevidir?

  A) Gözetleyicinin

  B) Takım arkadaşlarının

  C) Kurtarma ekibinin

  D) İş güvenliği uzmanının


  16. Kapalı ortamlarda Mühürleme ve Etiketleme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Alana hizmet eden elektrikti ve mekanik ekipmanların izole edilmesi

  B) Tehlike unsurlarının risklerinin belirtildiği etiketlerin panoya asılması ve kilitlenmesi

  C) Giriş izin belgesinin hazırlanması

  D) Ortamda kullanılacak ekipmanların Özelliklerini belirten bilgilerin olması


  17. Kapalı ortamlarda giriş izin belgesi ile İlgili aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

  A) Kapalı ortamda görevlendirilenler ve görevleri tanımlanmış olmalıdır.

  B) Ortamdaki yapılacak işle ilgili başlangıç ve bitiş zamanı tanımlanmalıdır.

  C) Ortamda karşılaşılabilecek risklerle ilgili kontrol listesi içermelidir.

  D) İşveren veya vekili tarafından imzalanmalıdır.


  18. İzin gerektiren kapalı ortamlarda minimum çalışan sayısı kaç kişi olabilir?

  A) l B)2 C)3 D) 4


  19. Kapalı ortamlarda tehlikeli atmosferle İlgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kapalı ortam atmosferi sadece yapılan işe bağlı olarak kirlenir.

  B) Kapalı ortamda yeteri kadar oksijen olmasa dahi uygun KKD'lerle çalışma yapılabilir.

  C) Kapalı ortamlarda boğucu gazlar olabilir.

  D) Patlama tehlikesi bulunan ortamlarda sıcak işler yapılamaz.


  20. Kapalı ortamda çalışmalarla ilgili aşağıdaki tercihlerden hangisi en doğrudur?

  A) Kapalı ortamlarda sıcak işlemler yapılmaması tercih edilmelidir.

  B) Kapalı alanlardaki tehlikeler önlenmeden bu alanlara giriş tercih edilmemelidir,

  C) Kapalı ortamlarda her zaman KKD'lerle çalışılması tercih edilmelidir.

  D) Portatif yangın söndürücülerin her zaman yakında bulunması tercih edilmelidir.


  21. "Bir kalker işletmesinde çeneli kırıcı operatörü şileme yapmak üzere kırıcı içerisinde -çalışma yaparken işçilerden birisinin kırıcıyı £ çalıştırması sonucunda feci şekilde hayatını™ kaybetti."

  Bu habere göre yanlışlıklar sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  1. Çalıştıran işçinin yetkisiz bir şekilde kırıcıyı çalıştırması

  2. Kapalı alan giriş izninin hazırlanmaması ve doldurulmaması

  3. Etiketleme ve mühürlemenin yapılmamış olması

  4. Gözetleyicinin olmaması

  5. Operatörün ilgilileri bilgilendirmeden iş yapması

  A) 5-2-4-3-1 B) 2-5-4-3-1

  C) 5-2-3-4-1 O) 1-2-3-4-5


  22. Kapalı ortamlarda kurtarma işlerinin organizasyonu aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

  A) Gözetleyici

  B) işveren veya vekili

  C) İş güvenliği uzmanı

  D) Kurtarma ekibinden yetkili bir kişi


  23. Kapalı ortamlarda kaynak yapılması ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

  A) Kaynak dumanı oluştuğu noktadan atılmalıdır.

  B) Kaynak yapılacak yer yağlı olmamalıdır.

  C) Kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

  D) %23'ün üzerinde oksijen varsa oksijen kaynağı yapılmamalıdır.


  24. Yüzeyinde hidroklorik-asit veya hidrokar-bonlu bileşikler bulunan İş parçaları üzerinde kaynak yapılırken ortaya çıkan ve kimyasal silah olarak kullanılmış gaz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karbonmonoksit

  B) Phosgene (Fosgen)

  C) Difenilkloroarsin

  D) Hardal gazı


  25. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortamlarda bulunabilecek patlayıcı gazlardan değildir?

  A) CO (Karbon monoksit)

  B) H2S (Kükürtlü Hidrojen)

  C) C02 (Karbondioksit)

  D) CH, (Metan)
  1-A 2-B 3-D 4-C 5-A 6-C 7-A 8-B

  9 A 10-D 11-C 12-A 13-D 14-B 15-C 16-A

  17-D 18-B 19-A 20-B 21-C 22-A 23-D 24-B
 2. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  Untitled.png