1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kentsel dönüşüm projesi ve iş güvenliği

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 27 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Erkan DÜNDAR
  Maden Mühendisi
  İş Güvenliği Uzmanı


  KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ve İŞ GÜVENLİĞİ
  KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA YIKILACAK BİNALARDA KULLANILACAK YIKIM YÖNTEMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ VE YIKIMLARDA ALINMASI GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ.
  Özet
  Ülkemizde deprem,sel gibi doğal afetler sonucu kullanılmaz hale gelen ve çarpık yapılaşmalara bağlı güvensiz yapı ve de ortamların oluşturduğu binaların, Kentsel Dönüşüm Projesi adı altında yıkılmasına başlanmıştır.Binaların yıkılmasına yönelik yıkım tekniklerinin uzmanlar tarafından tartışıldığı,konuşulduğu ve gerekli yasal mevzuat çalışmalarınında yapıldığı süreç içerisinde yıkım çalışmaları esnasında oluşan iş kazası haberlerini de beraberinde getirmektedir.Bu yıkım çalışmaları ile alakalı usul ve esaslarının belirlenmesinde,binaların yapısal durumlarına,çevre faktörlerine ve yıkım yöntemlerini dikkate alarak hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Kullanılacak yıkım tekniklerinin seçimi hem insana hemde çevre güvenliği sağlanmasında önleyici bir tedbir olacaktır.Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde,ön görülen yıkım tekniklerinin,yıkım çalışmaları esnasında önce çalışana,makine ekipmana ve çevreye yönelik potansiyel tehlike oluşturabilecek etkenlerin tesbit edilmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir çalışmadır.
  Anahtar Kelimeler:Yıkım Teknikleri,Kontrollü Yıkım,İş Sağlığı ve Güvenliği,
  1.GİRİŞ
  Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağının yayınlanmasından sonra ve Başbakanın açılışını yaptığı 7 milyon binanın yıkılmasını öngören Kentesel Dönüşüm Projesi, İstanbul Esenlerde toplu yıkımlarla başlamıştır.20 yıl boyunca sürecek bu yıkım çalışmaları beraberinde yönetmelik taslağında öngörülen yıkım tekniklerininde hangi şartlarda yapılması gerektiği,binaların taşıdıkları dinamik ve statik risk parametrelerini,insan,çevre ve makina üzerinde oluşturacak tehlike ve risklerin neler olduğu,alınması gerekli major ve de minör önlemlerin neler olduğunun enine boyuna gerçek anlamda bilinçli bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir.Bu yıkım teknikleri beraberinde yeni teknoloji ürünleri makinelerin kullanılmasına olanak sağlamakta fakat yıkım tekniğinin taşıdığı tehlikeler ve riskler,tecrübesizlik ve işin ehli uzmanların yetersiz sayıda olması da yıkım çalışmaları esnasında,çalışan güvenliğini,çevre güvenliğini ve makine ekipman güvenliğini tehdit etmektedir.Yıkım tekniklerinin bir nevi risk değerlendirmesinin yapılıp,yapıların mevcut alan ve fiziksel durum analizlerinin yapılması sonrasında en iyi yıkım yönteminin belirlenmesi; oluşabilecek çevre felaketlerinin ve de iş kazalarının önüne geçilmesi için seçilmiş en iyi iş güvenliği tedbiri olarak karşımıza çıkacaktır.Yıkım yöntemi ne kadar risk taşıyorsa çalışan,çevre ve makine güvenliğide o kadar tehlike ve risk altında olacaktır.
  2.YIKIM TEKNİKLERİ
  Yıkım teknikleri,Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağının 14.cü ve 20.ci Maddeleri arasında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.Yapıların yıkımında kullanılacak yıkım tekniği,binanın inşa edildiği alan,yapım yöntemi,çevresel ve fiziki faktörler,yapımda kullanılan metaryeller ve binanın kullanım şekline göre belirlenir.Bu yapıların yıkımında kullanılacak teknikler ise aşağıda sıralandığı gibidir;
  1. Patlayıcı Kullanarak Yıkım Tekniği
  2. Uzun Erişimli Yıkım Makinesi ile Yıkım Tekniği
  3. Ekskavatörle Yıkım Tekniği
  4. Kat Eksiltme Suretiyle Yıkım Tekniği
  · Mini Ekskavatör ile Yıkım Tekniği
  · Beton Delme Kesme ile Yıkım Tekniği
  · Kompresörle ve El Aletleri ile Yıkım Tekniği
  5. Çekme Halatı ile Yıkım Tekniği
  A-Patlayıcı Kullanarak Yıkım Tekniği
  Bir yapının taşıyıcı sistemini patlayıcılar ile tahrip ederek yapının ağırlık merkezinde çökme etkisi oluşturulması ve kendi düşey yükleri ile çökmesi esasına dayanan bir yıkım tekniğidir.
  Patlayıcı kullanılarak yapılan bu yıkım tekniğinde,yapının fiziksel ve statik özelliklerinin analiz edilmesi sonrasında,taşıyıcı kolonların ne şekilde hangi şartlarda delinmesi,kullanılacak patlayıcı madde cinsi ve miktarı,kullanılacak ateşleyici kapsül çeşitlerini iyi belirlemek gerekmektedir.
  B-Uzun Erişimli Yıkım Makinesi ile Yıkım Tekniği
  Yıkım faaliyetleri için özel olarak üretilmiş uzun erişimli yıkım makinesi olarak adlandırılan,en az üç parça hareketli boma sahip,minimum 18 metre erişim sağlayan,anons sistemi ile kesici ve ezici çenesi veya hidrolik sistemli paletli eskavatörle yapılan yıkım tekniğidir.
  Yıkılacak yapının yüksekliği uzun erişimli yıkım makinesinin erişim seviyesinden daha fazla ise,uzun erişimli yıkım makinesinin erişim seviyesine kadar kat eksiltme suretiyle yıkım tekniğinin uygulanması zorunludur.
  C-Ekskavatörle Yıkım Tekniği
  Yıkılacak yapının herhangi bir cephesinden başlanılarak hidrolik kırıcı aparatı veya kesici çene aparatı kullanılarak betonların yukarıdan aşağıya parçalanması sonucu yapılan yıkım şeklidir.
  Bu teknikte,yedi tondan fazla ağırlığı olan paletli veya lastikli iki parça boma sahip hidrolik ekskavatörler kullanılır.Yıkılacak yapının yüksekliği ekskavatörün erişim seviyesinden daha fazla ise,ekskavatörün erişim seviyesine kadar kat eksiltme suretiyle yıkım tekniği uygulanması zorunludur.
  D-Kat Eksiltme Suretiyle Yıkım Tekniği
  Kat eksiltme suretiyle yapılacak yıkma yöntemi üç şekilde yapılmaktadır.
  1.Mini Ekskavatör ile Yıkım Tekniği:
  Vinç yardımı ile yapının en üst kısmına çıkarılan,bina kat veya katlarının kaldıracağı minimum ağırlıkta olacak şekilde imal edilmiş, hidrolik paletli ekskavatörün yapının en üst kısmında kırma ve yıkması esasına dayanan yıkım şeklidir.
  2.Beton Delme Kesme ile Yıkım Tekniği:
  Bu teknikte yıkım yapılacak yapının en üst kısmında,üst döşeme cephe kenarlarından başlatılarak,kolonlar,kirişler ve döşemelerin kesilmesidir.Kesilen bu parçalarda delikler açılır uygun çelik halat ile vinç yardımıyle alınması esasına dayanan bir yıkım tekniğidir.
  3.Kompresörle ve El Aletleri ile Yıkım Tekniği:
  Bu teknikte el aletleri ile yıkım,ya askılı yada yerden desteklenen,güvenli çalışma platformları ile yürütülür.Yıkım yapılacak yapının en üst döşemesi cephe kenarlarından başlatılarak,kolonlar,kirişler ve döşemelerin demir donatıları kalacak şekilde ortaya doğru kırılması ve sonrasında demir donatıların kesilip atılması esasına dayanan bir yıkım tekniğidir.
  E-Çekme Halatı ile Yıkım Tekniği
  Yıkılacak yapının taşıyıcı kolonlarının önceden ekskavatör kırıcısı ile zayıflatma çalışmaları sonrasında,bu zayıflatılmış kolonlara bağlantı ekleri ile bağlanmış gerekli çekme dayanımına sahip çelik halatlar ile gerekli çekme kuvvetini aldığı makineye bağlı mekanik çekme kuvveti ile kendi ağırlığı içerisinde binanın çökmesinin sağlanması esasına dayalı bir yıkım tekniğidir.
  3. MEVCUT YAPI ŞARTLARINA GÖRE YIKIM TEKNİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Mevcut yapı Şartlarını dört ana kategoride; yerleşim alanlarına,kullanım amaçlarına,yapı fiziksel özelliklerine ve çevresel faktörlerine göre ayırdığımızı düşünürsek sıralama çok riskli yapılardan az riskli yapılara doğru sıralanmış ve de belirtilmiş olacaktır.Yıkım tekniklerinin Tehlike Sınıflandırılmasının ve Risk değerlendirilmesinin yapılmasına ve irdelenmesine de işte buradan başlanıyor olmasıdır.Mevcut Şartlar bir tehlikeli durum ve ona göre seçeceğimiz yıkım yöntemide beraberinde riskleri doğuran ve de kazaların meydana gelme ihtimallerini ortaya koyan şartlar olarak karşımıza çıkmaktadır.Mevcut yapının şartlarını iyi analiz etmek ve az tehlikeli risk seviyesi düşük yıkım tekniğini belirlemek bu aşamada başlamakta ve önem arzetmektedir.Mevcut yapı şartları dört ana kategoriye ayrılmış,tehlike ve risk seviyeleri belirlenmiştir.Bu kategoriler içerisinde yıkım tekniklerine nasıl karar verilmesi gerektiği belirlenmesinin nasıl ve ne şekilde olacağı kategori alt başlıklarında anlatılmıştır.
  Mevcut Yapı Şartları;
  1-Doğal Afetler(Deprem,Yangın,Sel vb.) Sonucu Hasar Görmüş Bina ve Yapılar
  2-Mevcut Kullanılan binaların ve Yaşam Alanlarının Yakınlarında Bulunan Bina ve Yapılar
  3-18,00 metre Üzerinde yada 5. Kat ve üzeri,Dinamik ve Statik bileşenleri Sağlam Yüksek Bina ve Yapılar
  4-Çarpık Kentleşmeyi Meydana Getiren Mühendislik Projesi ve Mimari Altyapısı olmayan Bina ve Yapılar
  1-Doğal Afetler(Deprem,Yangın,Sel vb.) Sonucu Hasar Görmüş Bina ve Yapılar
  Tehlike sınıfının en üstünde,1.ci Derecen Riskli ve yapı üzerinde 1.ci ve 2.ci dereceden jeolojik süreksizlikler,çatlaklar,kırıklar ile yapının belli bir düzlem ve yönde yatımı söz konusu olan yıkılmaya eğilimli ve de taşıyıcı elemanların deforme olduğu yapılardır.Bu yapıların üzerinde mini ekskavatörlerin çalışması,yapının çevresinde ve üzerinde insan bulunması ve çalışması ile ekskavatör yada makine çalıştırılması çok tehlikeli ve son derece risklidir.Patlayıcı Kullanarak Yıkım yapılması gerekli yapılardır.
  Bu yapılarda;
  · Uzun Erişimli Yıkım Makinesi ile Yıkım Tekniği
  · Ekskavatörle Yıkım Tekniği
  · Kat Eksiltme Suretiyle Yıkım Tekniği
  · Çekme Halatı ile Yıkım Tekniği ve teknikleri uygulanamaz.
  Tehlike:Yapının kendisi yada katlarında beklenmedik göçmeler,kırılmalar ve yapının kendi kendine yıkılması veya stabil olmaması,toz,gürültü ve taş savrulması.
  Risk:Makine düşmesi,insan düşmesi,göçük yaşanması,yapının insan ve makine üzerine yıkılması,makine ve insan üzerine kopmalar sonucu moloz gelmesi,ölüm ve ağır yaralanma.
  2-Mevcut Kullanılan binaların ve Yaşam Alanlarının Yakınlarında Bulunan Bina ve Yapılar
  Tehlike sınıfının en üstünde,1.ci Dereceden Riskli ve yapının yüksek katlardan yada düşük katlardan oluşmasının ihtimali yanı sıra doğal afet görmüş ve de Deprem sonrası jeolojik süreksizlikleri düşük olan binalarda olabilir.Bu doğal yaşam alanlarının ve kullanılmakta olan konutların ve/veya yapıların 50 ile 100 metre yakınında yıkımı söz konusu olan yapılardır.Bu yapılarda daha çok çevre şartları ön plana çıkmakta yıkımı gerçekleşecek yapının çevresinde kullanımda olan binaların zarar görmesi,trafik ve çevre güvenliğinin tehlike altında olduğu ve 1.ci derecen tedbirler ile önlemlerin alınması gereken durumlardır.Bu gibi yapıların yıkımında patlayıcı kullanarak yıkım en son çare olarak düşünülmelidir.
  Tehlike:Yapının kendisi yada katlarında beklenmedik göçmeler,kırılmalar veya stabil olmaması.Çevre Binaların hasar görmesi,trafik akışının zarar görmesi,çalışanların zarar görmesi.toz.
  Risk:Makine düşmesi,insan düşmesi,göçük yaşanması,yapının insan ve makine üzerine yıkılması,makine ve insan üzerine kopmalar sonucu moloz gelmesi,ölüm ve ağır yaralanma.Çevre Bina ve trafikte insan ve araçların hasar görmesi.
  Bu yapılarda;
  · Patlayıcı Kullanarak Yıkım Tekniği(yapının sağlamlığı ve mesafe hesaplamalarına göre en son çare olarak düşünülmelidir)
  · Çekme Halatı ile Yıkım Tekniği yada teknikleri Uygulanamaz.
  3-18,00 metre Üzerinde yada 5. Kat ve üzeri,Dinamik ve Statik bileşenleri Sağlam Yüksek Bina ve Yapılar
  Normal Tehlikeli sınıfında olan,2.ci Dereceden Riskli ve Ekskavatör bom yüksekliğinin üzerinde çok katlardan oluşmuş(5 ve üzeri kat içeren) sağlam ve dayanıklılığı olan, mukavemeti yüksek betonarme yapılardan oluşan yıkılması düşünülen yüksek bina türleridir.Farklı yıkım tekniklerinin bir çoğunu bir arada uygulayabileceğiniz yada patlayıcı kullanarak yıkım tekniğine uygun yıkılması mümkün yapılardır.
  Tehlike:Taş savrulması,ses-gürültü,titreşim.Toz.
  Risk:Makine ve insan üzerine kopmalar sonucu moloz gelmesi,ölüm ve ağır yaralanma.taş savrulmasına bağlı çarpma.
  Bu yapılarda;
  · Çekme Halatı ile Yıkım Tekniği Uygulanamaz.
  4-Çarpık Kentleşmeyi Meydana Getiren Mühendislik Projesi ve Mimari Altyapısı olmayan Bina ve Yapılar
  Tehlike sınıfı ve 2.ci Dereceden Riskli olan çarpık kaçak yapılaşmalarla oluşmuş ve bulunduğu bölgede homojenlik gösteren,birbirine yakın bir çok buna benzer yapının çevresel anlamda benzerlik gösteren bu tip yapılarda,mühendislik ve mimari herhangi bir çalışma yapılmamış tamamen ilkel yöntemlerle yapılmış yapılardır.Bu yapılar doğal afetler sonucu jeolojik süreksizlikler içersede çok fazla yüksek kattan oluşmadığı ve müstakil tarzda evlerden oluştuğu düşünülmektedir.Bu tip yapılar da çevre faktörü önemsizse patlatma tekniği yada diğer yıkım teknikleri rahatlıkla uygulanabilir.
  Tehlike:Taş savrulması,ses-gürültü,titreşim.Toz.
  Risk:Makine ve insan üzerine kopmalar sonucu moloz gelmesi,ölüm ve ağır yaralanma.taş savrulmasına bağlı çarpma.
  Bu yapılarda;
  · Kat Eksiltme Suretiyle Yıkım Tekniği
  · Çekme Halatı ile Yıkım Tekniği ve teknikleri uygulanamaz.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  6.YIKIMLARDA ALINMASI GEREKLİ ÖNLEM VE TEDBİRLER
  1. Yıkımı Düşünülen yapılar(Bina) hangi şartlarda olursa olsun öncelikle patlayıcı kullanmak suretiyle yıkılmasına bakılmalı.Yapı çevre ve alan olarak patlatmaya müsait olduğu sürece öncelikle yıkım tekniği olarak patlayıcı kullanarak yıkımlar yapılmalıdır.çünkü;Patlatma suretiyle yıkımlar daha az riskli ve da az tehlike içermektedir.
  2.Patlayıcı Kullanarak Yapılacak Yıkımlarda,Elektriksiz Nonel ile Elektriksiz Gecikmeli Nonel Kapsüller ile Elektronik Kapsüller ve Emülsiyon Tipi Patlayıcılar kullanılmalıdır.Asla Elektrikli kapsüller ile yada İnfilaklı Fitil kullanmak süretiyle yapılan patlatma tekniklerine izin verilmemelidir.Elektrikli kapsüller ve İnfilaklı fitiller şok ve gürültü fazla çıkartmakta ve statik elektriğe karşı duyarlı olduklarından riskli ve tehlikelidirler.
  3.Patlatma yapılacak yapının temelindeki kolonlar üzerinde en az 76 lık delikler delinmeli,uygun şarj sonrasında bu alanının malzeme savrulmasını önleyici lastik konveyör bandı yada nevi özellikte tutucu özelliği olan malzemelerle sarılmalı ve de temel etrafı taş tutucu tel koruyucu kafes ile sarılmalı,çevrilmelidir.
  4.Patlatmalı Yıkımı düşünülen yapıların temelde bulunan kolon ve kirişleri üzerinde beton dayınımı ve kullanılan donatı demir özellikleri iyi belirlenmeli ve buna göre patlatma paterni hazırlanmalıdır.
  5.Patlatma öncesi,anı ve sonrasında tüm idari birimlerden izin alınmalı,trafik ve çevre güvenliği sağlanmalıdır.patlatma yapacak ateşleyici ehliyetli olmalı ve ateşlemeleri kapalı alanlarda saklanmak suretiyle yapmalıdır.
  6.Patlatmalı yıkımlarda,patlatma yapılmadan önce tüm çevre haberdar edilmeli ve uyarı niteliğinde olan anonslar yapılmalıdır.
  7.Tüm yıkım tekniklerinde ortaya çıkacak tozun bastırılması için sulama yapılmalıdır.Özellikle Yıkım esnasında ve kırma işlemleri yapılırken.
  8. Makine ile yada ara kat eksiltme yöntemlerinde asma iskeleler ve güvenlik iskeleleri mutlaka kurulmalı ve kullanılmalıdır.
  9. Tüm yapı yıkım işlerinde,yapının yıkılacağı,istifleme ve yükleme işlerinin yapacağı alan en az 2,00 metre yükseklikte barikatlarla çevrilmeli ve de güvenlik alanı oluşturmalı,dışarıdan tecrit edilmelidir.
  10. Tüm iş makinelerinde çalışacak olan operatörler G Sınıfı ehliyetli ve tecrübeli olmalıdırlar.
  11. Yıkım çalışmalarında çalışacak personelin iş başı yapmadan önce işyeri hekimleri tarafından muayene edilmeli Sağlık Raporları alınmalı ve İş Güvenliği uzmanları tarafından verilecek iş giriş eğitimleri ile periyodik iş güvenliği eğitimleri alınmalı ve de kayıt altına alınmalıdır.
  12. Yıkım esnasında varsa itfaiye yada yangın söndürme tertibatı hazırda bulundurlmalıdır.
  13. Acil kurtarma ekipleri kurulmalı,eğitilmeli ve acil durum eylem planları hazırlanmalıdır.
  14. Gece yapılması düşünülen yıkım çalışmalarında aydınlatma yeterli düzeyde olmalı.
  15. Özellikle patlatmalı yıkımlarda ve diğer yıkım tekniklerinde tüm personelde haberleşme imkanı olan cihazlar bulunmalıdır.
  16. Yıkım yapılacak alanın dışında acil kaçış ve acil toplanma alanı tesbit edilmeli ve bununla alakalı eğitimler verilmelidir.
  17. Radyasyon etkisi yada Asbest mazuriyetine karşılık gerekli önleyici tedbirler alınmaldır.
  18. Hafriyat kamyonların ön ve arka far ve stop lambaları çalışır olmalı.Kamyonların geri ikaz siren sistemi mutlaka olmalı yoksa taktırılmalıdır.
  19. Tüm yıkım tekniklerinde yıkım şantiyesi alanında çalışacak tüm personelin aşağıda sıralanan ve CE marka ve standartları uygunluğu olan Kişisel Koruyucu Ekipmanları üzerinde bulundurmalı ve taşımalıdırlar.Bu Ekipmanlar;
  1.Baret(Çenelik olacak)
  2.İkaz Yeleği
  3.Kulaklık yada Kulak Tıkacı
  4.S3 Çelik Burun Çelik taban Çizme ve Bilek Seviyesinde Bot Ayakkabı
  5.Toz Maskesi
  6.İş Güvenliği Gözlüğü
  7.Cam Siperlik Maske
  8.Kaynak ve İş Eldivenleri
  9.Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ve Yaşam Halatları
  10.İş Güvenliği Elbisesi,Mont ve Yağmurluk
  11.Işıklı Sinyalizasyonlar,Huni Dubalar ve Turuncu Emniyet Bariyerleri
  12.Sesli Sirenler,Hoparlörler
  20. Risk Analizi ve Değerlendirmesi Yapılmadan çalışmalara başlanmamalıdır.
  21. Patlatmaları Ehil Mühendislerin Nezaretinde yapmalı ve İş Güvenliği Profesyonellerden destek,yardım ve hizmet alınmalıdır.
  22. Yıkım çalışmalarına başlanmadan önce ambulans ve yeterli sayıda sağlık personeli hazırda bulundurlmalıdır.
  23. Yıkımı yapılacak yapıların Elektrik,Su ve Doğal Gaz hatlarının tamamen kapatıldığını ve boşaltığından emin olmalı ve gerekli prosedürler uygulanmalıdır.
  24. Yıkımı düşünülen bazı yapılarınların etrafında yaşam alanları yada canlı konutlar var ise,gerektiğinde duruma göre yapılacak risk değerlendirmesine göre bu konut ve yaşam alanlarından insanlar boşaltılmalı ve de güvenli yerlere götürülmelidirler.
  7.YAKINMA
  Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Madde 16’da belirtilen patlayıcı kullanımı ve çevresel etkileri hususları tamamen Maden Mühendisliği Bölümlerinin Lisans Eğitim ve Araştırma Konuları arasında yer almakta olup,bu konuda diğer disiplinlerin ise bir faaliyeti değildir.Maden Mühendisleri,madencilikteki günlük işlerinde gerek yeraltında ve gerekse yerüstünde devamlı olarak farklı sistemlerde ve tekniklerde patlatma faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup bu alanda önemli bilgi ve tecrübeye ulaşmışlardır.Yine pek çok Maden Mühendisinin Bu disiplinlerde Yüksek Lisans ile Doktora çalışmaları yapmış ve yapmaktadırlar.
  Hal böyle iken bu çalışmamızda,binaların bulundukları şartların risk skalası ve yıkım tekniklerinin risk değerlendirmesinde görüldüğü üzere çok tehlikeli ve Risk düzeyi yüksek yıkım çalışmalarının hem çalışan hem makine hem de çevre güvenliğinin sağlanması açısından,yıkım tekniklerinin risk analizinde B sınıf çıkan ve 2. Derecen Dikkate Değer Risk grubunda çıkan ‘Patlayıcı Kullanarak Yıkım Tekniği’nin’ bir çok yıkımın hatta yıkımların belkide %80 ninde kullanılacak olması su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu sebeble, Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın 22.Maddesinde geçen disiplinler içerisinde neden Maden Mühendisi Disiplinine yer verilmemiştir.Yönetmelikte geçen iki farklı disiplindeki kişiler,ne İş güvenliğini sağlayabilirler nede patlatma hususunda ki çalışmaları proje haline getirip uygulayabilirler.
  Ayrıca ülkemizde iş kazalarının çoğu inşaat yapımı işlerinde olmaktadır.İnşaat yapılarının yıkımı işleri de en az inşaat işleri kadar çok tehlikeli ve de risklidir.Bu nedenle yıkılması yapılmasından zor olan yapı yıkım işlerinde öncelikli iş güvenliği çalışmalarını yapacak ve sorumluluk alacak İş Güvenliği Uzmanı neden Yönetmelik taslağında yer verilmemiştir.Yıkım işlerinde profesyonel iş güvenliği hizmeti verecek ve toplumun kargaşa ve kaosa girmemesi için çalışacak,yetkili daire ile kurumlarıyla eş güdüm çalışacak,trafik,jandarma ve çevre sakinlerinin güvenliği için mücadele edecek iş güvenliği uzmanlarının bu yönetmelik taslağında yeralması kaçınılmaz ve gerekli bir durumdur.
  8.SONUÇ
  Yıkımı düşünülen yapıların bulundukları şartlar 4 gruba ayrılmış ve risk derecelendirilmesi yapılmıştır.Ayrıca bu yapıların durum ve fiziksel şartların tehlike ile risk analizi yapılmış ve de hangi yıkım tekniklerinin uygulanması gerektiği hususunda da analizler ortaya konmuştur.
  Yıkım Tekniklerinin Risk Değerlendirmesi yapılmış ve bu Risk Analizi sonucunda yapıların yıkımı hususunda ‘Patlayıcı Kullanarak Yıkım Tekniği’nin’ daha az tehlikeli ve daha Dikkate Değer Risk grubunda olduğu görülmüştür.Diğer yıkım tekniklerinin Kabül edilemez risk grubunda olması nedeniylede,yapı yıkımlarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 1.dereceden önem arzetmesi ve bu hususta yapılacak çalışmalarıda hafife almamamız gerektiği sonucunu da ortaya koymuştur.


  Bloglarım-Erkan DÜNDAR(YAYINLANMIŞTIR)
  http://erkandundar61.blogspot.com
  http://blog.milliyet.com.tr/BlogDetayOnIzleme/?BlogNo=385013
  http://blog.radikal.com.tr/Blog/is-guvenligi-uzmani
  NOT:MAKALEDEN BAZI BÖLÜMLER YAYINLANMIŞTIR.TAMAMINI OKUMAK İÇİN EKTEN İNDİREBLİRSİNİZ..
  Erkan DÜNDAR
  Maden Mühendisi
  İş Güvenliği Uzmanı

  Ekli Dosyalar:

 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  gündemden düşme bakalım...
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  :)
 5. Enver Çığşar İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  5343
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TOROS OSGB
  bu yazı dizisi ile bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum biz bazen bina yıkımı diyince genelde patlayıcı düşünürüz bu sayede en son düşünmemiz gerektirtigini öğrenmiş olduk ve maden mühendislerinin yıkım işlerindeki tecrübeleri ve risk anlatarak yeni bir konu daha öğrenmemizi sağladığınız için çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar
 6. volkan seven İSGforum Üyesi

  elinize sağlık..yıkım işleri için rehber olmuş
 7. PlatinGroup İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Platin Group A.Ş.
  PLATİN GROUP A.Ş.

  Vizyonumuz, A+ Yapı teknolojileri ile konak, villa, residence, flat ofis ve plaza projelerimizde kullanıcı arz ve taleplerini saha araştırmalarıyla ve müşterilerimizin özel mimari taleplerine ilişkin profesyonel çözümler üretmektir. İthal ve yerli olmak üzere projelerimizde kullandığımız üst düzey yapı ürünleriyle dayanım ve estetikle birlikte kalitede örnek yapı teknolojilerinde ilklere öncülük eden, özel projeler üretmektir.

  Grup olarak teknolojiyi en üst düzey de kullanarak yapı sektörü ile teknoloji dünyasını bir arada sentezleyen özgün yapılar oluşturmaktayız. En değerli varlıklarımız, çocuklarımız için her türlü güvenliği, sağlığı modern kullanım alanları ile sağlamak, aile yaşantılarınıza en uygun seçeneklerle dâhil etmekteyiz.

  Projelerimizin tümünde tüm dijital yayınlar: uydu alıcıları, kablolu yayın sistemleri, her oda ve bölgeye ayrı olarak özel mimari ile projelendirilmiş akustik ses sistemleri, tüm pencereler için kontrol edilebilir kepenk sistemleri, ısınma ve soğutma sistemleri, fırın – mikrodalga kontrol sistemleri, son teknoloji gizli led ve spot aydınlatma sistemleri için dimmerli kontrol, kromoterapi ışıklandırma sistemli spa üniteleri ve jakuzi jetler, havalandırma kontrolü, bina içinden ve dışından olmak üzere güvenlik kameraları kontrolü gibi üst düzey teknoloji ürünlerini kullanmaktayız. Dünya ile aynı anda ülkemiz yapı endüstrisine örnek teşkil edecek nitelikleri ilk uygulayıcı olmak niteliklerimiz arasındadır.

  Özel mutfak, banyo, ıslak zemin tasarım ve uygulamalarında modern, seçkin, özgün, üst düzey mimari çalışmalar yapmaktayız. Tüm aile fertlerimizin memnuniyetini sağlamayı hedefleyen grubumuz, koşu pistleri, tenis kortları, basketbol, voleybol, golf, futbol sahaları, fitness center, spa, sauna, açık-kapalı havuz, Türk hamamı, buhar banyosu gibi üst düzey konforda yaşam ve sosyal etkinlik alanlarını projelerimizde barındırmaktayız. Bununla beraber 24 saat güvenlik kameraları ile televizyonlarımızdan takip edilebilen çocuk parkları, kapalı, açık otoparklar, jimnastik parkı, bisiklet parkurları sunmaktayız. Sizi anlıyor, isteklerinizi biliyor, size özel çözümler sunuyoruz.

  Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksek Bilgisayar Mühendisi Özgür GÜLEÇ'in yapı üretiminde mimari estetiğe önem veren bakış açısı, akademisyen kimliğinin birikimi olan modern mimari tercihiyle birlikte tasarım ve teknolojinin en güzel sentezlerini alanlarında ihtisaslaşmış uzman ekibimiz ile en üst düzeyde sizlere sunmaktayız. Sizlerin beklentilerine karşılık vererek profesyonel bir sonucu ortaya koyacağı yaşam alanlarıyla ön planda olmakta ilkelerimiz arasındadır.

  Bunların yanısıra Platin Group A.Ş., Bilişim, Medya, İnşaat Malzemeleri sektöründe de özel ve uluslararası başarılı çalışmalarına devam etmektedir.
 8. PlatinGroup İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Platin Group A.Ş.
  Fikirtepe'deGelecek Yükseliyor

  PlatinGroupA. Ş. Anadolu Yakası’nın kanatlanan mevkiiFikirtepe’deiki projeye birden imzasını atıyor.

  8000 m2 arsa üzerine konumlandırdığı Platin World I projesinde pek çok alternatif mevcut.AtaşehirFinans Merkezi’nin komşusunda yükselen ticari alanları, eşsiz manzarayla sarmalanandublexvepenthouseları, şehrin kalbine yakın 2+1, 1+1 stüdyo daireleri ile ‘Siz, siz olun şehrin ortasında huzuru aramaktan vazgeçmeyin!’ diyor.

  Tüm bunlarla yetinmeyen marka alışveriş caddelerinden,restoranlara, açık ve kapalı eğlence alanlarına;spa,fitness,türkhamamı, yüzme havuzları, yoga salonlarını ekleyerek müşterilerini ‘talepkâr’ olmaya davet ediyor.Platin World I,40 000 m2 inşaat alanı olan projeninlansmantarihi olarak ……/……/…… konuşuluyor.


  PLATİN GROUP A.Ş.’DEN BİR YATIRIM DA YENİSAHRA’YA

  İstanbul’da yatırımlarını gün geçtikçe güçlendiren PlatinGroupA.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Güleç bir süredir müzakerelerini yaptıklarıYenisahrabölgesi için imar sorununun kısa sürede çözüleceği, inşa aşamasına geleceği yönünde inançlarının tam olduğu söyledi. Geçtiğimiz günlerde bölge sakinleriyle bir araya gelen Özgür Güleç, bölgeyle birebir ilgilendiğini yıllardır emek ettikleri yatırımlarını hakkaniyet çerçevesinde değerlendirecekleri, imar durumunun da aynı hakkaniyetle planlanacağını söyleyerek arkalarında durduğunu ekledi.

  Her biri farklı kolda uzmanlaşmış güçlü proje ekibiyle bölge sakinlerinin destekçisi olan PlatinGroupA.Ş.avanprojesini oluşturmaya başladıkları söyleniyor. 100.000 m2’lik arsa üzerine konumlandırmayı planladığı projenin evi olarak Finans Merkezi’nin komşusu Barbaros Mahallesi’ni seçildi. Hem konut, hem ticari olarak şekillendirdikleri projenin bölgeye tam katkı sağlamasının sorumluluklarında olacağını dile getiren Güleç, ‘Dünyaca ünlü markaların spotlarını yaktığı, yaşam koşullarının en üst seviyede olduğu bir yerde kültürün filizleneceği alanların olmaması düşünülemez. Festivallerin yapıldığı sinema salonları, sanatın, sanatseverlerle buluştuğu sergi salonları da projelerimizde yer alacaktır’ açıklaması yaptı. Bir akademisyen olarak eğitimle ilgili hassasiyetinin her şeyin üzerinde olduğunu eklerken, uygun koşullar olduğu takdirde bölgeye bir eğitim kurumuyla gelecek inşa etme gayesinde olduğunu bununla ilgili görüşmelerin sağlandığını söyledi.


  PlatinGroupA.Ş. Maltepe'de İrtibat Ofisi'ni Açtı...

  Fikirtepe,Yenisahra, Kalamış, Caddebostan'dan sonra Maltepe'ye de faaliyet gösteren PlatinGroupA.Ş. Esenkent Mahallesi'ne İrtibat Ofisi'ni açtı.

  'Kentsel Dönüşümde Öncü...' kimliğiyle sektörde kendinden söz ettiren PlatinGroupA.Ş.18Temmuz akşamı düzenlediği iftar yemeğinde bölge sakinleri ile buluşacak. Tanışma amacıyla düzenlenen bu yemekte, bölge ile ilgili planlar, projenin ön tanıtımı yapılacak.

  DrlGroupile ortak çalıştıkları bu proje için bölgenin sorunlarına tamamen çözüm olacaklarını söyleyen Özgür Güleç, 'A+ Mimari A+ Konsept' çizgisiyle gerçekleştirecekleriprojenin bölgenin prestijli yapılarına yüksekten bakacağını veeşsizadalar manzarasıyla tüm Anadolu Yakası'na huzur dağıtacağını söyledi.

  Teknolojiyi inşaat sektörüne benzersiz şekilde aksettirerek inşaat sektörü için kazanım olan PlatinGroupA.Ş. prensip haline getirdikleriLeedsertifikalı ve tamamen kontrol edilebilir 'Akıllı Ev' modelini burada da kullanacaklarını açıkladı. Özgür Güleç, özellikle bölgenin sosyal yaşam alanları konusunda eksiği olduğunu gören Güleç, proje dahilindeki sosyal yaşam alanlarıyla bölgenin değer grafiğinde yakın zamanda hareketlenme görüleceğini söyledi.

  Bağdat'ın YeniPlatin'i

  Bağdat Caddesi'nin 'Kentsel Dönüşümde Öncü'sü geçtiğimiz günlerde yeni projesi için el sıkıştı.

  Değerli mevkilere, benzersiz projeleriyle bilinen PlatinGroupA.Ş. bölgeye yapacağı 3. proje içinçalışmalara başladı. Aynı zamanda Dalyan mevkiindeki projesi PlatinSuitsl'inve Caddebostan projesinin inşaatına devam ederken, hız kesmeyip Bağdat Caddesi'ne yatırımlarını sürdüren PlatinGroupA.Ş. konum olarak bölgenin en değerli yeri, Şaşkınbakkal'ı seçti. Projenin mevkide görülmemiş niteliklerle planlanıyor olduğunu konuşuluyor. Yüzme havuzu,spa,türkhamamı, otopark, çocuk - ebeveyn eğlence alanlarıyla Şaşkınbakkal sakinlerini yeni bir konut deneyimi bekliyor...


  Ayrıntılı bilgi için: 444 00 39www.platingroup.com.tr