1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kişisel koruyucu donanimlar sorular -nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 23 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR


  [1] Kişisel koruyucu donanımların kullanımında genel kural aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  A) Her durumda kullanılacaktır.

  B) İş müfettişi işyerine denetime geldiği durumlarda kullanılır.

  C) İşveren zorunlu kıldığı durumlarda kullanılır.

  D) Kişisel koruyucu donanım, risklerin toplu korumaya sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılacaktır.


  2. Kişisel koruyucu donanımlar İçin aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir Özellik değildir?

  A) Defalarca kullanılabilir olacaktır.

  B) İş yerinde var olan koşullara uygun olacaktır.

  C) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.

  D) Kullanan İşçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.


  3. Bir ürüne mevzuatta istenen gereklilikler yerine getirilerek CE uygunluk işaretinin İliştirilmesi o ürünle ilgili neyi ifade eder?

  A) Güvenli olduğunu

  B) Kaliteli olduğunu

  C) İthal ürün olduğunu

  D) Yerli ürün olduğunu


  4. Aşağıdakilerden hangisi mesleki amaçla kullanılan ve basit yapıda olmayan kişisel koruyucu donanımdır?

  A) Güneş gözlüğü B)Baret

  C) Yağmurluk D) Bahçıvan eldiveni


  5. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarını belirleyen faktörlerden değildir?

  A) İşçinin fizyolojik kapasitesi

  B) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

  C) Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı

  D) Kişisel koruyucu donanımının performansı


  6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilemez?

  A) Ortam gerilim izolasyon eldiveni

  B) Ortam gerilim izolasyon taburesi

  C) Partikül veya kimyasal gazları tutucu maske

  D) Sert metal ile desteklenmiş burunlu inşaat ayakkabısı


  7. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilmez?

  A) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve İkaz eden taşınabilir cihazlar

  B} Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları

  C) Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları

  D) Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar


  8. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilir?

  A) özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar

  B) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular

  C) Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri

  D) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular


  9. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilen parçaları kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilir.

  B) Kişisel koruyucu donanım, belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan ve giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılmaz nitelikteki cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

  C) Kişisel koruyucu donanımlar, tüm işyerlerinde çalışma süresi boyunca devamlı kullanılmalıdır.

  D) Kişisel koruyucu donanım, kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı ifade eder.


  10. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, tüm kişisel koruyucu donanımların Özellikleri İle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur

  B) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur

  C) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar

  D) Taşınabilir olmalıdır


  11. I. Riskin derecesi

  II. Maruziyet sıklığı

  III. Her bir çalışanın iş yaptığı yerin Özellikleri

  IV. Kişisel koruyucu donanımın performansı

  2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri yukarıdakilerin hangisi/ hangileri dikkate alınarak belirlenir?

  A) I-II-IV B)1 — II —111

  C) II -III -IV D) 1-II-III-IV


  12. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda çalışanların yükümlülükleri arasında değildir?

  A) Temizlik ve bakımının yapılması

  B) Doğru kullanmak

  C) Korumak

  D) Uygun yerlerde uygun şekilde muhafaza etmek


  13. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, kişisel koruyucu donanımların kullanılma amacıyla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla kullanılır.

  B) Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması amacıyla kullanılır.

  C) Çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

  D) Çalışanların İşyerinde daha üretken çalışmaları amacıyla kullanılır.


  14. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, işverenin yükümlülükleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) İşveren,kişisel koruyucu donanımların kullanılması konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.

  B) İşveren, kişisel koruma tedbirlerine her zaman öncelik vermek zorundadır.

  C) Kişisel koruyucu donanımlar işveren tarafından ücretsiz verilir.

  D) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi riske karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.


  15. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine göre, CE işaretinin harflerinin dikey boyutları tamamıyla aynı olmalı ve kaç milimetreden küçük olmamalıdır?

  A) 3 mm B) 5 mm

  C)7mm D) 10 mm


  16. Bir makinenin üzerindeki "CE" işaretlemesi aşağıdakilerden hangisinin anlamına gelmez?

  A) Bu İşareti taşıyan makine Avrupa Birliği pazarlarında satılabilir, alınabilir.

  B) Bu işareti taşıyan makine Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamındaki şartları sağlamaktadır.

  C) Bu işareti taşıyan makinenin Avrupa Birliği Direktiflerine göre sahip olması gereken asgari şartları sağlamaktadır.

  D) Bu İşaret, " Communique Europe " kelimelerinin baş harfleridir ve bir ürünün sağlaması gereken kalite ve garanti şartları hususunda AB ülkeleri arasındaki hukuken bağlayıcı haberleşme, yazışma ve belgeler mevcuttur.


  17. I. Maske

  II. Solunum cihazı

  III. Emniyet kemeri

  Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank ve depolar İçinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde bakım işçilerinin yukarıdaki kişisel korunma araçlarından hangisi/hangilerine sahip olmaları gerekmektedir?

  A) Yalnız -1 B) Yalnız-II

  C)I-II D)I-II-III


  18. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.

  B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.

  C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergo-nomik gereksinimlerine uygun olacaktır.

  D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.


  19. 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılır?

  A) Kimya tesislerinde kullanılan koruyucular

  B) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman

  C) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar

  D) Nefsi müdafaa ve caydırma amaçlı kullanılan kişisel koruyucular


  20. Aşağıdakilerden hangisi bir makinenin temel gerekler olarak tanımlanan; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir?

  A) CE işareti B) ISO 9001:2008

  C)OHSAS 18001 D) ISO 14001

  CEVAP ANAHTARI

  1-D 2-A 3-A 4-B 5-A 6-B 7-A 8-C 9-C 10-D 11-D 12-A 13-D 14-B 15-B 16-B 17-D 18-D 19-A 20-A