1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kimyasal risk etmenleri sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 23 Nisan 2014 başlatılmıştır.

  1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    • Eğitim Grubu
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    KİMYASAL RİSK ETMENLERİ


    1. "Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir İşlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara" ne denir?

    A) Toksik madde

    B) Kimyasal madde

    C) Mutojen madde

    D) Alerjik madde


    2. "Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz ya-yılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/ veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelere" ne denir?

    A) Patlayıcı madde

    B) Parlayıcı madde

    C) Oksitleyici madde

    D) Çok kolay alevlenir madde


    3. "Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelere " ne denir?

    A) Oksitleyici madde

    B) Patlayıcı madde

    C)Parlayıcı madde

    D) Çok kolay alevlenir madde


    4. "0°C 'den düşük parlama noktası ve 35°C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelere" ne denir ?

    A) Alevlenir madde

    B) Çok kolay alevlenir madde

    C) Oksitleyici madde

    D) Parlayıcı madde


    5. "Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısına bilen ve sonuç olarak alevlenen , ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeler ve parlama noktası 21°C nin altında olan sıvı haldeki maddeler ile su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelere" ne denir?

    A) Alevlenir madde

    B) Kolay alevlenir madde

    C) Çok kolay alevlenir madde

    D) Parlayıcı madde


    6. "Parlama noktası 21°C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki maddelere " ne denir ?

    A) Oksitleyici madde

    B) Alevlenir madde

    C) Kolay alevlenir madde

    D) Çok kolay alevlenir madde


    7. "Çok az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere" ne denir?

    A) Çok toksik madde

    B) Toksik madde

    C) Zararlı madde

    D) Mutajen madde


    8. "Az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya Ölüme neden olan maddelere " ne denir?

    A) Çok toksik madde

    B) Toksik madde

    C) Zararlı madde

    D) Mutajen madde


    9. "Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere" ne denir ?

    A) Çok toksik madde

    B) Toksik madde

    C) Zararlı madde

    D) Mutajen madde

    10. "Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfus ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere" ne denir?

    A) Toksik madde

    B) Kanserojen madde

    C) Zararlı madde

    D) Mutajen madde


    11. "Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olan maddelere" ne denir?

    A) Zararlı madde

    B) Alerjik madde

    C) Aşındırıcı madde

    D) Tahriş edici madde


    12. "Mukoza veya cilt İle direk olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eri-tem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelere" ne denir?

    A) Zararlı madde

    B) Tahriş edici madde

    C) Alerjik madde

    D) Toksik madde


    13. "Solunduğunda, cilde nüfus ettiğinde aşın derecede hassasiyet meydana getirme Özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelere" ne denir?

    A) Zararlı madde

    B) Tahriş edici madde

    C) Alerjik madde

    D) Toksik madde


    14. "Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfus ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelere" ne denir?

    A) Mutajen madde

    B) Toksik madde

    C) Çok toksik madde

    D) Kanserojen madde


    15. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre mesleki maruziyet sınır değeri nedir?

    A) Başka şekilde belirtilmedikçe, 7 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

    B) Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

    C) Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının alt sınırıdır.

    D) Başka şekilde belirtilmedikçe, 9 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının alt sınırıdır.


    16. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre solunum bölgesi vücudun neresidir?

    A) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm. yarıçaplt kürenin, başın Ön kısmında kalan yarısıdır.

    B) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 20 cm. yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

    C) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm. yarıçaptı kürenin, başın arka kısmında kalan yarısıdır.

    D) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 20 cm. yarıçaplı kürenin, başın arka kısmında kalan yarısıdır.


    17. Bir kimyasal maddenin yapısal Özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir?

    A) Risk B) Tolere edilebilir risk

    C) Tehlike D) Olay


    18. Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkma olasılığına ne denir?

    A) Risk B) Tolere edilebilir risk

    C) Tehlike D) Olay


    19. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre işverenin yapmakla yükümlü olduğu risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hangi hususlar dikkate alınarak yapılır?

    I. Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,

    II. İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu,

    III. Maruziyet türü, düzeyi ve süresi,

    IV. İşletmedeki çalışan sayısı

    A) I-III-IV B) t-II-III

    C) M — III - IV O) Hepsi


    20. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre yapılan risk değerlendirmesi hangi hallerde yenilenecektir?

    I. Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

    II. Ortam Ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

    III. Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,

    IV. En az beş yılda bir defa.

    A) I — II —III B) I — III — IV

    C) II-III-IV D) Hepsi


    21. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi İçin alınması gereken önlemlerle

    ilgili hangisi yanlıştır?

    A) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda işçi ile yapılacaktır.

    B) İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olacaktır.

    C) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, gece döneminde yapılmayacaktır.

    D) Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayacaktır.


    22. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

    A) İşveren, işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

    B) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.

    C) İşveren etkilenmiş alana kimsenin girmemesi için gereken Önlemleri alacaktır.

    D) İşve ren,tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi İçin, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerini kuracaktır.


    23. Sekiz saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değere ne denir?

    A) EiNECS B) CAS

    C)TWA D) STEL


    24. Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değere ne denir?

    A) EİNECS B)CAS

    C)TWA D) STEL


    25.1 m[1] havada bulunan maddenin mililitre ı cinsinden miktarına (ml/m>) ne dendir?

    A) TWA B) STEL

    C} CAS D) ppm


    26. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri yapılan çalışmalarda, aşağıdaki hangi durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır?

    I. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.07S mg/m3 ten fazla ise,

    II. Havadaki kurşunun, haftada 45 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,

    III. İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 mg Pb/ 100 ml kandan fazla ise,

    IV. İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 70 mg Pb/ 100 ml kandan fazla İse,

    A)I-III B)I-IV

    C) II — IV D) II-III
    CEVAP ANAHTARI_

    1-B 2-A 3-A 4-B 5-B 6-B 7-A 8-B 9-C 10-D 11-C 12-B 13-C 14-D 15-B 16-A I7-C 18-A 19-B 20-D 21-C 22-C 23-C 24-D 25-D 26-A