1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

Kosgeb’in kobi destek programlarını biliyor musunuz?

Konusu 'Güncel Haberler' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 15 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  [​IMG]KOSGEB’İN KOBİ DESTEK PROGRAMLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

  Bu makalemde KOSGEB destek programlarını ayrıntıya fazla girmeden 7 başlık altında açıklayacağım KOBİ statüsünde işletme ve firmalarımızın bu destekleri inceleyip araştırmalarında şartları uyuyor ise kullanmalarında fayda var.

  1. 1. GENEL DESTEK PROGRAMI
  Bu program; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan bir programdır.

  Programın amacı

  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesidir.
  Destek Programından Yararlanma Koşulu

  • Programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar.
  • Başvurusu Kabul edilen işletmeden taahhütname istenir.
  • İşletmenin taahhütname vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
  Destek Programının Süresi

  • Programın süresi işletme için 3 (üç) yıldır. Üç yıllık destek programı süresi
  • Tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir.
  • Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.
  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

  DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

  DESTEK ORANI (%)

  1. ve 2. Bölgeler

  3. ve 4. Bölgeler

  1Yurt İçi Fuar Desteği
  30.000

  % 50

  % 60

  2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
  10.000

  3Tanıtım Desteği
  15.000

  4Eşleştirme Desteği
  15.000

  5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
  20.000

  6Danışmanlık Desteği
  15.000

  7Eğitim Desteği
  10.000

  8Enerji Verimliliği Desteği
  30.000

  9Tasarım Desteği
  15.000

  10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  20.000

  11Belgelendirme Desteği
  10.000

  12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
  20.000

  13Bağımsız Denetim Desteği
  10.000

  1. 2. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
  Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, paylarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasasın’da işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkan vermektir. Program Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmaktadır.

  Programın Kapsamı

  Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasasın’da işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

  • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

  • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

  • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

  • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

  • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

  KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak karşılanacaktır.

  Destek Programına başvuru ve yararlanma koşulu

  1. Programdan yararlanmak isteyen ticari şirket statüsündeki işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.
  2. Programdan yararlanmak isteyen işletme, destek için bu programın uygulama esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde KOSGEB Birimine başvuru yapar.
  3. KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletmeye bildirir. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname istenir.
  4. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih itibariyle destek süreci başlamış kabul edilir.
  Programın unsurları, oranı ve üst limiti

  Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüz bin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu destekler geri ödemesizdir.

  Program Kapsamındaki Destek Unsurları

  Destek UnsurlarıDestek ÖdemesiÜst Limiti (TL)Oranı (%)
  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)
  60.000

  75

  Bağımsız denetim hizmeti bedeli
  20.000

  75

  SPK kurul kaydına alma ücreti

  10.000


  100

  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
  Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
  10.000

  75

  1. 3. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
  Programın amacı

  Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

  Proje Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Program ve proje limitleri

  • Program Süresi 3 yıl
  • Proje Süresi 6-24 ay(+12ay)
  • Destek Üst Limiti 150.000 TL
  • Destek Oranı 1.ve 2. Bölge için %50
  • 3.ve 4. Bölge için %60
  Desteklenecek Proje Konuları

  • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
  Desteklenecek Proje Giderleri

  Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak,

  arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, ham madde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

  1. 4. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
  Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılmasıdır.

  Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

  1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
  2. Yeni Girişimci Desteği
  3. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

  • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
  • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
  • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.
  Yeni Girişimci Desteği

  Bu destekten;

  • Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
  • İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.
  Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

  DESTEK UNSURU
  ÜST LİMİT (TL)

  DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

  DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

  İşletme Kuruluş DesteğiGeri ödemesiz
  5.000  60

  (Kadın veya özürlü girişimci:70)  70

  (Kadın veya özürlü girişimci:80)


  Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım DesteğiGeri ödemesiz
  10.000

  İşletme Giderleri DesteğiGeri ödemesiz
  12.000

  Sabit Yatırım DesteğiGeri Ödemeli
  70.000

  İş Geliştirme Merkezi Desteği

  • İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
  • İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.
  İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

  DESTEK UNSURU
  ÜST LİMİT (TL)

  DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

  DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

  İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)
  • Bina tadilatı
  • Mobilya Donanım
  • İŞGEM Yönetim

  Geri

  ödemesiz

  750.000

  600.000

  125.000

  25.000

  60

  70

  İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)
  • Personel
  • Eğitim, Danışmanlık
  • Küçük tadilat

  Geri ödemesiz

  100.000

  30.000

  50.000

  20.000

  60

  70  1. 5. İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
  Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek,

  • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi
  • KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışında “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
  • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
  • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
  • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
  Proje Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.
  İşbirliği - güç birliği ortaklık modelleri

  • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
  • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
  • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
  Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

  Desteklenecek proje konuları

  • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
  • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
  • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
  • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
  • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir
  Program ve proje limitleri
  Proje Süresi
  6–24 ay (+ 12 ay)

  Destek Üst Limiti 250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

  Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için %50

  3. ve 4. Bölge için %60  6. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

  Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir

  Proje süresi
  • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
  • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
  • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir


  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
  Destek Üst Limiti (TL)

  DESTEK ORANI (%)

  Ar-Ge ve İnovasyon Programı
  İşlik Desteği
  İşciliklerden bedel alınmaz

  Kira Desteği
  12.000

  75

  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
  100.000

  75

  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
  200.000

  75

  Personel Gideri Desteği
  100.000

  75

  Başlangıç Sermayesi Desteği
  20.000

  100

  Proje Geliştirme DesteğiProje Danışmanlık Desteği
  25.000

  75

  Eğitim Desteği
  5.000

  Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
  25.000

  Proje Tanıtım Desteği
  5.000

  Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
  15.000

  Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
  25.000

  Endüstriyel Uygulama Programı

  Kira Desteği
  18.000

  75

  Personel Gideri Desteği
  100.000

  75

  Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
  150.000

  75

  Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
  200.000

  75  1. 7. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
  Programın amacı, KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
  KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasıdır.

  Program Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

  Tematik proje destek programı destek unsurları

  Çağrı Esaslı Tematik ProgramMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı
  Başvuru YapabileceklerKOBİ’ler ve Meslek KuruluşlarıMeslek Kuruluşları
  Program Süresi -3 Yıl
  Proje SüresiProje Teklif Çağrısında Belirlenir24 Ay (+12 Ay)
  Destek Oranı1. ve 2. Bölgede % 503. ve 4. Bölgede % 601. ve 2. Bölgede %503. ve 4. Bölgede % 60
  Destek ÖdemesiGeri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerleGeri Ödemesiz
  Destek Üst LimitiProje Teklif Çağrısında Belirlenir150.000 TL

  Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
  • Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
  • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
  • Sarf malzemesi giderleri,
  • Hizmet alım giderleri,
  • Genel idari giderler (azami %10).
  Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

  [​IMG]Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır.

  Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.