1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

KUYU ÇALIŞMALARINDA ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Konusu 'Talimatlar' forumundadır ve isgforum tarafından 16 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. isgforum İSGforum Üyesi

  KUYU ÇALIŞMALARINDA ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

  1) Kuyuların güvenlik işlerinden sorumlu nezaretçi 24 saatte en az bir kez kuyuların genel durumuyla , kuyu başı ve kuyu içerisindeki araç ve gereçleri muayene ederek ve denetleyerek kuyu rapor defterine yazar.


  2) Kuyularda işçilerin kuyu başından düşmesi ve yukarıdan düşecek şeylerin işçilere ve tesisata zarar vermesi tehlikelerine karşı bütün önlemler alınır.

  3) Kuyu başı ,kuyu ağzından 1 metre uzaklıkta olacak sağlam korkuluklarla çevrilir.Kuyu ağzından 15 metre uzaklıkta olacak şekilde tehlike belirten uyarı levhaları en az dört yere konulacaktır.’’İŞİ OLMAYAN GİREMEZ’’ levhası tehlike belirten levhaların yanına ve en az dört yere konulacaktır.Bu alana güvenlik şeriti çekilecektir.

  4) İşyeri sağlık ve güvenlik koordinatörü ve proje sorumlusu tarafından görevlendirilen bir nezaretçi kendi vardiyası süresince bu bölümde düzenlenen işlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden kendisine iletilen esaslara göre yürütülmesinden sorumuludur.

  5) Vardiya sonunda kuyudan en son nezaretçi çıkar ve kendi ekibini izleyen ekibin nezaretçisi inmeden kuyudan ayrılamaz.

  6) Lağım atılmaları vs .. nedenlerle çalışmaların durdurulup işçilerin dışarıya çıkarıldığı hallerde nezaretçi kuyuyu denetlemeden güvenlik bakımından yeterli bulmadan hiç kimsenin kuyuya inmesine inmesine izin verilmez.

  7) İşi olmayan kişilerin kuyu başına girmeleri engellenecek kuyu başında ve kuyuda çalışanların baret giymeleri sağlanacaktır.

  8) Tehlikeli miktarda su , akıcı kum bulunan kuyularda çalışanların gerektiğinde kuyudan derhal çımalarını sağlayacak önlemler alınır.

  9) İşçiler kuyudaki çalışma yerlerine kenarları korkuluklu ve 10 metrede dinlenme sahanlığı bulunan merdivenle inecekler ve bu merdivenden kuyu başına çıkacaklardır.

  10) İş süresince kuyu başı yeterince aydınlatılır.

  11) Kazılmakta ve derinleştirilmekte olan olan kuyularda aşağıdaki şekilde bir işaretleme düzeni kurulur.

  Durdurma (stop) işareti ,bir vuruş
  Çekme (vira ) işareti ,iki vuruş
  Bırakma (laçka) işareti, üç vuruş
  olarak gösterilecek ve kuyu başı vinççisi ile kuyu dibi ekibine öğretilecektir.Bunların dışında işaret verilemez.İşaretleşme şekilleri tablo halinde uygun yerlere asılacaktır.

  12) Kuyularda malzeme ve hafriyat taşınmasında kullanılan vinçlerin bütün elemanları işe başlamadan önce operatörü tarafından kontrol edilir.Bu makinelerin periyodik kontrol testleri 3 ayda bir yetkili merci tarafından yapılır.

  13) Kaldırma makinelerinin taşıyabileceği azami yük miktarı makine üzerine bir levha şeklinde asılır.

  14) Kaldırma makinelerinde kullanılacak halatlar TSE standartlarına uygun olacak , her taşıyıcı için yapımcı firma tarafından verilecek halatın niteliklerine ilişkin belge dosyada saklanır.

  15) İnsan taşımasındaki en ağır yük malzeme taşınmasındaki en ağır yükün %75 ini geçemez. Her taşıyıcı halat insan taşıması için hizmete konulmadan önce ,taşınması öngörülen yükle en az 20 kez taşıma deneyine tabi tutulur.Bu deneyi izleyen muayenede ,bir kusur veya bir arıza görülürse insan taşıması yapılamaz.Yukarıdaki hükümler,halat uçlarının kesilmesinden ve koşulların değiştirilmesinden sonra da uygulanır.Halatlar bakanlığın izni olmadan insan taşınmasında 18 aydan çok kullanılamaz.Ekleme (matiz) yapılmış halatların insan taşınmasında kullanılması yasaktır.

  16) Taşıyıcı ve karşı ağırlık halatları ;

  a) Her gün saniyede bir metreyi geçmeyen bir hızla seyrederken
  b) Her hafta saniyede yarım metreyi geçmeyen bir hızla seyrederken
  c) Her ay durdurularak yetkililerce bol ışık altında muayene edilir.
  Aylık muayenelerden önce halatlardaki yağlar ve diğer pislikler tellerin durumu ve aşınma dereceleri iyice görülebilecek biçimde temizlenir,aşındıkları belirlenen veya görülen bölümleri ve herhalde en az 100 metrelik bir bölümü incelenir.

  17) Üç günden fazla süreyle çalıştırılmayan halatlar çalıştırılmadan önce muayene edilir ve sonuçları halat defterine işlenerek imzalanır.

  18) Aşağı indirilmekte olan kovaların kuyu içindeki veya dibindeki işçilere çarpmaması için gerekli önlemler alınır.Kovalar yukarı çekilmeye başlamadan önce ,hareketsiz hale getirilir.Kovalar ağızlarından 20 cm eksik doldurulur, dış yanlarına ve özellikle diplerine yapışmış olan taş vb. maddelerden iyice temizlenir.

  19) Kuyu kontrolü yapanlar dışında hiç kimse kovanın kenarına binemez.Kovayla insan taşımalarında emniyet kemeri kullanılması zorunludur.İnsan taşımasında kullanılan kovaların hızı saniyede 1.5 metreyi geçemez.Kısmen ve tamamen malzeme yüklü kova içinde insan taşınamaz.

  20) Kuyu dibinde CO2 birikmesi tehlikesine karşı O2 ve CO, CO2 ölçümleri her gün yapılarak sonuçlar rapor defterine kaydedilecektir.

  21) Kuyu çalışmaları ,gaz ölçümleri ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri çalışmaları her gün vardiyada ilgili nezaretçiler tarafından kuyu rapor defterine kaydedilecektir.

  22) Bu yönerge ............................ İNŞAAT işyeri kuyu çalışmalarında uygulamak üzere ‘ MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK’ uyarınca düzenlenmiştir.