1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Liman işletmeleri iş güvenliği dökümanları

Konusu 'Formlar' forumundadır ve bayramali tarafından 14 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. bayramali İSGforum Üyesi


  Gemi Operasyonlarında ve Limanda Güvenlik
  1. Kazanın Tanımı ve Kaza Nedenleri
  Çağımızda yoğunlaşan deniz trafiği, taşınan tehlikeli ve zararlı yüklerin artması, maliyetli liman inşaatları ile donanımları dikkate alındığında; limanların ve buralarda çalışanların güvenliğini sağlamak oldukça önem arz etmektedir. Limanlarda meydana gelen kazalar işçilere, limana ve çevreye farklı boyutlarda zararlar verebilir.
  “Genel Anlamda kaza (accident), şahısta bir yaralanmaya, maddelerde bir hasara veya her ikisine birden yol açan beklenmedik olaydır.” (1). Gemi operasyonları içerisinde ve liman alanında meydana gelen kazaları başlıca nedenleri yardımcı sebepler, ani sebepler ve diğer sebepler olarak üç başlık altında verebiliriz. Bunlar:
  1.1. Yardımcı sebepler
  a) Yönetimden kaynaklananlar
  • Liman kuralların eksikliği,
  • Mevcut kurallara uyulup uyulmadığının tam olarak denetlememesi,
  • Güvenlik kurallarının uygulamasında yetersizlik,
  • Koruyucu önlemlerin alınmaması,
  • Diyalog ve koordinasyon eksikliği,
  • Teknolojik altyapı ve ekipman yetersizliği,
  • Yönetim eksikliği,
  • Teknik güvenlik önlemlerinin hazırlanmaması,
  • Yönetimin ortak oluşturulmaması, toplam kalite mantığının kullanılmaması.
  b) Çalışanlardan kaynaklananlar
  • Eğitim eksikliği,
  • Bilgisizlik,
  • Yetersizlik,
  • Gemi dışındaki seyirle ilgili hizmet personelinin hataları,
  • Dikkatsizlik,
  • Meslek bıkkınlığı,
  • Dengesiz ruh hali, sinirlilik, çabuk kızma, v.b.
  • İşe uygun olmayan fiziksel yapı (Yorgunluk v.b.)
  • Diyalog ve koordinasyon eksikliği vb.
  1.2. Ani sebepler
  Bunlar genelde tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlardan kaynaklanmaktadırlar. Başlıca ani sebepler aşağıda belirtilmektedir:
  • Koruyucu malzemelerin olmaması veya olduğu halde kullanılmaması,
  • Yanlış kaldırma, tutma veya itme,
  • İşe uygun olmayan araç ve gereçlerin kullanılması,
  • Tehlikeli hareketler, gereksiz yere koşma, atlama, şakalaşma,
  • Yetersiz güvenlik donanımı,
  • Gerekli olduğu halde güvenlik önlemlerinin olmaması,
  • Geminin düzensizliği, yanlış yük istifleme,
  • Kötü aydınlatma,
  • Giysilerin işe uygun olmaması,
  • Zeminin kaygan olması nedeniyle kayma vb.
  1.3. Diğer sebepler (mücbir sebepler vb.)
  2. Liman Güvenlik Programı
  Liman yönetimi ve elleçleme operatörleri liman ve gemi operasyonları esnasında uygulanacak güvenlik programını oluşturmalıdır. Güvenlik programının başlıca amaçları meydana gelebilecek bir kaza sonucunda işçilerin zarar görmesini engellemek, yüklere gelebilecek zararları en az düzeye indirmek ve verimliliği arttırmaktır. Güvenlik toplantıları periyodik olarak yapılmalı, meydana gelen kazalar gözden geçirilmeli, operasyon sistemi içerisinde olabilecek potansiyel kazalar ve zararlar tartışılmalıdır. Söz konusu toplantılar ve alınan önlemler gelecekte meydana gelebilecek potansiyel kazaları azaltabilir. Limanlarda güvenlik üst düzey yönetimin tam desteğini almalı ve güvenlik politikaları, liman başkanı veya limanın üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulmalıdır. Liman terminali güvenlik programı üç temel alanda sorumlulukları kapsamaktadır[1]. Bunlar; (a) Terminal alanında çalışma ortamı, (b) Liman araçları ve ekipmanı, (c) Gemi içindeki elleçleme operasyonları (2).
  2.1. Terminal Alanı
  Terminal Alanı güvenliği; personel ve taşıtlar ile fiziksel emniyet olarak ikiye ayrılmaktadır.
  Personel ve taşıtlar: Trafik yolları her bir araç için tesis edilmelidir. Trafik Akışları mümkünse tek yönde olmalı ve terminal içerisinde hız limitleri tabelaları yerleştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Terminaler renkli kodlandırılmış çizgiler kullanılmalı ve çeşitli liman operasyon alanlarının yönlerini göstermelidir. Örneğin kırmızı çizgi konteyner alanına, sarı çizgi CFS (Konteyner Yük İstasyonları (Container Freight Station)) alanına ve yeşil çizgi karışık eşya (general cargo) transit sundurmasını giden yolları gösterebilir. Söz konusu çizgiler, kamyon şöförlerinin gidecekleri liman alanlarına yönlendirilmesine, liman alanında girişine izin verilmeyen bölgelere girilmemesine ve trafik kazalarının engellenmesine de yardımcı olacaktır.
  Yaya trafiği de yasaklanmamalı ancak olabildiğince kısıtlanmalı ve yaya yolu belirgin şekilde işaretlenmelidir.
  Fiziksel Emniyet: Liman alanında emniyetin sağlanması için işçilerin ayalarının takılmamaları ve kaymamaları için eski ve kırkılmış palet tahtaları ve diğer enkazlar liman alanından kaldırılmalıdır. Dökülen petroller ve diğer tehlikeli maddeler en kısa sürede silinmeli, yükler sendelemeye ve düşmeye neden olmayacak şekilde düzgün biçimde istiflenmelidir.
  Liman alanının iyi ışıklandırılması liman güvenliği ve emniyeti açısından da gereklidir. Transit ambarlarına veya CFS’ye kolaylıkla giriş sağlanmalı, yangın ekipmanlarına ve kapılara kolaylıkla ulaşılmalıdır. Depolama binasına giriş için yeterli yollar ve kapılar olmalı, araçların yakıt ikmali depolama alanının dışında belirli bir alanda olmalıdır.
  Güvenlik denetimleri her bir postanın gemi içerisinde elleçleme operasyonlarına başlamasıyla ve terminal alanında düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Güvenli olmayan durumlar hemen denetçiye raporlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Güvenlik, her işyeri için öncelikli bir husus olup yöneticiler, denetçiler, postabaşı, posta, işçiler ve diğer ilgili kişiler limanda güvenlikten sorumludur (2).
  2.2. Ekipman ve araç operasyonları
  Liman ekipmanlarının sadece bunların kullanımında görevlendirilmiş eğitimli operatörler tarafından kullanılmasına izin verilmelidir. Ekipmanların arıza yapması durumunda operatör derhal ekipmanı durdurmalı ve ve denetçiye rapor etmeli ve sorun giderilene kadar kullanılmamalıdır. Liman içerisinde araçları kullanan operatörler hız, diğer trafik kurallarına ve ekipman kullanma talimatlarına uymalıdır (2).
  2.3. Gemi operasyonları
  a) Gemi ekipmanı
  Gemi ve gemi ekipmanı iş kazalarının meydana gelmesine neden olan birinci öncelikli faktördür. Gemi içerisindeki yük operasyonları çok tehlikeli çalışma ortamını gerektirmektedir. Gemi operasyonlarında yeterli emniyetin sağlanamaması sadece gemiden ve eşyadan kaynaklanmamakta aynı zamanda 1. Bölüm’de belirtildiği üzere; işçilerin davranışları, alışkanlıkları, dikkatsizlikleri gibi insan hatalarından da kaynaklanmaktadır. Gemi operasyonlarında güvenliği gemi içerisinde ve kıyıda mevcut olan ekipman olarak ikiye ayırabilriz. Gemiye ait ekipman, güvenlik için en fazla tehlikeli olan unsurlardan biri olmaktadır. Gemide yer alan yük elleçleme ekipmanı yük elleçlenmeden önce kontrol edilmelidir. Ekipmanın güvenliğinden ekipman operatörleri sorumludur. Yük elleçleme ekipmanlarında arıza veya bir sorun olması durumunda sorun giderilene kadar asla kullanılmaması gereklidir. Ayrıca, gemi içerisindeki çalışma alanında yeterli ışıklandırma olmalıdır. Sabitlendirilmiş ışıklandırma yeterli olmayıp taşınabilir aydınlatma da ihtiyaç olan yerlerde kullanılmak üzere mevcut olmalıdı (2).
  b) Kıyı Ekipmanı
  Liman veya elleçleme operatörleri (stevedore) tarafından tesis edilen elleçleme ekipmanı iş kazalarının meydana gelmesine neden olan ikinci öncelikli faktördür. Yük elleçleme ekipmanlarında yük kaldırma kabloları ve kayışları her bir operasyon için uygun boyutlarda ve iyi durumda olmalı, uygun olarak düzenlenmelidir. Kullanılan forkliftler ve diğer elleçleme operasyonlarında kullanılan ekipman iyi çalışır durumda olmalı ve çevreye gaz ve karbon monoksit yaymamalıdır. Kapalı çalışma alanlarında havalandırma iyi olmalı ve çalışma ortamında aşırı miktarda karbon monoksit olmaması için periyodik olarak hava testleri yapılmalıdır.
  Söz konusu ekipmanı kullanacak operatörler gerekli eğitimi almalı ve her bir makineyi kullanacak operatörler belirlenmelidir. Konteyner vinçleri sadece bu konuda eğitim almış personel tarafından kullanılmalıdır (2).
  2.4. İş Performansı
  Gemi ve liman personeli ile işçileri çalışma ortamında güvenliği sağlama ve gerekli önlemleri alma hususunda talimatlandırılmalıdır. Yapılan çalışmalarda kazaların ve hasarların yaklaşık %80’ninin dikkatsiz ve tehlikeli davranışlar nedeniyle rıhtımda olduğunu göstermektedir (2). Çalışanlardan kaynaklanan kaza nedenleri Bölüm 1.1/(b)’de belirtilmektedir. Yük elleçleme operasyonlarında çalışan tüm işçiler zaman zaman söz konusu nedenlerden dolayı kaza yapabilirler. Liman güvenlik kuralları tesis edilmeli ve denetlenmelidir. Genel güvenlik kurallarında aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
  Liman ve gemide tüm çalışma alanlarında yeterli ve uygun aydınlatma sağlanmalı, çalışma alanları temiz olmalı tüm elleçleme operasyonları yukarıda belirtildiği üzere güvenli koşullarda ve işçinin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yapılmalıdır. Kaza ve kaza sonucunda yaralanma ve hasar olması durumunda hemen ilk yardım yapılmalı ve kaza soruşturularak kaza raporu hazırlanmalıdır. Kaza raporlarında raporlanan kaza nedenlerinin çoğu kazaların gerçek nedenini yansıtmamakta, sağlıklı kaza analizlerinin yapılmasında sorun teşkil etmekte ve gerekli önlemlerin alınmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kaza raporlarının doğru olarak hazırlanması kazaların önlenmesinde önemli olmaktadır.
  Ustabaşları yük elleçleme operasyonuna başlamadan önce ve operasyon sırasında konteyner gemilerinin güvenlik kontrol listesini hazırlamalı ve posta işe başlamadan önce gemide ve rıhtımda güvenlik talimatlarının yerine getirip getirilemediğini gözlemlemelidir.
  Limanlarda dok operasyonları, elleçleme ekipmanları, liman araçları ve tehlikeli eşyalara ilişkin iş güvenliği broşürleri ve talimatları mevcut olmalıdır (3).DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLA

  Ekli Dosyalar:

 2. gzmmtltrk İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  277283
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 19 Haziran 2016 ---
  ARKADAŞLAR EKTE VERİLEN SÖZLEŞMELER GÜNCEL Mİ?
 3. ARZU DEDEBAŞ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  22222
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Liman tesisi ve gemilerde iş güvenliği uzmanı olan arkadaşlar var mı ?Acil bilgi ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi paylaşımına ihtiyacım var.

  Saygılarımla
 4. Alper Erkmen İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  51450
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Aktif Yaşam OSGB
 5. ARZU DEDEBAŞ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  22222
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Çok teşekkür ederim Alper Bey çok yararlı oldu