1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Mülakat taktikleri[adım adım başarılı bir mülakat]

Konusu 'Kariyer Bilgi ve İpuçları' forumundadır ve Sevecen Günel tarafından 17 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  MÜLAKAT SIRASINDA

  İş görüşmesine çağrıldığınızda farklı görüşme yöntemleriyle elemeler yapılmaktadır. Her şirketin kendisine uygun olduğunu düşündüğü farklı görüşme yöntemi vardır. Sıkça kullanılan bazı yöntemler şunlardır;
  Adayın Mülakat Sırasında Yapması Gerekenler
  Adım Adım Başarılı Bir Mülakat
  • Mülakat yerine zamanında gidin. Bu, "belirtilen saatten 10 dakika önce" anlamına gelir.
  • Kendinizi sizi karşılayan asistana/ sekretere tanıtın.
  • Mülakat odası yakınında beklerken rahat olun. Bulunduğunuz yerde varsa, şirket broşürlerini, kitapçıklarını inceleyin.
  • Mülakat odasına girdiğinizde mülakatı yapacak kişi ya da kişilerle tokalaşın.
  • Odaya bir iş çantası, ya da ajanda dışında çok fazla eşya ile girmeyin.
  • İkram edilse bile asla sigara içmeyin.
  • Size, oturulacak yer gösterilmesini bekleyin.
  • Mülakat sırasında saate bakmamaya özen gösterin.
  • Göz temasında bulunarak dikkatli bir dinleyici olduğunuzu gösterin. Eğer aynı anda birden fazla kişi iş görüşmesinde bulunuyorsa hepsi ile belli aralıklarla göz teması kurmaya çalışın.
  • İlgili olduğunuzu göstermek için vücut dili kullanın. Soruları ve yorumları iyi anladığınızı göstermek için olumlu tepki verin, gülümseyin.
  • Yavaş ve açık bir şekilde konuşun. Düşüncelerinizi toparlamak için duraksamaktan korkmayın.
  • Eğer gerekiyorsa, bir sonraki aşamada sizden ne beklenildiğini sorun
  • Kendinizden emin olun. Mülakatın bu işin size uygun olup olmadığını anlamanız için iyi bir fırsat olduğunu unutmayın.
  • Kariyeriniz ile ilgili bilgi saklamayın ve yanıltıcı bilgi vermekten kaçının.
  • "En sevdiğiniz renk nedir?" gibi formal olmayan, beklemediğiniz bir soruyla karşılaşırsanız, şirketteki rolünüzle bağlantılı olarak, sakin bir tavırla bu soruyu yanıtlayın.
  • Dürüst olun. Olumsuz ifadelerle karşılaşırsanız, sert bir tavırla karşılık vermeyin. Nazik bir şekilde nedenlerinizi söyleyin. Sorulan sorunun cevabını bilmiyorsanız "bilmiyorum" demekten çekinmeyin.
  • Mülakatı yapan kişi ya da kişilere soru sormak isterseniz, doğru zamanda, nazik bir şekilde sorularınızı yöneltin. Size soru sorma fırsatı verildiğinde sizin için önemli olacağını düşündüğünüz bazı konular hakkında bilgi edinmeye çalışın. Başvurmuş olduğunuz pozisyonun neden açık olduğunu öğrenin. Kime bağlı çalışılacağını ve departmanın çalışma sistemini öğrenin. Ücret, izin süreleri, sosyal haklar hakkında size iş teklifi yapılmadıkça soru sormayın.
  • Mülakat sonunda teşekkür ederek el sıkışın.
  • Mülakatı yapan kişiden kartvizitini isteyin ve mülakat sonrasında bir teşekkür notu gönderin.
  MÜLAKAT TEKNİKLERİ

  Yapılandırılmış Görüşme Tekniği
  Bu görüşme tekniğinde adayın önceden belirlenmiş bir dizi soruyu yanıtlaması beklenir. Adayların kıyaslanması açısından oldukça güvenilir ve geçerli bir yöntemdir.
  Sunum Görüşme Tekniği
  Bu teknikte adaylara önceden üzerinde çalışmaları için bir problem veya konu verilir. Sunum konusu görüşmeden bir süre önce adaya verilebileceği gibi, görüşmeye geldiğinde görüşmeden hemen önce de verilebilir.
  Durumsal Görüşme Tekniği
  Durumsal görüşmelerde adaylar “…..olsaydı; başınıza …gelseydi ne yapardınız?” gibi sorularla karşılaşırlar.
  Bu tür görüşmeler, adayın kendisini çalışacağı iş ortamında hayal etmesine yardımcı olur. Genellikle sorunlara pratik çözümler getirerek çabuk cevap vermeleri beklenir.
  Yetkinlik Bazlı (Davranışsal) Görüşme Tekniği
  Yetkinlik, bir firmada belli bir pozisyonda çalışması gereken “ideal” bir çalışanın sahip olması gereken BİLGİ, BECERİ ve DAVRANIŞLARdır. Belli bir pozisyon için yetkinlikler iş analizi yapılarak, iş tanımları hazırlanarak belirlenir.
  Bu tür görüşmelerde en önemli yetkinlikler belirlendikten sonra bu noktaların üzerinde durulur; söz konusu davranışları ortaya çıkaracak sorular sorulur. Amaç, geçmişte adayın içinde bulunduğu belirli bir durumda görevinin ne olduğunu, neler yaptığını ve bunun sonucunda ne olduğunu öğrenmektir. Böylece, adayın geçmişte sergilediği davranışların, şirketin ve pozisyonun beklentileriyle örtüşüp örtüşmediği incelenir.
  Yetkinlikler,
  • Görev tanımı değildirler.
  • Kurumun vizyon, misyon ve değerleriyle örtüşmelidir.
  • Gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmalıdırlar.
  • Davranış odaklıdır.
  • Sektör ve kurumlar arasında farklılık gösterebilir.
  Üç tür yetkinlik tanımlanmaktadır:
  1. Temel Yetkinlikler: Şirketin misyon ve hedefleri doğrultusunda, tüm şirket çalışanlarının sahip olması beklenen yetkinlikler. Örnek
  • Esneklik
  • Bütünü görebilme
  • Yeniliğe ve değişime açıklık
  2. Liderlik ve Yönetsel Yetkinlikler: Şirket içinde yönetim kademesinde bulunan ya da ileride bu pozisyona gelebilecek kişilerin sahip olması beklenen yetkinliklerdir.
  Örnek
  • Yaratıcı Olma
  • Olumlu Kişilerarası İlişkiler
  • Karar Verme
  3. Teknik Yetkinliler: Şirket stratejileri doğrultusunda, departmandan departmana değişen, firmadaki çeşitli işlerin yapılması için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışlardır.
  Örnek
  • İkna Etme
  • Rekabet Analizi Yapma
  • Satış Desteği Sağlama
  Yetkinlikler şirketin yapısına ya da hedeflerine göre farklılıklar göstermektedir. Herkes tarafından sahip olunması beklenen temel yetkinlikler (yeniliğe açıklık, inisiyatif kullanma, esneklik, gibi) olabileceği gibi, belirli bir pozisyona ya da yapılan işe yönelik teknik yetkinlikler (pazarlama bilgisi, strateji geliştirme, ikna etme, gibi) de olabilmektedir.
  Şirketlerin özellikle son yıllarda tercih ettiği bir görüşme tekniğidir. Sorulacak sorular önceden belirlenir ve adaya tecrübelerine dayalı sorular sorulur.
  Örnek
  • “Bana detaylı bir rapor yazdığınız bir olayı anlatır mısınız?”
  • “Raporu nasıl yazdınız? Hangi sorumlulukları aldınız?”
  • “Raporu yazarken hangi yöntemleri kullandınız?”
  • “Nasıl sonuçlandı?”
  MÜLAKAT ÇEŞİTLERİ

  Adaylardan farklı bilgiler alabilmek ve farklı özellikleri ortaya çıkarabilmek için değişik mülakat çeşitleri kullanılabilir.
  Birebir Mülakat
  En çok kullanılan yöntemlerden biridir. Aday tüm görüşmelerini birebir olarak gerçekleştirir. Bu yöntemde genellikle işveren firmanın bir temsilcisi tarafından yürütülür. Görüşmeler yapılandırılmış bir şekilde yapılabileceği gibi sohbet havasında da geçebilir.
  Sıralı/Seri Mülakat
  Sıralı görüşmelerde birebir ancak birbiri ardına yapılan birkaç görüşme söz konusudur. Burada mülakat yapan her kişi, söz konusu pozisyonun tek bir yönünü inceler - tecrübe, teknik bilgi, yönetim becerisi gibi.
  Panel Mülakatı
  Üçten fazla görüşmecinin tek bir adayla yaptığı görüşme yöntemidir. Genellikle çok sayıda elemanın farklı departmanlar için işe alınması planlandığında tercih edilir.
  Değerlendirme Merkezi
  Bu yöntemde panel yönteminin tersine, görüşmecinin değil adayların sayısı üç veya üçten fazladır. Adaylara çalışmak istedikleri alan ile ilgili ya da genel yöneticilik yeteneklerini ortaya koyabilecekleri örnek olay(lar) verilir, sunum ve/ve ya grup çalışması yapmaları istenir. Eğitimli değerlendiriciler tüm süreci, adayların süreç içindeki tüm tutum ve davranışlarını gözlemlerler ve sonrasında değerlendirme yapılır. Bunun yanı sıra adaylara çeşitli testler de uygulanabilir.
  Grup Mülakatı
  Son yıllarda gün geçtikçe daha fazla önem kazanan ekip-takım anlayışının eleman seçme ve görüşme şekline bir yansımasıdır. Bu yöntemde seçimde ağır basan, seçilecek kişinin birlikte çalışacağı ekip üyeleridir. Panel yönteme benzerlik gösterse de buradaki görüşmenin asıl amacı gruba uyumun ölçülmesidir. Ekip çalışması ve proje bazlı işlerde kullanımın olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiştir. En büyük avantajı, uzun vadede birlikte çalışması söz konusu olan kişilerin önceden birbirlerini tanımalarını sağlamasıdır.
  Telefon Mülakatı
  Bu tür görüşmeler, genellikle zaman ve mekan imkanları yüz yüze görüşmeye engel teşkil ettiği zaman tercih edilir. Telefon görüşmesi, adayları ön elemeye tabi tutmak amacı ile de yapılabilir. Bu görüşmeler, gelecek aşamaya yani mülakatın en önemli kısmı olan yüz yüze görüşmeye öncü oldukları için ciddiye alınmalıdırlar.
  Telefon görüşmeleri iki şekilde kullanılabilir. Bunlardan ilki gazete ilanında verilen telefonlara adayların başvurması ve telefon eden adaylarla görevliler tarafından telefonda bir ön görüşme yapılmasıdır İkinci bir alternatif ise başvuran adayların özgeçmişleri üzerinden bir ön eleme yapılmasının ardından yüzyüze görüşmelere geçilmeden önce bir ikinci eleme unsuru olarak; veya özgeçmişte açık olmayan bazı konuları aydınlatmak amacı ile telefon görüşmelerinin yürütülmesidir. Telefon görüşmelerinin en büyük avantajı diğer yöntemlere göre daha hızlı olmasıdır.
  Bu bilgiler www.insankaynaklari.com'dan alınmıştır.
  MÜLAKAT SORULARI

  MÜLAKKATTA DİKKAT EDİLECEK SORULAR
  Kendinizden biraz bahsedir misiniz?
  "Kendinizden bahsedin" demek her şeyinizi anlatın demek değildir. Bu soru sonu belli olmayan test sorusudur, eğer hazırlıklı değilseniz ne diyeceğinizi ne kadar uzun konuşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Görüşmeciler bu soru ile sadece hakkınızda bilgi almak değil aynı zamanda davranışınız, stiliniz ve iletişim yeteneğinizi ölçmeyi de amaçlarlar.
  Bu soruya çocukluğunuz, okullar, hobiler, sevdikleriniz, sevmedikleriniz veya önceki iş hayatınızın detaylarını anlatmakla başlamayın, bunun yerine size ait güncel bilgi ve meslek hayatınız ile ilgili iş tecrübeleriniz ve özgeçmişinizdeki bilgileri destekleyen bilgileri anlatın.
  Bu soru kendinizi pazarlamak için büyük bir fırsattır. Görüşmenin bu aşamasında en iyisi sakin ve öz anlatmak tavsiye edilmektedir.
  Önceki işinizden neden ayrıldınız veya şu anki işinizden neden ayrılıyorsunuz? İnsan kaynakları uzmanları önceki veya mevcut iş hayatınızdaki yönetici/iş arkadaşlarınızla olan kötü ilişkinin anlatılmasının doğru olmadığı konusunda hemfikirleridir. Ancak önceki/mevcut iş ortamında çalışmanın güçlüklerinden bahsedebilirsiniz. Bu sorunun yanıtını verirken dikkatli olmanız gerekmektedir. Unutmayın ki vereceğiniz bilgilerin teyidi kolay olacağından en küçük çelişkili veya dürüst olmayan bir yanıt sizi şüpheli kategorisine alınmanıza neden olacaktır. Belki verilebilecek en iyi yanıt daha iyi bir iş imkanı ve fırsat olarak değerlendirilmesidir. Fazla ücreti hiç bir zaman bir sebep olarak kullanmayın.
  En güçlü yönleriniz nelerdir?
  Bu soru size yeteneklerinizi ve güçlü olduğunuz özelliklerinizi anlatmanıza fırsat verir. Özetle tecrübelerinizi ve başarılarınızı anlatın. Bu özellikleri önceki iş/okul hayatınızdan örnekler vererek anlatmanız yararlı olacaktır. Görüşmelerde örnek hatırlayın, genelleme yapmadan spesifik konulardan bahsedin.
  Gelişime açık yönleriniz nelerdir?
  Unutmayın ki görüşmeciler sizlerin mükemmel olmanızı beklemez. Sizden küçük ipuçları almak için sorulan bu soruya dürüstçe büyük zafiyetlerinizi anlatmakla olumlu puan alırsınız fakat bu aynı zamanda iş alınmanızı engelleyebilir. Eğer, "aslında benim pek zayıf yönüm yoktur" şeklindeki bir yanıt verirseniz şansınız çok daha azalacaktır. Çoğu uzmanlar bu soruya kişisel zafiyeti profesyonel bir güce dönüştürecek şekle dönüştürerek yanıt verilmesini tavsiye ederler.
  Mevcut işinizde en çok ve en az sevdikleriniz nelerdir?
  Görüşmeci bu soru ile size uygun ne tür bir ortamın ve şirket kültürünün uygun olacağı konusunda ipucu alacaktır. Atmosferi çok sevdim gibi ifadeler yerine "şirkette takımın bir parçası olmak beni hoşnut etmiştir" ifadesi kullanmak yararlıdır. En az sevilen konuları konuştuğunuzda mevcut veya önceki işinizde sorumluluk alanınızda olup iş tanımızda yer almayan işlerden bahsedebilirsiniz.
  Başka işlere de başvuruyor musunuz?
  Bu iş ortamında bu soruya hiç kimse kolayca hayır diyemez. Eğer "hayır" yanıtını verdiyseniz dünyadan hiç haber ve ilgisiz biri olduğunuz konusunda fikir sahibi olunacaktır. Bunun yerine yetenek ve kabiliyetlerinize uygun iş aradığınız beyan edebilirsiniz. "Elinizdeki iş tekliflerini değerlendirdiğiniz" gibi bir cümleyi kesinlikle kullanmayın, çünkü görüşmeciler kendi şirketlerinde gerçek anlamda çalışacak istekli adaylar ararlar, istekli ve ciddi görünün.
  Neden sizi işe alalım?
  Bu soru iş arayanları gerçekten pazarlama imkanı sağlar, ancak bu soruya "şirket benim için neler yapabilir" den çok ben şirket için neler yapabilirim felsefesi ile yanıt verin. Görüşmeci sizin iş için ne kadar hazırlıklı ve ne kadar istekli olduğunuz konusunda fikir sahibi olmak ister. İşe ne kadar hazırlık olduğunuzu tecrübeleriniz, kariyerinizdeki ilerlemeler ve başarılarınız anlatarak gösterin, özellikle bu işin sizler için ne kadar uygun olduğunu ve kariyerinizi ilerletecek bir fırsat olduğunu vurgulayın.
  5 yıl sonra nerde olmayı umut ediyorsunuz?
  Bu soruya verilebilecek en kötü yanıt 5 yıl sonra bu şirketin başına veya görüşmecinin yerine geçeceğim yanıtıdır. Bu yanıtlar tehlikelidir, onun yerine özellikle bu işle ilgili sizi nelerin motive edeceğinden bahsedin. Yöneticinin işini istemek yerine 5 yıl sonraki kariyer beklentinizi anlatın. İşverenler, ileriye dönük planlamalar yapan ve gerçekçi amaçları güden adayları tercih ederler. 5 yıl sonra neler yapacağın konusunda kararsız kalmanız şansınızı azaltacaktır. Bir şirketin üst düzey yöneticisi söyle diyor, "Ben neler yapmak istediğini bilen, şahsi ve şirketin amaçlarına inanan elemanlar arıyorum."
  Sormak istediğiniz bir soru var mı? Eklemek istediğiniz bir konu var mı?
  "Hayır" veya "Her şey görüşüldü" demeyin. Görüşmeci özellikle adayın nitelikleri ilgili kritik bir konuyu atlamak istemez. Kritik olmasa bile bu iş için en uygun aday olduğunuzu yeniden beyan edebilirsiniz. Eğer görüşmecide şüphe uyandığını düşünüyorsanız adaylığınızı pozitif yönde etkilemek için tam fırsattır. Bazen yanlış anlamalardan ötürü kötü giden bir görüşme bazen son anda tam tersine dönebilir. "Başka sorum yoktur" yanıtı ile görüşmenin sonucunu olduğu gibi siz ve görüşmecinin kabul ettiği ve bu işle ilgilenmediğiniz anlamında gelir. Pozisyonun gerekliliklerini ve görüşmenin yapısını göz önünde bulundurarak, görüşmeciye ilgili her tür sorularınızı sorabilirsiniz.
  Burada görüşmede sorabileceğiniz sorulara bazı örnekleri göreceksiniz.
  • Bu işe alınacak kişinin ilk önceliğinin ne olması planlanıyor?
  • Şirketin yönetim felsefesini nasıl tanımlayabilirsiniz?
  • Bu işe alınacak kişinin ilk altı ayda/bir yılda neleri başarmasını bekliyorsunuz?
  • Bu pozisyonda başarılı olan kişinin kariyer yolu nasıl planlanıyor?
  • Performans değerlendirmesi hangi kriterlere bağlı olarak nasıl gerçekleştiriliyor?
  • Şirketin önümüzdeki üç yıl için vizyonu nedir?
  www.eleman.net'dan alınıştır.
  ÜCRET GÖRÜŞMESİ

  İşe alım yetkilisi size ücret ile ilgili beklentinizi sorduğunda bunun sebebi genelde adayın beklentilerini şirketin karşılanıp karşılanamayacağını öğrenmek içindir. Bu soruyu hızlı yanıtlayarak çok düşük veya çok yüksek bir rakam telaffuz ederek diskalifiye olabilirsiniz.
  Eğer görüşmeci bir rakam beyan etmeniz konusunda ısrar ederse alınacak kişiye verilecek ücretin alt-üst limitlerini sorun. Tatmin edici bir yanıt gelmediği takdirde ilgilendiğiniz işin piyasadaki size uygun ortalama bir rakam beyan edebilirsiniz. Firmanın vereceği maaş genelde beyan edilen rakamın altında olacağından beyan edeceğiniz bu rakamın bir miktar yüksek gösterilmesi yararlı olacaktır.
  "Beni ücretten daha çok iş ilgilendiriyor" cümlesini kullanabilirsiniz, ama "para benim için önemli değil" cümlesi zararlıdır. Hali hazırda kazandığınız rakamları sorulduğunda dürüstçe söyleyin, çünkü rakam teyit edilebilir.
  Önemli Not: Tümü Bilgi Üniversitesinin kariyer sayfasından alıntıdır.
 2. Enes Delioğlu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİR OSGB
  teşekkürler
 3. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Önemli olan sanırım o şirketin mülakatına çağırılmak.
 4. Ali Sağdıç Siteden Uzaklaştırıldı

  • Cezalı Kullanıcı
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Hiç doğru ve inandırıcı bilgiler değil..
  Çünkü gittiğin yerdekilerde senin benim gibi adamlar.
  Bu nasip işi...
  mesela öyle öküzler varki..eşini haketmiyor lan bu dersin ama..adama nasip olmuş.
  sen istesen vermezler.
  niye boynuzlarmı kısa..
  hiç ilgisi yok.nasip kardeşim nasip.
  kızmıyon dimi S.GÜNEL ?
 5. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  hayır kızmıyorum .

  önceki iş yerimde insan kaynaklarına bağlı çalışıyordum. ve zaman zaman ofis arkadaşlarıma destek veriyordum. mülakat konuları gerçekten çok geçerdi, ve edindiğim deneyimler, bu makalede anlatılanları destekliyor. hatta gördüğüm en güzel mülakat yazısı olduğu için paylaştım. kişisel olarak inanmayabilirsiniz.

  ben insanın kendi kısmetini kendi yarattığına inanırım.
 6. Orçun Yıldırım İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  15293
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bu kadar abartmayın. İşverende insan, göz boyamanın anlamı yok.
 7. Ali Sağdıç Siteden Uzaklaştırıldı

  • Cezalı Kullanıcı
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ben insanın kendi kısmetini kendi yarattığına inanırım.​
  BU tip konular çok incedir S.günel.​
  kısmet yaratmak hep yüce yaratıcının elindedir.bizde böyle inanır ve tevekkül ederiz.​
  dinde ben,bence diye birşey yoktur.kuralları Allah koymuştur.kul inanır yada inanmaz.​
  hesap günü bence böyle olmamalıydı diyecek milyarlar var..Ama din gününün sahibi Allah'tır.izin vermediği hiçkimse konuşamaz.​
  insan Allah'ın ezeli ilminde öyle bildiği için yapar.yani Allah senin ne yapacağını ezeli ilminde bilir.dahada girersek çıkamayız..bizi aşar..​
  rızıkta, kul yaratılmadan halkedilmiştir.rızık yediğin içtiğindir.cebindeki para yada evin, rızık değildir.onlar maldır.500 m2 evin içinde 5 m2 lik yerde yatarsın.Allah kulunun rızkına söz vermiştir.kul rızkı Allah memnun olsun diye çalışarak bulur.oysaki onun rızkı çalışmasada verilir.ancak Allahın memnuniyeti çalışmadadır.Vede Allah memnunsa senden...kainat memnun olmazsa önemli değildir.​
  yani rızık endişesiyle değilde, Allah'ı memnun etmek için çalışmalıdır.​
  bir karınca yuvasına altın silke koysanız,onlar için hiçbir anlamı yoktur.yada size venüsü,marsı verseler,hiçbir değeri yoktur.ne içmeye ne yemeye bişey vardır orada.​
  kızmıyon dimi S.günel​
 8. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  herkesin inanışı kendinedir, kızmam
  ama çok alakasız konulara girdiğinizi düşünüyorum. burası bir ilahiyat forumu değil sanırım.
 9. Caner T. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ilahiyat forumu değil belki ama her hangi bir konu altında,konu gidişatına bakılmaksızın ya da ana sayfada, anlamlandırdığım kadarıyla kendine din kültürü ve ahlak bilgisi verme misyonu biçmiş forum ahalisinin her an içi karşınıza çıkabilecek enteresan msj larıyla karşılaşabilirsiniz sayın Günel.ben şaşırmıştım ilk başta ama şimdi sadece garip geliyor.

  neyse paylaşım için teşekkürler.
 10. ahmetvar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bunlarda benden olsun, olur ya değişik birine çatarsınız önceden bir görmekte fayda var :)

  Mülakatlarda sorulan ilginç sorular :

  *Eğer Almanlar dünyadaki en uzun insanlarsa bunu nasıl kanıtlarsın ? (Hewlett-Packard)
  *Oda, masa ve araba.İlk önce hangisini temizlersin ? (Pinkberry)
  *Hayat seni büyülüyor mu ?(Ernst&Young)
  *Pepsi mi coca cola mı ? (United Health Group)
  *İş etiğini en iyi hangi şarkı yansıtıyor? (dell)
  *Size akşam yemeğine gelicek olsak bize ne pişirirdin? (Trader Joe's)
  *Telefonunu sessize aldığın halde gürültülü şekilde çalmaya başlarsa ne dersin? (Kimberly-Clark)
  *Eğer bir hayvan( veya bir ağaç) olsaydınız, hangisini seçerdiniz? Neden?
 11. Güzel bilgiler ama bence çok gereksiz .

  Sanki iş vermiyorlar dünyaları veriyorlar:sinir: mülakatlarda çok gördük yeni mezun insan kaynaklarına alınmış kişileri . Karşındaki senin gibi insan ki berbat şekilde çok önemli pozisyona alınmış biri .

  Nasıl patronlar bizi işe alırken " en ucuzu en iyisi olsun " diyorlarsa insan kaynakları içinde aynı mantık olunca iş çıkmaza giriyor :)

  sonra bi bakıyorsunuz 1500 tl için Türkçe mülakat + İngilizce mülakat + Mesleki ingilizce yazılı sınav oluyorsunuz :)

  Kızmayın ama şu konuda gene din olaya girmiş hatta bayağı irdelenmiş .herşey kısmetse bırakın çalışanlar ölsün arkalarından bakar kısmeti buymuş deriz :sinir:
 12. Emrah Çiftçi İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Regnum gayrimenkul a.ş
  Güzel paylaşım S.Günel hanım elinize sağlık her firmada olmasa da kurumsal firmaların insan kaynakları insan psikolojisi vücut dili vs.. konularda bilgi sahibi profesyonel kişiler tarafından mülakat yapılıyor ve işe uygun kişilerin seçilmesinde önemli rol oynuyorlar. Mutlaka karşımızdaki de insan ama işinde profesyonel bir insan unutmamak lazım...
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Sayın İSGforum yönetim temsilcileri ve site yöneticilerimiz ben S. Günel hanımın sitemize faydalı ve hayırlı yönetici olabileceğini düşünüyorum.Bu hususta hem S.Günel ne düşünür Yöneticilerimiz ne düşünür..Fatih Özcan Talha Taflıoğlu
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 17 Temmuz 2013 ---
  Bu kadar sosyal ve bilgiyi paylaşan,tartışan arkadaşım S. Günel hanıma da teşekkür ederim ve Altın Rozetimle ödülle taçlandırmaktan keyf duyuyorum. gold-badge-with-red-ribbon_small.jpg
 14. kaanaydogan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ilginc bir isg gorusesinde bana yoneltilen bir soru. Futbol oynuyor musunuz? hemde 2 kere hayir dedigim halde. enteresan sorular geliyor arkadaslar.
 15. Ali Sağdıç Siteden Uzaklaştırıldı

  • Cezalı Kullanıcı
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  aman kaan ne yaptın sen.
  tabi o zaman böyle aydınlatıcı bilgiler de yok.
  adam futbol sormuş:ne diyo aydınlatıcı bilgi:
  • Esneklik
  • Bütünü görebilme
  • Yeniliğe ve değişime açıklık
  • yani topu göğsünde yumuşat..oynuyabilirimde,,,oynamıyabilirimde...
  • kızmıyon daha Kaan.
  • istersen seni forum yönetimine ulaştırim...1-2 yazsam teter...
 16. Ali Sağdıç Siteden Uzaklaştırıldı

  • Cezalı Kullanıcı
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  anlaşıldı.kusura bakma.hakkını helal et yigit.
 17. Kurumsal sayılabilecek şirketler için gayet gerçekçi bir anlatım yapmış S. Günel. Bizdeki firmaların çoğunluğu kendini kurumsal sanan (onlar için kurumsallık gayet güzel bir merkez binası, diksiyonu düzgün sekreter, gelen misafirlere hürmette kusur etmemek v.s.) fakat gerçekte ahbap-çavuş ilişkileri ile çalışan firmalar olduğundan bu yazılanlar pek anlamlı gelmiyor. Bu toprağın patronları mülakat yapmazlar zaten :). Ortak tanıdıklardan (ki bu tanıdıklar işverene sınıfça (!) yakın olan ve aslında sizi çok da iyi tanımayan şahıslardır.) edinilen istihbarata göre size dönerler ya da dönmezler.
 18. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  şirketin akşamları halı saha takımı var, gözüne kestirmiş sizi sanırım :D
 19. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Rozet için çok teşekkür ederim, :D
  malesef çok düzenli bir şekilde giriş yapma şansım olmuyor, elimden geldiğince paylaşım yaparım ama şu sıralar düzenli vakit ayıramamç bu nedenle bu konuda affınızı rica edeceğim.
  ayrıca ben biraz ani tepkileri olan bir insanım, daha önceden anlaşıldığı üzere gaza gelme durumum da oluyor zaman zaman. o nedenle bence site yöneticisi olarak ben doğru bir seçim olmayabilirim :)
  yine de onur duydum teklifinize.
 20. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  OSGB
  ağzına diline sağlık sabahtan beri okuyorum mesajları, hakikaten ne yazılabilir diyordum
  en güzel cevabı vermişsin bence