1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Maden iş yerlerinde güvenlik sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  MADEN İŞ YERLERİNDE GÜVENLİK


  1. Yer altı maden İşletmelerinde taş galerilerinde çelik tahkimat gerektiren kısımlarda İki bağ arasındaki mesafe en fazla kaç cm olmalıdır?

  A)50 B) 100

  C) 150 DJ200


  2. Yer altı maden İşletmelerinde taş galerilerde ağaç tahkimat kullanılan yerlerde iki bağ ; arasındaki mesafe en fazla kaç cm olmalıdır?

  A) 50 B) 100

  C)150 D) 200


  3. Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yere ne denir?

  A) Ayak B)Baca

  C) Bur D) Desandre


  4. Aşağıdakilerden hangisi solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun sonucunda dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozlara verilen isimdir?

  A) İnert toz B) Fibrojen toz

  C) Kanserojen toz D) Solunabilir toz


  5. Solunumla akciğerlere ulaşmalarına rağmen akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne denir?

  A) İnert toz B) Fibrojen toz

  C) Kanserojen toz D) Solunabilir toz


  6. Aerodinamik eşdeğer çapı 0-5 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı 3 mikrondan küçük, uzunluğu çapın en az 3 katı olan ipliksi tozlara ne denir?

  A) İnert toz B) Fibrojen toz

  C) Kanserojen toz D) Solunabilir toz


  7. Bir maden işletmesinin tozsuz işler kapsamına girebilmesi için ortam havasının eşik sınır değeri kaç mg/mJ olmalıdır?

  A)0 B) 0.001 C)0.01 D) 0.1


  8. Tozla mücadele birimi (TMB) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Saatte 100 mg/mJ ve daha fazla toz oluşturan İşletmeler TMB kurmak zorundadır

  B) Toplam işçi sayısı 300 ve daha fazla işletmeler TMB kurmak zorundadır.

  C) İSGÜM' ün teklif edeceği işyerleri TMB kurmak zorundadır.

  D) Aynı il sınırları dâhilinde veya 100 km. çaplı alan içindeki işyerleri ortaklaşa TMB kurabilirler.


  9. Tozla Mücadele Biriminde aşağıdakilerin hangisinin bulunması zorunlu değildir?

  A) Kontrol Mühendisi

  B) Toz ölçüm sistemleri

  C) Laboratuar sorumlusu

  D) Toz bastırma sistemleri


  10. Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde hazırlanması gereken Sağlık ve Güvenlik Dökümanın'da aşağıdakilerden hangisinin özellikle bulunması gerekmez?

  I. Risk analizi ve değerlendirilmesi

  II. Alınacak uygun önlemler

  III. Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.

  IV. Çalışanların özlük dosyası

  A)l, II B) 1,11,111

  C) II, III, IV D) 1,11, III, IV


  11. Kristal yapıda Sİ02 oranı %5'in altında olan^ maden işyerlerinde toz için ESD kaç mg/m'V tür?

  A)0 B)2 C)5 D) 10


  12. Aşağıdaki durumların hangisi grizulu ocaklarla ilgili yanlıştır?

  A) Yeraltı çalışmalarında patlayıcı ortam oluş- ^ ması riski yaratacak miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu yerler grizulu kabul edilir.

  B) Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle yapılır.

  C) Çalışmalar metan gazı çıkışı dikkate alınarak yürütülür.

  D) Bu tür ocaklarda kesinlikle patlatma yapılmaz.


  13. Kömür tozu patlamalarını önlemek için kullanılan taş tozunda Sİ02 yüzdesi en fazla kaç olabilir?

  A) 5 B)8 C)10 D) 12

  14. Yer altı maden işletmelerinde nakliye amaçlı kullanılan dolu vagonun aşağıya doğru hareketi ile boş vagonun yukarıya taşındığı sisteme ne ad verilir?

  A) Vagon nakliyesi B) Varagel

  C) Freno D) Karakol


  15. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ocak havalandırmasının amaçlarından değildir?

  I. Gerekli oksijenin sağlanması

  II. Tehlikeli gazların ocaktan atılması

  III. Toz miktarının belirli seviyenin altında tutulması

  IV. Nemli ocaklarda nemin azaltılması

  V. Derin ocaklarda sıcaklığın azaltılması

  A) III, IV, V B) IV, V

  C) III D)-


  16. Ocak havasında bulunabilecek maksimum karbondioksit (CO; konsantrasyonu % kaçtır?

  A) 0.03 B)0.3 C)0.5 D) 1


  17. Ocak havasında bulunabilecek maksimum CO konsantrasyonu kaç ppm'dir?

  A) 10 B)50 C)75 0) 100


  18. İnsan ve malzeme taşınmasında kullanılan kuyularda, eğimli ve düz yollarda hava hızı en çok kaç m/sn olabilir?

  A) 0,5 B)l C)4 D) 8


  19. Ayaklarda ve kömür kazı arınlarında hava hızı için aşağıdakilerden hangisi limit dısıdır?

  A) 0.3 m/sn B) 0.5 m/sn C) 1 m/sn D) 2 m/sn


  20. Aşağıdaki tozlardan hangisi patlayıcı Özellikte değildir?

  A} Kömür B) Kükürt

  C) Magnezyum D) Berilyum


  21. Ateşleyici yeterlilik belgesi alacak kişilerin nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi; doğrudur?

  A} En az lise ve dengi okul mezunu olmak

  B) İşveren veya işveren vekili tarafından yetkilendirilmiş ve eğitimleri almış olmak

  C) 23 yaşından büyük ve askerliğini yapmış olmak

  D) İç işleri bakanlığı koordinesinde kurulan sınav komisyonunun yaptığı yazılı ve sözlü sınavlarda 100 üzerinde en az 60 geçer1 notu almak


  22. Bir kişinin taşıyabileceği en fazla patlayıcı miktarı kaç kg'dır?

  A) 5 8)10 C) 15 D) 25


  23. Yerüstü madenlerinde bir kademenin hazırlanmasından sonra kendi ağırlığıyla göçmesini sağlamak üzere altının boşaltılması işlemine ne denir?

  A) Kazı 8) Göçük

  C) Ters ıskapa D) Galeri


  24. Yerüstü maden işletmelerinde ocak içi yolların eğimi en fazla kaç derece olmalıdır?

  A) 0.05 B) 2,5 C) 5 D) 10


  25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi konveyörler için doğrudur?

  A) Konveyörlerin üzerine çıkılması, yürünmesi yasaklanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

  B) Konveyör çalışır durumdayken bakım işlemi uygulanmamalıdır.

  C) Konveyör dururken yükleme yapılmalıdır.

  D) Tüm kontrol sistemleri kolaylıkla görülebilir olmalıdır.
  1-C 2-D 3-A 4-B 5-A 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-C 12-D 13-A 14-B 15-D 16-C 17-B

  18-D 19-A 20-D 21-D 22-B 23-C 24-D 25-C

  1