1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

SON DAKİKA!!! "maden kanunu" tasarısı meclis'e sunuldu

Konusu 'Güncel Haberler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 31 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  "Maden Kanunu" tasarısı Meclis'e sunuldu
  30 Aralık 2014 14:46 (Son güncelleme 30 Aralık 2014 16:55)
  haber.jpg
  Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

  TBMM

  Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  Tasarıya göre, farklı bir grupta yer alan Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler, 4. grup madenlerin içerisinde yer alacak. Değişikliğin gerekçesinde, "Bu madenlerin ayrı grup maden olarak Kanunda yer alması uygulamada yarar sağlamamış olup, söz konusu madenler 4. grup madenler ile aynı kapsamda değerlendirilmiştir" denildi.

  Tasarıyla, "Görünür Rezerv", "Proje", "Ön Arama Faaliyet Raporu", "Genel Arama Faaliyet Raporu", "Detay Arama Faaliyet Raporu" ve "Kaynak" tanımları değiştiriliyor; "Ekonomik Cevher", "Faaliyet Raporu", "Satış Bilgi Formu", "Faaliyet Bilgi Formu" "Teminat" tanımları yürürlükten kaldırılıyor.

  Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı Bakan onayı ile devredilebilecek. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınacak.

  Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmaması halinde 50 bin TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulacak. Bu ihlallerin 3 yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilecek.

  Destek kapsamı genişliyor

  Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının yüzde 50'sinin alınmayacağına ilişkin hükmün kapsamına, 2. grupta yer alan Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar da alınıyor.

  Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine kaydetmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılacak. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaretçi beyanları, bir yıl süreyle geçersiz sayılacak. Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalayacak. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine 20 bin TL idari para cezası verilecek.

  Ruhsat sahibi veya vekilinin, mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi halinde 20 bin TL, bu fiilin tekrarı halinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

  Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurulur. Bu alanda üretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştiren ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası uygulanacak.

  Üretim ve sevkiyat ile ilgili para cezalarının oranları azaltılıyor.

  Ruhsat harcı ve teminatı, ruhsat bedeli başlığı altında toplanıyor.

  Çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, yatırılan teminatın yüzde 30'u alınacak.

  Ruhsat bedelleri, mevcut ödenen harç ve teminata göre alan bazlı artırılıyor.

  Devlet hakkı payları, tasarıyla yeniden belirleniyor.

  Ruhsat almak için yapılan ilk müracaat yoluyla arama ve işletme ruhsatı alma uygulaması kaldırılıyor. Maden ruhsatı verilecek alanlar Genel Müdürlükçe ihale edilerek arama ve işletme ruhsatı verilecek.

  Tesis veya alt yapı tesisi kurulacak alanlar, ruhsat kapsamında değerlendirilecek.

  Ruhsat dönemlerindeki ara geçişlerde uygulanan teminatları irat kaydedilerek ruhsatların iptali hükümleri yerine idari para cezası getiriliyor.

  Muhabir: Alp Özden

  maden.jpg
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olarak istihdam edilecek
  Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iştirakleri hariç yeraltı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında ya da tamamında üçüncü şahıslarla üretim çalışmalarına yönelik rödövans sözleşmeleri yapamayacak.

  Maden Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı maden ruhsatı verilmesine ait asıl ve usulleri tekrardan düzenliyor.

  Tuğla ve kiremit kili, çimento kili, marn, puzolanik kayaç ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan kayaçlarla mermer, dekoratif taşlar, traverten, kalker, dolomit, kalsit, granit, siyenit, andezit, bazalt ve benzeri taş madenleri için ihale bedelinin yatırılmasından bu yana iki ay içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat zamanı bitimine kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ruhsat sahibi tarafından Maden Genel Müdürlüğüne verilecek. Projeyle beraber projenin uygulanabilmesi için lazım gelen mali yeterlilik belgeleri ve işletme ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair belge Genel Müdürlüğe verilecek. Aksi halde talep reddedilecek.

  Projedeki teknik eksiklikler, vadesi geçmiş borç bulunmadığına ait belge ve işletme ruhsat bedeli, bildirimden bu yana üç ay içinde tamamlanacak. Eksikliklerini süresinde tamamlamayanlara 20 bin lira idari para müeyyidesi uygulanarak, zaman üç ay daha uzatılacak. Bu zaman sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri itiraf edilmeyecek ve yatırılan işletme ruhsat bedeli iade edilecek.

  Taleplerin makul görülmesi halinde bir ay içerisinde işletme ruhsatı tertip edilecek .

  Kil ve kayaçlardan oluşan 1. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat zamanı beş sene olacak. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat zamanı , 10 yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenecek. 1. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme ruhsatlarının zamanı , sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinin olması ve makul bulunması halinde uzatılacak. 1. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin 5 katından çok olmamak üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınacak. Toplam işletme ruhsat zamanı 1. Grup madenlerde 30 senesi , 2. Grup madenlerde 40 senesi , diğer grup madenlerde 50 senesi geçemeyecek. 1. Grup madenlerde 30 yıldan, 2. Grup madenlerde 40 yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanı, diğer grup madenlerde ise 50 yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkili olacak.  Yükümlülük ihlallerine ağır cezalar  Gerekli izinlerin alınmasından bu yana işletme izni verilecek. Bu iznin verildiği tarihten bu yana Devlet hakkı alınacak. İşletme ruhsatı yürürlük tarihinden bu yana 3 sene içinde alınması lazım gelen olan çevresel etki düşünme kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve faaliyet ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla alakalı izinlerin Genel Müdürlüğe verilmesinden akabinde işletme izni tertip edilecek .

  Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatlar için her sene 50 bin lira idari para müeyyidesi verilecek. İşletme ruhsat zamanı bitimine kadar bu izinlerden binaen işletme izninin alınamaması halinde ruhsat zamanı uzatılmayacak. beş senelik sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen tavırlar dışında 3 yıldan çok üretim yapmayan ruhsat sahiplerine 50 bin lira idari para müeyyidesi kesilecek. Bu üç senelik zaman içerisinde gercekleşen toplam üretimin projede beyan edilen bir senelik üretim miktarının yüzde 10'undan az olması halinde de bu hüküm uygulanacak.

  İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu düzenlemelere aykırı fiilin bir daha tespit edilmesi halinde ruhsat iptal edilecek. Şayet işletme projesinde, işletme izninin yürürlük tarihinden bu yana üç sene içinde madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara makul gerçekleştirildiği tespit edilmişse idari para müeyyidesi uygulanmayacak ve ruhsat iptal edilmeyecek.

  Proje değişikliği izne bağlanıyor

  İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulmasının tespit edilmesi halinde projeye makul faaliyette bulunulması için ruhsat sahibine 6 aya kadar zaman verilecek. Bu zaman sonunda projeye makul faaliyette bulunulmaması halinde 50 bin lira idari para müeyyidesi verilerek, üretim faaliyeti durdurulacak. Projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit edilmesi halinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulacak.

  İşletme projeleri ve değişikliklerinin, uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlüğe sunulması zorunlu olacak. Aksi takdirde üretim faaliyeti durdurulacak. İşletme projesinin uygulanması ve işler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce izlenecek ve izleme raporları Maden Genel Müdürlüğüne sunulacak. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler, işletme açısından tehlike oluşturan projeye aykırı faaliyetleri üç gün içinde Genel Müdürlüğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, valiliğe ve ruhsat sahibine bildirilecek. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler, ruhsat sahalarındaki faaliyetlerin projesine makul olarak yürütülmesinin ve izlenmesinden sorumlu olacak.

  Ruhsat sahibi, her Senenin ocak ayı bitimine kadar bir evvelki sene içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyetiyle alakalı teknik belgeleri, işletme çalışma raporunu ve işletme sahasında arama yaptıysa bununla alakalı bilgileri Maden Genel Müdürlüğüne verecek. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 bin lira idari para müeyyidesi uygulanacak. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacak.

  1. Grup (a) bendi maden ruhsat sahibi bu belge ve bilgileri büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine verecek. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 bin lira idari para müeyyidesi kesilecek ve yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulacak.

  Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin verimli bir şekilde değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması amacıyla birçok ruhsatın birbirine mücavir olarak yer aldığı sahalarda faaliyetlerin ortak bir proje kapsamında yapılmasına hak sahiplerinin rızasının olması halinde Genel Müdürlük kararıyla, ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması halinde Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanı'nın onayı ile karar verilebilecek.

  Madenciliğin kısıtlanabileceği tavırlar

  Kum, çakıl, kil ve kayaç türü madenler için maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak olan yatırımın çevresel etkileri, şehirleşme gibi hususlar dikkate alınarak madencilik faaliyetleri kısıtlanabilecek. Valiliklerce gercekleşen ildeki planlama kapsamında Maden Genel Müdürlüğünün makul görüşü alınarak, maden bölgeleri oluşturulabilecek. Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılacak olan . Kısıtlanan alandaki ruhsatlar, rezerv miktarları göz önünde bulundurularak maden bölgelerine taşınarak ruhsatlandırılacak. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerine de yapılabilecek. Taşıma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin kazanılmış hakları korunacak. Ruhsat sahasında mevcut bulunan tesislerin sökülmesi, taşınması ve tekrardan inşa edilmesine ait masraflar Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit ettirilecek, kısıtlama ve taşıma işlemini talep eden kamu kurum ve şirketi tarafından ruhsat sahibine ödenecek.

  Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş ya da taksir edilmiş alanlarla yeni alanlar ihale suretiyle ruhsatlandırılacak. Ruhsat sahaları arasında yanlız başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanlara ruhsat verilmeyecek. Bu alanlar bitişik ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. İhalelik durumda olan ve madencilik yapılabilmesi için makul büyüklükte olmayan sahalar, çevresindeki ruhsatsız alanlar ya da diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilecek.

  Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlarla herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş ya da taksir edilmiş sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilecek. Bu şekilde ihale edilen sahaların ruhsatlandırılmasında alan sınırlaması aranmayacak.

  Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve ruhsat hukuku süren çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleri arasında ihale edilerek ruhsatlandırılacak.

  Mühendis istihdamı mecburiyeti

  Kaynak tuzlaları hariç maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılacak olan . Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, hacmi ve yapısal durumu gözönüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunlu olacak. İstihdam şartlarını sağlamayan işletmelere 30 bin lira idari para müeyyidesi verilecek ve maden işletme faaliyetleri durdurulacak. İstihdam şartlarının sağlanması halinde faaliyete izin verilecek.

  Ruhsat sahibi sahasında lazım gelen güvenlik tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösteren imalat haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdürlüğe vermek yoluyla terk talebinde bulunabilecek. Ruhsat sahibi bu tedbirleri en geç bir sene içerisinde almak ve işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi istikametinde çevreye uyumlu hale getirmekle yükümlü olacak. Gerekli emniyet ve çevresel önlemlerin alınmaması durumunda önlem alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması şartıyla, durum valiliğe bildirilecek. Çevreyle uyum çalışması için lazım gelen önlemler , çevreye uyum planına makul olarak orman arazilerinde alakalı orman idaresi, diğer alanlarda il özel idareleri ya da valilikler tarafından yerine getirilecek. Masraflar ruhsat bedelinden çevreyle uyum planı çalışmaları için emanete yatırılan tutarlardan ilk karşılaması yapılacak . Yönetim çevreye uyum planı dışında yapmış olduğu masrafları kendisi karşılayacak ve ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep edilmeyecek.

  Cevher, metal ya da ekonomik değer ihtiva eden pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve cürufları muhafaza etmeyenlere işletme ruhsat taban bedeli kadar idari para müeyyidesi verilecek.

  Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü için kamu tarafından yürütülecek işler , tasarıdaki hak düşürücü ve mali hükümlere tabi olmayacak, ruhsat bedeli ve Devlet hakkından muaf olacak. Şayet taşkömüründen özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınacak. Diğer madenler için yürütülen faaliyetlerden de Devlet hakkı, özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınacak.

  -Rödövans yasağı geliyor

  Ruhsat sahipleriyle üçüncü kişiler arasındaki rödövans sözleşmeleri Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı'nın iznine tabi olacak. İzin alınmaksızın gercekleşen rödövans sözleşmesiyle yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iştirakleri hariç olmak üzere yeraltı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında ya da tamamında üçüncü şahıslarla üretim çalışmalarına yönelik rödövans sözleşmeleri yapamayacak. Aksi takdirde rödövans mukavelesi ile gercekleşen madencilik faaliyetleri durdurulacak.

  Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana üç ay içerisinde yatırılacak. 24 Haziran 2010 tarihinden önce yürürlüğe giren ve halen yürürlükte mevcut bulunan arama ruhsatlarının ruhsat bedeli, ayrıntı arama ruhsatları için belirlenen bedeller kadar olacak.

  Mevcut rödövans sözleşmeleri, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilecek. Aksi takdirde rödövans sözleşmesiyle gercekleşen madencilik faaliyetleri durdurulacak. Yeraltı kömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının zaman uzatım talepleri itiraf edilmeyecek.

  Teknik nezaretçisi mevcut bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan sahalarda, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana bir sene içerisinde daimi nezaretçinin atanması zorunlu olacak. Bu zaman içerisinde teknik nezaretçinin istifa etmesi ya da azledilmesi halinde ivedi bir biçimde daimi nezaretçi atanacak. Daimi nezaretçi atamayanlara 30 bin lira idari para müeyyidesi verilecek ve ruhsat sahasındaki maden işletme faaliyetleri durdurulacak.

  Maliyet artışı ödenmesinin yolu açılıyor

  Uranyum, toryum, radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler endüstriyel hammadde maden grubunda ruhsatlandırılacak.

  Kalker, kalsit ve dolomit ruhsat sahaları en çok 100'er hektarlık alanlar halinde ruhsatlandırılacak.

  Tasarıyla, önceki yaz çıkan Torba Kanun çerçevesinde çok faaliyet ücreti, senelik izin, faaliyet saatlerinin düşürülmesi ve asgari ücret artışından kaynaklanan maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenebilmesine ait usul ve esaslar Kamu İhale Kurumunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

  http://www.madenmuhendisleri.org/?S...den-mühendisi-daimi-olarak-istihdam-edilecek-
 3. Mehmet MAKAR Haber Grubu Lideri

  • Bölüm Yöneticisi
  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  120329
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Teknik Nezaretçiliği kaldırıyor yasa. Sadece teknik Nezaretçik yapıp serbest çalışan onlarca maden mühendisi var onları ortadan kaldırıyor.
  Osgb'ler ne kadar başarılı oldu ki madeni denetleyen tüzel kişi başarılı olsun o da şirkete bağlı çalışacak ve yine bir bağımsızlığı olmayacak hatta bağımsız olmadığı için iş yükü de artacaktır diye düşünüyorum diğer maden mühendisi arkadaşlar ne düşünüyor??