1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Malzeme güvenlik bilgi formlari (msds)

Konusu 'Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF)' forumundadır ve bayramali tarafından 6 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. bayramali İSGforum Üyesi

  Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır.

  Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. Kimyasal maddeyi taşıyanların depolayanların, kullananların ve üretimde çalışanların kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.Bu nedenle kimyasalı üreten, ithal eden veya dağıtımını yapanlar, bir madde ilk defa alındığında veya Malzeme Güvenlik Formlarında değişiklik yapıldığında, kimyasal maddelerle birlikte Malzeme Güvenlik Formlarını (MSDS) kullanıcıya vermelidirler

  Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
  Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Tehlike Bilgi Formları) aşağıdaki bilgiler içermelidir.

  Kimyasalın Tanımı
  Bu bölümde ürünün kimyasal ismi ve ticari ismi yer alır. Kimyasalın isminin ve diğer bilgilerin etiketteki bilgilerle aynı olması gerekir.
  Kimyasalın Kullanımı:
  Kimyasal maddenin amaçlanan veya önerilen kullanım biçimleri/ alanları belirtilmelidir. Çok sayıda olası kullanım biçimi / alanı bulunması halinde.yalnızca en önemli veya en yaygın kullanım biçimleri/alanları, kimyasal maddenin (yangın yavaşlatıcı, oksitlenmeyi engelleyici gibi) ne işe yaradığı belirtilmelidir.
  Firmanın tanıtımı
  Kimyasalı arz eden üreten, ithal eden veya dağıtanın adı, firma adı, açık adresi, telefon ve faks numaraları ve acil durumlarda başvurmak üzere söz konusu firmanın veya yetkili kurumun acil durum telefon numaraları belirtilmelidir.
  İçindeki Tehlikeli Kimyasalların Bileşimi,
  Bu bölümde kimyasalın/bileşenin sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli olan özellikleriyle ilgili bilgiler yer almalıdır. Tehlikeli bileşenlerin adları (herkesçe bilinen ve kimyasal adları) ve mümkünse bileşiğin tümü içindeki oranları belirtilmelidir. Ancak kimyasalın tam bileşim yapısının (bileşenlerin yapısı ve konsantrasyonları) verilmesi zorunlu değildir. Bileşimdeki maddelerin genel tanımı ve konsantrasyonları yeterlidir
  Kimyasal tek bir madde değil de bir karışım ise karışım içinde bulunanlardan, tehlikeli kimyasallar listesinde olan ve ürünün yüzde birini (%1) veya daha fazlasını oluşturan maddelerin belirtilmesi gereklidir. Bileşik içinde kanserojen, teratojen ve mutajenik kimyasallar var ise, söz konusu kimyasal, bileşiğin binde birini (% 0,1) bile oluşturuyorsa listede belirtilmelidir. Ürün içindeki tehlikeli maddeler, kimyasal isimleriyle listelenmelidir. Listedeki maddelerin her biri için ek etkilenme düzeyleri belirtilmelidir.
  Tehlikeli kimyasal maddelerin sınıflandırması; maddenin fiziko-kimyasal, sağlık ve çevresel zararlarına göre belirlenmiş tehlike işareti ve risk durumları ile birlikte belirtilmeli, bu maddelerin isimleri, EEC numaraları CAS numarası ve IUPAC adı da yazılmalıdır.

  Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
  Bu bölümde maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri yer almalıdır.

  • Normal görünüş ve kokusu,
  • Buhar basıncı,
  • Buhar yoğunluğu,
  • Suda çözünürlüğü;
  • Erime noktası,
  • Özgül ağırlığı,
  • Buharlaşma oranı,
  • Kaynama noktası,
  • Parlama noktası,
  Yangın ve Patlama Bilgileri
  Parlama, yanma veya alt ve üst patlama sınırlarını (LEL, UEL) yangın söndürmede kullanılacak araçları, varsa yangınla özel mücadele yöntemleri belirtilmelidir.

  Sağlık için Yarattığı Tehlike Bilgileri
  Kimyasalın vücuda giriş yolları (solunum, deri absorbsiyonu, sindirim, ağız-oral) sağlık üzerinde yarattığı akut ve kronik etkileri, maruziyet belirtileri ve maruziyet sınırı, ürünün kanserojen olup olmadığı, etkilenme durumunda görülen sağlık sorunları ve öneriler ilkyardım/acil tedavi işlemleri bu bölümde yer almalıdır.
  Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler
  Acil durumlarda gereken bilgiler, dökülmeler sonrasındaki temizlik işlemleri, güvenli bir şekilde depolama, kullanma önlemleri ve kaza ile ortama karışması halinde uygulanacak önlemler yer almalıdır.
  İlk yardım Bilgileri
  İlk yardım önlemleri tanımlanmalı, acil tıbbi müdahale veya uyarı gerekiyor ise öncelikle bu durum mutlaka belirtilmelidir.
  İlk yardım konusundaki bilgiler, kısa, kazazede ve kazazedenin yanındakilerle ilk yardım görevlileri tarafından kolayca anlaşılır olmalıdır. Belirtiler (semptomlar) ve etkiler açıkça özetlenmelidir. Talimatlarda; herhangi bir kaza anında kaza yerinde yapılması gerekenler ve maruz kalınmasından sonra takip eden dönemde ortaya çıkması muhtemel gecikmiş etkiler, doktorun profesyonel yardımının gerekli olup olmadığı veya önerildiği durumlar ile doktora iletilmesi gereken özel bilgiler, var ise antidotu , kimyasalın özelliğine bağlı olarak işyerinde yapılması gereken özel ve acil işlemler için gerekebilecek özel önlemler de belirtilmelidir.
  İlk yardım konusundaki bilgileri solunursa, cilt ve göz ile temas ederse ve yutulursa gibi değişik maruz kalma biçimlerine göre ayrı alt başlıklar halinde olmalıdır.
  Kontrol Önlemleri
  Havalandırma, çalışma sırasında alınacak önlemler, kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Solunum koruyucuları ürüne dayanıklı koruyucu giysi, ayakkabı, eldiven, gözlük vb belirtilmelidir.
  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”nde ve Güvenlik Bilgi Formları (Malzeme Güvenlik Formları-MSDS) ile ilgili tebliğde;
  Yönetmelikte tehlikeli olduğu belirlenen maddelerle, en az bir tehlikeli madde ihtiva eden kimyasalların üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanmasını,
  Profesyonel kullanıcılar tarafından talep edilmesi halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile, işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın ağırlıkça % 1’ine eşit veya daha fazlasını (≥ 1 % ) oluşturan gaz halinde olmayan maddelerle, kimyasalın hacimce % 0,2 sine eşit veya fazlasını (≥ 0,2 %) oluşturan ve gaz halinde olan maddelerden en az birini içeren kimyasallar için de üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu, hazırlanması ve talep edene verilmesi
  Güvenlik Bilgi Formlarının üreticisi tarafından;. her tehlikeli madde, tehlikeli müstahzar veya en az bir tehlikeli madde ihtiva eden müstahzar için ayrı ayrı hazırlanması, teknik gelişmelere ve bilimsel araştırmalara bağlı olarak güncelleştirilmesi, tehlikeli kimyasalın üretim sonrası ilk teslimatı sırasında veya mümkünse teslimat öncesi kullanıcıya verilmesi, ikinci veya takip eden teslimatlarında talep edilmesi halinde,alıcıya ücretsiz olarak yazılı metin halinde verilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi, güvenlik bilgi formlarının, yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde; güncelleştirilmiş formun, güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde, güncelleştirme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi ve formdaki değişiklik tarihi ve kaçıncı değişiklik olduğunun belirtilmesi, hükme bağlanmıştır.
  Ayrıca söz konusu yönetmeliğe göre, kimyasalları ithal edenlerin de Güvenlik Bilgi Formunu, üreticisinden temin ederek, istenen şartlara ve bilgilere uygun hale getirdikten sonra mümkünse ilk teslimattan önce veya teslimat sırasında ve diğer teslimatlarda da istenmesi halinde vermesi veya elektronik ortamda iletmesi gerekmekte,ithalatçının güvenlik bilgi formunu üreticisinden temin edememesi halinde de yönetmelik hükümlerine göre hazırlaması istenmektedir.
  Dağıtıcıların da, Türkçe hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formunu tehlikeli kimyasalı aldığı kişiden temin ederek tehlikeli kimyasalı sattığı kişiye vermesi gerekmektedir.
  Güvenlik Bilgi Formlarının Türkçe olarak hazırlanması ve kullanıcılara verilmesi, ihraç edilecek kimyasallar için de ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanması istenmektedir.
  Tüketicilerin ve kullanıcıların büyük bir bölümünün yeterli teknik, bilgiye sahip olmadıkları da göz önüne alınarak, verilen bilgilerin kolay anlaşılır ve sade olmasına özen gösterilmelidir.
  Çoğu işlerinde kullanılan kimyasal maddeler genellikle farklı kimyasalların karışımıdır veya toksik kimyasal maddeler ile eser miktarda kirlenmiş olabilir. Bu durumda MSDS’ler yeterli olmayabilir.

  ETİKETLER
  Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketler her zaman kapların üzerinde bulunmalı ve etiketle belirtilen madde ile kabın içindeki kimyasal maddeler aynı olmalıdır. Tüm kimyasalların, özelliğini (kimyasal formülü fiziksel özelliği ve ticari ismi) açıkça belirtecek şekilde etiketlenmesi, zararlı kimyasalların etiketlerinde ayrıca zararlı, zehirli, patlayıcı vb özelliğini belirten sembolün, güvenlik ve risk numarasının bulunması gerekir
  “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”ne göre; tehlikeli kimyasalları tedarik edenler ve üretenler bu ürünlerin ambalajlarını etiketlemek zorundadır.
  Etiketlerde;
  • Üreticinin adı ve adresi
  • Maddenin kimyasal ve ticari adı, kapalı formülü,
  • Ürünlerin, ticari adı, amaçlanan kullanım alanları ve içeriğine giren maddelerin tehlike sembolleri,
  • Özel tehlikelere karşı dikkat çekici, "çok şiddetli patlayıcı", "şiddetli zehir" gibi ibareler, güvenlik tavsiyeleri alınabilecek tedbirler hakkında özlü bilgiler,
  • Tehlike sembolleri,
  • Kimyasal tanımı ve etkin maddesinin yüzdesi,
  • Diğer katkı maddeleri ve en azından bunların grup tanımları,
  • Kanalizasyona veya sulara atılması yasak olan maddeler,
  • Özellikleri yeterince bilinmeyen maddelerin etiketleri üzerine " bu maddenin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" ibareleri,
  • Kanser yapıcı maddeler listesine giren madde ve ürünlerin etiketleri üzerine, diğer bilgilerin yanı sıra "dikkat kansere neden olabilir" ibareleri,
  • Aerosol paketleri ve kaplarında diğer bilgilerin yanı sıra, "Kutu basınçlıdır", "Güneş altında bırakmayınız", "500C nin üzerindeki sıcaklıktan koruyunuz", "Boş kutuları zorlayarak açmayınız", "Ateşe atmayınız", "Aleve veya akkor halindeki maddelere püskürtmeyiniz" ibareleri,
  • Bileşiminde yanmaya ve kolay alev almaya neden olabilecek yanıcı madde içeren aerosol etiketlerinde ayrıca "yanıcıdır" veya "kolay alev alır", ibareleri bulundurulması gerekmektedir
  Etiketlerde çevre ve insan sağlığı için tehlike durumları ve korunma önlemlerini için belirlenen işaretlerden başka işaretlerin kullanılması, ve "zehirsizdir", "sağlığa zararsızdır", "talimata uygun kullanılırsa zararsızdır" gibi tehlikeye karşı kayıtsızlaştırıcı ifadeler kullanılması yasaktır.
  Paketlenmiş olarak piyasaya sürülen madde veya ürünlerde etiketler, paketlere yapıştırılmış olacak, paketler ikinci bir ambalaj içine konuyorsa, etiketler bu ambalajlar üzerine de yapıştırılacaktır. (şeffaf ikinci ambalaj kullanıldığında, içteki etiketin net okunabilmesi durumunda ikinci ambalaja etiket konulması zorunlu değildir)
  Etiketler, piyasaya arz edilen tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya için Türkçe, ihraç edilen tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya için ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanacaktır.
  Etiketler belirli büyüklükte ve şekilde olacaktır.
  Aşağıdaki tablolarda risk ve güvenlik işaretlemelerinden örnekler bulunmaktadır.
  RİSK DURUMLARI
  Risk
  İbaresi Risk İbaresinin Açık İfadesi

  R 1 Kuru halde patlayıcıdır.
  R 2 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski.
  R 3 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski.
  RİSK DURUMLARININ KOMBİNASYONU
  Risk İbaresi Risk İbaresinin Açık İfadesi
  R 14 /15 Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon.
  R 15/29 Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır.
  GÜVENLİK TAVSİYELERİ
  Güvenlik İbaresi Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi

  S 1 Kilit altında muhafaza edin.
  S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
  S 3 Serin yerde muhafaza edin.
  GÜVENLİK TAVSİYELERİNİN KOMBİNASYONLARI
  Güvenlik
  İbaresi GüvenGüvenlik İbaresinin Açık İfadesi

  S 1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
  S 3/7 Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.
  S 3/9/14 Serin, iyi havalandırılan bir yerde ........ 'den uzak tutarak muhafaza edin.

  kaynak:http://www.isguvenligirehberi.com/haber/77-malzeme-guvenlik-bilgi-formlari-msds.html
 2. Okan Karaçoban İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Su bazlı boya kullanarak yapılan baskı işleminde kullanılan boyalarının MSDS'leri elimde mevcut ancak bu MSDS'lerin hepsini mi kullanılan bölgede bulundurmak zorundayım? Boyaların içerikleri aynı, ancak her rengin kendi MSDS'i bulunmaktadır.
 3. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Tehlike anında ne yapılmasının gerektiği yazılan kısmı bulundursanız yeter. Heryere koymanıza gerek yok.
 4. Levent Kon İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44722
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  çimsataş
  Firmaya özel , özellikle risk ve çevre konusuna vurgu yapacak bir formatta; kullanım yerinde görünecek şekilde bir yere asılır.
  Diğer tüm MSDS formlarınıda bir liste halinde dosyada bulundurarak sorunu çözebiliriz.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 3 Ekim 2013 ---
  ek te bir örnek paylaşıyorum;

  Ekli Dosyalar:

 5. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  MSDS örnekleri ...

  Ekli Dosyalar:

 6. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  devam ...

  Ekli Dosyalar:

 7. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  devam ...

  Ekli Dosyalar:

 8. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  emeğinize teşekkürler , paylaştığınız formlardan bazıları msds değil özet msds olarak bilgi eklemekte fayda var
 9. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  Elinde MSDS ile ilgili bilgi olan herkes burada paylaşırsa güzel bir kütüphane olur diye düşünüyorum...
 10. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  devam ...

  Ekli Dosyalar:

 11. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  devam ...

  Ekli Dosyalar:

 12. Gözde Güvensoy İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Merhaba,

  İşyerlerinde kullanılan kimyasallara ait MSDS ' lerin işyerlerinde bulundurulma zorunluluğu mevzuatta nerede geçmektedir. Ben sadece kanserojen, mutajen maddelerle çalışma ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki maddeyi gördüm.

  işyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları temin edilip, ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanır.


  Başka kaynak var mı, yoksa bu uygulama best practise midir?

  Teşekkürler,

  Gözde Güvensoy
  Çevre Yük. Mühendisi
 13. Levent Kon İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44722
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  çimsataş
  İSG Risk Değerlendirme Ynt. Md.8 Tehlikelerin tanımlanması , n) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
  geçmektedir.
  Kolay gelsin.
 14. Levent Kon İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44722
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  çimsataş
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Ynt. Md.9- Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi; (b) ve (ç) bendi
  b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.
  ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri.
 15. Gözde Güvensoy İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Levent Bey teşekkürler,
 16. Tugba Doğan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  69070
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  BEN BUNLARI HAZIRLADIM AMA DÜZENLEMELER YAPICAM.ÖNERİLERİ BEKLERİM.KİMYASAL DOLAPLARIN ÜZERİNE ASMAK İÇİN

  Ekli Dosyalar:

 17. fyaman İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
 18. Nilay Akkan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  108955
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Kimyasallarla çalışılan alanlara asmak için bu formda düzenleme yapıldı.

  Ekli Dosyalar:

 19. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  mini bir msds oluşturun zadece önemli bazı noktaları yazın; yangında napılır, kkdleri nelerdir, maruz kalınırsa ne yapılır vb. bunu kendi imzanız altında özet olarak belirtip, eğer eminseniz tüm renklerin içeriğinin aynı olduğuna, oraya koyun. ama yine de, bakanlıktan müfettiş geldiğinde yasa böyle istediği için hepsini alanda görmek ister. orjinalleri de alanda bi köşeye koyun