1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

Meslek hastalıklarının hesabı işyeri hekimlerine kesilemez-işyeri hekimleri derneği

Konusu 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haberleri' forumundadır ve Mehmet MAKAR tarafından 18 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. Mehmet MAKAR Haber Grubu Lideri

  • Bölüm Yöneticisi
  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  120329
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  [​IMG]

  Meslek Hastalıklarının Hesabı İşyeri Hekimlerine Kesilemez


  Sağlıktaki dönüşümle birlikte ülkemizde hekimin köle olarak çalıştırılmak istendiği bir düzen kurulmaya çalışıldığı, ortak meselenin “emek” olduğu, bu açıdan bakınca da taşaron ya da kadrolu, hekim ya da temizlik işçisi fark etmediği görülmektedir.

  Yaşanmakta olan süreçte kendini özne olarak görenlerin çeşitliliği artmakta, bir zamanlar taşeronlaşmayı kendilerine uzak algılayanlar, aslında kendilerine biçilen rolün işçi sınıfının/emeğin diğer bileşenlerinden farklı olmadığını, onlarla aynı kaderi paylaşmakta olduklarını farketmektedir. İşyeri hekimlerinin de bu sürecin bir bileşeni olduğu açıktır.

  İşyeri Hekimliği;bu alanı onlarca yıldır sahiplenen Türk Tabipleri Birliği’nin kamusal fayda odaklı faaliyetleri kapsamından çıkarılmak, içi boşaltılarak niteliksizleştirilmek, yerli ve yabancı sermayenin çıkarlarına “taşeron işçisi” düzeyinde hizmet eden bir yapıya dönüştürülmek, bir uzmanlık alanı olarak tanımlanmak yerine, sadece ek gelir kapısı olarak görülmesi gereken korumasız bir hekim grubu ilan edilmek, hedef gösterilmek, felç edilmek, mesleğini yapamaz hale getirilmek, mesleğinin itibarı zedelenmek, suçlu ilan edilmek istenmektedir.


  İşyeri Hekimlerini bekleyen diğer bir tehlike: Kargaşa Yaratılıp Suçlu Gösterilmek olmasın!

  Türkiye’de Meslek Hastalığı tanı sürecinde kavram kargaşası oluş(turul)muştur, bugüne kadar 506 ve 5510 sayılı yasalar ile “tazminat” kavramı üstünden meslek hastalığı(MH) süreci yaşanmıştır. Bugünden sonra 6331 sayılı ve 5510 sayılı yasalar (*) birlikteliğinde; sınırları açık bırakılmış MH tanımlaması ile kargaşa ortamının yaratılacağı, “sertifikaların askıya alınması” vb. kavramlarla “suç-suçlu” bakışının körükleneceği, “yetki, sorumluluk, temsilci” vb. kavramlarla işverenin sorumluluklarının çalışanlara paylaştırılacağı, tarafların birbirine vurdurulacağı bir sürecin emareleri görülmektedir.

  Ne yazık ki, İşyeri Hekimleri alandaki tüm tarafların (işçi, işveren, sosyal kurumlar, Devlet, yargı) çıkar çatışmalarının ortasında kalmak üzeredir.

  Bugüne kadarki “seferberlik, kampanya, proje” vb. uygulamalar 2009-2013 politika belgesinde hedeflenen amaca gitmede yeterli olamamış, yeni politika belgesi de boş çıkmıştır. Ekonomik, mesleki, hukuki, idari yönden sınırları net çizilmiş, uygulanabilir kurallar konulmadan İşyeri Hekimlerinin organize bir şekilde MH tanı sürecine katılmaları beklenmemelidir.


  Ayrıca; biz bu filmi görmüştük!

  Geçmişte sağlık ocakları için yapılan; desteklenmeme, başarısız gösterme, suçlama, tasfiye/hizmet şeklinin değiştirilmesi planı, şimdi İşyeri Hekimliği için hayata geçirilmektedir.


  Ne yapacağız?

  Öncelikle, İşyeri Hekimleri ve tüm hekimler olarak emek sınıfının yaşamakta olduğu sürecin içinde olduğumuzu bilmeliyiz. Yerimizi ve duruşumuzu buna göre konumlandırmalıyız.


  Biz, hekimlere özgür seçimlerimiz dışında dayatılmaya çalışılanları REDDETMELİYİZ.


  Mesleki mücadele olarak ilk iş: İşyeri Hekimleri meslek hastalığı öntanısı ile sevklere başlamalıdır.


  İşyeri Hekimleri meslek hastalığı öntanısı koydukları vakaları sevk etmezlerse müfettiş, belge, rapor, ceza, tazminat, adliye, avukat sarmalında savrulacak, ülkede nitelikli işçi sağlığı hizmeti sunma imkanı da nitelikli, mesleki etik ve bağımsızlık ilkelerini savunarak çalışan İşyeri Hekimi de kalmayacaktır. Ne SGK’nun, ne de sağlık hizmet sunucularının/ yetkilendirilmiş kurumların, işyeri hekimleri tarafından yönlendirilecek şüpheli vakaları karşılayabilecek kapasiteleri ve MH tanısında nitelikli işgücü yoktur/ sınırlıdır.Yaşanan son üç yıllık süreç bunun en güzel kanıtıdır.


  Sevk etmek yetmez, aslında ne bekliyoruz?


  İşyeri Hekimleri sevk ettikleri MH öntanılı çalışanlar için:

  •İşçide şüphelenilen patolojinin kanıta dayalı olarak varlığının- yokluğunun kayıt altına alınmasını,

  •İşçide saptanan patolojinin çalıştığı iş/ortamla ilgili olup olmadığını,

  •Patolojinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu,

  •Mevcut patoloji ile çalıştığı işte ya da başka bir işte çalışmayı sürdürüp sürdüremeyeceğini,

  •Tedavi, olası prognoz, işyerinde yapılması önerilen koruyucu faaliyetler hakkında görüş talep etmelidir.


  Sağlık Hizmetleri Boyutunda Meslek Hastalığı Tanı Sürecinde Yapılması Gerekenler Neler?

  “İşyeri Hekimlerinin Manifestosu”

  1. İşyeri Hekimlerinin mesleki bağımsızlığı yasalarda “sözde” bağımsızlık şeklinde olmamalı, kamusal güvence sağlanmalıdır.
  2. İşyeri Hekimi sayısı arttırılmalı ve çalışma süresi TTB önerilerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
  3. İşyeri Hekimleri tedavi edici hekimliği koruyucu hekimliğin önüne geçiren yaklaşımları terk etmelidir.
  4. Sektörlere yönelik bilimsel nitelikleri geliştirilmiş, güncel, uygulanabilir, öncelik sıralamalı ulusal sağlık gözetimi mevzuatı ve rehberleri oluşturulmalıdır.
  5. İşyeri Hekimleri muayene, test, tetkik uygunluk kriterlerini iyi çalışmalı ve algoritmalar üstünden en ufak bir şüphede “meslek hastalığı şüphesi/meslek hastalığı yönünden incelenmesi amacı ile vb” notlar düşerek bu rehberler ışığında işyerinde inisiyatif alarak sevklere hız vermelidir.
  6. İşyeri Hekimleri hızla ve güçlü bir şekilde mesleki anlamda örgütlenerek alanda yer alan tüm meslek örgütleri, sendikalar, üniversiteler ile işbirliği yapmalıdır.
  7. İşyeri Hekimleri araştırmacı olmalı, nitelikli, kanıta dayalı desteklerle alanda söz sahibi olacak bilgi birikimi oluşturmalı, siyasi otoritenin sermaye baskısına karşı bilimi kullanmalıdır.
  8. Meslek hastalığı bildiren ya da bildirilen kurumda çalışan hekimler cezalandırıcı denetimler yerine desteklenmeli, birincil ve ikincil koruma önlemlerine yönlendirilmelidir.
  9. Kamu tarafından sağlanan ve takibi yapılan ortak bir yazılım sistemi tüm İşyeri Hekimlerince kullanılabilir olmalı, sektöre/ mesleğe/ maruziyete göre sağlık gözetim parametreleri oluşturularak standardizasyon sağlanmalıdır.
  10. Yetkilendirilmiş sağlık kurumları ile İşyeri Hekimleri arasında entegre yazılımlar oluşturulmalı, İşyeri Hekimleri ile bu kurumlar arasında sistematik bir iletişim ağı oluşturulmalıdır.
  11. “Meslek hastalığı” kavramı “mesleki sağlık sorunları” vb. daha kapsayıcı bir tanımlamanın alt başlığı olarak kurgulanmalıdır.
  12. “Mesleki sağlık sorunu=Tıbbi meslek hastalığı” bildirimi işveren adına hekimler tarafından “bildirimi zorunlu hastalıklar” gibi Sağlık Bakanlığına yapılmalıdır.
  13. Böylece İşyeri Hekimleri çalışma yaşamından kaynaklı olduğunu düşündükleri her türlü sağlık sorununu özgürce ön tanı ile sevk edebilmeli, sağlık kurumları da SGK’nın tazminat baskısı altında kalmadan tıbbi tanılarını koyabilmeli, gerektiğinde de bildirimini yapmalıdır.
  14. Bu bildirimler içinden tazminatı gerektiren durumlarda (hak kaybına sebep olabilecek iş değişikliği, çalışmanın engellenmesi-sanatı yapamama, sürekli iş göremezlik, ölüm) bağımsız/demokratik kurgulanmış bir kurul karar verici olmalı, SGK’nın hegemonik, insalcıl olmayan, sınırsız hak kayıpları doğuran ve antidemokratik uygulamaları sonlandırılmalıdır.
  15. İSGÜM desteklenmeli, modern enstitülere dönüştürülmeli (Türkiye-OSHA), bölgesel hizmet ağı oluşturulmalı, bölgesel risklere göre teknolojik donanımı sağlanarak hizmet ağı genişletilerek yaygınlaştırılmalı ve ulaşılabilir olmalıdır.
  16. Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Dairesi (Türkiye-NIOSH) olgunlaştırılmalıdır.
  17. Bu iki kurum koordine bir şekilde sahayı izlemeli, dinamik kararlar verebilmeli, meslek örgütleri, üniversiteler, sendikalardan destek almalıdır.
  18. Bu iki kurumun entegre veri sistemleri ile hem ortam hem de bireysel gözetim parametreleri üstünden takip yapılmalı, programlı, davetli denetimler haricinde bu değerlerin takibine göre de işyerlerine olağan dışı denetimler kurgulanmalıdır.
  19. İşyeri Hekimleri hekim kimlikli, bağımsız denetmenlerce denetlenmelidir.
  20. Kamu hastanelerinde İSG laboratuarı yönünden AR-GE çalışmaları yapılmalı, hızlandırılmalı ve İşyeri Hekimleri İSG esnafının ucuzcu, piyasacı baskısından kurtarılmalı, akredite kurumlardan hizmet almamızın önü açılmalıdır.
  21. Kamu hastanelerinin işçi sağlığına yönelik laboratuar hizmeti sunabilmesi için İSG esnafı ile ekonomik olarak rekabet edebilir şartlar oluşturulmalı, SGK bütçesinden desteklenmesinin yolu açılmalıdır.
  22. Meslek hastaneleri performans sistemi dışında tutulmalı, bu kurumlarda çalışmak özendirilmeli, diğer hastanelerde ise performans kriterleri içinde meslek hastalığı tanısı koymayı özendirici seçenekler kurgulanmalıdır. Bu yolla İşyeri Hekimleri gereksiz iş-işlemler yapan uzman hekimlerin sebep olduğu masraflardan dolayı oluşan işveren baskısından kurtarılmalıdır.
  23. Sağlık kurumlarının ve branş hekimlerinin işçi sağlığına yönelik “genel” bilgi düzeyleri arttırılmalı, sadece hastalık/meslek hastalığı olarak değil “çalışma” yönünden bireye bakışlarını sağlayacak “farkındalık eğitimleri” düzenlenmeli, rehberler (ICF vb) yolu ile standardizasyon sağlanmalıdır.
  İşyeri Hekimlerine, Hekimlere ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  İşyeri Hekimleri Derneği

  Ekli Dosyalar:

  • haber.jpg
   haber.jpg
   Dosya Boyutu:
   26,4 KB
   Görüntüleme:
   13.506
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  işyeri hekimleri ne ayaktır.Bi halt ettikleri yok uzmanlardan hem iş öğrenirler hem iş bilmezler hemde uzmanların sırtından ticaret yapmaya çalışırlar.Türkiye genelinde tüm hekimler sağlık raporu vermekten başka birşey yapmıyorlar.önce risk değerlendirme yapmayı bilsinler sonra meslek hastalığı tanısını koyma meselesi kendiliğinden gelir.İşyeri hekimleri derneğinde arkadaşlar işyeri hekimlerinden bir cacık olmaz.
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Meslek hastalıklarının hesabı işyeri hekimlerine kesilmez miş miş…o zaman bıraksınlar iğne vurmaya başlasınlar.Meslek hastalık teşhisinide ben mi koyacam yetki versin kaynağınıda biliyorum önleminide teşhisinide biz uzmanlar yaparız.bi o kaldı yapmadığımız zaten.
 4. Mehmet MAKAR Haber Grubu Lideri

  • Bölüm Yöneticisi
  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  120329
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  türkiyede bugün işyeri hekimliği hizmeti verilmiyor malesef. verilen işyerlerinde verilen poliklinik hizmetleridir başka birşey değil!
 5. Salih TAŞCİ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  12645
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  işveren onay vermişse bende raporu ona göre yazar işe başlatırım kardeşim diyen işyeri hekimleri var..... hiç çalışamayacak işte çalıştırırlar sonra...