1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Mesleki hastalığı sağlık kurulu raporlarında hastalığın mesleki olup olmadığı belirtilebilecek

Konusu 'Köşe Yazıları' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 15 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  5510 sayılı Kanunun “Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” başlıklı 14 üncü maddesinin;
  • Birinci fıkrasında; sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri meslek hastalığı olarak tanımlanmış,
  • İkinci fıkrasında ise sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;
  a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
  b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,
  sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur, hükümlerine yer verilmiştir.
  Meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespitine ilişkin usul ve esaslar ise Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde düzenlenmiş, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konuyla ilgili 10/06/2011 tarihli ve 2011/49 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
  Söz konusu mevzuat uyarınca;
  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yani 4/a (işçi) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığına yakalanmaları halinde, bunların meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporları; Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Üniversite Hastaneleri tarafından düzenlenmekte,
  • Sigortalının işyerinde çalışma şartları, işveren ve sigortalının sorumluluğu ve diğer konulardaki inceleme ve soruşturmalar Kurum müfettişleri ve denetmenleri tarafından yapılmakta,
  • Hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı, buna bağlı meslekte kazanma gücü kaybı oranı (sürekli iş göremezlik derecesi) ve sürekli iş agöremezlik geliri almakta iken vefat eden sigortalının ölümünün meslek hastalığı sonucu olup olmadığı konularındaki tespit ve nihai karar işlemleri ise Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) Kurum sağlık kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
  Ancak, belirtilen hastaneler tarafından düzenlen sağlık kurulu raporlarında, sigortalının hastalığının meslek hastalığı olup olmadığı teşhisinin yer alması, meslek hastalığı olması halinde sigortalının meslekte kazanma gücü kaybı oranının belirtilmesi; buna karşılık hastalığın Kurumun ilgili birimi (sağlık sosyal güvenlik merkezi) tarafından değerlendirilmesi sonucu sağlık kurulu raporundaki görüşlerden farklı bir karar verilmesi halinde, özellikle olay mahkemeye intikal etmişse, mahkeme sürecinde sağlık kurulu raporu ile Kurumun görüşü arasındaki farklılık sıkıntıya yol açtığından; Kurum söz konusu 2011/49 sayılı Genelgede, sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca dikkat edilmesi gereken usul ve esasların belirtildiği (Ek- 6), 3 üncü maddesinin b bendine “sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur. Hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” cümlesini koymuştu. Bu düzenlemeden sonra, hastaneler meslek hastalığı ile ilgili olarak düzenledikleri sağlık kurulu raporlarında, hastalığın mesleki olup olmadığı hususu ile sigortalının meslekte kazanma gücü kaybı oranı konusunda herhangi bir tespite yer vermiyorlardı.
  Kurum bu defa, 2011/49 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması konulu, 2012/35 sayılı genelgeyi yayımladı. Genelge de özetle;
  • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında geçen “sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur, hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü oranı belirtilmez” cümlesinin, 22/01/2011 tarihli ve 27823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğu (22/1/2012 tarihli haber),
  • Bu nedenle, 2011/49 sayılı Genelgenin, sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca dikkat edilmesi gereken usul ve esasların (Ek- 6), 3 üncü maddesinin b bendinde geçen “sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur. Hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” cümlesinin “sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” şeklinde değiştirildiği,belirtildi.

  Dolayısıyla hastaneler meslek hastalığı ile ilgili olarak düzenledikleri sağlık kurulu raporlarında artık, hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespite yer verebilecekler. Ancak eskiden olduğu gibi raporlarda, meslekte kazanma gücü azalma oranını yine belirtemeyecekler.
  Meslek hastalığı konusundaki ayrıntılı bilgi ve açıklama, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar – Tarafların Sorumluluk Halleri başlıklı bölümde yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)