1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Mirac gecenizi kutlu olsun - 2013

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 5 Haziran 2013 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  MİRAC GECESİ

  Allah (C.C.) lütuf ve ikramda bulundu üç ayları yaşıyor, feyiz ve bereketleniyoruz. Recep ayının içinde iki kandilimiz var. İlki Regaib, onu daha önce idrak ettik. İnşallah Çarşamba akşamı Recep ayının 27’nci gecesi itibariyle Mirac Kandili gecesini idrak edeceğiz.

  Mirac olayı, Allah’ın Peygamber Efendimize bir ihsanıdır. Allah’ın O’nu ne kadar sevdiğini gösteren, başka peygambere nasip olmayan bir taltif olayıdır. Bu gecede Hz. Muhammed (S.A.V.), bir mucize olarak Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya; oradan da göklerin ilâhi derinliklerine doğru ruhen ve bedenen Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna çıkmıştır. Kur’ân-ı Kerim (İsrâ Suresi, ayet: 1, Necm Suresi, ayet: 1–18) ve hadis-i şeriflerle hakikati sabit olan Mirac hadisesi, ulvî bir tecellidir.
  “Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye, kulu Muhammed’i, Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren O zatın şanı yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır. Gerçekten, her şeyi işiten, her şeyi gören O’dur” (İsra Suresi, ayet: 1)

  Yolculuğun birinci bölümü Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa arasıdır; bu bölüme İsra denir. Mescid-i Aksa’dan yedi kat semaya ve ötelere götürülmesine de Mirac denir. İsrâ, İsra Suresi’nin 1’nci ayetiyle vukuu sabittir. İnkâr eden kâfir olur.

  İsrâ ve Mirac olayına Necm Suresi’nde de (ayet: 1–18) değinilir. Bu olayın cereyan ettiğine dair 27 sahabenin rivayeti olduğunu Celâleddin Süyûti beyan ettikten sonra “Kitaf-ül Ezhar’il-Mütenâsira fi’l-Ahbar’il Mütevâtira” isimli eserinde Mirac hadisinin mütevatir hadislerden olduğunu zikreder.
  İsrâ Suresi’nin birinci ayetinde geçen “Abdihi” kelimesiyle Peygamber Efendimizin İsrâ ve Mirac’ı ruhu ve cesediyle yaptığına işaret edilmiştir. Âlimlerimizin çoğunluğu da bu görüştedir.

  Resul-i Kibriya Efendimiz bu muazzam yolculuğundan dönerken biz ümmetlerine çeşitli hediyelerle gelmiştir.
  Hediyelerden birincisi: Beş vakit namazdır. Mü’min, kemale ermiş bir şuurla namaza durduğu zaman Allah’tan hüsn-ü kabul görür.

  İkincisi: Bakara Suresi’nin son iki ayetidir. Bu ayetlerin mealleri şöyledir:
  “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, mü’minler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitabına ve resullerine iman etti. 'O’nun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz’ dediler ve eklediler: İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz, affını dileriz, dönüşümüz Sana’dır.
  Allah hiçbir kimseyi, güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk ve kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi; bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bizlere. Sensin Mevlâ’mız, yardımcımız, kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize...”
  Üçüncüsü: Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının mağfiret edilmesidir.

  Bu gece ve her gece değerlendirilmeli. Gönüller İsra ve Mirac’ın kutsi ışığına açılmalı ve selât-u selâmlar ve okunan Kur’ân’larla bu gece ve fırsatlar kaçırılmamalıdır...


  .
  MİRAC GECENİZİ KUTLAR , HUZUR VE MUTLULUKLAR DİLERİM.


  .
 2. Bu Mübarek Geceyi Nasıl İhya Edeceğiz?
  1- Mîrac gecesinde,mutlaka bir camide olun! Çünkü camide olmak ile evde olmak arasında çok büyük farklar var... Camide kılınan namaz, evde kılınan namazdan yirmiyedi kat daha sevaplı, eğer mescid ise... Cuma namazı kılınan büyük cami ise elli kat sevaplı... Bir de camiye giderken, gelirken attığın her adımdan insanın bir günahı affoluyor, bir hasene kazanıyor, bir derece de terfi ediyor, rütbesi yükseliyor.

  O’nun için Mîrac gecesinde dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide olacaksınız. Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız. Çünkü Hz. Osman (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

  “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.”
  Bu mükâfatı kaçırmamak lâzım!

  2- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de, yani Receb ayının 26 ve 27. günlerini oruç tutalım.
  Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz buyuruyor:
  “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur”
  3- Salat ü selâm okuyalım.. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz.

  4- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

  5- Namaz kılalım.. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Mîrac gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar.

  Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur.

  Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır.

  Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namaza niyet:

  "Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."

  Namazdan sonra:

  4 Fâtiha-i şerîfe, 100 defa: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" 100 İstiğfâr-ı şerîf, 100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır.

  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.

  Namaz borcu olanların hiç olmazsa 1 günlük namazlarını kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

  6- Mirac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır. o gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır.

  Her rekatta Fatiha'dan sonra: 5 Ayetül Kürsi, 5 Kul ya Eyyühel Kafirün, 5 İhlası şerif, 5 Kul euzu birabbil felak, 5 Kul euzu birabbinas okunur.
 3. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  Tüm islam aleminin kandilini kutlarım.
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Geceniz mirac gibi aydinlik ve mubarek olsun