1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Nace kodu nedir?

Konusu 'İSGKATİP' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 3 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  • NACE KODU NEDİR

   Bilindiği üzere 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar adına her ay ödenen sigorta primleri,
   • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası (yani emeklilik, dul veya yetim aylığı için),
   • Kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası),
   • Genel sağlık sigortası,
   • İşsizlik sigortası, için ödenen primlerden oluşmaktadır.

   Ödenecek prim miktarı ise sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlar esas alınarak hesaplanmakta olup, bu hesaplama sırasında uygulanacak prim oranı diğer sigorta kolları için sabit iken, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası) için ödenecek prim miktarı ise işyerinin iş kolu koduna bağlı olarak % 1 ile 6,5 arasında değişmektedir.

   Hangi iş kolunun hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, 22/09/2008 tarihli ve 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe konulan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde yer almaktadır.

   İşkolu kodu; işyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve tarife eki listenin (prim tarife cetveli) sınıf sütununda belirtilen kodları,

   Tehlike sınıfı; işkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını, ifade etmektedir.

   NACE Kodu Nedir?
   Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

   NACE Kodları Ülkemizde de Kullanılıyor mu?
   Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır. 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da işyerlerinin altı haneli NACE kodları kullanılmaya başlanacaktır.

   NACE Kodunun İşyeri Koduyla Bir İlgisi Var mı?
   6331 sayılı Kanunun “Tehlike sınıfının belirlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

   Bu maddeye istinaden, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 Eylül ayından itibaren e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi sırasında, bir defaya mahsus olmak üzere, işyerinin altı haneli NACE kodunun seçilmesi/girilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Dolayısıyla, daha önce işyerinin altı haneli NACE kodunu sisteme girmemiş olanlar, aylık prim ve hizmet belgesini sistem üzerinden gönderebilmeleri için söz konusu kodu girmek zorundadırlar. Ancak, aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinin bitmesine son üç gün kala bu zorunluluk kaldırılmaktadır. E-bildirge sistemi üzerinden işyerinin NACE kodunun girilmesi işlemi ise e-Bildirge ana menüde yeralan “İşkolu kodu alt sınıf giriş işlemleri” menüsünden yapılmaktadır. Bu menü seçildiğinde söz konusu işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu koduna karşılık gelen altı basamaklı NACE kodu görünmekte, kodun buradan seçilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla NACE kodu işyerinin mevcut iş kolu koduna karşılık gelen kodlardan oluşmaktadır.
   Örneğin işyerinin iş kolu kodu "7022-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri" olarak tescil edilmiş ise bu işyerinin NACE kodları 702202-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri veya 702203-İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri şeklinde çıkmakta, işyerinin faaliyetine bunlardan hangisi daha uygunsa onun seçilmesi gerekmektedir. Bu yönüyle NACE kod sistemi aslında işyerinin iş kolu kodunun, az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli gibi alt sınıflara ayrılması şeklinde bir uygulamadır.

   E-Bildirge Sisteminde Çıkan NACE Kodu İşyerinin Faaliyet Konusuyla İlgili / Uyumlu Değilse Ne Yapmalı?
   Yukarıda belirtildiği üzere, NACE kodunu seçme/girme işlemi, şu anki uygulamaya göre, faaliyet konularına göre bütün işyerlerinin NACE kodlarının bulunduğu genel bir listeden o işyerine ait NACE kodunun seçilmesi şeklinde olmayıp, kullanıcının önüne gelen listede yer alan sınırlı sayıdaki NACE kodlarından birini seçme şeklindedir. Yani işlem sırasında, işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu koduna karşılılık gelen NACE kodları görüntülenmekte, e-bildirge kullanıcısı karşısına çıkan sınırlı sayıdaki kod listesinden birini seçmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla NACE kodunun girilmesi sırasında listelenen kodlar işyerinin faaliyet konusuyla uyumluysa, aynı şekilde işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu kodu da işyerinin faaliyet konusuyla uyumlu demektir. Tam tersi, NACE kodunun girilmesi için listelenen kodlar, işyerinin faaliyet konusuyla uyumlu veya ilgili değilse, aynı şekilde işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu kodu da işyerinin faaliyet konusuna uygun bir iş kolu kodu değildir, yani sitemde o işyeri için yanlış/hatalı işkolu kodu kayıtlı demektir. Sistemde hatalı işkolu kodunun kayıtlı olması, işyerinin tescili sırasında Kurumca o işyerine hatalı işkolu kodu verilmesinden kaynaklanıyor olabileceği gibi, o işyerinin faaliyet konusunun sonradan değişmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda, aylık prim ve hizmet belgesinin sistem üzerinden gönderilebilmesi için, NACE kodunun girilmesi (seçilmesi) gerekeceğinden (sadece belgenin verilmesi gereken sürenin son üç günü bu zorunluluk kaldırılmaktadır), işyeriyle ilgisi olmasa da o an listelenen kodlardan biri seçilip belge gönderilebilir. Çünkü belgenin gönderilmesi işlemi daha sonraya bırakılırsa, belgeyi verme süresi geçirilebilir ve işveren idari para cezası ödemek zorunda kalabilir. Ancak, belge bu şekilde gönderildikten sonra, geciktirmeden işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurup, işyerinin işkolu kodunun düzeltilmesi talep edilmelidir.Daha önce, e-bildirge sistemi üzerinden işyerinin faaliyet konusuyla ilgisi olmayan NACE kodunu seçmiş olanların da aynı şekilde geciktirmeden, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine işkolu kodunun düzeltilmesi için başvurmaları gerekmektedir. İşverenin talebi üzerine, ilgili Kurum ünitesi duruma göre ya doğrudan, ya da Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından yapılacak incelemenin sonucuna göre işyerinin iş kolu kodunu değiştirerek doğru iş kolu kodunu verecektir. İş kolu kodu ve değişikliği ile ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama İş Kolu Kodunun Tespiti ve Değişikliği - İşyerinin
   Faaliyet Konusunda Değişiklik bölümünde yer almaktadır.
 2. Mine Soysal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  126004
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  AYDIN ELİT OSGB
  Bazı işveren bizzat kendisi işyerinin hangi tehlike sınıfında olduğunu bilmiyor.Sgk sicil no dan nace kodu ile işyerlerinin tehlike sınıfından emin olmak için kendim bakıyorum.Bazen yanlış alınmış iş kolu ile ona bağlı olarak tehlike sınıflaması yanlışlıkları çıkıyor ortaya.Pastanenin biri evden eve nakliyat işinde tehlikeli sınıfta çıktı mesela geçenlerde işin tuhafı işveren de şaşırdı duruma..
 3. Hakan COŞKUN İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Benim sormak istediğim.Bazı işyerlerinde nace kodu yeri kısa vadeli sigorta primine bakılarak karar veriliyor.
  Şu an aktif olarak tehlike sınıfının belirlenmesinde kısa vadeli sigorta primi mi nace kodu mu geçerlidir?
  mesela benim baktığım bir firmanın kvsp 'nde az tehlikeli nace de tehlikeli görünüyor.Hangisi geçerlidir?
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  sgk sicil nosunun ilk rakamından sonraki gelen 6 haneli sayı nace kodudur..
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 5 Mart 2013 ---
  26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği” NACE Rev.2 Altılı Faaliyet Sınıflamasına göre hazırlanmıştır.

  İşyeri SGK sicil numaranızın 2, 3, 4 ve 5. rakamı işyeri faaliyet kodunuzu göstermektedir. Bu 4 lü kod anılan Tebliğdeki 4 lü kodlara karşılık gelmektedir. İşyerleri bu kodlar altında yer alan altılı tanımlamalardan hangisi asıl faaliyeti ise o altılıyı seçmelidir.
  Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde asıl iş, burada belirtilen kurala göre belirlenir. Örnek; Kanunda tanımlanan işyeri tanımı kapsamına girmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birden fazla işyeri sicil numarası verilen işyerinde iplik ve/veya kumaş imalatının yanında apre ve/veya iç/dış giyim imalatının da yapılması gibi.

  Yayınlanan Tebliğde, aşağıda yer alan faaliyet kodları bulunmamaktadır. Bu faaliyet kodlarında tescil olmuş işyerleri öncelikle Tebliğde yer alan kodlar dâhilinde işyeri altılı faaliyet kodunu e-bildirge ekranından seçmelidir. Asıl işlerini tanımlayan, seçtikleri altılı faaliyet koduna ait tehlike sınıfı üzerinden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmelidirler.

  0319 Sünger avcılığı
  0894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı
  0895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı
  0896 Alelümum ( Genel olarak) maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç)
  0897 Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri.
  1063 Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı
  1311 Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
  1312 Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
  1313 Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
  1314 Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi
  1315 Dikiş ipliği imalatı
  1319 Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi
  1320 Pamuklu dokuma
  1321 Yünlü dokuma
  1322 Kamgarn dokuma
  1323 İpekli dokuma
  1324 Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.)
  1329 Diğer dokumalar
  1415 Şapka ve kasket imalatı
  1416 Terziler (hususi dikişler)
  1513 Kürkün İşlenmesi ve Boyanması
  1519 Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç)
  1625 Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı
  1815 Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi)
  2054 Her nevi mum imali
  2055 Kibrit imali
  2353 Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali.
  2826 Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)
  2827 Tornacılık ve tesviyecilik
  3104 Döşemecilik
  3901 Bataklık kurutma işleri
  3219 Süs eşyaları imalatı
  3292 Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon vesair büro eşyası imalatı
  3293 Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el işleri.
  4214 Demir yolu, tünel ve yer altı tamiratı
  4223 Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı
  4292 İskele, liman, mendirek inşaat ve tamiratı
  4323 Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve havai hat payplan inşaat, tamirat ve bakım işleri
  4933 Tünel işletmesi
  4934 Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı
  4935 Teleferik işletmesi
  4936 Şehir içi otobüs ve dolmuş taşımacılığı
  5011 Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda)
  5012 Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler.
  5013 Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler.
  5019 Motorlu ve motorsuz küçük deniz vasıtaları ile yüzer vinçlerde yapılan diğer bütün işler
  5211 Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık kulüpleri dahil)
  6911 Noterler
  9322 Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, çay bahçesi işletme faaliyetleri
  9605 Baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve dezenfeksiyon işleri )
  9606 Halı yıkama ve temizleme işleri
  2812 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı ( pompa ve kompresör imalatı)
  2813 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı( Musluk ve vana imalatı)
  2814 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
  2815 Diğer musluk ve vana imalatı
  2816 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı  "“26. 12. 2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin metni için tıklayınız.”

  "“Tebliğin Eki için tıklayınız.”

  "“Tebliğde bulunamayan kodlar ile ilgili açıklama için tıklayınız.
 5. Ferit Yılmaz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Merhaba arkadaşlar yukarıdaki konuları okudum fakat benim hizmet vermeyi düşündüğüm iş yerinin ssk kodundan nace kodunu bulamadım.2.5224.01.01..... diye gidiyor bana yardımcı olurmusunuz?
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  52.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
  52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil)
  52.24.09 Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri
  52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
  52.24.11 Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri

  tümü:tehlikeli sınıf

  Ekli Dosyalar:

 7. Ferit Yılmaz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Erkan bey teşekkür ettim fakat kargo yükleme boşaltma kısmını bulmuştum. hani 6 haneli olacak ya nace kodu 01 kısmını bulamadım ben. listede yoksa işyeri ssk numarasındamı bir yanlışlık var acaba ?
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  evet..sgk gidilmesi ve nace kodu revize edilmesi gerekmekte..
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Temmuz 2013 ---
  firma ne iş yapıyor?
 9. Halil İbrahim Yener İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bu konuda ne yapmam gerekiyor, fikirlerinizi alabilir miyim?

  Risk analizini yaptığım yerin ( 1 merkez 2 şube) nace koduna göre faaliyetleri aşağıdakidir ; (Hepsi aynı)

  56.10.01 Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, Az tehlikeli
  piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil)

  Ancak gerçekte yaptıkları iş (şube 1) 56.10.06
  (şube 2) 56.10.07
  (merkez) 56.10.08 ye uygundur.

  Firma sahibi SGK ya gidip nace kodunu revize etmeli midir?
 10. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  evet.faaliyet alanı neyse nace kodu da aynı olmalıdır.
 11. Halil İbrahim Yener İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman


  Teşekkür ederim Erkan bey, risk analizini yaptığım yerin muhasebecisi ile görüştüm nace kodunu değiştirmek için başvuruda bulunmuşlar ama değişen bir şey olmamış.
 12. Serap Töre Çelik İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Arkadaşlar merhaba,
  ben doğruyu bulamadım bir türlü, burada yazdığı gibi bakıyorum ama bulamıyorum. kod 2.4323.01.01 diye gidiyor, yardımcı olur musunuz ? Tebliğ de 4323 e geçmeden bitiyor 432205 te ?
 13. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  işverenin nace kodunu farklı göstererek avantajlı konuma geçtiğini duydum bir işveren arkadaştan,kapasiteyi düşük gösterme gibi,kemalpaşa osb de yapılan bir uygulamaymış,
 14. narkissos İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70602
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
  şöyle bir problem olabilir faaliyet alanını tam olarak belirtemeyen muhasebeciler firmayı tehlikeli sınıftan çok tehlikeli sınıfa sokabilirler..ben her daim yapılan iş ne ise yönetmelikteki listeye bir göz atmanızı tavsiye ederim..
 15. Serap Töre Çelik İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Merhabalar tekrar, nace kodları ile iglili başka bir soru soracağım.

  Eğer nace kodlarında ki alt alta yazılı kodlardan birden fazlasını kapsiyorsa en latta olan mı seçilecek, mesala 3101.01 3109.02 sonrasında gelen bir kaç maddeyi daha kapsıyor, hepsi tehlkeli sınıfta. Çok tehlikeli de bir iş tanımı da var ama bir tek o iş olarak yapılmıyor, ve iş yeri kodunda yapılmayan tek kod belirlenmiş, ne yapılabilir, sgk sicil numarasını değiştirmekten başka, değiştirmeden asıl yapılan iş tanımı yapılarak oan göre mi işlemler yapılmalı ?
 16. xekeru İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  iş yeri sicil numarasından nace kodu çıkartacağım diye uğraşacağınıza vergi levhasında direkt yazan Ana Faaliyet Koduna bakarsanız kendinizi bu kadar yormazsınız, vergi levhası yok diyemezler..
 17. Serap Töre Çelik İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  yönlendirmeniz için teşekkürler, ama vergi levhasında yazan tanım da iş yerinde yapılan asıl işe uymuyor ki, hiç yapmadığı bir şey yazıyor. Bu durum da ne yapılmalı. Ve Nace kodu ile vergi levhasında bulunan kodların farklı olması bir sorun değil mi ?
 18. xekeru İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Vergi levhasındaki faaliyet kodu yapılan işe uygun değilse usulsüzlük vardır, onu düzeltmeleri gerekmektedir, tehlike sınıfına uygun olmaması sizide etkiler.
 19. sena y. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Aynı durum bende de mevcut. Vergi levhasında başka faaliyet kodu, sgk sicil kaydında başka. üstelik ikiside doğru değil. SGK sicil kaydına göre asıl iş olmayan NACE KODU yazılmış. Yarın değiştirmek için müracaat edeceğim. Aksi halde tehlikeli iken, çok tehlikeli durumda firmamız. C sınıfı uzman olarakta bakmam mümkün değil. Kafa karışıklığıda cabası. Kendi faaliyet alanımızdan şüphe eder olduk. NACE kodunun seçiminde asıl işi göz önünde bulundurmamız gerekmiyormu? Kod listesine göre birkaç tane nace kodu seçilme durumu var fakat asıl değil. Örneğin; mobilya imalatı ana işimiz. Boya ve vernik gelen siparişe göre istenirse lake boyalı olur vs. Bu durumda neden mobilyaların verniklenmesi cilalanması boyanması kodunu mu seçmek durumundayım.
 20. narkissos İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70602
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
  orada durum eğer yaptığınız iç çok tehlikeli kısmına değiyorsa bile çok tehlikeli kısmı seçmeniz gerekiyor.Şöyle söyliyeyim diyelim ki işin %85 i tehlikeli iş ama % 15 i sipariş doğrultusunda dahi olsa çok tehlikeli. ozaman sizin tehlike sınıfınız çok tehlikeliye göre değerlendirilmeli. Bence sizin durum da tam olarak buna benzer bir yapı olmuş.