1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Okul sağlığı hizmetleri

Konusu 'Sektörel Tehlikeler ve Emniyet' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 25 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Giriş

  Amaç-Dayanak

  "Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Rehberi"nde okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır (1). Bu çerçevede okul sağlığı hizmetleri; “Öğrenciler ve okul personelinin aileleri ile birlikte sağlık durumlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi; öğrencilere (toplumun yaklaşık beşte biri, aileleri ile birlikte düşünüldüğünde ise, toplumun hemen hemen yarısına ulaşmaktadır) doğrudan ya da dolaylı olarak sağlık eğitimi verilmesi için yapılan çalışmalardır”denilebilir (2).
  Okul sağlığı hizmetleri ile ilgili bu çalışma; 24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na ve 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve 2010 tarihli Aile Hekimliğinin Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’ye dayanılarak hazırlanmıştır.
  Kapsam

  Okul sağlığı hizmetleri; okul çevre sağlığı hizmetleri, okulun fiziki çevresi, yeri ve konumu, okulun mutfak, yemekhane ve kantinlerinin uygunluğu, tuvaletlerin uygunluğu, okul içme ve kullanma suları, öğrencilerinin sağlığının değerlendirmesi (okula kabul muayenesi ve okul sağlığında izlem), okul sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi (okul sağlığı değerlendirme formu), okullarda sağlık eğitimi çalışmaları, okullarda sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin teşviki, sigara, alkol ve madde kötüye kullanımının önlenmesi, ruh sağlığına yönelik çalışmalar, şiddetin önlenmesi, çocuk istismarına yaklaşım, kazalardan koruma, afet bilinci ve ilkyardım, kronik hastalıklara yaklaşım, bulaşıcı hastalıklar ile mücadele, ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve sektörlerarası işbirliği çalışmaları) kapsar.
  Dünyada Okul Sağlığı Hizmetleri

  Dünyada okul sağlığı programlarının uygulanmasına 19. yüzyılda başlanmış ve 20. yüzyılın ilk yıllarında gelişmiş ülkelerde okul sağlığı uygulamaları rutin hizmet kapsamına alınmıştır (1,2).
  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi'nin 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri’nden biri, gençlerin 2020 yılına kadar daha sağlıklı olmalarını ve toplum içindeki rollerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamaktır (3).
  Avrupa'da Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi (ASGOP); DSÖ, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından mali ve teknik yönden desteklenen ve Avrupa'da 40’dan fazla ülkede uygulanmakta olan bir araştırma geliştirme projesidir. Bu proje kapsamında Avrupa ülkelerinde gençlerin sağlığının geliştirilmesi için okullar ağı oluşturulmaktadır (4). Türkiye de ASGOP’a 1995 yılında dâhil olmuş ve proje kapsamında 2005 yılında 81 ilde 208 ilköğretim okulu yer almıştır (2).
  Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetleri

  Türkiye’de okul sağlığı hizmetlerinin temel dayanağı 24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 163. ve 164. maddeleridir (5).

  Anaokulları ve ilkokullarda “Okul Hijyeni” örgütünün kurulmasını sağlayan yasa tasarısı 5. Milli Eğitim Şurası toplantısında (1953) kabul edilmiştir. 7. Milli Eğitim Şura toplantısında (1962) ise okul hekimi, okul spor hekimi, okul hemşiresi yetiştirilmesinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 1984 yılında yayınladığı “Sağlık Hizmetleri Uygulama Rehberi”nde okul sağlığı hizmetlerinin ele alınma biçimi ve okul sağlığının tanımı yapılmıştır (1).
  Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 1996 yılında kabul edilen “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” ile bu hizmetler ülke genelinde standardize edilmiştir.
  Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2006 yılında “Beyaz Bayrak Projesi” kapsamında okulların, temizlik ve hijyen açısından değerlendirilmesi başlatılmıştır. Bu Proje “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” sloganıyla yürütülmektedir. Bugüne kadar 937 okul için “Beyaz Bayrak sertifikası” düzenlenmiştir (6).
  Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile hazırlanan ve 17 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları Genelgesi” ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/09/2008 tarih ve 58 sayılı “Okul Sağlığı Hizmetleri Genelgesi” okul sağlığı hizmetleri ile ilgili yakın dönemde uygulamaya giren mevzuat içinde yer almıştır (7, 8).
  Aile Hekimliğinin Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’de (2010 tarihli) okul sağlığı hizmetleri, toplu yaşam alanları sağlık hizmetleri ile beraber değerlendirilerek Madde 29’da ele alınmıştır (9).
  Mevcut Durumun Tanımlaması

  Ekli Dosyalar: