1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Osgb nasıl kurulur, kimler kurabilir, kurulum aşaması hakkında bilgi

Konusu 'OSGB' forumundadır ve Suat Zengin tarafından 22 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Suat Zengin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  127209
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KALE OSGB
  OSGB Yetkisi almak için başvuruda bulunacakların İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki belgeleri açıklamalar kısmına dikkat edecek şekilde hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.;
  a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
  Açıklama:
  “a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evraklarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır
  b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.”(11. madde 4. fıkra)
  Ticari unvanların Türkçe olması gerekmektedir. Anlamsız kısaltmalar ve yabancı kelimeler kabule dilmemektedir.
  b) Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi, iş güvenliği uzmanı için geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve tam süreli iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personelinin tam süreli iş sözleşmesi, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,
  Açıklama:
  Sözleşmelerde “Tam Zamanlı” ifadesinin, “Tarih”in, “Tarafların” ve “Görev Tanımı”nın belirgin olarak ifade edilmesi gerekir.
  c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı,
  Açıklama:
  Sorumlu müdürün görevi kabul ettiğine dair ifadesi ve ıslak imzası gerekmektedir.
  ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,
  Açıklama:
  Yapı kullanım izin belgesi yerine “Yapı Ruhsatı” gibi diğer belgeler geçerli olmamaktadır. Ayrıca, yapı kullanım izin belgesinde bulunan adres kısmı ile kira sözleşmesindeki ve/veya tapudaki adresin tutması gerekmektedir. Yapı kullanım izin belgesinde tam adresin olmadığı durumlarda Belediye’den ilgili parsel ve ada numarasının o adrese ait olduğuna dair yazı gerekmektedir.
  d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
  Açıklama:
  Kira sözleşmesinde kiraya veren kişi ile tapu sahibinin aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  e) Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,
  Açıklama:
  Plan üzerinde odaların metrekareleri ve yönetmelikte ifade edildiği şekli ile hangi amaç ile kullanılacağı yazılmalıdır.
  Örneğin; “Muayene Odası, İlkyardım ve acil müdahale odası, İş güvenliği uzmanı odası, Bekleme yeri ”
  f) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,
  g) İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
  NOT: OSGB’ler ilgili yönetmeliğin “OSGB, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır”(9.madde 7.fıkra) hükmü gereği; ilgili yönetmelikte ifade edilen
  Binaların yapısı ve dayanıklılığı
  Elektrik Tesisatı
  Acil çıkış yolları ve kapıları

  Yangınla mücadele

  Kapalı işyerlerinin havalandırılması

  Ortam sıcaklığı

  Aydınlatma

  İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

  Pencereler

  Kapılar ve girişler ile alakalı hükümler yerine getirilmelidir. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye ol ya da Giriş yap

  NOT: Bildirimi yapılacak bütün belgelerin aslı veya noter onaylı sureti gerekmektedir.


  Örnek Başvuru Ön Yazısı


  Sayı:
  Konu: OSGB Yetki talebi
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  ……..Unvanı ile kurmuş olduğumuz ve ……adresinde bulunan şirketimize Ortak sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi verilmesini talep etmekteyiz.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince istenen belgeler ek olarak sunulmuştur.

  Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  Tarih… /… /…..
  İsim Soyisim
  Kaşe ve İmza
  Ek listesi:
  Ek-1: Ticaret Sicil Gazetesi
  Ek-2: İşyeri hekimi ile yapılmış sözleşme ve işyeri hekimliği belgesi
  Ek-3: İş güvenliği uzmanı ile yapılmış sözleşme ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi
  Ek-4: Diğer sağlık personeli ile yapılmış sözleşme ve diploması
  Ek-5: Sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı
  Ek-6: Yapı kullanma izin belgesi
  Ek-7: Kira sözleşmesi
  Ek-8: Tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
  Ek-9: 1/50 ölçekli plan,
  Ek-10: kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,
  Ek-11: Yangın Raporu

  SGK Sicil No:……………………………
  Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..
  Sabit Tel: ………………………………..Cep:……………………
  E-posta:………………………….