1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Osgb uzmanları ile bir işyerinde çalışan tam zamanlı uzman görev ve sorumlulukları

Konusu 'OSGB' forumundadır ve ibrahim genç tarafından 9 Ocak 2015 başlatılmıştır.

 1. ibrahim genç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  39554
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar çok önemli bir husus hakkında görüş alışverişi yapalım.

  Şimdi mevzuatta osgb lerin görev yetki sorumlulukları ile isg uzman görev yetki sorumluluklarına bakmak lazım. Öyle ki bir tarafta bir işyerinde tam zamanlı (180 saat) çalışan bir uzman düşünün, bir de aynı işyerine osgb tarafından aylık 2 saat giden ve hizmet veren bir isg uzmanı düşünün. Şimdi bu iki uzmanın bu farklı süreler dahilinde o işyerine aynı hizmeti vermesi mümkün mü? ve mevzuatta aynı görev yetki ve sorumlulukları paylaşması mümkün mü? Bu soruya benim cevabım şu; Şimdi mevzuatta osgb lerin görev yetki sorumluluklarına bakalım:

  İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları


  MADDE 13 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;
  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
  b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
  c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
  ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
  d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
  e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,


  f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden,sorumludurlar.
  (Bu maddede dikkat edilmesi geren husus şu ki; maddede osgb nin görevlendirdiği uzman demiyor......!!!!!!!!!!!!!!)

  (2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.
  (3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
  (4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
  (5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
  (6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.


  Şimdi ilgili f şıkkına baktığımızda osgb tarafından görevlendirilen uzman, gittiği işyerinde varsa tam zamanlı görevli uzmanın ; iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini izlemekten sorumludur.Tam zamanlı görevli uzman örneğin işyerindeki makinelerin bakım kayıtlarını, tehlike ve riskleri önleme ve giderme için gerekli çalışmaları yapar, kayıtları kendisi oluşturur,takip ve denetimini kendisi yapar.Çünkü bir nevi işveren vekili sıfatındadır. Osgb den görevli uzman ise bu kayıt ve dökümanların yapılıp yapılmadığını izler ve ona göre bir dökümantasyon oluşturur. Bunun nedeni ; bir tarafta 180 saat tam zamanlı çalışan bir uzman varken diğer taraftan ayda 2 saat hizmet veren bir uzman var. 180 saatlik hizmetin 2 saatte verilme imkanı olmadığından bu iki uzmanın görev yetki ve sorumluluğunun aynı olması zaten akla mantığa da uygun değildir.Diğer yandan dikkat etmemiz gereken bir diğer hususta şudur ki ; İş Güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları başlığı altındaki maddelerin , osgb nin görev yetki ve sorumlulukları başlığı altında olmamasıdır...Bu konudaki görüşlerinizi lütfen paylaşalım.....
 2. Ali Ünal İSGforum Üyesi

  Tam veya yarı zamanlı, OSGB ve Firma çalışanı olsun olmasın görev sorumluluk yetkileri aynıdır. Tam zamanlı olup olmaması fark etmemektedir.
 3. Arcem İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  peki Arkadaşlar osgb tarafından bir firmaya isg katipten saat bazlı atama yapılıp ama sözleşme geregi tam zamanlı orada bulunan uzmanın sorumlulukları arasında değişiklik olur mu?
 4. ibrahim genç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  39554
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  180 saatlik hizmetle aynı yere 2 saat hizmet verme durumlarını pratik olarak kimse yan yana zaten koyamaz. Dolayısıyla tanım olarak olarak iki uzmanda aynı görev yetki sorumluluklara sahip olabilir ama iş uygulamaya dönüştüğü an yukarıda belirttiğim gibi birinde tam teşekküllü uygulama , diğerinde ise uygulanıp uygulanmadığını izleme durumu ortaya çıkar. Belirttiğim yorum değil yukarıda da geçen mevzuattan çıkan sonuç
 5. Eray ÖZER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118415
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. Tic. A.Ş.
  Tam zamanlıdan kastın ne olduğu da önemli bence. Tam zamanlı sadece bir sgk sicil numarasına hizmet veriliyor mu? Örneğin siz bir firmaya tam zamanlı olarak girdiniz. Adamların 9 ayrı sgk sicil numarası ve 2 ayrı lokasyonu var hafta içinde 2 gün bir lokasyonda 3 gün bir lokasyonda bulunuyorsunuz. Bu tarz bir çalışmaya tam zamanlı muamelesi yapmak uygun mudur?