1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Osgb ve eğitim kurumlarinin vize başvurularina ilişkin duyuru

Konusu 'Bakanlık Duyuruları' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 15 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  EĞİTİM KURUMLARININ VİZE BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU
  Bilindiği üzere eğitim kurumları ile ilgili iş ve işlemler 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

  İlgili Yönetmeliklerin 20 inci ve 27 nci Maddelerinin ikinci fıkrasında; “Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği 6 ay süreyle askıya alınır. Bu 6 aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

  Vize işlemi için başvuruda bulunacak eğitim kurumlarının işlemlerinde; vize tarihinden bir yıl önce uygulanmış ve kesinleşmiş ihtar puanları silinecektir. Ancak, son bir yıl içinde uygulanmış ve uygulanacak ihtar puanları bir sonraki vize dönemine aktarılacaktır.

  Bu sebeple vize yaptırması gereken eğitim kurumlarının yönetmeliklerde belirtilmiş olan süreler içerisinde Ek-1 de yer alan dilekçe ekinde istenen belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.  Gerekli Evraklar:

  1-Yetki belgesinin aslı

  2- Adresin, iletişim bilgilerinin ve unvanın belirtildiği kaşeli ve imzalı başvuru dilekçesi

  3-Ticaret sicil gazetesi* ( Güncel şirket bilgilerini içeren)

  4-Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri*

  5-Tapu senedi **

  6-Güncel Kira sözleşmesi

  7-Yapı kullanım izin belgesi**

  8-Ada-pafta-parsel bilgisi içeren Numarataj belgesi

  9-Yangın raporu (geçerliliği devam eden ve üzerinde eğitim kurumu olarak faaliyet göstermesinde sakınca bulunmadığına dair ibare bulunan)

  10- Onaylı ve 1/50 ölçekli plan

  11-Tam süreli eğiticiler ile yapılmış olan iş sözleşmelerinin aslı

  *Kamu kurum ve kuruluşlarından istenmez

  **Eğitim verilecek mekân kamu kurumuna aitse istenmez


  Ayrıca, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Yönetmeliklerin 20 nci ve 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücreti” istenecektir.

  Ek-1

  Sayı:

  Konu: Eğitim Kurumu Vize Başvurusu


  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


  ……………………………………….. unvanlı ……………….. numaralı yetki belgesine sahip Eğitim Kurumumuzun vize işlemlerine dair 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” gereğince istenen belgelerin aslı ya da onaylı suretleri ek olarak sunulmuştur.

  Gereğinin yapılmasını arz ederim.


  Tarih… /… /…..

  İsim Soyisim

  Kaşe ve İmza  Ek listesi:


  Ek-1: Yetki belgesinin aslı

  Ek-2: Ticaret Sicil Gazetesi

  Ek-3: İmza sirküleri

  Ek-4: Tapu senedi

  Ek-5: Kira sözleşmesi

  Ek-6: Yapı kullanma izin belgesi

  Ek-7: Numarataj belgesi

  Ek-8: Yangın raporu

  Ek-9: 1/50 ölçekli plan

  Ek-10: Tam süreli eğiticiler ile yapılmış olan iş sözleşmelerinin/görevlendirmelerin aslı


  Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..

  Sabit Tel: ………………………………..Cep:……………………

  E-posta:………………………….
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 15 Kasım 2014 ---
  Osgb kurumlarinin vize başvurularina ilişkin duyuru
  Bilindiği üzere Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile ilgili iş ve işlemler 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.

  Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yetki belgelerinin vize işlemlerine dair “Yetki belgeleri, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilir. Vize başvuru işlemleri ilk başvuruda istenen belgelerle yapılır ve inceleme dosya üzerinden tamamlanır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılır.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, aynı yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında “OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için 16 ncı maddede belirtilen belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.” hükmü bulunmaktadır.

  Vize işlemi için başvuruda bulunacak OSGB’lerin işlemlerinde; vize tarihinden bir yıl önce uygulanmış ve kesinleşmiş ihtar puanları silinecektir. Ancak, son bir yıl içinde uygulanmış ve uygulanacak ihtar puanları bir sonraki vize dönemine aktarılacaktır.

  Bu itibarla, vize yaptırması gereken OSGB’lerin belirtilen süreler içerisinde Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi ve aşağıda belirtilen evrakların asılları ya da onaylı suretleri ile Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

  · Yetki belgesinin aslı,

  · Güncel şirket bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi,

  · İmza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri,

  · Yapı kullanma izin belgesi,

  · Ada, pafta ve parsel numaralarının bulunduğu numarataj veya adres tespit belgesi,

  · Tapu sureti (Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde ortak sağlık birimlerinin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı kararın tasdikli örneği (Adres ya da unvan değişikliği yapması sebebi ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”ne tabi olan ve anılan Yönetmelik ile yetki belgesi alan, meskende kurulu OSGB’ler için binanın tamamının işyeri olarak ruhsatlandırılmış olduğuna dair Belediyeden alınan yazı)),

  · Geçerliliği devam eden kira sözleşmesi,

  · Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan,

  · İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen geçerliliği devam eden belge,

  · Tam süreli görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personeline ait diploma, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname,

  Ayrıca, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Bakanlıkça belirlenen belge bedeli” istenecektir.

  Ek-1

  Sayı:

  Konu: OSGB Vize Başvurusu


  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


  ………….. unvanlı ……….. numaralı yetki belgesine sahip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizin vize işlemlerine dair 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince istenen belgelerin aslı ya da onaylı suretleri ek olarak sunulmuştur.

  Gereğinin yapılmasını arz ederim.


  Tarih… /… /…..

  İsim Soyisim

  Kaşe ve İmza  Ek listesi:


  Ek-1: Yetki belgesinin aslı

  Ek-2: Ticaret Sicil Gazetesi

  Ek-3: İmza sirküsü

  Ek-4: Yapı kullanma izin belgesi

  Ek-5: Numarataj belgesi

  Ek-6: Tapu sureti

  Ek-7: Kira sözleşmesi

  Ek-8: 1/50 ölçekli plan

  Ek-9: Yangın raporu

  Ek-10: Tam süreli görevlendirilen personele ait iş sözleşmelerinin aslı


  Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..

  Sabit Tel: ……………………………….. Cep:……………………

  E-posta:………………………….

  Ekli Dosyalar:

 2. Sami Aşkın İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  98293
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEKNOLOJİ OSGB
  uzmanların vıze işlemlerinide yazsaydınız
 3. Emine Günbatar İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  18410
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Osgb'lerin geçmişine bakarsak sanırım ilk vize yaptıracaklar temmuz 2016 'da yapacaklar, yanılmıyorsam tabi.