1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Osgb yetkisi almak için başvuruda bulunacakların dikkatine

Konusu 'OSGB' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 30 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  OSGB yetkisi almak için başvuruda bulunacakların 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki belgeleri açıklamalar kısmına dikkat edecek şekilde hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.
  a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküsü
  Açıklama:
  “İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak kullanılamaz.” (17. madde 5. fıkra (a) bendi )
  Ticaret Sicil Gazetesinde ilgili firmanın şirket kuruluş amaçlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili hususların bulunması gerekir.
  b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri veya OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli belgeleri, bu kişiler.
  Açıklama:
  Sözleşmelerde (İş Akitlerinde) “Tam Zamanlı” ifadesinin, “Tarih”in, “Tarafların” ve “Görev Tanımı”nın belirgin olarak ifade edilmesi gerekir.
  c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi
  Açıklama:
  Sorumlu müdürün görevi kabul ettiğine dair ifadesi ve ıslak imzası gerekmektedir.
  ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi ve faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.
  Açıklama:
  Yapı kullanım izin belgesi yerine “Yapı Ruhsatı” gibi diğer belgeler geçerli olmamaktadır. Ayrıca, yapı kullanım izin belgesinde bulunan adres kısmı ile kira sözleşmesindeki ve/veya tapudaki adresin aynı olması gerekmektedir. Yapı kullanım izin belgesinde bulunan parsel ve ada numarasının o adrese ait olduğuna dair ilgili Belediye’den yazı (numarataj) gerekmektedir.

  d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,

  Açıklama:
  Kira sözleşmesinde kiraya veren kişi ile tapu sahibinin aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.
  Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir.
  e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan,
  Açıklama:
  Plan üzerinde odaların metrekareleri ve yönetmelikte ifade edildiği şekli ile hangi amaç ile kullanılacağı yazılmalıdır.
  Örneğin; “Muayene Odası, İlkyardım ve acil müdahale odası, İş güvenliği uzmanı odası, Bekleme yeri, Arşiv” vb.
  f) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
  NOT: OSGB’ler ilgili yönetmeliğinOSGB, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır”(9.madde 7.fıkra) hükmü gereği; ilgili yönetmelikte ifade edilen
  Binaların yapısı ve dayanıklılığı
  Elektrik Tesisatı
  Acil çıkış yolları ve kapıları

  Yangınla mücadele

  Ortam sıcaklığı

  Aydınlatma

  İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

  Pencereler

  Kapılar ve girişlerile alakalı hükümler yerine getirilmelidir.İşyerı bına ve Eklentılerınde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  NOT-1: Bildirimi yapılacak bütün belgelerin aslı veya noter onaylı sureti gerekmektedir. Başvuru dosyasındaki belgelerin her sayfası şirket yetkilisi tarafından numaralandırılarak paraflanmalıdır.
  NOT-2: OSGB’deki odaların bölümlendirmeleri tavana kadar olmalı ve her odanın kapısının bulunması gerekmektedir.
  NOT-3: Başvuru dilekçesinde vergi numarası, iletişim bilgileri ve OSGB’ye ait sgk sicil numarasının mutlaka bulunması gerekmektedir.
  NOT-4: OSGB’nin acil çıkış kapısı dışarı açılmalıdır. Eğer OSGB’nin faaliyet göstereceği binada acil çıkış düzenlemesi var ise OSGB’nin kapısının dışarı açılması gerekli değildir.

  Örnek Başvuru Ön Yazısı


  Sayı:
  Konu: OSGB Yetki talebi
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI​
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE​

  ……..Unvanı ile kurmuş olduğumuz ve ……adresinde bulunan şirketimize Ortak sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi verilmesini talep etmekteyiz. 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince istenen belgeler ek olarak sunulmuştur.
  Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  Tarih… /… /…..
  İsim Soyisim
  Kaşe ve İmza
  Ek listesi:
  Ek-1: Ticaret Sicil Gazetesi
  Ek-2: İmza sirküsü
  Ek-3: İşyeri hekimi ile yapılmış sözleşme ve işyeri hekimliği belgesi
  Ek-4: İş güvenliği uzmanı ile yapılmış sözleşme ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi
  Ek-5: Diğer sağlık personeli ile yapılmış sözleşme ve diploması
  Ek-6: Sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı
  Ek-7: Yapı kullanma izin belgesi
  Ek-8: Numarataj belgesi
  Ek-9: Kira sözleşmesi
  Ek-10: Tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
  Ek-11: 1/50 ölçekli plan,
  Ek-12: Yangın Raporu

  SGK Sicil No:……………………………
  Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..
  Sabit Tel: ………………………………..Cep:……………………
  E-posta:………………………….

  Ekli Dosyalar:

 2. sevgay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  64972
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Teşekkürler paylaşım için
  Peki kafamda şöyle bir soru oluştu
  Şimdi tam zamanlı doktor uzman ve hemşire bulduk. iş sözleşmelerini yaptık, peki bunların sigortalarını da bildirmek zorundamıyız. sonuçta osgb kabul olmadan işe başlayıp para kazanamıyoruz. 2 ayda osgb nin anca açıldığını düşünün 2 ay maaş ve sigortayı cebimizden mi karşılıcaz yoksa sadece taahhütname yeterli mi?
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  sigortalı ve tam zamanlı ocak.denetimlerde müfettiş görmek isticek.
 4. sevgay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  64972
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Teşekkürler bilgi için anladım şimdi...
 5. SEDAAA İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan Bey

  Bu eklerin bir örneği varmıdır. 170 den sorduğumuza göre sözleşme ve görevlendirme yazılarını biz hazırlıyormuşuz hata olsun istemiyoruz. bir örnek vaar ise sizde benimle paylaşabilirmisiniz özellikle Ek 6 ve sözleşme örnekleri Ek 3 Ek 4 Ek 5 ile alakalı ???
 6. fehmi kaçmen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İnternet uzerinde osgb yetki belgesine başvuran varmi bu konuda yardımci olurmusunuz
 7. ozgur keskın İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  111
  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi

  erkan bey merhaba
  bu mevzuatta degısıklık oldumu.
  bugunde aynı mevzuat gecerlımı
  ve
  bugun bır OSGB kuracak olsam malıyet yaklasık ne kadar olur

  tsk
 8. Selman Doğan Serbest Kürsü

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  28982
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  Bazı Osgb ler Buna osgbder başkanı da dahil çamura yatıyor. Osgb açılınca ya kadar uzman ve hekime yalvarıyor. Osgb açılınca yan geldi çamura battı. Balık baştan kokar.
 9. Bayram Çelik İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43440
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel/Kismi OSGB
  OSGB kurulumu ikinci ve üçüncü katta olabilir mi?

  Yangın mevzuatına uygun bir işmerkezinde açılabilir mi?
 10. General OSGB İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  teşekkürler paylaşım için..
 11. İşimiz Güven İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Çok faydalı elinize sağlık