1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Patlamadan korunma dökümanı hazırlama hesaplamaları ve temel başlangıç çalışmaları/aydın altıntaş

Konusu 'Formlar' forumundadır ve Aydın Altıntaş tarafından 21 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Eyup Gokce İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  79402
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Konuya biraz geriden girdim, siz bunları konuşmuş olabilirsiniz ama forum sayfasında cevap bulamadım.

  İkinci bir sorum daha var,
  LPG tankı, yer üstü tesis edilmiş ama kum havuzuna gömülmüş durumda.
  Bu durumda da Açık Alan olarak değerlendirebilirmiyiz?

  eyup
 2. Aydın Altıntaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Doğrudan Patlama Konusu ile ilgisi olmasada, Yangın konusunda bir çok şey;

  Ekli Dosyalar:

 3. kaangulakan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar Merhaba,

  Sıvılarda Dp ve Dpv değerleri solunum vanası set değeri belirtilmediğinde nasıl hesaplayabiliriz ? Normalde Δp=Δpv+ρgΔh formülasyonunda ne gibi bir değişiklik oluyor. ?
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 28 Haziran 2015 ---
  Merhaba,

  Sıvılarda Dp ve Dpv değerleri solunum vanası set değeri belirtilmediğinde nasıl hesaplayabiliriz ? Normalde Δp=Δpv+ρgΔh formülasyonunda ne gibi bir değişiklik oluyor. ?

  Teşekkürler.
 4. Aydın Altıntaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Bir depoda genleşme tahliye valfi varsa, bu valfin açılma değeri de mevcut olmalıdır. Tankın imalatçısından öğrenilebilir.
 5. kaangulakan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Yüzey açık ise peki ? (silindirik üzerinde kapak var ise)
 6. Aydın Altıntaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Yüzey açık olursa, terimin sol tarafı gider
 7. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  İECEX sunumu

  Ekli Dosyalar:

 8. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  Özlem Özkılıç
  Kimya Yük. Müh. E. İş Baş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
  E. İş Teftiş Grup Bşk. Yrd.

  ATEX kelimesi, Fransızca “ATmosphéres EXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir ve “Patlayıcı Atmosfer” anlamına gelmektedir. Avrupa Birliğinde ise; 1976 yılında üye ülkelerin potansiyel patlayıcı atmosferlerde elektriksel teçhizat kullanımına ilişkin yasalarının uyumu üzerine ilk yönerge (76/11/EEC) imzalanarak Avrupa Birliği içinde patlamaya karşı korumalı elektriksel teçhizatların serbest ticareti için yapılması gereken ön hazırlıklar oluşturulmuştur. Bu alandaki tam uyum 1994 yılında yeni bir yönerge ile (94/9/EC) sağlanmıştır.

  Avrupa parlamentosu daha sonra ATEX 137 olarak adlandırılan 16.12.1999 tarihli ve 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifini yayınlamış ve bu direktif ülkemizde 2003 yılında “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak yayınlanmıştır. ATEX 137’de, Bölge’lerin (Zone) genel tarifi yapılmakta ve bir tesisdeki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlemesi işverene bırakılmaktadır.

  1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanan yönetmelik özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanak yapılarak tekrar yayınlanması aşamasında gözden geçirilmiş, yine AB’de “IECEx Schema” gerekliliklerinin bir kısmını da içerecek şekilde yeniden hazırlanmış, Resmî Gazete’de 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayı ile “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak yayınlanmıştır. Yeni yönetmelikte eski yönetmelikten farklı olarak işveren müesseselere yeni yükümlülükler getirildiği görülmektedir.

  Ülkemizde 24.12.1973 tarih ve 14752 nolu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük”, 1950’li yılların felsefesine uygun olarak, daha ziyade Amerikan standart ve hukuki düzenlemeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu tüzük 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mülga olmuştur.

  Söz konusu tüzükde patlayıcı ortamlarda exproof olarak tarif edilen alev sızdırmaz elektrikli ekipman ile etanş tabir edilen nemli ortamlarda kullanılabilen kapalı tip elektrikli ekipmandan bahsedilmektedir.

  Etanş tabiri IP54 standartı veya yukarısı koruma anlamına gelmektedir ve o aletin nemli ya da tozlu yerlerde kullanılabileceğini ifade etmektedir ve aslında bu ekipmanlar patlayıcı ortamlarda kullanılamazlar.

  Patlayıcı ortamlarda kullanılabilecek ekipmanlarla ilgili detayları içeren ve ATEX 100a olarak bilinen 94/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi mevzuatımıza 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik” olarak aktarılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Ancak bu yönetmeliklerdeki tedbirlerin uygulanabilmesi için Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılmasının yapılması gerekmektedir.

  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanıcaktır. Ancak;
  • Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,
  • 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,
  • Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,
  • Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
  • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

  99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi “Patlayıcı Ortamı” yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı olarak tarif etmektedir. Normal çalışma şartları altında bir tesisdeki tüm olası patlayıcı ortamların değerlendirilmesi ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların seçimi ile risklerin değerlendirilmesi ve bu alanlarda alınacak kontrol önlemlerinin belirlenmesi gereklidir. Ancak birçok işletmede patlayıcı ortamlarla ilgili özel bir çalışma yapılmamış ve gerekli ekipmanların seçimi uygun yapılmamış durumdadır. Hal böyle olunca da bu işletmelerde patlamaların önüne geçilememektedir.

  Birçok sanayi kolunda normal çalışma şartları veya arıza ve bakım gibi hallerde ortama yayılan gaz, buhar veya tozlar nedeni ile patlayıcı ortam ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durumumda işyerlerinde; patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve bu alanlarla ilgili elektriksel ekipmanların seçimi ve risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle AB direktiflerinin mevzuatımıza uyarlanmış olması sebebiyle de patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların seçimi konusunda çalışacak kişilerin eğitimi son derece kritik önem arz etmektedir .

  Yeni gelişen IECEx Schema sayesinde tüm dünya ülkelerinin aynı standart, aynı terminolojiyi kullanmaya başlaması sonrasında patlamaya karşı korunma konusunda uzmanlık daha da önemli hale gecektir. Bu kapsamda IEC’nin yayınlamakta olduğu ve sürekli olarak revizyona tabi tuttuğu EN 60079 serisini sürekli olarak takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak gerekmektedir. IECEx Schema tarafından yayınlanacak olan EN 80079 serisini de unutmamak gerekir.

  Akıllara gelen ve kafa karışıklığına sebep olan en önemli soru: IECEx Schema gelince ATEX direktiflerinin ortadan kalkıp kalmayacağı sorusudur.
  Aslında cevap çok basit: HAYIR.

  ATEX Direktifleri adından da anlaşıldığı üzere AB tarafından çıkarılan ve uyulması gerekli kuralları belirleyen mevzuattır. Oysa IECEx Schema ise sadece standartlaşmayı sağlamak üzere kurulmuş ve IEC içerisinde faaliyet göstermeye başlamış bir kuruldur. Asli görevi satandartları tüm ülkelerin (özellikle ABD) kabul edeceği şekilde yayınlamayı ve sertifika ile test ve bakım konusunda çalışacak kuruluşları sertifikalandırmayı sağlamaktır.
  IEC’nin özellikle ATEX Direktiflerinde gördüğü eksiklikleri tamamlamak ve standartlar ile doldurmak istemesi üzerine IECEx Schema yapısına gidilmiştir. Ancak burada unutulmaması gereken en önemli husus ise; Tüm AB’de özellikle ABD’nin de sisteme tam dahil olması sonrasında ATEX Direktiflerinin de IECEx Schema’nın çıkardığı standartlar çerçvesinde yeniden ele alınarak yayınlanacağı şeklindedir.
  IECEx Nedir?
  IEC (International Electrotechnical Commision); elektrikle ilgili konularda uluslararası birliktelik sağlamak maksadı ile kurulmuş hükümete bağlı olmayan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’dur. ISO (International Standart Organisation) mekanik ekipmanlar ile ilgili standartları geliştirirken, IEC de elektrikle ilgili standartları hazırlamaktadır. Her iki kuruluşunda merkezi İsviçre’dedir ve çalışmaları paralel yürümektedirler. Patlayıcı ortamlarla ilgili standartları IEC’ye bağlı olarak çalışan TC31 teknik komitesi hazırlamaktadır. Avrupa normları (EN) etrafında birleşme ve serbest ticareti daha rahat sağlamak maksadı ile IEC içerisinde ayrı bir yapılanma oluşturulmuştur.


  IECEx Schema şeklinde yeni bir yapılanma kurulumunun ana amacı ise şu şekilde sıralanabilir:

  • IEC standartlarına uygun sertifika vermek,
  • Yetkili servis, tamir bakım yapabilecek yetkili servisleri sertifikalandırmak,
  • Exproof konusunda çalışacak personelin yeterli olup olmadığını belirlemek ve sertifikalandırmaktır.
  Patlama Yönünden Güvenliğin Sağlandığının Kanıtlanması, Patlamadan Korunma Konusunda Eğitim Almış ve/veya Deneyimli Ehil Kişiler

  Yeni yayınlanmış olan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”in patlayıcı oratam sınıflandıracak ve sınıflandırılan alanlarda kullanılacak elektriksel ekipmanları seçecek, statik elektrik da dahil tutuşturma kaynaklarını değerlendirecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayacak kişilerin eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılmasını zorunluluk olarak getirdiği görülmektedir.

  Yönetmelik’in EK – 2 “Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler” madde 2.8.’de patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır denilmektedir.

  Gerçekten de ATEX direktifleri, IECEx Schema ve EN 60079 standart serisi çerçevesinde patlayıcı ortamların sınıflandırılması, hesaplanması, Zone haritalarının oluşturulması ve bu Zone haritalarına bağlı olarak gerekli elektriksel ekipmanların seçilmesi için tam uzmanlık gerektiren bir mühendislik işidir. Bu kapsamda çalışmayı hedeflemiş mühendislerin öncelikle konu ile ilgili eğitim aldıktan sonra özellikle uluslararası standartları sürekli olarak takip etmeleri ve ilgili değişiklerden de haberdar olmaları gerekmektedir, zira Zone hesaplamasında en çok kullanılan EN 60079: 2003 serisi 2009 yılında revizyon görmüş ve 2015 yılında tekrar revizyon görmesi beklenmektedir.

  Mekanik Kısımlar İçin de Ex Uygunluk Sertifikası Gerekmektedir

  Resmi Gazete’de 2013 yılı itibari ile yayınlanmış olan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”te 2003 yılında yayınlanmış olan yönetmelikten farklı olarak sadece elektrik ve elektronik kısımlar için değil mekanik kısımlar için de Ex uygunluk sertifikası istenilmektedir.

  Yönetmelik’in EK – 2 “Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler” madde 2.4’de tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir denilmektedir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınır denmektedir.

  Yönetmelik incelendiğinde “tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir.” tabiri kullanılmıştır. Bu durum birçok işletmeyi zora sokacaktır, çünkü henüz elektrik ve elektronik ekipmanlarını dahi exproof ekipmanlar ile değiştirmemiş işyerleri motorların metal kısımlarını, kullandıkları el aletlerini vb. Ex uygunluk sertifikası olmadan kullanamayacaktır.
  IECEx Schema Çerçevesinde Exproof Ekipmanların Bakımı, Testi ve Kurulumunu Yapacak Personelin Sertifikalandırılması
  IECEx Schema çerçevesinde getirilen en büyük değişiklik bakım elemanlarının ya da exproof ekipmanların testini ya da kurulumunu yapacak perseonelin sertifikalandırılması olmuştur. Bu eğitmlerin nasıl verileceği kimler tarfından verileceği ile ilgili bilgiler ise IECEx’in sayfasında bulunabilmektedir. Aslında ATEX direktifleri çerçevesinde de bu sertifikalandırma söz konusuydu, ancak artık yeni sistem IECEx Schema çerçevesinde uzmanlığı IEC tarafından kabul edilmiş yeni bir sertifikalandırmanın söz konusu olduğunu görmekteyiz.

  Yönetmeliğin EK-2 madde 2.5.’de ise patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır.

  Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınması gerekmektedir denilmektedir.

  Yeni yönetmeliğimizin de aynı IECEx Schema’nın da amacına uygun olarak bakım, test ve kurulum aşamasında ehil kişilerce kontrol istediğini görmekteyiz. Bu bağlamda; IECEx Schema çerçevesinde sisteme dahil olmak isteyen test kuruluşları, bakım personelleri, kurulum yapacak perseonellerin sertifikalandırılmaları gerekecektir. Ayrıca bu kişi ve kuruluşların kendi milli kalite sistemi ile birlikte, ISO/IEC 17025 (guide 65) kalite sistemine de uymaları gerekmektedir.

  Kalite sistemi, teknik personel ve teknik yeterlilik ExMC’ler tarafından periyodik olarak kontrol edilecektir. ExMC’lerin yetki ve sorumlulukları IECEx01 ve IECEx02 nolu dokümanlar ile belirlenmiştir ve IEC’nin internet sayfasından ulaşılabilmektedir.
 9. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASINDA PRATİK BİR YÖNTEMLE SIVI KAÇAK HESABI ;Sıvılar için Klasik hesaplamada 60079-10-1 in önerdiği hesaplamanın Dg /dt = S √(2 p .∆p )formülü ile yapılmasının dışında Pratik yöntemlerle sıvı kaçak hesabı ( dG/dt)max ) yapılmak istendiğinde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Burada basınç söz konusu edilemez. Sızıntı ve fışkırmalar hariç tutulmalıdır. Durum: Exproof özellikteki benzin pompa Tabancasından damla halinde benzin damlayarak ortamda buharlaşmaktadır. Bu ortamda bir dakikada 5 damla benzin damladığı sayılmıştır. (dG/dt)max : ? kg/s ( kilogram / saniye ) bunu en 60079-10-1 e uyarlarsak. Bu kaçak ile ilgili hesaplama nasıl olacakdır. Hesaplamada adımlar: 20 Damla: 1 cc dir.( http://www.karsid.org.tr/node/1502 ) Dakikada damlayan benzin damlacıkları 5 olduğuna göre Saniyede düşen damlacık sayısı; 5/ 60 : 0.08 Damlacık olarak bulunur. 20 damlacık 1 cc olduğundan yine saniyede düşen damlacıklardan kaç cc kaçak olduğunu; 0.8 / 20 : 0.04 cc olarak buluruz. Şimdi ise Benzinin özgül ağırlığını kullanarak kaçağın kg/sn cinsinden bulmak oldukça kolaylaşır. Benzin özgül ağırlığını EN 60079- 20 den yada kendine ait MSDS (mgbf yada güvenilir kitaplardan bularak hesaplama yapabiliriz. (dG/dt)max Su: 1gr= 1000mg Benzin: 0.7gr =700mg (dG/dt)max : 0.04 / 700 : 5.71 E-5 kg/sn hesaplanır.
  http://ahmetsertkan.blogspot.com.tr/2015/06/pkd-hazirlanmasinda-pratik-yontemlerle.html
  [​IMG]
 10. Aydın Altıntaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
 11. gzdemtn İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  15551
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman


  Formuldeki Uw nasıl heasaplanıo
 12. Aydın Altıntaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar piyasada verilen bazı PKD eğitimlerinde
  g = 1500 * Cd * A * ( M*P / T )
  g: Boşalma akış oranı / hız oranı ( dG/dT ) ( kg/s) ,
  Cd geometrik şekille ilgili bir katsayı. genelde 0,8 alınıyor.
  A kesit alanı m2
  M Moleküler kütle kg//kmol
  P basınç Bar
  T sıcaklık Kelvin
  şeklinde boşalma oranı ile ilgili bir formülasyon paylaşılmaktadır. Bu formülasyon standarttaki formüllere göre çok daha sade ve kolay anlaşılır ve hesap yapılabilir olduğu için daha çekici görünmektedir. Ancak bu formülasyon boyut analiz açısından hatalıdır. Bu nedenle analitik hesaplama ile elde edildiği kuşkuludur. Zira bu formülasyonun " akışkanlar mekaniği ile ilgili kütle akış hızı denklemlerinden " elde edildiği söyleniyor. Bizim bu bölümün ilk evrelerinde gösterdiğimiz gibi kütlesel debi ile ilgili hesaplamalar analitik denklemlerdir ve boyut analizi açısından bir çelişki yoktur. Eğer bu formülasyon ampirik ise geçerli olduğu sınırlar belirtilmelidir. Formülü alan kişiler hangi şartlarda kullanabileceklerini bilmelidir. bu nedenle siz siz olun paylaşılan bilgileri sorgulayın.

  Diğer yandan bu formülasyon aslında düşük basınçlarda doğalgaz uygulamalarında kullanımı ESA (154 Buckingham Palace Road London ) tarafından ICoP 2 de tavsiye edilen bir pratik hesap şeklidir. Ayrıca Parantez içindeki ifadenin de kare kökünün alınması gerekmektedir.

  Orjinal Metin:

  "4.5 Equations used in this ICoP 4.5.1 Mass flow rate equation IGE/SR/25 section 5.2.3.2 gives an equation that may be used to calculate the flow rate through an orifice for natural gas. Although this is not the same as landfill gas, it does allow the actual molecular mass to be inputted into the equation and gives a sufficiently accurate value of mass flow rate from a leak for the purposes of area classification. For pressures below 850 mbarg: g = 1500 Cd A (MP/T)0.5 Equation 1 where g = mass flow rate of landfill gas in kg/s though a leak Cd = coefficient of discharge of orifice = 0.8 (0.97 for relief valves) A = cross-sectional area of the orifice in m2 (1 mm2 = 10-6 m2 ) M = molecular mass = 27.2 kg/kmol for landfill gas containing 60% v/v methane P = gas pressure in bar gauge (barg) T = absolute temperature of gas upstream of orifice in K (10°C = 283 KR assumed) For simplicity, the temperature of release of landfill gas and the ambient temperature of the gas once release have both been taken as 10°C. The cross-sectional area assumed in this ICoP for a leak from a flange, screwed fitting, joint or valve gland is based on guidance in IGE/SR/25 section 5.2.1.1, i.e. 0.25 mm2 . This applies to ‘normal’ conditions and is generally applicable because pressures are low and temperature changes are modest. IGE/SR/25 recommends 2.5 mm2 for an ‘adverse’ environment, but this value has not been used. If required, the equations in section 4.5 can be used to calculate the zone extent from this larger leak aperture where ‘adverse’ environments exist. IGE/SR/25 Table 1 gives a zone radius of 0.5 m for pressures up to 2 barg (‘normal’ conditions). Since this table does not differentiate between the zone radii at 2 barg and 0.1 barg, the zone radii have been calculated from first principles using the equations in section 4.5, leading to zone extents smaller than those quoted in IGE/SR/25 Table 1"
 13. Aydın Altıntaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Uw havuz yüzeyi üzerindeki hava akım hızıdır. en doğru yöntem ortam ölçümü yaparak hesaplamanın yapıldığı ortamdaki hava akış hızını ölçmektir.
 14. serpil varlı İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Benzin dolum tesisi asıl işverene ait bir firmada çalışan alt işveren bünyesinde uzmanlık yapıyorum . Alt işverene Patlamadan korunma dökümanı hazırlamam gerekiyor mu ? asıl işvereninde uzmanı var .
 15. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Çeviri Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  yok, onunkini elinizde bulundurun yeter
 16. Tuğba Kondoz İSGforum Üyesi

  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 3 Ekim 2015 ---
  lees tablosuna nerden ulaşabilriz acaba? Formüldeki a ve b katsayılarını bulmam gerekiyor
 17. Aydın Altıntaş İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  PKD hazırlama sırasında dikkat edilecek konulardan bir tanesi de Kimyasal Malzemelerin kapalı bir hat ( boru - hortum v.s. ) üzerinden transferleri sırasında oluşabilecek statik elektrik birikme ve boşalma tehlikesinin değerlendirilmesidir. Daha önce de vurgulamaya çalıştığımız üzere PKD sadece bir yayınım hesabı çalışması değildir.

  Ekteki dosya, Kimyasal madde transferleri sırasında oluşabilecek static elektrik birikimi ve bunun boşalımı ile ilgilidir. faydalı olacağını umarım.

  Ayrıca API 2003 ü de gözden kaçırmamak gerekir.

  Ekli Dosyalar:

 18. Ahmet Yasin Güney İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  123456
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  SALİMOĞLU İNŞ. ALÜM. PAZ. SAN. TİC.
  KONU HAKKINDA PEK Bİ CAHİL KALDIM :(

  Ekte şirketimizde bulunan LNG TANKI fotoğrafları var. 4 adet tank var. Hacimlerini bilmiyorum ama fotoğraftan belki anlarsınız ya da öğrenebilirim. Bizim Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlattırmamız gerekir mi? Büyük kapasiteli sayılır mıyız?Gerekli mi

  Ekli Dosyalar:

 19. Deniz Ural İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  146623
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Tüprag Metal Madencilik
  PKD nin kapasite alakası yok, evet şirket pkd hazırlatmak zorunda.

  Önemli not, iş güvenliği uzmanının pkd hazırlamak gibi bir sorumluluğu da yoktur.
 20. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44214
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
  Ahmet Yasin Bey,
  LNG tanklarınız ciddi boyutlardadır.İşveren'inizin proaktif yaklaşımla PKD hazırlatması faydalı olacaktır.PKD ,Akışkanlar Mekaniği ve Termodinamik gibi farklı mühendislik konularında altyapıya sahip olunması önemlidir.Bu yüzden PKD hazırlama işine bilmeden girilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
  Kazasız günler dileklerimle...