1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

portör muayenesi ne kadar sürede tekrar edilmeli

Konusu 'İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler' forumundadır ve yaşarsalur tarafından 1 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. safety İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48565
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Sayın Fatih bey,

  kesinlikle katılıyorum yazdıklarınıza. zaten biz de aynen devam ediyoruz tüm portörleri sağlık kontrollerini. yukarıdaki değişen maddede zorunluluk yoktur diye bişey belirtilmemiş onun için merak edip araştırdım.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  elinize yüreğiniz sağlık,profesyoneller bu hususları tartışarak konuşarak içeriğini deşifre edecek faydalarını sebeblerini ortaya koyacak ve akıllara kazıyacaktır..bu vesile ile bu konu başlığı altında yapılan beyin fırtınası fevkalede güzel di ve yine bu sayede bir çok şeyi öğrenmiş ve tazelemiş oldum..bilgi paylaşımlarınız çok değerli,bilgi değerli paylaşmak değerli..
 3. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  fatih bey öncelikle temel kavramları doğru kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. malum mevzuat bir "yönetmelik" değil temel düzenleyici olan "kanun" niteliğindedir.
  bence görüşleriniz mesleki alt okul sisteminiz ve hizmet alanınız gereğince kesinlikle doğru. ama bence bakış açınız tıp biliminin içinde olmamanızdan kaynaklanıyor olabilir. çünkü "bulaşıcı bir hastalığa yakalanabilir ve bu rutin bir kontrol yapılmazsa anlaşılamaz." demiştiniz. bu rutin periyodun 3 ayda bir olduğunu düşünelim. ilgili personeli sadece 3 ayda bir portör amacıyla hekim muayene etsin ve tetkiklerini yasptırsın. peki bulaşıcı hastalık ne zaman personele bulaşabilir? tabiki her zaman :) yani hekim muayenesinin ve tetkiklerin tamamlandığı ve sağlam kararı verildiği günün akşamında dahi sosyal hayatından kaynaklı bir enfeksiyonn etkenini kapabilir. peki bu durumu nasıl tespit edeceğiz. sizin deyiminizle "rutin kontrollerle. yani 3 ay sonraki portör taramasında . ama bu 3 ay içimnde personel enf.etkenini işyerinde zaten yaymış olacak. ozaman personeli her gün iş başı yaptığında veya vardiyaya geldiğinde hekim muayenesine mi tabi tutacağız? tabiki buda pratikte mümkün değil.
  eski mevzuatta 3 ayda bir dediği için periyod üç ayda birdi. isteyen yapabilen tabiki ayda bir haftada birde yapar amaç iş sağlığı ise kimse neden yaptın demez zaten.
  benim açıklamak istediğim tamamen bu işlemin hukuki gerekçesi(dikkat edin iş sağlığı açısından gerekçesi demiyorum) ortadan kalktığı için denetimlerde veya adli olaylarda işverenlerin ve/veya iş sağlığı ve güv. çalışanlarının sorgulanamayacağını ifade ediyorum.
  tabiki bundan sonra da işyeri hekimleri isterlerse uygun görecekleri periyodlarla portör taramalarını yaptırabilirler. (bende çalıştığım işyerlerinde gıdalarla temas eden personele yaptıracağım) faydası yadsınamaz.
  umarım konuyu uzatmış olmamışımdır. yanlış anlaşıldığımı düşündüğümden değinmek istedim.

  saygılarımla...
 4. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  hiçbir kanunda zorunluluk yoktur diye bir ifade kullanılmaz. bu mevzuat düzenleme sistematiğinde yoktur. iş ve işlemler ile uygulamaların hukuki alt yapısını oluşturacak şekilde düzenleme yapar kanun koyucu.

  bu arada dikkatimi çekti konu hakkında benden başka yorum yapan işyeri hekimi meslektaşlarım yok galiba. tamamı iş güv.uzmanı arkadaşlar doğru mu? çünkü portör muayeneleri işyeri hekimlerinin göre alanına giren bir hususken neden iş güvenliği uzmanı arkadaşlar bu yükü üzerine almışlar acaba paylaşırmısınız?
 5. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  henüz görüşemedim mam aklımda en kısa sürede sonucu hakkında buradan bilgilendirme yapacağım. daha önceki mesajlarımda belirtimiştim. ilçe tarım müdürlüklerinin restaurant, cafe vb. denetimlerine ait kontrol formlarından bu husus ilgili kanun değişikliği nedeniyle çıkarılmış. artık portör işlemlerini aramıyorlar. buda zorunluluğun kaldırıldığı anlamına gelir. çünkü bu işin sosyal hayatımızdaki denetim sorumluluğu tarım ve hayvancılık bakanlığında malumunuz.
  şu linki de inceler misiniz:
  http://www.istanbulyufkacilarodasi....ortormuayenes&catid=4:cemiyet-haber&Itemid=17
 6. Müslüm ASLAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  151711
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Üyelerimiz için uzun yıllardır uygulamada yaşanan problemleri ve cazai yaptırımlarıyla ilgili büyük sıkıntı yaratan PORTÖR muayenesi zorunluluğu 11.10.2011 tarih ve 663 sayılıKanun Hükmünde Kararname’nin 58 inci maddesiyle kaldırılmış ve 02 /11/2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya konmuştur.
  Bilindiği üzere, gıda işyerlerinde çalışanların portör muayenesi olma zorunlulukları,1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 126 ve 127 inci maddeleri ile düzenlenmiş idi. Kanunu ilgili maddeleri 11/10/2011 tarih ve 663 sayılı KHK’nin 58 inci maddesi ile değiştirilmiş ve portör muayenesi zorunluluğu kaldırılmıştır. 5996 sayılı Kanunda portör muayenesi ile ilgili hüküm de bulunmadığından kanuni dayanağı artık bulunmayan sağlık raporları ile ilgili olarak yönetmeliğin EK- 2 ve EK-3’ ünde yer alan hükümlerin uygulanmaması gerekmektedir.
  Aşağıda belirtilen geçici 1. madde hükmü gereği 2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren artık portör muayenesi zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili yeni bir yönetmelik yayımlanması gerekiyor, ancak henüz yayımlanmamıştır. yeni bir değişikliğe kadar mevcut durum bu şekildedir.

  KHK ile getirilen hükümler aşağıdaki gibidir;

  11) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;
  a) 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.
  Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.”
  b) 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “Madde 127- 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir.”
  “GEÇİCİ MADDE 1-127 nci maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur ve anılan yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.”


  Talat KANBiR
  İNKAY Başkanı
  Fantasia De Luxe Hotel
  İnsan Kaynakları Müdürü
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Ocak 2013 ---
  arkadaşlar ben bir iş yeri hekiminden aldığım bilgi; artık portöy muayeneleri olmuyacak işçi kendi sağlığını kendisi kontrol edecek ve bir hastalık olması durumunda iş yerine hemen haber vermek mecburiyetinde dedi.
 7. nerol42 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Kuzey Nokta OSGB
  İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI nda
  İşyeri hekimlerinin görevleri
  MADDE 9c) Sağlık gözetimi;
  7) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak.
  hükmü mevcut. yönetmelik bu haliyle yayınlanırsa işyeri hekiminin gıda ile uğraşan işçilere portör muayenesine tabi tutma zorunluluğu olacağını değerlendiriyorum.
 8. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  i
  işçinin (doğrusu çalışanın) haber verme mecburiyeti ;"iş güvenliği çalışanların kendi insiyatifine bırakılamaz" kuralı (yargı kararı)ile çelişiyor
 9. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  saatlerdir bunu arıyordum yahu
 10. yaşarsalur İSGforum Üyesi

  6 ayda 1 degılmıydı ?
 11. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  sanırım ağır ve tehlikeli işler yön. de geçen 6 ayda bir genç işçiler için diğerleri için yılda bir olandan bahsediyosun. Ağır ve tehlikeli işler kalktığı için anladığım kadarıyla umumi hıfzısıhhadaki bu olayı dikkate almak gerekiyor. Mevzuatta periyodik muayene ile ilgili en açık madde bu var şu an başka bir yerde bulamadım.
 12. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri
  MADDE 5 (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

  Bir de buradaki koruyucu sağlık kısmında işverene bu zorunluluktan bahsediyor. Koruyucu sağlık kapsamını yorumlarsak "işçi bir hastalığa vb.. sağlık sorunlarına yakalanmasın diye işçinin sağlığının kontrol edilmesi" anlamını çıkarttım. Bu da portör muayenesidir.
 13. Hakan DENİZ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  iş yeri hekimi yok nu hiç bu konuya en iyi cevabın hekimler tarafından verilmesi gerkir diye düşünüyorum
 14. Halime İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  27.01.2005 tarihli 1059 sayılı genelge gereği 6 ayda bir yapılması önörülmüştür.

  PORTÖR MUAYENELERİ
  T.C.Sağlık Bakanlığının 27.01.2005 tarih ve 1059 sayılı genelgesinde Portör muayenesi kapsamında yapılacak tetkikler ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır ;
  1. Daha önce 3 ayda bir yapılan gaitanın mikroskopik incelemesinin ( Kurt v.b için ) 6 ayda bir yapılması,
  2. Daha önce 6 ayda bir çekilen akciğer grafisinin yılda bir çekilmesi,
  3. Bunlara ek olarak yılda bir kez boğaz kültürü,
  4. Yılda bir kez gaita kültürü ( Mikroskopik incelemeden farklı olarak tifo v.b. hastalıklar için ) yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir.
  Bu tetkikleri yapan özel sağlık kuruluşlarının Sağlık bakanlığından ruhsatlı olmaları ve yaptıkları tetkiklerin sonuçlarını 2 yıl saklamaları gerekmektedir.
 15. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  teşekkürler..
 16. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  iyi de bu genelgeyi ben bulamadım bu kaldırıldı sanırım şu an geçerli olan sadece umumihiffizsihha kanunundaki ibareler.
 17. Nilcan Parlak Sütcü İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48011
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Bahsi geçen genelge UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU'nun 126 ve 127. maddelerine dayanarak yayınlanmış bir genelge. 11/10/2011 tarihinden önce yayınlanan kanun maddesi dayanak olarak gösterilmekte. Bu durumda maddeler değişiklik gösteriyorsa genelge geçerliliğini korumaya devam eder mi?

  Ekli Dosyalar:

 18. MEHMET COŞKUN İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  PORTOR MUANESİ ŞUANDA KANUNİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI, SADECE EK-4 EK-7 DEKİ SALIK KONTRÖLLERİNİ YAPTIRACAK
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 23 Mayıs 2013 ---
  PORTÖR MUANESİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİYİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN ÖĞRENE BİLİRSİNİZ