1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Risk analizine uzmanın imzalaması hakında

Konusu 'Risk Değerlendirmeleri ve Yönetimi' forumundadır ve erol çınar tarafından 23 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. erol çınar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar

  Ben 50 den az çalışanı olan az tehlikeli bir firmaya risk analizi yapacağım. Firma benle iş güvenliği uzmanı olarak sözleşme yapmak istemiyor, sadece risk analizi yaptırmak istiyor. Ben risk analizine iş güvenliği uzmanı olarak imza atamam değil mi? Ben analizi yapacağım onlarda kendi yapmış gibi kullanacaklar mecburen herhalde.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  Dokümantasyon

  MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
  a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
  b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
  c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
  ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
  d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
  e) Tespit edilen riskler.
  f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
  g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
  ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
  (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
  (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (İlgili Konu)​
 3. erol çınar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan bey açıklama için sağolun. Ben yönetmeliği okudum daha önce. İş güvenliği uzmanı risk değerlendirme ekibinde olacak biliyorum. Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra iş güvenliği uzmanı değerlendirmeyi imzalayıp çekip gidebilir. Ama sonrasında revizyon gerektiği zaman, risk değerlendirmesinde tekrar iş güvenliği uzmanına ihtiyaç yok mu. Çünkü her sayfa paraflanacak ve son sayfalar imzalanacak diyor. Mesela bir iş kazası oldu veya yeni bir ekipman alındı. Risk analizi mecburen revize edilecek, tekrar iş güvenliği uzmanının çağırıp imza attırmak zorunda işveren , öyle değil mi. Bu durumda her seferinde çağırışında iş güvenliği uzmanı gelmeyebilir yada her gelişinde ücret talep edebilir, sözleşme olmadığı için. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum.
 4. Kemal KILINÇ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  Ayrıca:

  Geçiş hükmü
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

  Yani bu geçici madde 1'e göre; işveren, tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu başlayıncaya kadar risk değerlendirmesini kendisi de yapabilir. Yani risk değerlendirme ekibinde bulundurulması gerekenler, daha geçen günlerde torba yasa ile belirlenen sürelerden sonra gerekecek.

  Risk analizi işveren yapabileceğine göre kendisi, çalışan temsilcisi, destek elemanları, bu konuda bilgili olan diğer çalışanlar da her sayfasını paraflayıp son sayfasına da imzasını atar.
 5. Ahmet Erkin Ertün İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  risk değerlendirmesini genede tek başınıza yapmamanızı tavsiye ederim size. şöyle yapabilirsiniz: yanınıza en 2 kişi biri yönetici olabilir biri mühendis olabilir onları alıp risk değerlendirmesini yapın ve mutlaka yazacağınız rapordasize refakat eden firma çalışanları yazıp beraber yaptığımız tespitler neticesinde aşağıdaki durumlar denetim günü itibari ile (veya ../../2013 tarihinde) görülmüştür deyip yazmaya başlayın. böylece sorumluluk sırf sizde değil o firmanın çalışanlarına da geçmiş olur. alt kısmında imza ederken kendi unvan kısmınıza şunu yazabilirsiniz: Rehberlik Hizmeti veren İş güvenliği uzmanı. ve altına kaşe imza. iş güvenliği uzamanları görev yetki sorululuk ve eğitim yönetmeliği madde 9 a bendi gereğince iş güvenliği uzamanlarının ilk asli görevi iş verene rehberlik etmektir.:)
 6. erol çınar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Sağolun arkadaşlar bilgiler için. Acil müdahale planınıda İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında işverenler hazırlamak zorunda. Tatbikat ve eğitimler vermek zorunda sanırım. Ayrıca ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK de çalışanların alması gereken eğitimleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi verebilir diyor. Acil müdahale planının hazırlatmalı işveren ve eğitimleri de vermek zorunda. ya planı dışarıdan bir firmaya hazırlatacak yada kendi hazırlayacak ve tatbikatları yapacak. Eğitimleri de dışarıdan bir kuruluştan alacak. İş güvenliği uzmanı olursa ona yaptırtabilir sanıyorum. Doğrumu düşünüyorum sizce.
 7. Ahmet Erkin Ertün İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  ben hiç bir zaman ne risk değerlendirmesini nede acil durum planlarını oturup kendim yapmıyorum. risk değerlendirmesinin her bölümünü ilgili birimin teknik elemanlarına yaptırıp ben kontrol ediyorum. yani risk değerlendirmesi ekibini yönetiyorum. sonrada tüm ekibe her sayfasını imzalatıp en son kendim kontrol edip imzalıyorum. aynı mantık acil durum planlaması içinde geçerli. hiç bir zaman tek başınıza sorumluluğu almayın. ancak teknik elemenı veya birimi bulunmayan küçük bir işletmedeyseniz size ekip olabilecek teknik eleman olmadığından siz yapabilirsiniz.
 8. kubilay23 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  bireysel

  Daha öncede bu konu hakkında açıklama yapmıştım bir kere daha açıklama yapma ihtiyacı duydum. bu sorular sorulduğunda herkes risk analizi yönetmeliğine atıfta bulunuyor bende hemen atıfta bulunarak gözden kaçabilecek yerler ile yardımcı olmaya çalışacam. LÜTFEN SABIRLA OKUYUNUZ.

  1) MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
  gerçekleştirilir. Oluşturulan ekipte aşağıdakiler yer alır:
  a) İşveren veya vekili,
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri
  hekimleri,
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  ç) İşyerindeki destek elemanları,
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
  çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
  çalışanlar. GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE RİSK ANALİZİ EKİBİ BU KİŞİLERDEN OLUŞMALIDIR. ANCAK! YÖNETMELİĞİN BİRDE 18. MADDESİ VAR !!! DİYORKİ;

  MADDE 18 - (1) Bu Yönetmeliğin;
  a) 6 ncı maddesi birinci fıkrasının (b) bendi;
  1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
  için 01/07/2014 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
  01/07/2013 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için 31/12/2012 tarihinde,
  b) Diğer maddeleri 31/12/2012 tarihinde
  yürürlüğe girer. BAKIN MADDE 18 a BENDİNDE KALIN İLE BELİRTTİM 6. MADDENİN B FIKRASI NE ZAMAN MECBURMUŞ ? ALTINDA YAZIYOR.. SİZİN YAPTIĞINIZ YER 50 DEN AZ VE AZ TEHLİKELİ YER. O YÜZDEN SİZ BU EKİBİN İÇİNDE OLSANIZ DA OLUR OLMASINIZ DA OLUR. ONLAR KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİDE GÖSTERİR AMA SİZCE MÜFETTİŞ YER Mİ BUNU ONUDA BİLMİYORUM. SAYGILAR...
 9. cmn85 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  anlayamadm şimdi risk analizine ekibi dahil etsek olmaz mı illa ki tek mi yapmamız gerekiyor ?sorumluluğu paylaşmak bana da mantıklı geldi.
 10. kubilay23 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  bireysel
  Sayın hocam
  bana istinaden bu yazıyı yazdıysanız yanıtım şu : ekip kurmak zorundasınız içinde siz olmasınız da olur demek istedim yorumda.
 11. isa başören İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  arkaldaşlar beni bir lojmana risk analizi yapmacam kalorifer dairesi var ve 3 kaloriferci var nasıl yapa bilirim isg katiple bi alakası olcakmı apartmanlara yapıdığımız gibi mi yapıcaz kalorifer dairesi oldugu için çok tehlikeliye giriyor ve bura kamu nasıl yapa bilirim..
 12. Onur Ala İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  80881
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Benim bildiğim, risk analizini yapın, yanınızda işveren veya işveren temsilcisi de olsun. Tüm riskleri yazın tek tek üzerinden firma yetkilisi ile geçin. Ekipte kendiniz olma zorunluluğu yok diye biliyorum. Sonuçta SGK lı çalışanı değilsiniz.

  Tüm ekip analizi okusun, paraflayıp son sayfaya imzalattırın.

  Bu şekilde yapıyorum ve teslim ediyorum ben.
 13. cmn85 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  ben de şuan bir anaokula risk değerlendirmesi hazırlıyorum buraya risk değerlendirmesi ekibi kurabilir miyim kurarsan kimleri ekibe almalıyım burda kurul oluşturmadığım için soruyoruum ve risk değerlendirmesine onların isimlerini yazabilir miyim tek başıma sorumluk almamış olurum
 14. gulkubra İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  47318
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  50 den fazla çalışanı olan işletmeler için belirli periyotlarda gidiyoruz zaten evet ekip kurduk destek eleman da aldım yaptım. Destek elemanlar için çeklist oluşturdum altını onlara imzalattım. Risk analizi bildiğiniz üzere sayfası çok artı çıktı boyutuna sığmıyor artı sonradan o an göremediğin bi riski görüyosun bu durum da tüm ekip ve destek elemanlarla risk değerlendirmeyi mail olarak paylaşsam olmaz mı?
 15. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Enerji Sektörü
  Risk değerlendirmesi ekibi kurabilirmiyim? bu nasıl bir soru ben anlayamadım ? cmn85 risk değerlendirmesi zaten ekip halinde yapılır yönetmeliği var kanunu var.... hem profilde uzman adayı yazıyor risk değerlendirmesi yapıyosunuz büyük cesaret tebrik ederim
 16. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  47485
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  çalışan temsilcileri ve işyerindeki işveren ve teknik birimlerden temsilciler olmadan risk analizi olmaz!! bakın 50 den az çalışanı olan işyerlerinde uzman ve hekim olmadan risk analizi olur ama o işyerinin elemanlarının orantılı dağılımını oluşuturaccak şekilde bir komisyaon kurmazsanız risk değperlendirmesi ve aznalzi olmaz. hatalı iş yapmayın.
 17. cmn85 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  tabiki şuan uzmanım bilgilerimi güncellemeyi unutmuşum merak etmeyin en az sizin kadar kendimi düşünüyorumdur :) bende biliyorum bunun yönetmeliği olduğunu dikkat ederseniz okul için böyle bişey yapabilir miyim yaparsam kimleri alıcam ekibe diye sormuşum .eleştirmek yerine cevap verseydeniz daha çok memnun olurdum
 18. baris_pep İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman


  Ben de aynı şekilde risk analizini işveren ile hazırladıktan sonra hersayfaya paraf attırmayı son sayfaya da imza attırmayı düşünüyorum.

  Benim imzam ve ismim sadece risk değerlendirmesi ekibi listesinde; Risk Değerlendirmesi Danışmanı olarak geçecek.
 19. Risk analizini yaparken kanuna göre işyeri hekimi ve isg uzmanı olmak zorunda değil kısmen..Ama siz yapın altına işveren ve diğer ekiptekiler imza atsın.
 20. Turan TAŞKIN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  98715
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ALPERYAPI ( Henüz kurulmadı - kurulma aşamasında... )
  Erkan Bey ve Tüm Arkadaşlar, Deri Çanta imalatı yapan bir imalathanenin Örnek "ACİL EYLEM PLANI " ve Örnek " RİSK DEĞERLENDİRMESİ " . Maalesef kimsede TIK yok... LÜTFEn!... Ben hazırlıyorum, ama ÖRNEK bulursam, Benim hazırladığım da atladığım varmı, kendimi test edeceğim... Bir de merak ediyorum... RİSK DEĞERLENDİRMESİ = RİSK ANALİZİ midir... Ben HAYIR diyorum da...