1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Rizk analizi hazırlarken yapılan bazı hatalar…

Konusu 'Anketler,İstatistik ve Araştırmalar' forumundadır ve Onur Özbay tarafından 19 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Onur Özbay İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  1. Risk analizini iş güvenliği uzmanının bireysel hazırlaması.

  2. Aynı risk analizinin tüm firmalarda kullanılması

  3. Kaba sıva aşamasındaki şantiyeye, temel aşamasında ki riskleri tanımlanması

  4. Çevresel faktörlerin risklerini göz ardı edilmesi

  5. Detaylı firma incelemesi yapılmaması

  6. Olasılık ve şiddet değerlerinin doğru verilmemesi

  7. Alınması gereken tedbirlerin yeterli ve açıkça belirtilmemesi

  8. DÖF lerle ilgili zaman sınırı belirtilmemesi

  9. Risklerle ilgili görev alacak sorumlu personelin atanmaması
 2. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  Çevresel faktörler konusu ; komşu tesisler ,işletmenin bulunduğu bölge(örneğin yakında amonyak kullanan bir tesis var amonyak sızıntısına karşı önlemler alınması,acil durum planına dahil edilmesi gibi)
  Çevre ile ilgili özellikler : Günümüzde bir çok çevresel olumsuzluklar sağlığı önemli
  ölçüde etkilemektedir. Özellikle çalışanlar açısından büyük riskler taşıyan çeşitli
  çevresel etmenler vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir :
  a) Fiziksel Etmenler : Yaşanılan veya çalışılan ortamın sıcaklık, nem
  aydınlatma, gürültü, titreşim, basınç v.d gibi fiziksel özellikleri bireyin sağlığını
  önemli ölçüde etkiler. İşçiler, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar bu
  yönden büyük risk altındadır. Fiziksel çevre koşulları yönünden her işyeri aynı
  değildir. Aynı ürünü üreten iki işletmede bile fiziksel çevre koşulları benzer
  olmayabilir. Burada önemli olan her işletmede olabilecek fiziksel
  olumsuzlukların kaynakta yok edilmesi ve çalışanların bu şekilde
  korunmasıdır.
  Fiziksel çevre kapsamında yine çalışanlar açısından büyük risk oluşturan
  MEKANİK ETMENLER’den de söz etmek mümkündür. İşyerinde koruyucusuz, emniyetsiz araçların kullanımı, iş kazalarına neden
  olan diğer etmenler ve duruş bozuklukları v.b gibi ergonomi ile ilgili koşullar
  çalışanların sağlığını etkileyen önemli mekanik risklerdir.
  İşyeri ortamında silis, asbest, demir, pamuk v.d gibi tozlarda olumsuz fiziksel
  koşullardan sayılabilir.
  b) Ruhsal / Psikolojik Etmenler : Bireyin ruhsal durumu ile sağlığı arasında
  yakın bir ilişki vardır. Yine çalışanlar açısından konu irdelendiğinde, çalışma
  yaşamında bu yönden de önemli riskler bulunmaktadır. Son yıllarda planlı bir
  şekilde yürütülen özelleştirmeler, taşeronluk uygulamaları, iş güvencesinin
  olmaması, işini kaybetme endişesi, çalışma süreleri, vardiya sistemi, fazla
  çalışma, gece mesaisi gibi bir çok sorun çalışanlar açısından önemli bir ruhsal
  sorun kaynağı olmakta, üretimde verimsizliğe ve iş kazalarına yol açmaktadır.
  c) Sosyal Etmenler : Bireyin sosyo-ekonomik düzeyi-durumu sağlığını
  etkileyen sosyal etmenlerdendir. Sosyal çevreyi oluşturan faktörlerin en
  önemlilerinden birisi olan ekonomik durum sağlığı önemli ölçüde etkiler. Bu
  nedenle sağlık sosyo-ekonomik koşullarda belirlenir denmektedir. Ekonomik
  yetersizlikler nedeniyle çalışanların kendilerini yıpratacak şekilde çalışması, iyi
  beslenememesi bünyesine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda kalması
  sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
  d) Kimyasal Etmenler : Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak
  kullanılan farklı niteliklere sahip kimyasal maddelerin sayıları artmıştır.
  Toplumda diğer insanlara göre, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların
  kimyasal etmenlerle etkileşimi daha farklıdır ve bu da onların sağlığını önemli
  derecede tehdit etmektedir. Endüstride kullanılan kimyasal maddelerin sıkça
  değişmesi nedeniyle de koruyucu önlemlerin alınmasında çoğu kez geç
  kalınmaktadır.
  İşyerinde çalışanlar açısından en önemli ve sıklıkla rastlanan kimyasal
  maddelerin başında solventler (çözücüler) zehirli gazlar, asik ve alkaliler,
  boyalar v.b gibi çeşitli kimyasal maddeler gelmektedir. Her gün sanayimize
  yeni giren kimyasalların büyük bir bölümünün ne tür tehlikeler içerdiği ve
  özellikleri henüz bilinmemektedir. Bu nedenle kullanılan kimyasalların
  üzerinde içeriklerine ait etiketlerin ve uyarıcı bilgilerin olması gerekir, zira
  tehlikenin bilinmesi bu konuda oluşulabilecek tehlikeleri önlemek ve
  sorunların çözümü açısından çok önemlidir.
  e) Biyolojik Etmenler : Genel olarak hava, su, besinler ve diğer taşıyıcılar,
  vücuda alınan ve sağlığı bozan mikro organizma ve parazitler sağlığı etkileyen
  biyolojik etmenleri oluşturur. Çalışanlar açısından başlıca biyolojik riskler,
  şarbon, tetanos, tüberküloz v.d gibi sağlık bozukluklarıdır. Bu yönden de
  işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetleri önem taşımaktadır. Bu arada önemle
  belirtmek gerekir ki, süt ve yoğurt türevlerinin işyerlerindeki gaz, toz ve
  gürültüye karşı hiçbir panzehir özelliği yoktur. Bu gibi olumsuz etkilerden
  korunmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir
 3. Onur Özbay İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Kıymetli meslektaşım değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Bazı maddeleri yazarken detayları yazmak istemedim. Burada hep birlikte inceleyelim istedim.