1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

Sağlık bakanlığı her ile osgb açacakmış

Konusu 'Güncel Haberler' forumundadır ve sevgay tarafından 11 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. sevgay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  64972
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Sağlık Bakanlığı tüm illere OSGB Kuruyor!
  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

  Sayı : 90611027/664
  Konu : Genelge
  ……………VALİLİĞİNE​
  ( Halk Sağlığı Müdürlüğü)​
  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti yürütmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları. 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre yetkilendirilmektedir.
  Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılabilmesi için Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) kurulması önem arz etmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasına göre Toplum Sağlığı Merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esasların Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları genelge ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.
  Bu hüküm gereği Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 2013/11 sayılı Genelge ekte yer almakta olup ilgili tüm kurumlara duyurulması, ilinizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunacak OSGB'lerin, genelgede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hızla kurularak hizmet sunumuna başlamasının sağlanması hususlarında.
  Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

  Bakan a. Kurum Başkanı  EK: Genelge (2 sayfa)
  DAĞITIM:
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü)
  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı
  Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanlığından:
  GENELGE
  2013/11
  6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Söz konusu Kanun hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca (ÇSGB) yetkilendirildikten sonra hizmet sunabilmektedirler.
  Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilme ve çalışma usulleri ise 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bu bağlamda; Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezlerinde (TSM) işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerinin sunulabilmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.
  Fiziki mekân koşulları:
  Bulunduğu bölgede ış sağlığı hizmeti sunmak isteyen TSM’ler muayene odası olarak 10 m2, ilk yardım ve acil müdahale odası olarak 15 m2 ve bekleme veri olarak da en az 12 m2’lik alanlar ile uygun büyüklükte arşiv bölümü oluşturacaklardır. Buna ilaveten iş güvenliği hizmeti vermek isteyen TSM’ler belirtilen odalara ek olarak 10 m2 iş güvenliği uzmanı odası bulundurmakla yükümlüdürler- Söz konusu odaların aynı bina içerisinde bulunması esastır.
  İnsan kaynakları:
  FSM lerde görev yapan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı hizmeti sunabilmeleri için geçerli işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
  TSM sorumlu hekimi aynı zamanda bu Genelge kapsamında yürütülecek hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne karşı da sorumludur. Sorumlu hekimin değişmesi durumunda yeni sorumlu hekim iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilecektir.
  Başvuru işlemleri:
  İş sağlığı hizmeti sunmak isteyen TSM'ler dilekçe ile birlikte fiziki alanların gösterildiği plan ve ilgili vere ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge. ışyen hekimi ve diğer sağlık personeline ait görevlendirme yazılan ile diploma ve sertifikalarının bir örneğini bağlı bulunduğu Halk Sağlığı Müdürlüğü kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
  Y etkilendirme ve hizmeti sunma işlemleri:
  TSM yetki belgelen TSM adresine münhasıran verilecek olup herhangi bir yer değişikliği olduğu takdirde, aynı işlemler tekrarlanarak yeni belge düzenlenir. Yetki belgesi alındıktan sonra ilgili personelin bilgileri elektronik ortamda ÇSGBce yürütülen ISG KATİP’ın ven tabanında tanımlanarak hizmet sunulabilecektir. Bu genelge kapsamında görevlendirilecek ışyen hekimi, diğer sağlık personeli ve olması halinde ış güvenliği uzmanına ilgili mevzuatla belirlenen çalışma sürelerine uygun olarak ISG KATIP7de onaylanan iş sağlığı ve güvenliği hizmet sözleşmesi süresi içerisinde bu hizmetin yürütümüne engel olacak başka bir görev
  verilmeyecektir. Ancak, bu süreler dışındaki mesai planlaması Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.
  Denetleme işlemleri:
  Yetkilendirilmiş TSM’lerin sunduğu hizmetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden denetimleri ÇSGB tarafından, diğer hususların denetimleri ise Sağlık Bakanlığınca yapılır.
  ÇSGB tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili TSM’nin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne bildirilir. Hizmetin aksamaması için gereken tedbirler İl Müdürlüğü tarafından alınır.
  Hizmet alan işyeri yetkilisi ile TSM’nin sonımlu hekimi (sorumlu müdür yetkisi ile) e-devlet şifresi alarak her türlü işlemi www.isgkatip.csgb.gov.tr adresindeki İSG KATİP üzerinden yapabilir.
  TSM’lerin ış sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı ile ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yetkilendirme Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

  Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

  Bilgilerini ve gereğini rica edenz.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı


  Genelge için tıklayınız.

  Ekli Dosyalar:

 2. Anıl Pehlivan Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Aydın
  Sertifika Numarası:
  43268
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Pehlivan Madencilik-Mühendislik / Teknik Nezaretçi
  Buna göre OSGB ler artık mobil tarama hizmeti veremeyecekler diyebilirmiyiz sizce arkadaşlar?
 3. umitclick İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  BEN BUNA SAĞLIK BAKANLIĞI PASTANIN PEŞİNDE DERDİM BE YA....sağlık bakanlığı bi yerden karışmak istedi işe o kadar bence....bununla uğracağına aslında /denetimden uzak;zmobil hizmet vermemesi gerekirken veren tahlil labaratuvarları ile uğraşsın ama nerde?
 4. Caner Gayıp İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Pastayı büyük gören bürokratlar ceplerini doldurma peşinde...
 5. Onur Kaysavuk İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  piyasayı dengeleme derdim bende rekabet gelsin :)
 6. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  1000 tl yede uzman çalıştırırlar sözlesmeli. aynen dendiği gibi ciddi paralar dönecek bu işten uzak kalmayalım demişler :)
 7. mehtap y İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  alınacak uzmanların ve hekimlerin sözleşmeli değil de kpss puanıyla vs kadrolu atama ihtimali de olabilir mi?
 8. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  ilk aşamada sanmıorum belediyelerdeki gibi önce sözlesmeli alırlar sonra dediğiniz gibi olur. tabi simdiden ne desek bos aslında :)
 9. ali46tunc İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  sağlık bakanlığı
  herhangi bir şekilde dışardan sözleşmeli vs almayacak arkadaşlar zaten elinde yeterince mevcut personeller var onlarla kurulacak hatta bir çok ilde çalışma bakanlığına başvuruda bulunuldu
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 12 Temmuz 2013 ---

  herhangi bir şekilde dışardan sözleşmeli vs almayacak arkadaşlar zaten elinde yeterince mevcut personeller var onlarla kurulacak hatta bir çok ilde çalışma bakanlığına başvuruda bulunuldu
 10. sevgay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  64972
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Bi onlar eksikti. Bireysel uzmanlık hayal artık.bireyseller bu kadar osgb ile nasıl başedicez.kimi eğitim veremezsin der, biri çıkar senin yarın fiyat verir, diğeri gelir devlet bile osgb kuruyo der sanki sen kaçak iş yapıyodunda onlar resmi, ee bide fatura kesemezsin...yapcak bişi yok ezdiler iice bizleri...
 11. Cengiz Yılmaz(2) İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  Hekim Bey OSGB
  Bu kanıya nerden vardınız öğrenebilirmiyim üstad ?
 12. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  osgblerin önünü kesmekmi yoksa pastadan pay almakmı
 13. sevgay İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  64972
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Pastadan pay almak elbette...osgblerşn onunu kesmek için çalışma bakanlığı yetiyo zaten sağlık bakanlağına ne hacet. Onlar sadece alacaklarına bakıyorlar...
 14. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  bu ülke neden bazı önemli olayların yasaların suyunu çıkarır anlamış değilim. bir çok kimya fizik teknik öğretmen ha biiş kapısı bulduk belki rahatlarız deyip uzmanlığa koştu gayret etti tam sonuna gelmişken yasa ertelendi uzman olabilecekler arasına müfettişler dahil edildi. ee osgb açalım belki daha iyi olur hayırlı olur die ayağa kalkalım dedik hooop sağlık bakanlığı var nereye deniliyo şimdi. vay halimizeki vay!!
 15. Serkan Kafadar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  eğer sağlık bakanlığı bu işe girerse özel sektör büyük darbe alır. özellikle işyeri hekimi ve işyeri sağlık elemanı yönünden. çünkü kamu personeli olan doktorlara en az 2 yıl çalışma sözü ile kurs aldırdılar. dönerlerine ek olarak verecekleri 300 tl (doktor için) 150 tl(sağlık elemanı için) gibi paralarla çalıştırmış oalcaklar. osgblerin asıl kazanç kapılarından biri daha ellerinden gidecek. sonuçta devlet bu doktora maaş veriyor. doktorları insan haklarına ihlal ederek ayda 400 saate kadar çalıştırabiliyor. 300 tl gibi bir farkla piyasada en az 6 bin liralık iş yapan hekimin işini yaptırmış olacak. sonuç olarak işler çok kızışacak.

  not:mecburi hizmetten 20 gün yırtarım düşüncesi ile yeni doktor olmuş gençler 2 yıl taahüt vererek kurs aldılar. devletin elinde yeterinden fazla işyeri hekimi var bence.
 16. Kevser Semiz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  37780
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  bende de derim ki neden birden yasanın değiştiği çok açık ortaya çıktı.Malum onlar osgb lerini kurmaları için biraz daha zaman ihtiyaçları vardı ee o zamana kadar da pastadaki paylarını kaptırmak istemediler.E nasılsa onlarda adamda çok çalıştıracaklarının listesini şimdiden hazırlarlar.Yine bize hüsran.İlk defa hayatımda bir belgeye harcadığım masrafa emeğe pişmanın.sınavı kazanbak için iyi çalışmak için gitöediğim iş görüşmelerine pişmanın.Allah bunların hepsini onların çocuklarından çıkarsın bundan sonra benim tek iyi niyetim budur onlara karşı
 17. Anıl Pehlivan Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Aydın
  Sertifika Numarası:
  43268
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Pehlivan Madencilik-Mühendislik / Teknik Nezaretçi
  Daha önceki açtığım konuları taratırsanız bu konuyla ilgili TSM ler Devlet eliyle OSGB mi olacak konusunu görebilirsiniz.(Forumda açtığım konuları aratamadığım için bağlantıyı veremiyorum).Bir süre sonra özel sektör Devletle rekabet edemeyecek ve sürekli sağlık müdürlükleri tarafından huzursuz edileceklerdir.Bu sadece bir öngörüdür.Böyle gelişmesi durumunda bu kanaate vardım.
 18. Serkan Kafadar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  tespitiniz doğru bence. tıpkı özel muayenelere savaş açıp kapattırdıkları gibi osgb'lere de savaş açıp kapattırmaya çalışacaklardır. sonuçta denetleyen kurum yine devlet olunca yapılabilecek bir şey de kalmıyor. ben doktor maliyetini bir önceki mesajımda verdim. 300 tl ye çalışacak bir işyeri hekimi olmasının yazılması bile komedi.

  ama şöylede bir şey var. tam gün yasası ile her şey berbat ettikleri gibi çıkaracakları ilgisiz yasalarla da bu sektörü vuracaklardır ve içinden çıkılmaz hale getireceklerdir.
 19. fatih mehmet cansız İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44024
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  CANSIZ İNŞAAT
  12.08.2014  Gezici Sağlık Araçları Hakkında  Sağlık Bakanlığı’nın 21/03/2014 tarih ve 622.02 sayılı yazısında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, temel laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetlerinin gezici sağlık aracı içinde verilmesinin uygun olmadığı aksinin tespiti halinde ilgili kişilerin 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükmünce cezalandırılacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

  Bilgilerinize rica olunur.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü