1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Sağlik gözetimi ve meslek hastaliklari sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI


  1. "Meslek hastalığı, sigortalının .....................niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı.......................hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir."

  İlgili tanımlamadaki boşluklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Mesleğinin-geçici

  B) İşinin-sürekli

  C) Mesleğinin - geçici veya sürekli

  D) Çalıştığı veya yaptığı işin - geçici veya sürekli


  2. Aşağıdakilerden hangisi bir hastalık veya özür halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için gerekliliklerden değildir?

  A) Kişinin sigortalı olması,

  B) Hastalık veya özrün yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,

  C) Kişinin hastalanması veya bedence veya ruhça bir Özre uğraması,

  D) Hastalığın mutlaka meslek hastalıkları listesinde yer alması.


  3. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulguları ile belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine hangi kurumun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

  C) Sağlık Bakanlığı

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü


  4. Belirtilmiş meslek hastalıkları dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı konularında sigortalı ile Kurum ve sağlık tesisleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar hangi kurum tarafından karara bağlanabilir?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

  C) Sağlık Bakanlığı

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü


  5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenler işyerinde meydana gelen iş kazası ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde yazı ile ilgili birime bildirmek zorundadır?

  A) 10 B)7 C)3 D) 2


  6. Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için aşağıda sayılan unsurlardan hangilerinin bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir?

  I. Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

  II. Kişinin işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde bulunması,

  III. Olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi,

  IV. Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması

  A) 1 — II — III B) II-III-IV

  C) I — III — IV D) I-II—III-IV


  7. İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalıya sağlanan haklar nelerdir?

  I. Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi,

  II. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

  III. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,

  IV. Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

  V. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze Ödeneği verilmesi.

  A) I — II — III B) I — II — IV

  C) I — II — III — V D) Hepsi


  8. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre iş kazası halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde sigortalının bu Kanun'a göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır?

  A) Tümü B) Dörtte biri

  C) Üçte ikisi D) Yarısı


  9. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre iş kazası halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, ayaktan tedavilerde sigortalının bu Kanun'a göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır?

  A) Tümü B) Dörtte biri

  C) Üçte ikisi D) Yarısı


  10. Olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumuna ne denir?

  A) Kasıt B) Kaçınılmazlık

  C) Kusur D) İhmal

  11. Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şekline ne denir?

  A) Balthazard Formülü

  B) Ramazzini Formülü

  C) Harrington Formülü

  D) İş kazası ve meslek hastalığı cetveli


  12. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre Yükümlülük süresi nedir?

  A) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işine fiilen başladığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süredir.

  B) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süredir.

  C) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işine hilen başladığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en kısa süredir.

  D) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en kısa süredir.


  13. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yetkili değildir?

  A) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri

  B) Devlet üniversitesi hastaneleri

  C) Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri

  D) Özel üniversite hastaneleri


  14. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az ne kadarını kaybettiği, Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır?

  A) %40 B) %50

  C) %60 D) %70


  15. Ülkemizde İlgili mevzuat kapsamında yer alan Meslek Hastalıkları Listesinde meslek hastalıkları beş grupta toplanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri deyidir?

  A) Mesleki cilt hatalıkları

  B) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

  C) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

  D) Biyolojik etkenlerle olan meslek hastalıkları


  16. Ülkemizde ilgili mevzuat kapsamında yer alan Meslek Hastalıkları Listesinde A Grubu meslek hastalıkları hangisidir?

  A) Kimyasal etkenlerle olan meslek hastalıkları

  B) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

  C) Mesleki bulaşıcı hastalıklar

  D) Mesleki cilt hastalıkları


  17. Ülkemizde ilgili mevzuat kapsamında yer alan Meslek Hastalıkları Listesinde B Grubu meslek hastalıkları hangisidir?

  A) Kimyasal etkenlerle olan meslek hastalıkları

  B) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

  C) Mesleki bulaşıcı hastalıklar

  D) Mesleki cilt hastalıkları


  18. Ülkemizde ilgili mevzuat kapsamında yer alan Meslek Hastalıkları Listesinde C Grubu meslek hastalıkları hangisidir?

  A) Mesleki bulaşıcı hastalıklar

  B) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

  C) Pnömokonyozlarve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

  D) Kimyasal etkenlerle olan meslek hastalıkları


  19. Ülkemizde ilgili mevzuat kapsamında yer^ alan Meslek Hastalıkları Listesinde D Grubu meslek hastalıkları hangisidir?

  A) Mesleki bulaşıcı hastalıklar

  B) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

  C) Pnömokonyozlarve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

  D) Kimyasal etkenlerle olan meslek hastalıkları ,


  20. Ülkemizde ilgili mevzuat kapsamında yer alan Meslek Hastalıkları Listesinde E Grubu meslek hastalıkları hangisidir?

  A) Mesleki bulaşıcı hastalıklar

  B) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

  C) Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

  D) Kimyasal etkenlerle olan meslek hastalıkları

  21. Pnömkonyozun meslek hastalığı sayılabil-mesi için, sigortalının, havasında pnomo-konyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan işyerlerinde toplam olarak en az kaç yıl çalışmış olması sattır?

  A) 2 yıl. B)3yıl. C) 7 yıl. D) 10 yıl.


  22. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının genel özellikleri arasında sayılamaz?

  A) Meslek hastalığına yakalanabilmenin ön koşulu, bir süre o işyerinde çalışmaktır.

  B) Meslek hastalıklarının kendine Özgü klinik tablosu vardır.

  C) Meslek hastalıklarında hastalık deneysel olarak oluşturufamaz.

  D) Meslek hastalıkları önlenebilir hastalıklardır.


  23. Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayıla-bilmesi için, sigortalının, gürültülü işte en az kaç yıl çalışmış olması şarttır?

  A) 2 yıl. B) 3 yıl.

  C) 4yıl. D) 5 yıl.


  24. Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımı incelendiğinde, ilk sırada aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

  A) Mesleki kardiyovasküler hastalıklar.

  B) Mesleki kas-iskelet sitemi hastalıkları. C} Mesleki kanserler.

  D) Mesleki solunum sitemi hastalıkları.


  25. Meslek hastalıklarının maliyet bazında değerlendirilmesinde hangi hastalıklar en çok harcama yapılan hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır?

  A) Kardiyovasküler hastalıklar.

  B) Kanserler.

  C) Solunum sistemi hastalıkları.

  D) Kas-iskelet sistemi hastalıkları.


  26. Meslek hastalıklarının literatürde en sık görüldüğü organ aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deri B) Akciğerler

  C) Karaciğer D) Böbrek


  27. Türkiye'de kayıtlara göre sayısal olarak en çok tanı konulan meslek hastalığı hangisidir?

  A) Pnömokonyozlar

  B) Mesleksel kanserler

  C) Kurşun zehirlenmesi

  D) Mesleki kas-iskelet sistemi hastalıkları


  28. Türkiye'de kayıtlara göre sayısal olarak en çok tanı konulan Kimyasal etkenlerle oluşan meslek hastalığı hangisidir?

  A) Ova zehirlenmesi

  B) Pnömokonyozlar

  C) Kurşun zehirlenmesi

  D) Krom zehirlenmesi


  29. " De Morbis Artificum Diatriba " adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?

  A) Paracelsus

  B) Georgius Agricola

  C) Bernardino Ramazzini

  D) Charles Turner Thackrah


  30. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bİsinozis, özellikle tekstil ve çırçır fabrikası işçilerinde görülmektedir.

  B) Silikozis, kristalin silika solunumu sonucunda oluşan akciğerlerde ki fibrotik nodüller, alveolar intertisyumun kalınlaşması ve enflamatuar hücrelerin akciğere birikmesiyle karakterize akciğer hastalığıdır.

  C) Siderozis, demir tozlarına maruziyet sonucu gelişen bir meslek hastalığıdır.

  D) Shaver hastalığı, arseniğe maruziyet sonucu gelişir.


  l-D 2-D 3B 4-B 5-C 6-D 7-D 8-D

  9C 10-B 11-A 12-B 13-D 14-C 15-D 16-A

  17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-A 24-C

  25-D 26-A 27-A 28-C 29-C 30-D