1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Sayilarin dili/iş kazası

Konusu 'Köşe Yazıları' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 30 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  SAYILARIN DİLİ 2 / İş Kazası
  [​IMG]

  2014-12-20
  Cavit BAŞKAYA
  Elektrik Mühendisi
  A Sınıfı İşgüvenliği Uzmanı

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre iş kazası;

  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

  meydana gelen ve sigortalıyı “hemen veya sonradan”, “bedenen ya da ruhen” özre uğratan olay olarak tanımlanmaktadır.

  Hangi hallerde sigortalının “özre uğraması” nın iş kazası olduğu işveren ve çalışan tarafından tam olarak bilinmemesi, iş kazalarının eksik bildirimine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bildirimden kaçınma veya sigortasız çalıştırma gibi sebeplerle bildirilen iş kazaları sayısı, gerçekleşen iş kazaları sayısının çok altında olmaktadır.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2013 yılında “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu araştırması için 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 95361 fert ile görüşerek, Türkiye’de son 12 ay içinde –sürekli ya da değil– istihdamda olanlardan iş kazası geçirenlerin ve sağlık sorunlarına maruz kalanların belirlenmesini hedeflemiştir.

  Ocak 2014 de yayımlanan bu araştırmaya göre, 30614 çalışanın \%2,3 ü bir iş kazası yaşamıştır. İş kolları ve risk dağılımı dikkate alındığında ağırlıklı olarak; sanayi, maden, inşaat gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfın potansiyel çalışanı olan erkeklerde (\%2,8) bu oran, ağırlıklı olarak hizmet sektörü gibi az tehlikeli sınıfın çalışanı olan kadınların (\%1,3) iki katından da fazladır. Diğer bir ifadeyle, kaza geçiren 706 çalışanın \%81 i (576 kişi) erkek çalışanlardır.

  Sektörel bazda inceleme yapıldığında bu durum belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. “Madencilik ve taş ocakçılığı” sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı \%10,4 iken; “elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon” sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı \%5,2 ve “inşaat” sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı \%4,3 olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) de tüm ülkelerdeki istatistik sonuçlarında cinsiyet özelliklerini öne çıkararak, beden – iş, makine – iş, zaman – iş ilişkisini değerlendirmiş ve risk gruplarını belirlemiştir.

  Aynı araştırmada “yaş gruplarına” göre kazalar incelendiğinde dikkate değer bir fark görülmemiştir. 15–24 yaş grubunda iş kazası geçirenlerin oranı \%1,9 iken, 25–34 yaş grubunda \%2,3 olan bu oran, 35–54 yaş grubunda \%2,6 ve 55 üzeri yaşta \%2 olarak gerçekleşmiştir.

  İşteki duruma göre iş kazası geçirenlerde en yüksek oran \%2,6 ile “kendi hesabına” çalışanlarda gerçekleşirken, bunu \%2,5 ile “ücretli veya yevmiyeli” çalışanlar, \%1,6 ile “işveren” olarak çalışanların izlediği görülmüştür. Ücretsiz “aile işçisi” olarak çalışanlarda iş kazası geçirme oranı ise \%1,4 olarak tahmil edilmiştir.

  Meslek grupları itibariyle, “sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar”da iş kazası geçirenlerin oranı \%4,8 ile ortalamanın (\%2,3) üzerinde gerçekleşmiştir. İş kazalarının en düşük gözlendiği grup ise \%0,8 ile “büro ve müşteri hizmetleri” olmuştur.

  İşyeri büyüklüğüne göre son 12 ayda iş kazası geçirenlerin en yüksek olduğu iş yeri büyüklüğü, \%3,4 ile 250–499 kişi arasında çalışana sahip işyerleri olarak tahmin edilmiştir. Toplam işyerleri içinde en fazla istihdama sahip olan 1–9 kişi çalıştıran işyerlerinde iş kazası geçirenlerin oranı ise \%2,2 olarak gerçekleşmiştir.

  Son 12 ay içerisinde bir iş kazsı geçirenlerin \%63,7 si geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kalmıştır. Bu oran dikkate değerdir ve sosyal, psikolojik, ekonomik boyutları etraflıca incelenmelidir.

  Elde edilen temel bulgular, Türkiye genelinde son 12 ayda istihdam edilenlerin \%2,3 ünün bir iş kazası geçirdiğini, sektörel olarak incelendiğinde ise, iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerin “madencilik ve taşocakçılığı”, “elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon” ile “inşaat” söktörleri olduğunu ortaya koymaktadır. Yine, çalışma sonuçları eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde; lise altı eğitimlilerde iş kazası oranlarının, lise ve yüksek öğretimli eğitimlilere göre daha yüksek olduğu; işyeri açısından ise, çalışan sayısının yüksek olduğu işletmelerde iş kazası oranlarının daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

  Geçmiş yaşantılar bir fener gibi geleceğimizi aydınlatmalıdır.

  KAYNAK:http://vizyonosgb.com/tr-blog/sayilarin-dili-2-is-kazasi/