1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Sgk her an ortam analizi ve risk değerlendirme raporlarını isteyebilir !

Konusu 'İş Hukuku ve SGK Uygulamaları' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 24 Haziran 2014 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen ortam analizi ve risk değerlendirme raporlarını isteyeceğini daha önceSGK İşyeri Ortam Analizi ve Risk Değerlendirme Raporlarını İsteyecek başlıklı yazımızda duyurmuş, bur raporların Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ilgilendiren yönlerini de SGK Risk Değerlendirmesinin Neresinde?Başlıklı yazımızda belirtmiştik. Kurum konuya ilişkin düzenlemeyi iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili olarak çıkardığı ve İş Kazası – Meslek Hastalığı Konularında Önemli Düzenlemeler Yapıldı başlıklı yazımızda değindiğimiz 2014/16 sayılı Genelge’de yaptı.

  Söz konusu Genelgede;

  “6331 sayılı Kanunun “Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.” hükmü yer aldığı,

  Buna göre, Bakanlık iş müfettişlerinin örnek olaylar veya kendi kurumlarının mevzuatı gereği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı yönünde düzenlemek zorunda oldukları denetim raporları ile sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti için gerekli olan işyeri ortam analiz raporları ve risk değerlendirme ve ölçüm raporlarından iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile ilgili olanlarının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi gerektiği,

  Söz konusu risk değerlendirme ve ortam analizi raporları sigortalılardan, işverenlerden veya iş ve çalışma il müdürlüklerinden de temin edilebileceği,

  Buna göre ilerde herhangi bir düzenleme olmazsa, şimdilik işverenler / işyerleri risk değerlendirme ve ortam analizi raporlarını doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermek zorunda olmayıp, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri gönderecek veya Kurum kendisi ilgili müdürlüklerden ya da işveren ve sigortalılardan isteyecek.

  Ancak işverenlerin / işyerlerinin düzenledikleri risk değerlendirme ve ortam analizi raporlarını, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderme zorunluluğu olmasa da işyerinde herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından herhangi bir sorumlulukla karşılaşmamaları için en azından 6331 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak bu raporları zamanında düzenlemeleri, gerektiğinde yenilemeleri ve her an ibraza hazır bulundurmaları yerinde olacaktır (Bkz.Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi). Çünkü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21 ve 76 ncı maddeleri uyarınca, iş kazası ile meslek hastalığı işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumlu hale gelmekte, Kurum masraf ve giderlerini sorumluluğu oranında işverenden talep etmektedir (Bkz. İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar).

  - “İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlıklı 21 inci maddesinde; “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

  - “İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlıklı 76 ncı maddesinde de;

  “İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.”

  hükümleri yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)