1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yürürlükte Tehlikeli mad. ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazr. ve dağt. hk. yönetmelik

Konusu 'Mevzuat Kütüphanesi' forumundadır ve Talha Taflıoğlu tarafından 2 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

  Amaç

  Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

  Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi

  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 2 Nisan 2013 ---


  Madde 6: "Güvenlik bilgi formu, Türkçe hazırlanır" ibaresi gereğince kullandığımız kimyasalların güvenlik bilgi formlarının Türkçe formatlı olanları firmalardan istiyorum %90'ı yabancı ürünler olduğu için hep ingilizce hazırlanmış gına geldi artık.

  Neyse iyi de oldu bu yönetmelik eksikmiş eklemiş olduk ;)
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  ALTIN BİLGİLER
  (Tüm Sınavlara Gireceklere ve İşverenlere/Vekillerine Özel Bölüm)
  1-Bu Yönetmelik aşağıda yer alan ve son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan maddeleri ve müstahzarları kapsamaz:
  a) İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ürünler,​
  b) Kozmetik ürünler,​
  c) Atık niteliğindeki madde karışımları,​
  ç) Gıda maddeleri,​
  d) Hayvan yemleri,​
  e) Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar,​
  f) Haklarında, yürürlükteki diğer düzenlemelerde bu Yönetmelikle aynı seviyede bilgi sağlayıcı ve koruyucu hükümler bulunan, invasiv veya insan vücudu ile doğrudan fiziksel temasla kullanılan tıbbi cihazlar,​
  g) Haklarında yürürlükteki diğer düzenlemelerde ilgili hükümler bulunan, patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen harp levazımatı ve patlayıcılar.​
  (4) Ayrıca, bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları kapsamaz:​
  a) Tehlikeli maddeler ve müstahzarların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınması,​
  b) Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi maddeler ve müstahzarlar.​
  CAS Numarası: “Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafından verilen numarayı,​
  2-Tanımlar;
  EC Numarası: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numarayı,​
  Elleçleme: Maddenin veya müstahzarın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri,​
  Güvenlik bilgi formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,​
  IUPAC: Maddenin “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği” tarafından verilen adını,​
  Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,​
  Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri,​
  Profesyonel kullanıcı: Üreticiyi, tehlikeli maddeleri ve müstahzarları kullanan sanayiciyi, bilimsel araştırma ve geliştirme yapan ve üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapan gerçek veya tüzel kişileri,​
  Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip maddeler ve müstahzarları ifade eder.​
  3-Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yazılı metin halinde iletilir.​
  4-Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.​
  5-Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına iletilir.​
  6-Güvenlik bilgi formu, Türkçe hazırlanır.​
  7-Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır;
  a) Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,​
  b) Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,​
  c) Tehlikelerin Tanıtımı,​
  ç) İlk Yardım Tedbirleri,​
  d) Yangınla Mücadele Tedbirleri,​
  e) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,​
  f) Elleçleme ve Depolama,​
  g) Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,​
  ğ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,​
  h) Kararlılık ve Tepkime,​
  ı) Toksikolojik Bilgi,​
  i) Ekolojik Bilgi,​
  j) Bertaraf Bilgileri,​
  k) Taşımacılık Bilgileri,​
  l) Mevzuat Bilgileri,​
  m) Diğer Bilgiler.---16 madde.​
  8-Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.​
  Düzenleme:İSGforum.Net​
 3. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Sevgili forum üyeleri ;İşyerinde temizlik amaçlı kullanılan kireç çözücü ,por çöz ,ace,yüzey temizleyici vb malzemelerin güvenlik sayfaları da akredite olmuş kuruluşlar tarafından mı hazırlanacak ? ya da nasıl temin edilecek ?
 4. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  aygün hanım size iyi bir haberim var onu siz hazırlamayacaksınız:)kullanılan temizlik gereçlerinin üreticisinden msds formlarını isteyecek ve eğer talimatlandırma yapacak iseniz bu formlara göre düzenliyeceksiniz.
 5. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Fatma Hanım güzel haber için teşekkürler :) ,ihale yapan birime hatırlatma yapayım.Güzel enerjiniz,heyecanlı enerjiniz hiç tükenmesin.
 6. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Fatma Hanım şimdi bunun resmi kaynağını da sorarlar bana !
 7. Fatma Kocaer Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Konya
  Sertifika Numarası:
  13436
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  kaynak ben :D neyse kaynak:
  Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
 8. Aygün Bentürker İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  11423
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  :) ben de ilave bir resmi bilgi kaynağınız var sanmıştım,size güzel bir haber var dediğinizde,ilahii :)) öyle çok yönetmelik var ki koşullandırıldık artık ek yönetmelikleree.Yönetmeliği sağolsun arkadaşlar vermişler yukarıda .