1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

Ttb: işe giriş raporları aile hekimleri tarafından düzenlenmemelidir!

Konusu 'Güncel Haberler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 10 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Türk Tabipleri Birliği işe giriş raporlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
  Birliğimize yapılan sözlü bildirimlerde, işçilerin işe giriş raporlarının aile hekimleri tarafından düzenlenmesi yönünde başvurular geldiği ve bazı yerlerde bu şekilde uygulamaların yapıldığı ifade edilmektedir.
  haber.jpg
  Her ne kadar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde, “İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek” aile hekimlerinin görevleri arasında sayılmışsa da, aile hekimlerinin işe giriş muayenesi yaparak bu konuda rapor düzenlemeleri, alanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bulunmamaktadır. İşyerinin özellikleri ve tehlike sınıfları da gözetilerek düzenlenmesi gereken raporların verilebilmesi için kişinin çalışma koşullarının bilinmesi gereklidir. Ancak aile hekimi tarafından bunun bilinmesi mümkün değildir. Ayrıca işin niteliğine uygun bir rapor verilebilmesi için kimi zaman yapılan muayeneler yetersiz kalmakta, yapılması gereken bir takım tetkiklerin ise aile sağlığı merkezlerindeki donanımla yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle aile hekimlerinin düzenlediği raporlar, işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması yönünden arzu edilen sonuca elverişli olmamaktadır.
  30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin, işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak yükümlülüğü olduğu düzenlenmiştir. Anılan Yasada tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı; bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının ise, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınacağı açıkça belirtilmektedir.
  Bu madde düzenlemesi ile birlikte, hekimler yönünden ayrı bir yetkinlik ve çalışma alanı olan işyeri hekimliği alanında hizmet sunan işyeri hekimlerinin, alana özgü özel bilgi ve deneyim sahibi oldukları gözetilerek, işe giriş raporları da dahil olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına özgü tüm raporların, o işyerinin özelliklerini de bilen işyeri hekimleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Aile hekimlerinin bu alanda rapor düzenlemelerinin riskli olduğu ve olumsuz sonuçlara yol açabileceği gibi hukuka da uygun olmayacağı düşüncemizi paylaşırız.
  KAYNAK
 2. drserkan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  kesinlikle katılıyorum... iş sağlığının temelinde yapılan işin nevi onem arzederken aile hekimine basvurarak yapılacak işe giriş muayeneleri hem sağlıklı olmaz hemde hemde kanuni acidan sıkıntılı olur kanaatindeyim... 6331 acik olarak kimlerin yapacagini belirtirken bu tur kisir tartısmalar amacsiz kalacaktir...
 3. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Doğru,katılıyorum
 4. asli kafadar sezer İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ DUYURU​

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.
  Ancak, aynı Kanunun 38. maddesine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6 ncı maddenin yürürlük tarihi “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri ile kademeli geçişle düzenlenmiştir.
  Bahsi geçen işyerleri için işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince henüz başlamamış olduğundan, bunun bir sonucu olarak bu işyerleri için 5 inci maddedeki “sağlık raporlarının” kademeli geçiş süresi boyunca işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması zorunluluğu da yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle kamuoyunda sağlık raporları ile ilgili tereddüt hasıl olmuştur.

  Diğer yandan Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almakta olduğundan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün görünmemektedir.

  Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebilir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Kaynak:http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=saglikraporlari
 5. Mine Soysal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  126004
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  AYDIN ELİT OSGB
  gündem ne çabuk değişiyor..