1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Ulusal ve uluslararasi kuruluşlar ve sözleşmeler sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER


  1. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında değildir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.

  B) Uluslararası politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.

  C) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

  D) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek.


  2. İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği İle ilgili eğitim belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek ; aşağıdaki kuruluşların hangisinin görevidir?

  A) İSGGM B)İSGÜM

  OÇASGEM D) SGK


  3. Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, Özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları düzenlemek, yönetmek ve denetlemek; aşağıdaki kuruluşların hangisinin görevidir?

  A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

  B) Sağlık Bakanlığı

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  D) Çalışma Bölge Müdürlüğü


  4. İş Sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak; aşağıdaki kuruluşların hangisinin görevidir?

  A) ÇASGEM B) İTK

  C)İSGÜM D} İSGGM


  5. Çatışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmayı amaçlayan kamu kurum ve kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İSGGM B) ÇASGEM

  C) İSGGM D) İTK


  6. Ülkemizde dayanağını, TBMM tarafından onaylanan uluslar arası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesi olan iş denetimi, aşağıdaki kuruluşların hangisinin görevidir?

  A) İSGGM B) SGK

  C) İSGÜM D) İTK


  7. Aşağıdakilerden hangisi / hangileri İş Teftiş Kurulunu görevleri arasındadır?

  I. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

  II. Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek.

  III. İş teftişiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak ve mevzuatta görülen boşluk ve aksaklıkların giderilmesi İçin alınması gerekli önlemler konusunda görüş bildirmek.

  IV. İş teftişiyle ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve yayınlanmasını sağlamak.

  A) I-II-III B) I- II-IV

  C)II-III-IV D) I - II - III - IV


  8. Dünya Sağlık Örgütü ne zaman kurulmuştur? '

  A)1940 B)1942

  C)1945 D)1948


  9. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'ne ne zaman üye olmuştur?

  A)1940 B)1942

  C) 1945 D) 1948


  10. Türkiye Cumhuriyeti , Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nı onaylayarak Dünya Sağlık Örgütü'ne resmen ne zaman üye olmuştur?

  A)1940 B)1945

  C)1948 D) 1949


  11. WHO aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisinin kısa yazılışıdır?

  A) Uluslararası Çalışma Örgütü

  B) Dünya Sağlık Örgütü

  C) Avrupa İş Güvenliği Merkezi

  D) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı


  12. OSHA aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisinin kısa yazılışıdır?

  A) Avrupa İş Güvenliği Merkezi

  B) Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi

  C) Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

  D) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi


  13. EU- OSHA aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisinin kısa yazılışıdır?

  A) Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

  B) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

  C) Avrupa İş Güvenliği Merkezi

  D) Amerika İş Güvenliği Merkezi


  14. ILO aşağıda verilen uluslar arası kuruluşlardan hangisinin kısa yazılışıdır?

  A) Dünya Sağlık Örgütü

  D) Uluslararası Çalışma Örgütü

  C) Uluslar arası Çalışma Ajansı

  D) Uluslararası İş Güvenliği Örgütü


  15. Uluslar arası çalışma Örgütü ne zaman kurulmuştur?

  A) 1919 B) İ923

  C)1932 D)1936


  16. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün stratejik hedeflerindendir?

  I. Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek,

  II. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak,

  III. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak,

  IV. Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek.

  A)I-II-III B) II-III-IV

  C)I-II-IV D) I-II-III-IV


  17. Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları ile İlgili aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur?

  I. ILO'nun temel ve en önemli fonksiyonlarından biri, Uluslararası Çalışma Konferansının uluslararası standartları belirleyen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının ikili yapı (işveren-hükümetler) tarafından kabul edilmesidir.

  II. ILO Sözleşmeleri üye ülkelerin yasama organlarındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içermektedir.

  III. ILO Tavsiye Kararları politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik görevi görmektedir.

  A) I - M B)l-lll

  C) II-III D)1-11-111


  18. Türkiye Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) 'ya ne zaman üye olmuştur?

  A) 1919 B)1923

  C)1932 D)1945


  19. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi vermekle yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşudur?

  A) ÇASGEM B) ISGGM

  C)İSGÜM D) İTK


  20. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumları aşağıdaki hangi kurum tarafından yetkilendirilir?

  A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi

  B) Milli Eğitim Bakanlığı

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü


  21. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin onayladığı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesidir?

  A) 151 sayılı sözleşme 8) 155 sayılı sözleşme

  C) 161 sayılı sözleşme

  D) 165 sayılı sözleşme


  22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin onayladığı İş Sağlığı Hizmetlerine ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesidir?

  A) 151 sayılı sözleşme

  B) 155 sayılı sözleşme

  C) 161 sayılı sözleşme

  D) 165 sayılı sözleşme

  23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de onayladığı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi'nde yer almaz?

  A) "Ekonomik faaliyet kolları" terimi, kamu hizmetleri dahil olmak üzere işçi çalıştırılan bütün kolları kapsar.

  B} "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar.

  C) "İşyeri" terimi, işçilerin işlerini yaptıkları yerleri kapsar.

  D) "Sağlık" terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda çalışma sırasındaki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları kapsar.


  24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de onayladığı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi'nde yer almaz?

  A) İş güvenliği ve sağlığına ilişkin önlemler, iş-i çilere herhangi bir mali yük getirmeyecektir.

  B) Bir işçi, hayatı ve sağlığı için bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemez.

  C) İki veya daha fazla işletmenin anı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işletmeler, bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için işbirliği yapacaklardır.

  D) Bu sözleşme tüm Uluslar arası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı niteliktedir.


  25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de onayladığı İş Sağlı Hizmetlerine ilişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesinde yer almaz?

  A)İşçilerin işle ilgili sağlığının gözetimi, onların ücretlerinde herhangi bir azalmaya neden olmayacak, ücretsiz yapılacak ve mümkün olduğu ölçüde çalışma saatleri dışında yerine getirilecektir.

  B) Bütün işçiler, yaptıkları işin ihtiva ettiği sağlık tehlikeleri hakkında bilgilendirileceklerdir.

  C) İşveren ve işçiler, çalışma ortamında bulunan ve işçilerin sağlığını etkilediği bilinen ve etkileyebileceğinden şüphe edilen etkenler hakkında iş sağlığı hizmetlerini verenleri haberdar edeceklerdir.

  D) İş sağlığı hizmetlerini sunan personel, işveren, işçi ve bulunmaları durumunda bunların temsilcilerinden mesleki anlamda tam bir bağımsızlığa sahip olarak çalışacaklardır.


  26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de onayladığı İş Sağlı Hizmetlerine ilişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesinde belirtilen işverenin görevleri arasında yer ajrnaz?

  A) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi,

  B) işin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi,

  C) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma,

  D) İşçilerin sağlık gözetimi sonucunda , meslekle ilişkili olan hastalıklarının tedavisinin yapılması.


  27. Türkiye'nin de onayladığı İş Sağlı Hizmetlerine ilişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesinin ILO kabul tarihi ve Türkiye'nin kabul tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1985 - 2004 B)1984 - 2003

  C) 1985 - 2003 D)1984 - 2004


  28. Türkiye'nin de onayladığı İş Sağlı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesinin ILO kabul tarihi ve Türkiye'nin kabul tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)1984 - 2003 B) 1981 - 2004

  C) 1981 - 2003 D) 1984 - 2004


  29. Aşağıdakilerden hangisi, Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Dİrektifi'nde ver almaz?

  A) Çalışan (worker) : Bir işveren tarafından istihdam edilen kişi. Stajyer, çıraklar ve ev işlerinde çalışanlar da dahil.

  B) İşveren (employer) : Çalışanlarla istihdam ilişkisi olan ve bir kuruluşun veya işyerinin sorumluluğunu taşıyan gerçek/ veya tüzel kişi.

  C) İşçi Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu İşçi Temsilcisi : Ulusal yasalara uygun olarak seçimle gelmiş veya tayinle atanmış sağlık ve güvenlikle ilgili problemlerde işçileri temsil eden kişi.

  D) Önlem : Mesleki tehlikeleri azaltmak veya önlemek için işin her safhasında alınan veya planlanan tüm tedbirler.


  30. Aşağıdakilerden hangisi. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi'nde belirtilen İşverenin görevleri arasında yer almaz?

  A) Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek.

  B) Çalışma ortamına ilişkin tüm koşulları, teknolojiyi, iş organizasyonunu, çalışma koşullarını ve sosyal ilişkilerini bir arada değerlendirerek birbirini destekler mahiyette tedbirler politikası geliştirmek.

  C) Tehlikelerin yerine tehlikesizleri veya daha az tehlikelileri ikame etmek.

  D) Kişisel koruma önlemlerine, toplu koruma önlemlerinden daha çok öncelik vermek.


  31. Aşağıdakilerden hangisi, Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi'nde belirtilen işverenin yükümlülükleri arasında ver almaz?

  A) İşveren, İşçi sağlığı ve iş güvenliği risk değerlendirmesi yapacak, tehlikeye maruz kalacak işçi gruplarını belirleyecektir.

  BJ İşveren, koruyucu tedbirlerin alınmasına, gerektiğinde koruyucu malzemelerin kullanılmasına karar verecektir.

  C) İşveren 2 günden fazla işe gidilmeyen durumlara neden olan iş kazalarının listesini tutacaktır.

  D) İşveren, ulusal yasalar çerçevesinde yetkili makamlara iş kazaları raporlarını sunacaktır.


  32. Aşağıdakilerden hangisi. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi'nde belirtilen çalışanların yükümlülükleri arasında yer almaz?

  A) Makineyi, araç gereci, tehlikeli maddeleri, ekipman taşınmasını ve diğer üretim yöntemlerini doğru kutlanacaklardır.

  B) Kendilerine verilen kişisel koruyucuları doğru kullanacaklardır, kullandıktan sonra uygun yerlerine koyacaklardır.

  C) Korunma önlemlerindeki eksiklikler nedeniyle ciddi ve ani bir tehlike gördüklerinde çalışmaktan kaçınacaklardır.

  D) Yasalara göre, işveren ve/veya işçi sağlığı ve güvenliği temsilcisi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınması sırasında işbirliği halinde olacaklar ve verilecek işleri yapacaklardır.


  1-B 2-A 3-C 4-D 5-B 6-D 7-C 8-C 9-D 10-D 11-B 12-B 13-B 14-B 15-A 16-D 17-C 18-C 19-A 20-C 21-B 22-C 23-C 24-D 25-A 26-D 27-A 28-B 29-A 30-D 31-C 32-C
 2. quark123 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı