1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Uyarılar kıdemsiz işten ayrılmama sebep olur mu?

Konusu 'İş Hukuku ve SGK Uygulamaları' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 19 Ocak 2015 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  [​IMG]Sn. Hocam
  Ben çalıştığım iş yerinde 1 yılda 2 adet uyarı aynı konudan aldım. Ve başka konuda bir uyarı aldım. 2011 Ağustos ile 2012 Eylül arasında oldu. Uyarı ve İhtar aynı nitelikte mi ?
  Bu uyarıların kıdemsiz işten ayrılmama sebep olur mu?
  Bu uyarıların sonunda SSK dan 15 yılı doldurduğuma ve 3600 günü geçtim için yazı alırsam yine de tazminatımı alabilir miyim ?
  Kaç ihtar yada uyarıdan işten çıkartılırım.?
  İhtar ve Uyarılarda zaman aşımı var mı ?
  İlginize teşekkür ederim.

  Banu S…[divider style="dashed"]

  Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

  [box style="note"]

  Banu Hanım Merhaba,

  İş Yasasında uyarı cezası diye bir ceza yoktur. Bu tür disiplin cezaları iş yerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinde veya iş yerinde iş sözleşmesinin eki niteliğindeki iç yönetmeliklerde (personel yönetmeliği gibi) bulunmaktadır ve hangi hallerde hangi cezaların verileceği belirtilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki yapılan bu tür düzenlemelerde yasaya aykırı olamaz, Bu kısa bilgiden sonra Konuyu iş kanunumuz açısından inceleyecek olursak ;İş Kanunumuzun 109. maddesinde “Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir.” Demektedir.Yine İş kanunumuzun 19. Maddesinde” İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”iş kanunun 25. Maddesinde işverenin hangi hallerde işçinin hizmet akdini fesih edebileceği açıklanmıştır.

  Bu sebepten dolayı uyarı ve ihtarların da yazılı olarak işçiye tebliğ edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Aynı zamanda, yazılı bildirim yapılması ispat hukuku açısından da önemlidir. İş Kanununda uyarı ve ihtar vermeden önce savunma alınma yönünde zorunlu bir hüküm bulunmamakla birlikte, işçinin uyarı konusu olay hakkında savunması alındıktan sonra uyarı ve ihtarın verilip. Uyarı ve ihtara konu olan olayın doğru, gerçek olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu fiil iş görme borcuna veya iş yeri düzenine aykırı bir nitelikte bulunmalıdır. İşveren keyfi bir şekilde uyarı veya ihtar cezası veremez. Keyfi nedenlerle verilen uyarı ve ihtarın da hiçbir geçerliliği yoktur.Fakat iş kanunumuzda işverene hizmet akdini fesih yetkisi veren maddeler açısından baktığımızda yüksek yargı kararları karşımıza çıkmaktadır bu konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/15713 sayılı kararında işçinin uyarılmasına rağmen benzer davranışlarla iş yeri düzenini bozucu fiillerini devam ettirmesi halinde iş akdinin geçerli veya haklı nedenlerle feshedilebileceğine hükmedilmektedir. Kararın açıklaması şöyledir; “Somut uyuşmazlıkta, davacının iş yerinde iş yeri kurallarına aykırı davrandığı ve bir kısım verilen görevleri yerine getirmediği, hakkında tutanak tutulduğu, uyarıldığı anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışlarının iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin davalı işveren açısından sürdürülmesi olanağının kalmadığı, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler bulunduğu sabittir” şeklindedir

  Bu açıklamalardan sonra sorularınıza şöyle cevap verebilirim

  Uyarı ve ihtarlara istinaden sözleşmenin feshinde tazminat alır mısınız?

  1475 Sayılı İş Kanunumuz 4857 sayılı iş kanunu ile değiştirilmiş bahsedilen kıdem tazminatı konusu anlatılan 14.maddesi hariç tüm maddeleri kaldırılmıştır. Yeni 4857 sayılı İş Kanununda bu 14. maddenin uygulanması geçici maddelerle desteklenmiştir. 1475 sayılı İş Kanunumuzun 14.maddesinde, kıdem tazminatından bahsedilmektedir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi yasada öngörülen durumlarda birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen parasal haktır.

  Kıdem tazminatının ödenmeyeceği durumlar

  1. İşçinin çalışma süresi 1 yılın altında ise kıdem tazminatı ödenmez.
  2. İşçi işi kendi isteği ile bırakıyorsa kıdem tazminatı ödenmez.
  Ancak;

  • İşçi işi askere gitmek, emekli olmak için bırakıyorsa kıdem tazminatı ödenmelidir.
  • Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işi kendi istekleri ile bıraksalar dahi kıdem tazminatı hak ederler.
  1. İş sözleşmesi işveren tarafından kanunun 25. maddesindeki;
  • Sağlık nedenleri, zorlayıcı nedenler, gözaltına alınma veya tutukluluk hali gibi nedenlerden dolayı fesh edilirse işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması ve buna benzer nedenlerden iş sözleşmesi fesh edilirse işçiye kıdem tazminatı ödenmez.
  1. İş sözleşmesi işçi ve işverenin anlaşması suretiyle sona erdiriliyor sa kıdem tazminatı söz konusu değildir.
  2. Belirli süreli iş sözleşmelerinde sözleşmenin süresinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı ödenmez.
  Bu uyarıların sonunda SSK dan 15 yılı doldurduğuma ve 3600 günü geçtim için yazı alırsam yine de tazminatımı alabilir miyim.?

  İşveren yukarıda saydığım gerekçelere istinaden işten çıkışınızı vermemiş ise sgk dan kıdem tazminatı hakkettiğinizi gösterir yazıyı göstererek iş akdinizi fesih ederek tazminatınızın ödenmesini talep edebilirsiniz.  [/box]

  Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.
 2. Anıl Keskin Haber Grubu

  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  92297
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Hayır olmaz. Tazminatsız gönderirler. Gider sendikaya üye olursun. Dava açarsın. Beni sendikaya üye olacağım için çıkarttılar ben de haklarımı aramak için üye oldum dersin. Davayı kazanırsın. Tazminatını alırsın. Veya işe iadeni istersin gene kazanırsın. Denemeye değer :)