1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Vana,regülatör üreten bir fabrikada atık ve kaynak yönetimi

Konusu 'Çevre,Atık Kontrolü ve Yönetimi' forumundadır ve Canan Soylu tarafından 21 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Canan Soylu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Merhaba,
  Vana,regülatör üreten bir fabrikada atık ve kaynak yönetimi nasıl olmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Elinde atık ve kaynak yönetimi örneği olan var mıdır?
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Çevre Mühendisleri haniye cevap vermek lazım..
 3. Canan Soylu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Evet Erkan Bey,
  Ben de Çevre Mühendisleri beni bilgilendirir, ne hoş olur diye düşünüyordum. Demek ki ilgilerini çekmiyor vana, regülatör:)
 4. Turgut Gökyıldız Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Hiç çalışma yaptınız mı? başladınız mı ?
 5. Canan Soylu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  tabi başladım, elimde firmaya ait bilgiler var. ama eksik olduğunu düşündüğüm şeyler de var; nasıl soru sorup cevap alacağımı bilemiyorum özellikle kaynak yönetimi için.
 6. Turgut Gökyıldız Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  AMAÇ :

  ......... A.Ş’ nin tüm faaliyetlerinden Çevre konularıyla ilgili yasal gereklilikler çerçevesinde çevre kirliliğine sebep olan atıkların azaltılmasını sağlamak, ofislerden, üretim alanından, yemekhaneden, depolama sahalarından çıkan evsel, nitelikli, endüstriyel, tehlikeli atıkların azaltılması, toplanması, taşınması, depolanması ve geri kazanılması ve yönetmeliğe uygun olarak nihai bertaraf için uygulanacak yöntemleri ve çevre ile ilgili boyutların yönetiminin metodunu belirlemektir.

  KAPSAM :

  ...... A.Ş’’ nin bünyesinde oluşan ve yönetmelikçe bertaraf edilmesi gerekli ve tanımlanmış olan tüm atıkları kapsar.

  TANIMLAR :


  Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddelerdir.
  Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesini ifade eder.
  Geri Kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesini ifade eder.
  Zararlı ve tehlikeli atık: Patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli korozif, hava ve su ile temasında toksik gaz bırakan, toksik ve ekotoksik özellik taşıyan ve Bakanlıkça tehlikeli ve zararlı atık olduğu onaylanan atıklardır.
  Bertaraf etme: Atıkların, konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla kompostolaştırma, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama işlemlerinin tümünü ifade eder.
  Atık Beyan Formu: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda her yılın Ocak ayında T.C. Çevre Bakanlığı’na gönderilen ve atık bilgilerini içeren formdur.
  Ulusal Atık Taşıma Formu: Tehlikeli atıkların tesis dışında bertaraf ve geri kazanım firmalarına taşınması sırasında, yönetmelik gereği doldurulması gereken formdur.
  Taşıma Lisansı: Tehlikeli atıkların, tersane dışına taşınması için kullanılan taşıyıcı firmanın Çevre Bakanlığı’ndan alması ve 3 yılda bir yenilenmesi gereken lisanstır.
  Bertaraf Lisansı: Tehlikeli atıkların yakılarak veya yerüstü düzenli depolama tesislerinde bertarafını sağlamak üzere bertaraf firmasının T.C. Çevre Bakanlığından temin etmesi ve 3 yılda bir yenilenmesi gereken lisanstır.

  SORUMLULUKLAR :

  EYS Temsilciliği: Prosedür kapsamındaki tüm faaliyetlerin yönetiminden ve koordinasyonundan sorumludur.

  UYGULAMA:

  1. Atıkların Değerlendirilmesi

  .............. A.Ş .faaliyetlerden kaynaklanan atıkların genel sınıflandırılması ve boyutları Çevresel Boyut ve Etki Değerlendirme Tablosu (FRM78) sınıflandırılmıştır. Bu atıklarla ilgili olarak atıkların sorumluları, toplama yerleri toplama şekli, depolama yeri, depolama şekli,ilgili kullanılan formlar,depolama süreleri,geri kazanım ve bertaraf şekilleri ve yerleri,sapmalara yol açabilecek durumlarda ne yapılacağı gibi unsurlar Atık Yönetimi Kontrol Planı’nda ( PLN11) açıklanmıştır.

  2. Atıkların Toplanması ve Kayıtlarının Kontrolü

  Atıkların Bölümlerde ve Sahada Toplanması
  Tüm atıklar ilgili bölümlerde ve çalışma alanlarında; tanımlanmış ilgili atık toplama kutularında toplanır. Sahada ise atıklar aşağıda belirtilen renkteki kutular içinde, ayrı olarak toplanır. Kutuların üstünde belirli renkler ve tanımlanmış türler belirtilerek, kutuda toplanan atığın cinsi tanımlanır.

  · DOĞAYA DİREKT OLARAK BIRAKILMAMASI GEREKEN ATIKLAR
  = Tehlikeli ve özel Atıklar àMAVİ VARİL

  · GERİ DÖNÜŞÜMLÜ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKLAR
  = CAM Atıklar àBEYAZ
  = KÂĞIT Atıklar àSARI
  = PLASTİK Atıklar àKIRMIZI

  · GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ EVSEL ATIKLAR
  = BELEDİYE ÇÖP KONTEYNIRLARI GRİ

  Atıklar meydancılar tarafından her gün sonunda birimlerden atık türlerine ayrılmış olarak toplanır.
  Atıkların Kayıtlarının Kontrolü

  Atıkların miktar olarak kayıtları EYS Temsilciliği tarafından her atıkla ilgili olan forma göre tutulur. Bu formlar tehlikeli atıklar için “Ulusal Atık Taşıma Formları”, Evsel Atıklara ait olan, kantar fişleri ve Atık Bildirim ve Takip Formlarıdır. Her atığa göre ayrı olarak düzenlenen bu formlar ile atıkların miktarları kayıt altına alınır ve etkin atık yönetimi sağlanır. İlgili atıklara göre detaylı olarak belirlenen formlar yine atık yönetimi kontrol planında belirtilmiştir. İzlenen bu veriler Yıllık Atık Takip Formu’na (FRM57) aylık olarak işlenmektedir.
  Hurdacıların, bu​
  Atıkların Bertarafı, Sevke Hazırlama ve Beyanlar

  Atıkların bertarafına ilişkin bilgiler Atık Yönetimi Kontrol Planı’nda detaylandırılmıştır.
  Tehlikeli atıklar lisanslı, bertaraf/geri kazanım firmalarına gönderilir. Gönderim sırasında aşağıdaki hususlar takip edilir.
  EYS Temsilciliği tarafından, ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU doldurulur. Yeşil form (D formu) taşıma başlamadan önce atık sorumlusunda kalır. Atık sorumlusu tarafından yerel çevre kuruluşuna iletilir.
  Mavi (A),pembe form (B) ve beyaz form (C) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir.
  (A),(B),(C) formları taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılır (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir.(C) formu ise taşıyıcı tarafından alınır bir nüshası üreticiye teslim edilir.
  Pembe (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından atık üreticisine gönderir.
  Tehlikeli atık kodlarının Ulusal Atık Taşıma Formlarına doğru yazılması önem arz etmektedir.
  Aynı zamanda her yıl Ocak-Şubat aylarında Atık Beyan Formu ve üç yılda bir Tehlikeli Atık Yönetim Planı Kocaeli İl Çevre Orman Müdürlüğü’ne gönderilir.

  Atık Bertaraf Şirketlerinin Seçimindeki Kriterler ve Şirketlerin Uygunluklarının Değerlendirilmesi

  Tehlikeli atıkların bertaraftı için Bertaraf/geri kazanım Lisansı bulunan firmalarla ve bu tür atıkların taşınması için taşıma lisansı almış firmalarla çalışılır. Her sevkiyat öncesi aracın ve taşıyıcısının lisansı EYS Temsilciliği tarafından kontrol edilir. Uygunsuzluk durumunda sevkiyat durdurulur.
  Atıkları taşıyacak tedarikçi ile herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce “ Atık taşıma ruhsatı “ nın bir kopyası talep edilir. Ruhsatın geçerliliği kontrol edilir. Ruhsatların bitiş tarihleri takip edilir, ruhsat süresi dolan tedarikçilerin ruhsatlarının yenileri tedarikçilerden talep edilir. Ruhsat yenilenmedi ise başka firmalar araştırılır.

  Emisyonların Yönetimi
  Tersanemiz sınırlarında kontrolsüz olarak emisyona sebep olan işlemler raspa, boya, atölyelerde yapılan kaynak işlemleridir.
  Emisyon ölçümleri sonrasında uygunsuz çıkması halinde Atölyede oluşan emisyon uygun fan sistemleri ile kontrol altına alınacaktır.
  Baca gazı emisyonları ölçümler ile kontrol altında tutulmaktadır.
  Emisyon İznine tabi tesislerden olduğumuzdan emisyon izni ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.


  Atık suların Yönetimi
  Tesiste endüstriyel nitelikte atık su oluşumu yoktur. Evsel atık suların ve gemilerden oluşması muhtemel atık suların yönetimi Atık Yönetimi Kontrol Planı’nda ( PLN11) detaylandırılmıştır.

  Tedarikçilerin/Alt Yüklenici Firmaların Çalışmaları
  Çevre ile ilgili olarak dışarıdan alınan hizmetlerin veya alt yüklenici firma çalışanlarının çevre boyutlarına yönelik oluşturacağı etkileri sınırlandırmak ve kontrol altına almak amacıyla tedarikçiler veya alt yüklenici firma çalışanları da işe girişlerde İş Başı Eğitimleri ile önemli boyutlar hakkında ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirilmektedir. İlgili ve gerekli tüm dokümantasyon ve bilgiler alt yüklenici firma çalışanlarına iletilir. İlerleyen zamanlarda yıllık eğitim planı dâhilinde olan eğitimlerle de çalışanların talimatlar ve ilgili dokümanlardan haberdar olması sağlanır.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 23 Kasım 2013 ---
  Umarım yardımcı olmuşumdur
 7. Canan Soylu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Teşekkür ederim. Kaynak yönetimine dair bilgiler mevcut mudur sizde?
 8. Turgut Gökyıldız Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Kaynak yönetimi derken tam anlayamadım. :)
 9. Canan Soylu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Elektrik, doğalgaz, odun, kömür gibi kaynakların hangilerini kullanıyorlar? bu kaynakların tüketiminin azaltılması için neler yapılıyor? Bu kaynağı başka kullanılabilecek bir kaynağa dönüştürüyorlar mı?....