1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Web de işin yapıldığı yer sunucusunun bulunduğu yer midir?

Konusu 'İnternet,Yazılım ve Teknoloji' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 12 Ocak 2015 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  [​IMG]Merhabalar,

  Konu ile ilgili yazının için teşekkürler. Soruda bazı bilgi eksikleri olması nedeniyle birkaç düzeltme yapmak isterim.

  Öncelikle Türk Google reklam yayıncıları merkezi ABD de değil, irlanda da bulunan Google Ireland LTD ile çalışmaktadırlar. Google Ireland ise kendi reklamlarını değil ziyaretçinize ve içeriğinize göre anlaşmalı olduğu dünyanın her tarafından olabilecek müşterilerinin reklamlarını yayınlamaktadır, bir anlamda web sitenizin ilgili alanını kiralayıp sizinle ortak olmaktadır. Siz hiçbir müşterisiyle muhatap olmamakta, ödemenizi de bu anlamda Google den onun belirlediği şekilde almaktasınız.

  Ayrıca, reklam veren şirket, vergisini veriyor. Google, Amerikada veya İrlanda’da mükellef ise orada da vergisini veriyor. Google, Türkiye ‘de vergi mükellefi olsa zaten bize ödemeleri yaparken vergi mükellefi olmayanlar için, vergiyi kaynakta keser..gerçi siz, şirketler için bir anlatım yapmış olsanız da vergi mükellefi olmayanlar için en azından durumun kurallara uygun olduğunu düşünmekteyim

  asıl o değilde, sizin sitenizden örnek vererek gideceğim;

  misal
  ikimizde Türk vatandaşıyız, Türkiye’de yaşıyoruz. Ben vergi mükellefi değilim, Sizde vergi mükellefi değilsiniz, Ben size para veriyorum, sitenizin sol tarafında kendi sitemin reklamını yapmanızı istiyorum. Böyle bir durumda vergi kanunu neyi önermektedir. Keza bugün webmaster forumlarına baktığınızda, para karşılığı reklamını yaptırandan tutunda, para karşılığı makale yazanlara kadar vergisiz çalışan çok geniş bir yelpaze mevcut..

  İkincisi ise web sitelerinde reklam hizmetinde yararlanma kimin tarafından yapıldığı, web sitesinin hizmetinin sunucusunun bulunduğu yerde mi yoksa şirketin bulunduğu yerde mi gerçekleştiği, web sitelerinde ülke uzantısı yoksa (com.tr gibi) belirli bir ülkeye bağlanıp başlanılamayacağı konusu bana kalırsa izaha muhtaçtır. Bence web siteleri yayınını global, reklam hizmetini ise müşterisine yapmaktadır, İşin yapıldığı yer ise web sunucusunun bulunduğu yer kabul edilmelidir.

  Konu ile ilgili diğer bir makaleniz web sitesi reklam gelir-giderlerinde vergi ile bu makale arasında biraz farklılık var fakat hangisinin daha güncel olduğunu ne yazık ki anlayamadım. Bu anlamda bizi aydınlatırsanız sevinirim.

  Tunç [divider style="dashed"]

  Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

  [box style="note"]

  Merhaba Tunç Bey,

  Öncelikle düzeltme uyarınız için teşekkür ederim. Fakat soru öyle geldiği için düzeltmeden Google reklam yayıncıları merkezinin ABD de değil, irlanda da bulunan Google Ireland LTD olduğunu bildiğim halde soruyu olduğu gibi aldım.

  Fakat burada önemli olan Google’un ABD veya İrlanda’da oluşundan ziyade Türkiye’de bulunan bir web sitesinin reklam geliri almasıdır.Durumu tekrar vergi kanunlarımız açısından ve Maliye bakanlığının bu konuda verdiği özelgeler ışığında değerlendirecek olursak

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş olan tam mükellef ve gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.Burada sizin belirttiğiniz (web de İşin yapıldığı yer ise web sunucusunun bulunduğu yer kabul edilmelidir) düşüncesine aslında cevap vermektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır demektedir. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmü yer almıştır.

  37 inci maddesinde ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir.

  Ancak, bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.Yani Gelir vergisi açısından web sitesinden elde edilen gelir süreklilik arz ediyor ise ticari gelir olarak nitelendirilecektir. Web sitesinden dolayı alacağınız reklam geliri süreklilik arz ettiği ve kazanç getirici olmasından dolayı da ticari kazanca girmektedir
  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun "Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu" başlıklı 123 üncü maddesinde, tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirileceği, indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, aradaki farkın dikkate alınmayacağı hüküm altına alındıktan sonra, yurtdışında ödenen vergilerin indirilebilmesi için:

  1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması;

  2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi; gerektiği belirtilmiştir.

  Buna göre, web sitesindeki reklam gelirlerinin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve reklam alımı sonucu elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan, Geliri elde edenin Türkiye'de yerleşik olmanız halinde tam mükellefiyet esasında vergilendirilerek yurt içinde ve yurt dışında elde ettiğiniz kazancın tamamını beyan etmeniz gerekmektedir. Bu kazanç nedeniyle yurt dışında şahsi gelir vergisi ödenmesi halinde bu vergilerin, ödendiğinin Kanunda belirtilen şekilde tevsik edilmesi gerekir. Tevsik edilen bu vergiler burada tahakkuk eden vergilerden mahsup edilebilir.

  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanun’un 6/b maddesine göre, Türkiye'de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır denmektedir. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır.Kanun’un 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Diğer taraftan ödenen bu verginin aynı dönemde 1 no.lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması mümkündür.

  Sorunuzun devamında belirttiğiniz “webmaster forumlarına baktığınızda, para karşılığı reklamını yaptırandan tutunda, para karşılığı makale yazanlara kadar vergisiz çalışan çok geniş bir yelpaze mevcut” Bu konuda haklısınız ben bu hususu kayıt dışı ile ilgili makalelerimde birçok kez vurguladım Hatta vergi idaresindeki değişimin farkında mısınız makalelerimde de Türkiye'nin en hızlı değişen ve gelişen kurumunun Maliye olduğunu belirtmiştim. Diğer yandan genel olarak Türkiye Cumhuriyetinin bütçesine baktığımızda bütçenin %93 'lük bölümünün vergi gelirlerinden oluştuğunu da görmekteyiz. Buradan şunu çıkarmamız gerekir vergi ülkemiz için çok önemli ayrıca ciddi bir kayıt dışılık söz konusu bunu kontrol edecek kurum belli Maliye bakanlığı Peki maliye neden kontrol etmiyor diyebilirsiniz? Maliye bu kontrolün tüm alt yapısını yaptı ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte bahsettiğiniz kayıt dışılıkların önümüzdeki süreçte birçoğunun kontrol altına alındığını ve bu işlemleri yapanların cezalandırıldığını hep birlikte göreceğimizden emin olabilirsiniz.

  [/box]

  Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.