1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yangin eğitimlerinde yangin var

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Serkan Aydemir tarafından 10 Haziran 2014 başlatılmıştır.

 1. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Dr. Adnan AĞIR'ın çok güzel bir yazısı

  GİRİŞ:
  Yurdum insanı iş kazası geçirir yaralanır, ölür, geride gözü yaşlı insanlar bırakır.

  Yurdum insanı yangınla karşı karşıya kalır ne yapacağını bilmez, ya çadırda ya evinde ölür göç eder öbür dünyaya.

  Devletimiz ise bir dizi mevzuat hazırlar, herkes buna uysun ve ölümler olmasın diye çırpınır.

  Denetimi kim yapacak diye bir soru atılır ortaya kimse cevap veremez.

  Eğitimi kim yapacak diye bir soru atılır ortaya herkes veririm der. Sonuç ortada, ha bire yangın var, ha bire yaralı ve ölüm derken dünya kadar maddi hasar söz konusu. Milli servetimiz heba olup gitmeye devam ediyor.

  Bu yazımızda ülkemizdeki yangın eğitimleri ile ilgili başıboşluğa dikkat çekmek istedim.

  Yangın olayının bir acil durum olduğundan hareketle öncelikle acil durum neymiş işyerleri için bir bakalım:

  Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar demektir.


  YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATLAR NE DİYOR?

  Ülkemizde 2007 yılında çıkarılan, hala yürürlükte olan ve güncelliğini koruyan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” var. Bu yönetmelik 6 yılda 3 kere değişime uğradı, 79 maddesi de değişti. Ne güzel mevzuat hazırlıyoruz değil mi? Başka ülkelerde var mı böyle şeyler derseniz kesin hayır.

  Söz konusu yönetmeliğin 129 ve 130. maddeleri aşağıdaki şekildedir:

  Genel eğitim
  MADDE 129-Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az bir kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

  Tercümesi: İşverenler, mahalli itfaiye teşkilatı veya sivil savunma teşkilatlarından yararlansın, eğitim alsın diyor.


  Özel eğitim
  MADDE 130-İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır.

  Tercümesi: Bünyesinde itfaiye birimi yoksa bir belediyenin onların yöneticilerini İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü eğitir diyor.

  Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.

  Tercümesi:
  Bünyesinde itfaiye birimi bulunduran kuruluşlar kendi imkanları ile eğitim versinler diyor. Özel ve resmi kuruluşlar yangın eğitimlerini özel okul, kurs ve dershanelerden alabilirler diyor.

  Denetimin kim tarafından yapılacağına ilişkin 131. maddesi ise şöyledir:

  Denetim
  MADDE 131-Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:

  a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.

  Tercümesi:
  Özel sektörün yangınla ilgili her türlü işlemlerini o yerin itfaiye teşkilatı veya ilgili Bakanlığın yani İçişleri Bakanlığının denetim elemanları denetler diyor.

  b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.

  Tercümesi:
  Kamu binalarının yangınla ilgili her türlü denetimini ise bağlı bulunduğu idari mekanizmanın denetim elemanları denetler diyor.

  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
  MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. Çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

  UYGULAMADA NELER VAR?
  Önüne gelen yangın eğitimi veriyorum diyor. İşveren de bilmediği için bu eğitimleri alıyor, parasını ödüyor. Acaba başına bir yangın olayı gelse aldığı bu eğitimlerden dolayı söndürmede ne kadar başarılı olurlar?

  İş müfettişleri yaptıkları denetimlerde yangın eğitiminin verilip verilmediğine bakar o kadar.

  SONUÇ VE ÖNERİLER:
  2007 yılında Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelik maalesef amaca hizmet etmiyor. En azından yangın eğitimi yönünden hizmet etmiyor. Halen ülkemizde yangın eğitimini verecek resmi ve özel bir otorite mevcut değil.

  Milli Eğitim Bakanlığı sözüm ona bütün eğitimlerden sorumludur ama yangın eğitiminin yanından bile geçmiyor.

  Ulusal düzeyde bir yangın eğitimi müfredatı hazırlanmalı, eğitimi kimin vereceği belirlenmelidir. Öncelikle de eğitimi verecek kişilerin eğitilmesi şart tabi ki.

  Yapılan yangın tatbikatlarında bile iş kazası oluyor. Önemli bir konu yangın eğitimi, pas geçilmemelidir.
 2. Hasan Can Özdenli Acil Durum Ve Afet Yönetim Uzmanı

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma / Kurum:
  Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Eri
  işin en ilginç tarafı her kez eğitim verirken itfaiyeciler yangın eğitiminin altına kaşe atamıyor.