1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yangin sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  YANGIN


  1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre Yapı Yüksekliği nedir?

  A) Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğidir.

  B) Yapının kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir.

  C) Yapının kot aldığı noktadan asma katlar seviyesine kadar olan mesafesidir.

  D) Bodrum katlardan saçak seviyesine kadar olan mesafedir.


  2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre Bina Yüksekliği nedir?

  A) Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğidir.

  B) Yapının kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir.

  C) Yapının kot aldığı noktadan asma katlar seviyesine kadar olan mesafesidir.

  D) Bodrum katlardan saçak seviyesine kadar olan mesafedir.


  3. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre Yüksek bina nedir?

  A) Yapı Yüksekliği 21,5 m'den, Bina yüksekliği 30,5 m'den fazla olan binalar

  B) Yapı Yüksekliği 20,5 m'den, Bina yüksekliği 31,5 m'den fazla olan binalar

  C) Yapı Yüksekliği 31,5 m'den. Bina yüksekliği 20,5 m'den fazla olan binalar

  D) Yapı Yüksekliği 30,5 m'den, Bina yüksekliği 21,5 m'den fazla olan binalar


  4. Ülkemizdeki mevzuat ve standartlarda kaç tür yangın sınıfı vardır?

  A) 6 B) 5 C) 4 D) 3


  5. Acil çıkışla ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Bütün yapılarda aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış tesis edilmesi gerekir.

  B} Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış bulunmak zorundadır.

  C) Kişi sayısı 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

  D) Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 3 çıkış bulunması şarttır.


  6. Doğalgaz ve LPG tesisattı kazan dairelerinde yangın riskine karşılık aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

  A) Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir

  B) Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının mümkün olduğu kadar düz olması ve gaz sızıntısı hâlinde gazın birikeceği ceplerin bulunması gerekir.

  C) LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılamaz. Bodrumlarda LPG tüpleri bulundurulamaz.

  D) LPG kullanan ısı merkezlerinde, gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve bina girişinde, otomatik emniyet vanası ve ani kapama vanası gibi gaz akışını kesen emniyet vanası bulunması gerekir.


  7. Kalorifer yakıtı olarak kullanılan sıvı yakıtlar kaç litreye kadar bodrumda ve sızıntısız sac kaplarda depolanabilir?

  A) 500 B) 1000

  C)3000 D) 40000


  8. Yanıcı-patlayıcı buhar üreten bir sıvı tankının yangın etkisiyle genleşip yenilmesi sonucunda atmosfere açılan gazların patlaması olarak sonuçlanan yangın türüne ne denir?

  A) BLEVE B) Jet yangın

  C) Havuz tipi yangın D) Patlama


  9. Aşağıdaki yangın sınıflarının hangisinde söndürme amaçlı olarak kesinlikle su kullanılmaz?

  A) A Sınıfı B) B Sınıfı

  C) C Sınıfı D) D Sınıfı


  10. Aşağıda belirtilen hangi binalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir?

  I. Konutlar hariç, kat alanı 400 m2'den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda

  II. Kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda

  III. Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda

  A) I, II, III B) I, III

  C) I, II D) II, III


  11. Aşağıda belirtilen hangi yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir?

  I. Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda

  II. Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen konutlarda

  III. Alanlarının toplamı 600 m2'den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10'dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda

  IV. Toplam alanı 2000 m2'nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde

  A) II, III, IV B)I, II, III

  C) I,II, IV D) I, II, III, IV

  12. Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama yapılmamıştır?

  A) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu

  B) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü

  C) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde. Öncelikle karbondioksitti veya köpüklü

  D) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu


  13. 2000 m2 yapı inşaat alanına sahip düşük tehlike sınıfındaki bir İşletmede kaç adet uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir?

  A) 4 8)8 C)16 D) 32 j


  14. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre yangın söndürme cihazlarının yerinde genel kontrolleri ne kadar zamanda yapılır?

  A) 6 Ayda bir B) Yılda bir

  C) 2 yılda bir D) 3 ayda bir


  15. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre yangın söndürme cihazlarının içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri ne kadar zamanda yapılır?

  A) 1. yılın sonunda

  B) 2. yılın sonunda

  C) 3. yılın sonunda

  D) 4. yılın sonunda


  16. Yangın söndürme metotlarından soğutma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Soğutma bütün yangın sınıfları için kullanılabilir bir metot değildir.

  B) A sınıfı yangınlarda soğutma maddesi olarak su kullanılır.

  C) B ve C sınıfı yangınlar için soğutma için kuvvetli üfleme uygulanır.

  D) A sınıfı yangınlar için soğutma amaçlı dağıtma uygulanır.


  17. Yangın söndürme metotlarından havayı kesme İçin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Örtme, boğma ve oksijeni azaltma yaygın kullanım şekilleridir.

  B) Sadece kapalı alanlardaki yangınlarda kullanılabilir.

  C) A sınıfı yangınlarda kullanılabilir.

  D) CO2 ve halon alternatifi gazlı söndürücüler bu metoda göre söndürmeyi gerçekleştirir.


  18. Köpüklü söndürme sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) B Sınıfı yangınları için ideal bir söndürme maddesidir.

  B) Uygun köpürtücü (deterjan) ile A Sınıfı yangınlarda da kullanılabilir.

  C) Uygun köpürtücü (deterjan) ile C Sınıfı yangınlarda da kullanılabilir.

  D) Uygun köpürtücü (deterjan) ile Kapalı alanlardaki yangınlarda kullanılabilir.


  19. Metal yangınları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kuru kum ile örterek söndürmek mümkündür.

  B) Uygun köpürtücü (deterjan) ile söndürüle-bilir.

  C) Su ile soğutularak söndürülebilir.

  D) Mono Amonyum fosfat temelli kuru tozlar ile söndürülebilir.


  20. Yanıcı sıvı tanımı için hangisi doğrudur?

  A) Yanma noktası 37,8 "C'nin altındaki sıvılar

  B) Parlama noktası 37,8 "C'nin altındaki sıvılar

  C) Yanma noktası 37,8 "C ve üstündeki sıvılar

  D) Parlama noktası 37,8 "C ve üstündeki sıvılar


  21. Parlayıcı sıvı tanımı için hangisi doğrudur?

  A) Yanma noktası 37,8 "C'nin altındaki sıvılar

  B) Parlama noktası 37,8 "C'nin altındaki sıvılar

  C) Yanma noktası 37,8 "C ve üstündeki sıvılar

  D) Parlama noktası 37,8 "C ve üstündeki sıvılar


  22. Yapı yüksekliği 30.50 m.den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, İşletmede ve içinde 20fyden fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur. Bu acil durum ekibinde aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

  A) Söndürme B) Kurtarma

  C) İletişim D) Koruma  23. Yangın açısından aşağıdakilerin hangisi yüksek tehlike kullanım alanları sınıfında yer alır?.

  A) Talaş fabrikaları

  B) Otomotiv fabrikaları

  C) Kağıt fabrikaları

  D) Mobilya fabrikaları


  24. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden yanma olayına örnek olmaz?

  A) Kömür tozlarının yanması

  B) Bezir yağına batırılmış bez parçası

  C) Yağa batırılmış üstüpünün kapalı ortamda yanması

  D) Odunun sobada yanması


  25. Aşağıdakilerden hangisi yangınla pasif mücadele yöntemidir?

  A) Yangın merdivenleri

  B) Alarm butonları

  C) Algılayıcılar

  D) Otomatik söndürme tertibatı  CEVAP ANAHTARI

  l-A 2-B 3-D 4-C S-D 6-B 7-C 8-A

  9-D 10-B 11-D 12-C 13-A 14-B 15-D I6-A

  17-B 18-C 19-A 20-D 21-B 22-C 23-A 24-D

  25-A