1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yeni borçlar kanunun değişen dili

Konusu 'İş Hukuku ve SGK Uygulamaları' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 12 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  [​IMG]Zamanın baş döndürücü bir ivmeyle hızlandığı ve değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Toplumsal ihtiyaçlar da sürekli şekil ve öz değiştirmektedir. Böylesine esaslı ve kapsamlı bir değişim sürecinde yasaların değişmesi de kaçınılmazdır. upload_2014-11-12_16-25-55.gif 818 sayılı borçlar kanununun dili, 6098 sayılı kanunda arılaştırılarak Türkçeleştirilmiştir. 22 Nisan 1926’da yürürlüğe giren 818 sayılı Borçlar Kanunu dönemin hal ve şartları nedeniyle, içerisinde Arapça ve Farsça gibi yabancı kelimeleri barındırmakla kalmamış, bugüne göre oldukça ağır bir lisan kullanılmıştı. İşte bu nedenle, dil konusunda yeni yasa, eskisine göre daha anlaşılır ve sade şekilde düzenlenmiştir. [​IMG]Yeni kanunun Türkçeleştirilmesi konusunda farklı görüşler ile karşılaşmaktayız.

  • Borçlar Kanunu Tasarısı Komisyon Üyesi Prof. Dr. Haluk Burcuoğluna göre Yeni Borçlar Kanunu Ortaokul öğrencisinin bile okuyunca anlayabileceği bir haldedir derken
  • Eleştiren görüş ise, yeni kanunda Türkçeleştirme işlemleri yapılırken Müteselsil, Temlik ve Mütemerrit gibi bazı hukuk terimlerinin doğru Türkçeleştirilmediği, gerek içtihatlarda gerekse doktrinde bu hukuk terminolojisi yerleştiği, bu sebeple de yeni yasanın dilinin ve yapılan Türkçeleştirme işleminin isabetsiz olduğu görüşünü savunmaktadırlar.
  • Bana göre ise yeni borçlar kanunu eskisi ile kıyaslanmayacak kadar sadeleşmiş dili basitleştirilmiştir. En azından okuduğunuz bir bölümü sözlüğe ihtiyaç duymadan anlayabileceğiniz bir hale gelmiştir.
  Yeni borçlar kanunumuzda değişen kavramları bir gözden geçirelim


  Yenilenen kavram ve kelimeler
  Akdin in'ikadı:Sözleşmenin kurulmasıMudi:Saklatan
  Akit:SözleşmeMürururzaman:Zaman aşımı
  Alacağın temliki:Alacağın devriMüstevdi:Saklayan
  Ariyet:Kullanım ödüncüNaşir:Yayımcı
  Bey'i bil vefa:Geri alım hakkıNef'i:Yarar
  Borç Münaseti:Borç İlişkisiNeşir mukavelesi:Yayın sözleşmesi
  Gabin:yanılmaRızadaki fesat:irade bozukluğu
  Gaipler arasında:Hazır olmayanlar arasındaRukunlar:Unsaurlar
  Iztırar hali:Zorunluluk haliSelahiyeti natık vesika:Yetki belgesi
  icazet:OnamaSemen:satış bedeli
  İçap:ÖneriŞuf'a hakkı:Önalım hakkı
  İkrah:korkutmaTahriri şekil:Yazılı şekil
  İlan suretiyle vaat:İlan yolu ile ödül sözü vermeTaksimli kabil olmayan:Bölünemeyen borç
  İlliyet:NedensellikTaliki şart:Geciktirici koşul
  İltizamsız icap:Bağlayıcı olmayan öneriTecdit:Yenileme
  İnfisahi şart:Bozucu koşulTediye:ödeme
  İstirdat:Geri almaTemerrüt:direnim
  Karz:Tüketim ödüncüVedia akdi:Saklama sözleşmesi
  Kaydi hayat ile irad:Ömür boyu gelirYediemine tevdi:Güvenilir kişiye bırakma
  Zamanı rücu:Cayma şartı
  Muhalülaleyh:Havale ödeyicisiZımmi Kabul:Örtülü Kabul
  Muhalünleh:Havale alıcısı
  Muhil:Havale eden
  Türkce tam karşılığı olmayan korunan kelimeler
  Feragat
  Muacceliyet
  Menfaat
  Müteselsil
  Halafiyet
  Rucu
  Mahsup
  Takip
  Fer'i
  Miktar
  Tahsil
  Butlan
  Tazminat
  İfa
  İbra
  Kısmi ifa
  İradi devir
  Zilyetlik