1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yeni ticaret kanundan dolayı faturaların iadesi

Konusu 'İş Hukuku ve SGK Uygulamaları' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 24 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  [​IMG]Yeni Ticaret Kanundan dolayı Faturalarınız İademi ediliyor?

  6102 sayılı Yeni Türk ticaret kanunumuz 1 Temmuz itibarı ile uygulamaya girdi uygulamaya girmeden kısa bir süre önce 6335 sayılı kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ile bazı maddeleri değiştirildi. Yasanın uygulaması ile ilgili Tebliğler, Yönetmelik ve tüzüklerin hiçbiri yayınlanmadı bazı müşterilerimizin çalıştığı firmalardan faturaların iade edilmesi sebebi ile bu yazımda Yürürlüğe giren Ticaret kanunumuzun her firmayı ilgilendiren bir maddesini açıklamak isterim upload_2014-11-24_10-15-45.gif

  Kanunun 39. Maddesinin 2. Bendi şu şekildedir;

  “(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limitet şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.”

  Bu maddenin getirdiği zorunlulukları biraz açacak olursak;

  1. Şirketlerinizin girişine Ticaret unvanınızın görülebilecek bir şekilde okunaklı olarak yazılması veya görünür bir tabela asılması gerekiyor

  2. Ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde(Faturalarda)

  1. Sicil numarası,
  2. Ticaret unvanı,
  3. İşletmesinin merkezi
  4. İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi
  Tüm bu bilgilere ilaveten

  Anonim şirketlerde;

  1. Yönetim kurulu başkan ve
  2. Üyelerinin adları ve soyadları,
  3. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
  Limitet şirketlerde;

  1. Müdürlerin adları ve soyadları ile
  2. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde;

  1. Yöneticilerin adları ve soyadları ile
  2. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.”
  İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğü ne oldu?

  Yeni TTK’nin 1524'üncü maddesi uyarınca, her sermaye şirketinin, yani

  • Anonim şirketler,
  • Limitet şirketler ile
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
  Bir internet sitesi açması ve bu sitenin belli bir bölümünü kanunda 12 bent halinde sayılan bilgilerin açıklanmasına özgülemesi gerekmekteydi. Söz konusu düzenleme 01 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecekti. Ticaret kanunda değişiklik yapan 6335 sayılı kanunda

  Yapılan değişiklik düzenlemesine göre;

  Her sermaye şirketi değil, 397'nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, sadece, "denetime tabi olacak sermaye şirketleri",

  [​IMG]Kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yine 6335 sayılı kanun 18.Maddesinin 4. Bendinde “ 398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.”denmektedir. Yani hangi şirket denetime tabi yayınlanan bakanlar kurulu kararı olmadığı için şu anda bilmiyoruz.

  Yeni Türk Ticaret kanunumuzun uygulaması ile ilgili yayınlanması beklenen tüzük, yönetmelik ve tebliğler

  Tüzükler

  1- Ticaret Şirketlerinin STB tarafından Denetlemesine İlişkin Tüzük (m.210)

  2- Ticaret Sicili Tüzüğü (m.26)

  3- AŞ’de Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü (m.1527)

  Yönetmelikler

  1- Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği (m.1527)

  2- Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (m.400)

  3- Denetçinin Gözetimi Yönetmeliği (Geçici m.3)

  4-Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık temsilcisi Yönetmeliği (m.407)

  5- Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429)

  6- KOBİ Tanımı Yönetmeliği (m.1522)

  7-İnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524)

  8- Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar Arası İşbirliği Yönetmeliği (m.24)

  9- Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516)

  Tebliğler

  1- Kâr Payı Avansı Tebliği (m.509)

  2- İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333)

  3- Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210)

  4-Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210,)

  5-Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210)

  6- Birikimli Oy Tebliği (m.434)

  7-Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ (m.64) (Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterlere ilişkin TMSK Tebliği – m.64)

  8- Finansal Tabloların İlanı Tebliği (m.524, 210)

  9- Uygulama Tebliğleri (m.210)

  10- Kaçınma Görüş esasları Tebliği (m.403)

  11- Unvanda İltibas Tebliği (m. 210)

  12- Anonim Şirketlerde Toplantı Başkanlığı İç Yönerge Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (m.419)

  13- Ticaret Şirketleri İçin İlgili Siciller Uyum Tebliği (Tatbikat Kanunu m.17)

  Kısaca faturalarınız iade ediliyor ise öncelikle faturalarınızı kontrol edin

  Ticaret sicil Sicil numaranız, Ticaret unvanınız, İşletmesinin merkezi, vergi dairesi ve numaranız,(limited ve AŞ de sermaye ve ortak isimleri şirket denetime tabi ise webde olur değişiklik metni ile faturada olma zorunluluğu kaldırılmıştır) var ise sorun yok bunlardan biri eksik ise eksik bilgiyi kaşe yaptırarak faturalarınıza basınız. web sitesi adresi ortak bilgileri yok diye iade edilen faturalarınız içinde ilgili firmalara bu makaleyi doğru okumalarını rica edin