1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yeni uluslar arası sözleşme

Konusu 'Diğer Duyuru ve Etkinlikler' forumundadır ve Resul Akdeniz tarafından 8 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Resul Akdeniz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  45622
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gediz Madencilik A.Ş
  Yeni sözleşme bu işin ciddiyetini biraz daha artırır inşallah.

  Ekli Dosyalar:

 2. fatma kasar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  25 aralık 2010 2.grup işyeri hekimliği sınav sorusunda: hangisi uluslararası çalışma örgütünün anayasasında belirlenen hedefler değildir a.işsizliğin önlenmesi ve istihdam b.göçmen işçilerin haklarının korunması c.sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için küresel normlar geliştirmek d.çalışma yaşamının sağlıklı-güvenli kılınması için, üye ülkeleri bağlayıcı sözleşmeler yayımlamak bu soruda cevap b. verilmiş elimdeki kaynaklarda ILO'nun hedefleri arasında gösteriliyor bi değişiklik söz konusumu yada doğru olan hangisi bilgisi olan varmı?
 3. T.Ulus İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel

  Uluslararası Çalışma Örgütünün anayasasında belirlenen hedeflerden kasıt ILO anayasasının ekinde yer alan 1944 yılında kabul edilen Filadelfiya Bildirgesi ile belirlenen hedeflerdir.
  http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/ilo_filadelfiya.htm
  Göçmen işçilerin haklarının korunması bu bidirgenin 3c paragrafında geçmektedir.
  "Bu amaca ulaşmak için, bütün ilgililer hakkında uygun güvencelerle işçileri mesleklerinde yetiştirmek üzere olanaklar sağlamak ve onların bir yerden diğer bir yere nakillerini ve bu arada gerek kendilerinin gerek diğer halkın göçerliliğini kolaylaştırabilecek önlemlere başvurmak, "
  ILO sözleşmelerinden 21, 66, 97 ve 143 no'lu sözleşmeler göçmen işçilerin haklarını korumak üzere çıkartılmışlardır.

  Bu yüzden cevap anahtarında b şıkkı yazılmış olmasına rağmen doğru şık olmadığını düşünüyorum. Bence cevap d şıkkı olmalıdır, çünkü "çalışma yaşamının sağlıklı-güvenli kılınması için, üye ülkeleri bağlayıcı sözleşmeler yayımlamak" cevabında geçen "bağlayıcı" kelimesi bu şıkkı yanlış kılmaktadır. Çünkü ILO tarafından kabul edilen sözleşmelerin "bağlayıcı" olabilmesi ilgili ülkelerin ilgili organları tarafından onanması gerekmektedir.
  Ancak 25.10.2010 tarihli C sınıfı uzmanlık sınavı Danıştay 10. dairesi tarafından kısmen iptal edilmişti. İşyeri hekimliği sınavı iptal edildi mi bilmiyorum. İptal edilen veya şıkkı değişen sorular hakkında bir bilgi de bulamadım.
 4. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  ILO ANAYASASI
  ILO Anayasası’nda aşağıdaki hedefler belirlenmiştir
  •istihdam ve işsizliğin önlenmesi
  •çalışma saatleri
  •uygun asgari ücret
  •iş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma
  •çocukların, gençlerin ve kadınların korunması
  •yaşlılıkta ve maluliyette koruma
  •göçmen işçilerin haklarını korunması
  •eşit işe eşit ücret
  •örgütlenme özgürlüğü
  •mesleki eğitim ve sürekli eğitim
  FİLADELFİYA BİLDİRGESİ
  Uluslararası Çalışma Konferansı, 1944′de Filadelfiya’da toplanmış ve Filadelfiya Bildirgesini kabul etmiştir. Bu bildirge ile ILO, aşağıda yer alan ilkeleri benimseyerek, hedef ve amaçlarını yeniden tanımlamıştır.
  • Emek bir ticari mal değildir.
  • Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.
  • Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.
  • Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomik güvenlik ve eşit fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.
  ÇALIŞMA YAŞAMINDA TEMEL İLKE VE HAKLAR BİLDİRGESİ
  1998 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Bu Bildirge ile Konferans, uluslararası topluluğun işçi ve işverenlerin örgütlenme özgürlüğü ve etkin toplu pazarlık haklarına iyi niyet çerçevesinde riayet etme, geliştirme ve gerçekleştirme taahhüdünü ortaya koymuştur.
  Konferans ayrıca, üye ülkelerin zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırmanın her tür şeklini ortadan kaldırma, çocuk emeğinin etkili biçimde yasaklanması, istihdam ve mesleki düzeyde ayrımcılığın yok edilmesi yönünde çaba gösterecekleri taahhüdünde bulunmuştur. Bu Bildirge, üye ülkelerin, ilgili Sözleşmeleri imzalamamış olsalar dahi bu Bildirgede yer alan temel ilkelere uymakla yükümlü olduklarını belirtmektedir.
  ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI
  ILO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları
  ILO’nun temel ve en önemli işlevlerinden biri, Uluslararası Çalışma Konferansı’nın uluslararası standartları belirleyen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının üçlü yapı (işçi-işveren-hükümet) tarafından kabul edilmesidir. Bu Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içerir. Tavsiye kararları ise, politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik eder.
  Sözleşme ve Tavsiye Kararları, 1919′dan bu yana, çalışma dünyası ile ilgili hemen her konuyu kapsamıştır. Bunlar arasında, bazı temel insan hakları (özellikle dernek kurma, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklanması, çalışma hayatında ayrımcılığın yok edilmesi), çalışma yönetimi, endüstriyel ilişkiler, istihdam politikası, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlığı, kadınların istihdamı ile göçmen işçiler ve denizciler gibi bazı özel kategorilerin istihdamı yer alır. Her üye ülke, karar alma konumunda olan ulusal yetkililerin de yer aldıkları Konferans tarafından belirlenen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarına uymakla yükümlüdür.
  Bu sözleşmeleri onaylayan ülke sayısı artmaktadır. ILO sözleşmelerin yasal olarak uygulamada geçerliliğinin denetimi ile ilgili etkin bir yöntem geliştirmiştir. Denetim, sözleşmelerle gelen yükümlülüklere ne ölçüde uyulduğunu nesnel temeller bazında değerlendiren bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, örgütlenme özgürlüğünün ihlali ile ilgili şikayetlerin değerlendirildiği özel bir prosedür bulunmaktadır.
  TEMEL ILO SÖZLEŞMELERİ
  No. 29: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)
  Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörür. Ancak, askerlik hizmeti, mahkumların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu arada savaş, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri için istisna tanınır.
  No. 87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (1948)
  Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler getirir.
  No.98: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)
  Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler getirmektedir.
  No.100: Ücret Eşitliği Sözleşmesi (1951)
  Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını öngörmektedir.
  No. 105: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)
  Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.
  No. 111: Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)
  İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet,din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır.
  No. 138: Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)
  İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
  No. 182: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)
  Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu arada çocukların sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer almaktadır.
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMELERİ VE TAVSİYE KARARLARI
  • İş Güvenliği ve Sağlığı
  İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi 1981 No.155
  İş Güvenliği ve Sağlığı Tavsiye Kararı 1981 No.164
  • İş Sağlığı Hizmetleri
  İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi 1985 No.161
  İş Sağlığı Hizmetleri Tavsiye Kararı. 1985 No.171
  • Büyük Tehlikelerin Denetimi
  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Sözleşmesi 1993. No.174
  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Tavsiye Kararı. 1993. No.181
  • Çalışma Çevresi
  Çalışma Çevresi Sözleşmesi 1977 No.148
  Çalışma Çevresi Tavsiye Kararı. 1977 No.156
  • Toksik Maddeler ve Etkenler
  Beyaz Kurşun (Boya) Sözleşmesi.1921 No.13
  Benzen Sözleşmesi. 1971 No.136
  Benzen Tavsiye Kararı. 1971 No.144
  Asbestoz Sözleşmesi. 1986 No.162.
  Asbestoz Tavsiye Kararı. 1986 No.172
  Kimyasallar Sözleşmesi. 1990 No.170
  Kimyasallar Tavsiye Kararı. 1990 No.177
  • Meslek Hastalıkları
  Şarbonun Önlenmesi Tavsiye Kararı. 1919 No.3
  • Radyasyon
  Radyasyondan Korunma Sözleşmesi. 1960 No.115
  Radyasyondan Korunma Tavsiye Kararı. 1960 No.114
  • Mesleki Kanserler
  Mesleki Kanserler Sözleşmesi. 1974 No.139
  Mesleki Kanserler Tavsiye Kararı. 1974 No.147
  • Özel Etkinlik Dalları
  Hijyen (Ticaret ve Büro Hizmetleri) Sözleşmesi 1964 No.120
  Güvenlik Hükümleri (Binalar) Sözleşmesi. 1937 No.62
  Güvenlik Hükümleri (Binalar) Tavsiye Kararı. 1937 No.53
  Yapı İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi. 1988 No.167
  Ağırlığın Belirtilmesi (Gemiyle taşınan yüklerde) Sözleşmesi 1929 No.27
  İş Kazalarından korunma (Mahkemelik) Sözleşme. 1929 No.28
  İş Kazalarından Korunma (Mahkemelik) Sözleşmesi (Yeniden Değerlendirildi). 1932 No.32
  İş Güvenliği & Sağlığı (Çalışma Mahkemede) Sözleşmesi. 1979 No.152
  İş Güvenliği & Sağlığı (Çalışma Mahkemede) Tavsiye Kararı. 1979 No.160
  İşletmeler Sözleşmesi. 1958 No.110
  Sağlığın Korunması ve Tıbbi Bakım (Denizciler) Sözleşmesi, 1987, No: 164
  Hijyen (Ticaret ve Büro işleri) Sözleşmesi, 1964, No: 120
  İş Teftişi (Tarım) Sözleşmesi, 1969, No: 129
  İş Teftişi (Tarım) Tavsiye Kararı, 1969, No: 133
  İş Teftişi (Denizciler) Sözleşmesi, 1996, No: 178
  İş Teftişi (Denizciler) Tavsiye Kararı, 1996, No:185
  Ağırlıkların Belirtilmesi (Gemilerde Taşınan Paketlerin) Sözleşmesi, 1929, No: 27
  Denizde Tıbbi danışma Tavsiye Kararı, 1958, No:106
  Tıbbi Muayene (Balıkçıların) Sözleşmesi, 1959, No: 129
  Tıbbi Muayene (Denizciler) Sözleşmesi, 1946, No: 73
  İş Sağlığı ve Güvenliği (Liman İşleri) Sözleşmesi,1979 No: 152
  İş Sağlığı ve Güvenliği (Liman İşleri) Tavsiye Kararı,1979, No:160
  Tarım İşletmeleri Sözleşmesi, 1958, No: 110
  Kazaların Önlenmesi (Denizciler) Sözleşmesi, 1970, No: 134
  Kazaların Önlenmesi (Denizciler) Tavsiye Kararı, 1970, No: 142
  Kazalardan Korunma (Liman İşçileri) Sözleşmesi,1929, No: 28
  Kazalardan Korunma (Liman İşçileri) Sözleşmesi (Gözden geçirilmiş),1932, No: 32
  İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988, No: 167
  İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Tavsiye Kararı, 1988, No: 175
  Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995, No: 176
  Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Tavsiye Kararı, 1995, No: 183
  Güvenlik Hükümleri (Binalar) Sözleşmesi, 1937, No: 62
  Güvenlik Hükümleri (Binalar) Tavsiye Kararı, 1937, No: 53
  Gemilerde Ecza Dolapları Tavsiye Kararı, 1958, No: 105
  • Makine Koruyucuları
  Makine Koruyucuları Sözleşmesi 1963 No.119
  Makine Koruyucuları Tavsiye Kararı. 1963 No.118
  • En Çok Ağırlık
  En Çok Ağırlık Sözleşmesi. 1967 No.127
  En Çok Ağırlık Tavsiye Kararı. 1967 No.128
  • Kadınların İstihdamı
  Analığın Korunması Sözleşmesi 1919 No.3
  Analığın Korunması Sözleşmesi (Gözden geçirilmiş). 1952 No.103
  Analığın Korunması Sözleşmesi (Gözden geçirilmiş). 2000, No. 191
  Gece Çalışması (Kadınlar) Sözleşmesi (Gözden geçirilmiş). 1948 No.89
  Gece Çalışması (Kadınların) Protokol, 1990, No. 89
  Yer altı Çalışması (Kadınlar) Sözleşmesi, 1935, No.45
  • Çocukların ve Gençlerin İstihdamı
  En az Çalışma Yaşı Sözleşmesi, 1973, No.138
  En az Çalışma Yaşı (Tarımda) Sözleşmesi, 1921, No.10
  En az Çalışma Yaşı (Denizcilikte) Sözleşmesi, 1920, No.7
  Gençlerin Gece Çalışması (Sanayi Dışındaki İşlerde) Sözleşmesi. 1946 No.79
  Gençlerin Gece Çalışması (Sanayide) Sözleşmesi Yeniden Değerlendirildi.1948 No.90
  Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayide) Sözleşmesi 1946 No.77
  Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi Dışındaki İşlerde) Sözleşmesi. 1946 No.78
  Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Yeraltı İşlerinde) Sözleşmesi. 1965 No.124
  Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Denizcilikte) Sözleşmesi. 1921, No.16
  En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi, 1999, No.182
  En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Tavsiye Kararı, 1999, No.190
  • Göçmen İşçiler
  Göçmen İşçiler (Ek Hükümler) Sözleşmesi. 1975 No.143
  • Emeğin Korunması
  İş denetimi Sözleşmesi, 1947, No.81
  İş denetimi Tavsiye Kararı, 1947, No.81
 5. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  MADDE 20

  Birleşmiş Milletler Nezdinde Tescil Ettirme

  Bu suretle onaylanmış olan her sözleşme,Birleşmiş Milletler (BM) Andlaşmasının 102 maddesi hükümleri gereğince tescil edilmek üzere Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecek ancak, sadece sözleşmeyi onaylamış üyeleri bağlayacaktır.
  yani ilgili sözleşmeyi imzalarsa o ülkeyi bağlar