1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yeni yönetmelikleri inceleyen var mı?

Konusu 'Serbest Kürsü' forumundadır ve Ali İhsan Dönmez tarafından 6 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  DİĞERLERİ VARDI ZATEN BEN DEĞİŞİKLİĞİ YAZDIM..... :oops:
 2. :)

  nüansı 2 yılda bir şeklinde telafuz etmek "ben yaptım 2 yıl yapmayacağım" tuzağına düşürebilir diye eklemek istedim ben ,
  teşekkürler paylaşımın için :D
 3. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  teşekkürler
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  hala cevap yok..
 5. oguzzhann61 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bureau veritas
  yeni mevzuatta bir konu var gözden kaçırmayın , işveren işçiler arasından isg için destek elemanını ya seçimle yada seçimin yapılamadığı durumda atama yazısı ile belirler .Bu kişi saha içerisinde isg konusunda işverene yardımcı olur işle alakalı tehlikeli durum yada işçilerin güvenlikleriyle alakalı mevzularda işverenle işçiler arasında sözcü konumundadır.Taşeronlarda dahil buna bir atama yazısını klasörde bulundurmak lazım teftişte ceza yememek için
 6. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI AÇISINDAN)
  ÖZET:
  1-İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
  2-İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
  3-Ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
  4-İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
  5-Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
  6-İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
  7-Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
  8-Yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde yönetmelik örneğindekine uygun olarak hazırlamak.
  9-Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
  10-İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
  11-Yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
  12-Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
  13-Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
  14- İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
  15-İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
  16-Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 7. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (İŞVEREN AÇISINDAN)
  ÖZETLE;
  1-İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir.
  2-Görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
  3-İşbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  4-Mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
  5-Yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir
  6- Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında bilgilendirir.
  7- İş güvenliği uzmanına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer göstermek.
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (İŞVEREN AÇISINDAN)
  ÖZETLE;
  1- risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  2- risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
  3- Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.
  4- Risk kontrol tedbirleri işverence uygulamaya konulur.
  5- Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.
  6- Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
  7- Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir ve asıl işveren risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  8-Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (İŞVEREN AÇISINDAN)
  ÖZETLE;
  1- İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmek.
  2-İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurmak. (Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.)
  3- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili planlama ve düzenleme yapmak.
  4-Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında bilgilendirmek.
  5- Araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak.
  6- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  7- Mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek.
  8-İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli çalışma süresini sağlamak.
  9- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerdenhizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.
  10-İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlamak.
  11-İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamak.
  12-Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde göndermek.
  13- yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek.
  14-İSGB’de sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.
  15- İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçleri, acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun aracı bulundurmak.
  16-Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile;
  (2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,
  a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin etmek
  b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurmak.
  (3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlamak.
 8. Mine Soysal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  126004
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  AYDIN ELİT OSGB
  merhaba,
  sorunuzun cevabı ilgili yönetmelik madde 7 ,(3) de açıkça verilmiş.500 dk için tam zamanlı A sınıfı Uzman (tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olma şartı) çalışma şartıyla ,kalan süre için B ve/veya C sınıfı uzman çalışabilir.Bu yönetmelik öncesi de böyleydi zaten ..Kalan süre 400 kişi x 20 dk esası ile bulunur.İşyeri çok tehlikeli sınıfta olduğundan.Ayrıca diğer arkadaşların tartışmalarına yanıt olarak yazmak istedim.çalışma süreleri işyeri tehlike sınıfına göre belirleniyor uzmanın hangi sertifikaya sahip olduğu ile ilgili olmadığından c sınıfı uzman çok tehlikeli sınıfta 20 dk ile çarpamaz diyemeyiz.burada belirleyici olan sizin sahip olduğunuz sertifika değil işyeri tehlike sınıfıdır.tüm arkadaşlara iyi çalışmalar ..
 9. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Eller dert görmesin çalışmanızın fevkalade faydasını gördüm..
 10. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  kolay gelsin...
 11. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  çok teşekkür ederim...
 12. baransely İSGforum Üyesi

  Ellerinize sağlık
 13. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Hatay
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Katkıda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.