1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yetişkin eğitimi sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 27 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM


  1. I. Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

  II. Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

  III. Çalışanların bu programlara katılmasını,

  IV. Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini,

  15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıdakiler-den hangisi/hangileri işverenin yükümlü-i lükleri arasındadır?

  A) Yalnız l B)l-ll

  C) 1 — II — III D) I — II — III — IV


  2. I. Az Tehlikeli

  II. Tehlikeli

  III. Çok Tehlikeli

  15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, İşveren yukarıda belirtilen işyerlerinden hangisi/hangilerinde, karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri İle İlgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz?

  A) Yalnız I B) Yalnız III

  C) II-III D)1-11-111


  3. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri asgari ne kadar aralıkla yenilenmelidir?

  A) Altı ayda bir B) Yılda bir

  C) İki yılda bir D) Üç yılda bir


  4. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde çalışanlara verilecek İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri asgari ne kadar aralıkla yenilenmelidir?

  A) Yılda bir B) İki yılda bir

  C) Üç yılda bir D) Dört yılda bir


  5. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlara verilecek İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri asgari ne kadar aralıkla yenilenmelidir?

  A) Altı ayda bir B) Yılda bir

  C) İki yılda bir D) Üç yılda bir


  6. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, herhangi bir sebeple, ne kadar sure İşten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimleri verilir?

  A) Bir ay. B) İki ay.

  C)Üç ay. D) Altı ay.


  7. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda dikkat edilmesi gereken özel politika gerektiren gruplar arasında sayılamaz?

  A) On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar,

  B) Engelli çalışanlar,

  C) Gebe ve emziren çalışanlar,

  D) Birden fazla iş kazası geçiren çalışanlar.


  8. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden kim sorumludur?

  A) İşveren

  B) İş güvenliği uzmanı

  C) İşyeri hekimi

  D) İşyeri hemşiresi


  9. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene ilgili mevzuat hakkında bilgi verir; geçici İş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

  B) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden,asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

  C) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

  D) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.


  10.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşveren, çatışan fiilen çatışmaya başlamadan once, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

  B) İşveren, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

  C) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

  D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan once, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.


  11. 15 Mayıs 2013 terin ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yıllık eğitim programının hazaılanmasını kim sağlar?

  A) İşveren

  B) İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  C) İş güvenliği uzmanı

  D) İşyeri hekimi


  12. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi i Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yıllık eğitim programını kim onaylar?

  A) İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  C) Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü

  D) İşveren


  13.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yıllık eğitim programında yer alması gereken hususlardan değildir?

  A) Verilecek eğitimin konusu

  B) Hangi tarihlerde düzenleneceği

  C) Eğitime katılanların yaşları

  D) Eğitimin süresi


  14. 15 Mayıs 2013 tarih ve 2S64S sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve İşin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; az tehlikeli işyerlerinde her çalışan için en az ne kadar olmalıdır?

  A) 4 saat. B) 8 saat.

  C) 12 saat D) 16 saat.


  15. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; tehlikeli işyerlerinde her çalışan için en az ne kadar olmalıdır?

  A) 10 saat. B) 11 saat.

  C) 12 saat. D) 14 saat.


  16.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; çok tehlikeli işyerlerinde her çalışan için en az ne kadar olmalıdır?

  A) 12 saat. B) 14 saat.

  C) 15 saat. O) 16 saat.


  17.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, eğitimin sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte kaç saat ve katları şeklinde İşyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir?

  A) 2 saat. B) 3 saat.

  C) 4 saat. D) 6 saat.


  18.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde aşağıdaki belirtilen eğitim konularının hangisi uzaktan eğitim şeklinde verilebilir?

  A) İşe başlamadan Önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

  B) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

  C) İlkyardım D) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

  19.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden belirtilen eğitim konularından hangisi. İşverence gerekli ve yeterli sistem kurulsa dahi uzaktan eğitim şeklinde verilemez?

  A) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  B) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

  C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  D) İşyeri temizliği ve düzeni,


  20.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar arasında değildir?

  A) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları

  B) Bakanlıkça yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimleri

  C)Üniversiteler

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM)


  21. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi özellikleri için yanlış bir ifadedir?

  A) Eğitimde aktif katılımda bulunmak isterler.

  B) Eğitim, kendi konularıyla ilgiliyse motive olurlar.

  C) Eğitimde farklı yöntemlerin uygulanmasını istemezler

  D) Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler.


  22.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir.

  B) Eğitimlerde geçen sure çalışma süresinden sayılır.

  C) Eğitim dili çatışanların kolayca anlayabileceği şekilde olmalıdır.

  D) Eğitim uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması şeklinde düzenlendiğinde işverenin eğitimin uygulanmasına ilişkin sorumluluğu kalmaz.


  23. İlgili yönetmelik hükümlerine göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin olarak işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır?

  A) Eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek

  B) Dileyen çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak

  C) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek

  D) Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak


  24. İşyerlerinde sürdürülecek yetişkin eğitimi çalışmalarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Katılımcılar öğrenmeye hazır olduğunda daha verimli öğrenme olur.

  B) Değişik eğitim teknikleri ve yöntemlerinin kullanılması öğrenmeyi zorlaştırır.

  C) Katılımcılar neleri öğrenmeleri gerektiğini bilirlerse öğrenme daha etkili olur.

  D) Öğretim katılımcıların daha önceden bildikleri ve deneyimleri üzerine yapılandırı-lırsa daha verimli olur.


  25. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi verilecek eğitimlerle ilgili olarak çalışanların yükümlülüklerinden biridir?

  A) Eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek

  B) Düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak

  C) İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak

  D) Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri atmak


  26.15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi "eğitimi özellik arz eden çalışanlardan biri değildir?

  A) Sigortasız çalışanlar

  B) Eski hükümlüler

  C) İşyerindeki kadınlar ve gençler

  D) Terör mağduru ve göçmen işçiler


  27. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde, eğiticilerin sorumluluğu arasında sayılamaz?

  A) Olumlu bir eğitim ortamı yaratmak

  B) Katılımcı eğitim metotlarını uygulamak

  C) Kendisi iyi bir model oluşturarak eğiticileri etkilemek

  D) Eğitilenlerin başarısının sorumluluğunu üstlenmek  28. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi (andragoji) İlkeleri İçinde yer almaz?

  A) Yetişkinin Öğrenme süreçlerine katılımı

  B) Eğitimin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

  C} Eğitimin sonunda mutlaka ölçme/değerlendirme yapılması

  D) Öğrenme için olumlu eğitim ortamı hazırlanması


  29. Öğretenin ve öğrenenin kasıtlı olduğu öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kitle iletişim araçları

  B) Rastgele öğrenme

  C) Örgün eğitin

  D) Bireysel öğrenme


  30. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amaçları arasında aşağıdaki-, lerden hangisi ver almaz?

  A) İşe devamsızlığı azaltmak

  B) İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak

  C) Çalışanlara yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek

  D) İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek


  31. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel ve beklenen özelliklerinden değildir?

  A) Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olur.

  B) Öğrenme için eğitime ilişkin bir ön şart yoktur.

  C) Öğrenme yaşantı ürünüdür.

  D) Öğrenme geçicidir.


  32. Çalışma yaşamındakilerin eğitiminde, dikkate alınması gereken yetişkin öğrenme teorisi prensiplerine göre yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Yetişkinler günlük veya iş yaşamlarına anında uygulayabilecekleri bilgiler ile eğitime kendi kendilerine motive olabilirler.

  8) Yetişkinler, hakkında herhangi bir fikirleri olmadıkları bilgileri daha iyi öğrenirler, böylece mevcut bilgilerle kıyaslama yapılmasının ve bilgilerin kıyaslanmasının önüne geçilmiş olur.

  C) Yetişkinler farklı şekillerde öğrenirler ve her kişinin özel bir öğrenme tarzı vardır. En uygun eğitim, katılımcıların birçok öğrenme modelini birleştirme fırsatının olduğu eğitimlerdir.

  D) Yetişkinler için " yaparak öğrenme " yöntemi en iyi yöntemlerden biridir. Aktif ve katılımcı metotlara, pasif metotlara göre daha çok uyum sağlarlar.


  33. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

  A) Eğitimlerde geçen sure çalışma süresinden sayılır.

  B) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.

  C) İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, engelli, eski hükümlü, terror mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.

  D) Çalışanlardan istekli olanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılırlar.


  34. Okuma, duyma, görme ve yapma yoluyla gerçekleştirilen eğitimlerin kalıcılık düzeyinin , en düşükten en yükseğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Okuma - Duyma - Görme - Yapma

  B) Okuma - Görme - Duyma - Yapma CJ Duyma - Okuma - Görme - Yapma D) Yapma - Görme - Duyma - Okuma


  35. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi y^nlışürZ

  A} Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.

  B) İlave eğitimler, çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

  C) Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

  D) Yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir yıllık eğitim program hazırlanır.  CEVAP ANAHTARI_

  l-D 2-C 3 B 4-B 5-D 6-D 7-D 8-A 9D 10-B 11-A 12-D 13-C 14-B 15-C 16-D

  17-C 18 D 19-C 20-D 21-C 22D 23-B 24-B 25-B 26-A 27-D 28-C 29C 30-A 31-D 32-B

  33D 34-A 35-B